Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума Аса́фу.
 • Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ.
 • Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва.
 • Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ:
 • не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́.
 • И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ,
 • я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ:
 • да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ:
 • да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́.
 • Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни:
 • не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти.
 • И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ
 • предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ:
 • разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ,
 • и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́.
 • Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ:
 • и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды.
 • И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй:
 • и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ.
 • И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни?
 • Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ?
 • Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля:
 • я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́.
 • И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе:
 • и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ.
 • Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости.
 • Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва:
 • и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты.
 • И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ.
 • И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ.
 • Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ,
 • и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ.
 • Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́:
 • и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ.
 • Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу:
 • и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть:
 • и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́:
 • се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́.
 • То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́.
 • И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся:
 • колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй?
 • и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша:
 • и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго:
 • я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ:
 • и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ.
 • Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́:
 • и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ.
 • Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною:
 • и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́.
 • Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми.
 • Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́:
 • и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ.
 • И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни:
 • и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре.
 • И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́.
 • И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева.
 • И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша:
 • и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ:
 • и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́.
 • Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля:
 • и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, селе́нiе е́же {селе́нiе свое́, идѣ́же} всели́ся въ человѣ́цѣхъ:
 • и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ:
 • и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́.
 • Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша:
 • свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ.
 • И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́:
 • и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ:
 • и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́:
 • и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́:
 • и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ.
 • И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ:
 • от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́.
 • И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́же, прiидо́ша язы́цы въ достоя́нiе твое́, оскверни́ша хра́мъ святы́й тво́й,
 • положи́ша Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище: положи́ша тру́пiя ра́бъ тво­и́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ, пло́ти преподо́бныхъ тво­и́хъ звѣре́мъ земны́мъ:
 • пролiя́ша кро́вь и́хъ я́ко во́ду о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ́ погреба́яй.
 • Бы́хомъ поноше́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, подражне́нiе и поруга́нiе су́щымъ о́крестъ на́съ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, прогнѣ́ваешися до конца́? разжже́т­ся я́ко о́гнь рве́нiе твое́?
 • Пролі́й гнѣ́въ тво́й на язы́ки незна́ющыя тебе́, и на ца́р­ст­вiя, я́же и́мене тво­его́ не при­­зва́ша:
 • я́ко поядо́ша Иа́кова, и мѣ́сто его́ опустоши́ша.
 • Не помяни́ на́шихъ беззако́нiй пе́рвыхъ: ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хомъ зѣло́.
 • Помози́ на́мъ, Бо́же, спаси́телю на́шъ, сла́вы ра́ди и́мене тво­его́: Го́споди, изба́ви ны́ и очи́сти грѣхи́ на́шя и́мене ра́ди тво­его́.
 • Да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? и да увѣ́ст­ся во язы́цѣхъ предъ очи́ма на́шима от­мще́нiе кро́ве ра́бъ тво­и́хъ пролиты́я.
 • Да вни́детъ предъ тя́ воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ: по вели́чiю мы́шцы тво­ея́ снабди́ сы́ны умерщвле́н­ныхъ.
 • Возда́ждь сосѣ́домъ на́шымъ седмери́цею въ нѣ́дро и́хъ поноше́нiе и́хъ, и́мже поноси́ша тя́, Го́споди.
 • Мы́ же лю́дiе тво­и́ и о́вцы па́жити тво­ея́ исповѣ́мыся тебѣ́, Бо́же, во вѣ́къ, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣсти́мъ хвалу́ твою́.
 • Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся, свидѣ́нiе Аса́фу, псало́мъ 79.
 • Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, яви́ся:
 • предъ Ефре́момъ и Венiами́номъ и Манассі́емъ воз­дви́гни си́лу твою́, и прiиди́ во е́же спасти́ на́съ.
 • Бо́же, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешися на моли́тву ра́бъ тво­и́хъ?
 • Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и напо­и́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́ру.
 • Положи́лъ еси́ на́съ въ прерѣка́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, и врази́ на́ши подражни́ша ны́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Виногра́дъ изъ Еги́пта прене́слъ еси́: изгна́лъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ и́:
 • путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ коре́нiя его́, и испо́лни зе́млю.
 • Покры́ го́ры сѣ́нь его́, и вѣ́твiя его́ ке́дры Бо́жiя:
 • простре́ ро́зги его́ {своя́} до мо́ря, и да́же до рѣ́къ от­ра́сли его́ {своя́}.
 • Вску́ю низложи́лъ еси́ опло́тъ его́, и объима́ютъ и́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ?
 • Озоба́ и́ ве́прь от­ дубра́вы, и уедине́н­ный ди́вiй пояде́ и́.
 • Бо́же си́лъ, обрати́ся у́бо, и при́зри съ небесе́ и ви́ждь, и посѣти́ виногра́дъ се́й:
 • и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца твоя́, и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрепи́лъ еси́ себѣ́.
 • Пожже́нъ огне́мъ и раско́панъ: от­ запреще́нiя лица́ тво­его́ поги́бнутъ.
 • Да бу́детъ рука́ твоя́ на му́жа десни́цы тво­ея́ и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрѣпи́лъ еси́ себѣ́,
 • и не от­сту́пимъ от­ тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя твое́ при­­зове́мъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, псало́мъ Аса́фу.
 • Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́­шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю:
 • прiими́те псало́мъ и дади́те тимпа́нъ, псалти́рь красе́нъ съ гу́сльми:
 • воструби́те въ новоме́сячiи трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́­шего:
 • я́ко повелѣ́нiе Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю.
 • Свидѣ́нiе во Ио́сифѣ положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от­ земли́ Еги́петскiя: язы́ка, его́же не вѣ́дяше, услы́ша.
 • Отя́тъ от­ бре́мене хребе́тъ его́: ру́цѣ его́ въ коши́ порабо́тастѣ.
 • Въ ско́рби при­­зва́лъ мя́ еси́, и изба́вихъ тя́: услы́шахъ тя́ въ та́йнѣ бу́рнѣ: искуси́хъ тя́ на водѣ́ прерѣка́нiя.
 • Слы́шите, лю́дiе мо­и́, и засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ, Изра́илю, а́ще послу́шаеши мене́:
 • не бу́детъ тебѣ́ бо́гъ но́въ, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
 • А́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя: разшири́ уста́ твоя́, и испо́лню я́.
 • И не послу́шаша лю́дiе мо­и́ гла́са мо­его́, и Изра́иль не вня́тъ ми́:
 • и от­пусти́хъ я́ по начина́ниемъ серде́цъ и́хъ, по́йдутъ въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • А́ще бы́ша лю́дiе мо­и́ послу́шали мене́, Изра́иль а́ще бы въ пути́ моя́ ходи́лъ:
 • ни о чесо́мже у́бо враги́ его́ смири́лъ бы́хъ, и на оскорбля́ющыя и́хъ воз­ложи́лъ бы́хъ ру́ку мою́.
 • Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́детъ вре́мя и́хъ въ вѣ́къ:
 • и напита́ и́хъ от­ ту́ка пшени́чна, и от­ ка́мене ме́да насы́ти и́хъ.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́гъ ста́ въ со́нмѣ бого́въ, посредѣ́ же бо́ги разсу́дитъ.
 • Доко́лѣ су́дите непра́вду, и ли́ца грѣ́шниковъ прiе́млете?
 • Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте:
 • изми́те ни́ща и убо́га, изъ руки́ грѣ́шничи изба́вите его́.
 • Не позна́ша, ниже́ уразумѣ́ша, во тмѣ́ хо́дятъ: да подви́жат­ся вся́ основа́нiя земли́.
 • А́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́, и сы́нове вы́шняго вси́:
 • вы́ же я́ко человѣ́цы умира́ете, и я́ко еди́нъ от­ князе́й па́даете.
 • Воскре́сни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко ты́ наслѣ́диши во всѣ́хъ язы́цѣхъ.
 • Пѣ́снь псалма́ Аса́фу.
 • Бо́же, кто́ уподо́бит­ся тебѣ́? не премолчи́, ниже́ укроти́ {ниже́ укроти́ся}, Бо́же:
 • я́ко се́, врази́ тво­и́ воз­шумѣ́ша, и ненави́дящiи тя́ воз­двиго́ша главу́.
 • На лю́ди твоя́ лука́вноваша во́лею, и совѣща́ша на святы́я твоя́.
 • Рѣ́ша: прiиди́те и потреби́мъ я́ от­ язы́къ, и не помяне́т­ся и́мя Изра́илево ктому́.
 • Я́ко совѣща́ша единомышле́нiемъ вку́пѣ, на тя́ завѣ́тъ завѣща́ша:
 • селе́нiя Идуме́йска и Исма́илите, Моа́въ и ага́ряне,
 • Гева́лъ и Аммо́нъ и Амали́къ, иноплеме́н­ницы съ живу́щими въ ти́рѣ:
 • и́бо и Ассу́ръ прiи́де съ ни́ми, бы́ша въ заступле́нiе сыново́мъ Ло́товымъ:
 • сотвори́ и́мъ я́ко Мадiа́му и Сиса́рѣ, я́ко Иави́му въ пото́цѣ ки́ссовѣ:
 • потреби́шася во аендо́рѣ, бы́ша я́ко гно́й земны́й.
 • Положи́ кня́зи и́хъ я́ко ори́ва и зи́ва, и зеве́а и Салма́на, вся́ кня́зи и́хъ,
 • и́же рѣ́ша: да наслѣ́димъ себѣ́ святи́лище Бо́жiе.
 • Бо́же мо́й, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко тро́сть предъ лице́мъ вѣ́тра.
 • Я́ко о́гнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры:
 • та́ко пожене́ши я́ бу́рею тво­е́ю, и гнѣ́вомъ тво­и́мъ смяте́ши я́.
 • Испо́лни ли́ца и́хъ безче́стiя, и взы́щутъ и́мене тво­его́, Го́споди.
 • Да постыдя́т­ся и смяту́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка, и посра́мят­ся и поги́бнутъ.
 • И да позна́ютъ, я́ко и́мя тебѣ́ Госпо́дь, ты́ еди́нъ вы́шнiй по все́й земли́.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Ко́ль воз­лю́блен­на селе́нiя твоя́, Го́споди си́лъ.
 • Жела́етъ и скончава́ет­ся душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мое́ и пло́ть моя́ воз­ра́довастася о Бо́зѣ жи́вѣ.
 • И́бо пти́ца обрѣ́те себѣ́ хра́мину, и го́рлица гнѣздо́ себѣ́, идѣ́же положи́тъ птенцы́ своя́, олтари́ твоя́, Го́споди си́лъ, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й.
 • Блаже́ни живу́щiи въ дому́ тво­е́мъ: въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ тя́.
 • Блаже́нъ му́жъ, ему́же е́сть заступле́нiе его́ у тебе́: восхожде́нiя въ се́рдцы сво­е́мъ положи́,
 • во юдо́ль плаче́вную, въ мѣ́сто е́же положи́ {во юдо́ли плаче́внѣй, въ мѣ́стѣ, е́же положи́}: и́бо благослове́нiе да́стъ законополага́яй.
 • По́йдутъ от­ си́лы въ си́лу: яви́т­ся Бо́гъ бого́въ въ Сiо́нѣ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль.
 • Защи́тниче на́шъ, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ тво­его́.
 • Я́ко лу́чше де́нь еди́нъ во дво́рѣхъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ: изво́лихъ при­­мета́тися въ дому́ Бо́га мо­его́ па́че, не́же жи́ти ми́ въ селе́нiихъ грѣ́шничихъ.
 • Я́ко ми́лость и и́стину лю́битъ Госпо́дь, Бо́гъ благода́ть и сла́ву да́стъ: Госпо́дь не лиши́тъ благи́хъ ходя́щихъ незло́бiемъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, блаже́нъ человѣ́къ упова́яй на тя́.
 • Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю твою́, воз­врати́лъ еси́ плѣ́нъ Иа́ковль.
 • Оста́вилъ еси́ беззако́нiя люді́й тво­и́хъ, покры́лъ еси́ вся́ грѣхи́ и́хъ.
 • Укроти́лъ еси́ ве́сь гнѣ́въ тво́й, воз­врати́л­ся еси́ от­ гнѣ́ва я́рости тво­ея́.
 • Возврати́ на́съ, Бо́же спасе́нiй на́шихъ, и от­врати́ я́рость твою́ от­ на́съ.
 • Еда́ во вѣ́ки прогнѣ́ваешися на ны́? или́ простре́ши гнѣ́въ тво́й от­ ро́да въ ро́дъ?
 • Бо́же, ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дiе тво­и́ воз­веселя́т­ся о тебѣ́.
 • Яви́ на́мъ, Го́споди, ми́лость твою́, и спасе́нiе твое́ да́ждь на́мъ.
 • Услы́шу, что́ рече́тъ о мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ: я́ко рече́тъ ми́ръ на лю́ди своя́, и на преподо́бныя своя́, и на обраща́ющыя сердца́ къ нему́.
 • Оба́че бли́зъ боя́щихся его́ спасе́нiе его́, всели́ти сла́ву въ зе́млю на́шу.
 • Ми́лость и и́стина срѣто́стѣся, пра́вда и ми́ръ облобыза́стася:
 • и́стина от­ земли́ воз­сiя́, и пра́вда съ небесе́ при­­ни́че:
 • и́бо Госпо́дь да́стъ бла́гость, и земля́ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й.
 • Пра́вда предъ ни́мъ предъи́детъ, и положи́тъ въ пу́ть стопы́ своя́.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;
 • трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным;
 • пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
 • Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.
 • Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?
 • Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,
 • ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.
 • Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.
 • Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
 • Для чего язычникам говорить: «где Бог их?» Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
 • Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
 • Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
 • А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.
 • Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
 • Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
 • Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
 • Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
 • положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
 • Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
 • очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
 • Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
 • она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
 • Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
 • Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
 • Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
 • охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
 • Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
 • Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
 • и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
 • Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.
 • Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
 • возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
 • трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
 • ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
 • Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
 • «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
 • В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
 • Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
 • Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
 • Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».
 • Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
 • потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
 • О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
 • Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
 • ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
 • Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
 • Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
 • доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
 • Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
 • избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых.
 • Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
 • Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
 • но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
 • Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.
 • Песнь. Псалом Асафа.
 • Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
 • ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
 • против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
 • сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 • Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
 • селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 • Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
 • И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
 • Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
 • которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
 • Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
 • которые говорили: «возьмем себе во владение селения Божии».
 • Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
 • Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
 • так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
 • исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
 • Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
 • и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом.
 • Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
 • Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
 • И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
 • Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
 • Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
 • Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
 • приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
 • Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
 • Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
 • Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
 • Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
 • Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
 • Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.
 • Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
 • простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,
 • отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего.
 • Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас.
 • Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род?
 • Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
 • Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
 • Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
 • Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
 • Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
 • истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
 • и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
 • правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
 • 78:1 ( 亚 萨 的 训 诲 诗 ) 我 的 民 哪 , 你 门 要 留 心 听 我 的 训 诲 , 侧 耳 听 我 口 中 的 话 。
 • 78:2 我 要 开 口 说 比 喻 。 我 要 说 出 古 时 的 谜 语 。
 • 78:3 是 我 们 所 听 见 所 知 道 的 , 也 是 我 们 的 祖 宗 告 诉 我 们 的 。
 • 78:4 我 们 不 将 这 些 事 向 他 们 的 子 孙 隐 瞒 。 要 将 耶 和 华 的 美 德 和 他 的 能 力 , 并 他 奇 妙 的 作 为 , 述 说 给 后 代 听 。
 • 78:5 因 为 他 在 雅 各 中 立 法 度 , 在 以 色 列 中 设 律 法 , 是 他 吩 咐 我 们 祖 宗 , 要 传 给 子 孙 的 。
 • 78:6 使 将 要 生 的 后 代 子 孙 , 可 以 晓 得 。 他 们 也 要 起 来 告 诉 他 们 的 子 孙 。
 • 78:7 好 叫 他 们 仰 望 神 , 不 忘 记 神 的 作 为 。 惟 要 守 他 的 命 令 。
 • 78:8 不 要 像 他 们 的 祖 宗 , 是 顽 梗 悖 逆 居 心 不 正 之 辈 , 向 着 神 心 不 诚 实 。
 • 78:9 以 法 莲 的 子 孙 , 带 着 兵 器 , 拿 着 弓 , 临 阵 之 日 , 转 身 退 后 。
 • 78:10 他 们 不 遵 守 神 的 约 , 不 肯 照 他 的 律 法 行 。
 • 78:11 又 忘 记 他 所 行 的 , 和 他 显 给 他 们 奇 妙 的 作 为 。
 • 78:12 他 在 埃 及 地 , 在 琐 安 田 , 在 他 们 祖 宗 的 眼 前 , 施 行 奇 事 。
 • 78:13 他 将 海 分 裂 , 使 他 们 过 去 。 又 叫 水 立 起 如 垒 。
 • 78:14 他 白 日 用 云 彩 , 终 夜 用 火 光 , 引 导 他 们 。
 • 78:15 他 在 旷 野 分 裂 磐 石 , 多 多 的 给 他 们 水 喝 , 如 从 深 渊 而 出 。
 • 78:16 他 使 水 从 磐 石 涌 出 , 叫 水 如 江 河 下 流 。
 • 78:17 他 们 却 仍 旧 得 罪 他 , 在 乾 燥 之 地 悖 逆 至 高 者 。
 • 78:18 他 们 心 中 试 探 神 , 随 自 己 所 欲 的 求 食 物 。
 • 78:19 并 且 妄 论 神 , 说 , 神 在 旷 野 岂 能 摆 设 筵 席 麽 。
 • 78:20 他 曾 击 打 磐 石 , 使 水 涌 出 , 成 了 江 河 。 他 还 能 赐 粮 食 麽 。 还 能 为 他 的 百 姓 豫 备 肉 麽 。
 • 78:21 所 以 耶 和 华 听 见 , 就 发 怒 。 有 烈 火 向 雅 各 烧 起 , 有 怒 气 向 以 色 列 上 腾 。
 • 78:22 因 为 他 们 不 信 服 神 , 不 倚 赖 他 的 救 恩 。
 • 78:23 他 却 吩 咐 天 空 , 又 敞 开 天 上 的 门 。
 • 78:24 降 吗 哪 像 雨 给 他 们 吃 , 将 天 上 的 粮 食 赐 给 他 们 。
 • 78:25 各 人 或 作 人 吃 大 能 者 的 食 物 。 他 赐 下 粮 食 , 使 他 们 饱 足 。
 • 78:26 他 领 东 风 起 在 天 空 , 又 用 能 力 引 了 南 风 来 。
 • 78:27 他 降 肉 像 雨 在 他 们 当 中 , 多 如 尘 土 , 又 降 飞 鸟 , 多 如 海 沙 。
 • 78:28 落 在 他 们 的 营 中 , 在 他 们 住 处 的 四 面 。
 • 78:29 他 们 吃 了 , 而 且 饱 足 。 这 样 , 就 随 了 他 们 所 欲 的 。
 • 78:30 他 们 贪 而 无 厌 , 食 物 还 在 他 们 口 中 的 时 候 ,
 • 78:31 神 的 怒 气 , 就 向 他 们 上 腾 , 杀 了 他 们 内 中 的 肥 壮 人 。 打 倒 以 色 列 的 少 年 人 。
 • 78:32 虽 是 这 样 , 他 们 仍 旧 犯 罪 , 不 信 他 奇 妙 的 作 为 。
 • 78:33 因 此 他 叫 他 们 的 日 子 , 全 归 虚 空 , 叫 他 们 的 年 岁 , 尽 属 惊 恐 。
 • 78:34 他 杀 他 们 的 时 候 , 他 们 才 求 问 他 , 回 心 转 意 , 切 切 的 寻 求 神 。
 • 78:35 他 们 也 追 念 神 是 他 们 的 磐 石 , 至 高 的 神 , 是 他 们 的 救 赎 主 。
 • 78:36 他 们 却 用 口 馅 媚 他 , 用 舌 向 他 说 谎 。
 • 78:37 因 他 们 的 心 向 他 不 正 , 在 他 的 约 上 , 也 不 忠 心 。
 • 78:38 但 他 有 怜 悯 , 赦 免 他 们 的 罪 孽 , 不 灭 绝 他 们 。 而 且 屡 次 消 他 的 怒 气 , 不 发 尽 他 的 忿 怒 。
 • 78:39 他 想 到 他 们 不 过 是 血 气 , 是 一 阵 去 而 不 返 的 风 。
 • 78:40 他 们 在 旷 野 悖 逆 他 , 在 荒 地 叫 他 担 忧 , 何 其 多 呢 。
 • 78:41 他 们 再 三 试 探 神 , 惹 动 以 色 列 的 圣 者 。
 • 78:42 他 们 不 追 念 他 的 能 力 ( 原 文 作 手 ) , 和 赎 他 们 脱 离 敌 人 的 日 子 。
 • 78:43 他 怎 样 在 埃 及 地 显 神 迹 , 在 琐 安 田 显 奇 事 。
 • 78:44 把 他 们 的 江 河 , 并 河 汊 的 水 , 都 变 为 血 , 使 他 们 不 能 喝 。
 • 78:45 他 叫 苍 蝇 成 群 , 落 在 他 们 当 中 , 吸 尽 他 们 。 又 叫 青 蛙 灭 了 他 们 。
 • 78:46 把 他 们 的 土 产 交 给 蚂 蚱 , 把 他 们 辛 苦 得 来 的 交 给 蝗 虫 。
 • 78:47 他 降 冰 雹 打 坏 他 们 的 葡 萄 树 。 下 严 霜 打 坏 他 们 的 桑 树 。
 • 78:48 又 把 他 们 的 牲 畜 交 给 冰 雹 , 把 他 们 的 群 畜 交 给 闪 电 。
 • 78:49 他 使 猛 烈 的 怒 气 , 和 忿 怒 , 恼 恨 , 苦 难 , 成 了 一 群 降 灾 的 使 者 , 临 到 他 们 。
 • 78:50 他 为 自 己 的 怒 气 修 平 了 路 , 将 他 们 交 给 瘟 疫 , 使 他 们 死 亡 。
 • 78:51 在 埃 及 击 杀 一 切 长 子 , 在 含 的 帐 棚 中 , 击 杀 他 们 强 壮 时 头 生 的 。
 • 78:52 他 却 领 出 自 己 的 民 如 羊 , 在 旷 野 引 他 们 如 羊 群 。
 • 78:53 他 领 他 们 稳 稳 妥 妥 的 , 使 他 们 不 至 害 怕 。 海 却 淹 没 他 们 的 仇 敌 。
 • 78:54 他 带 他 们 到 自 己 圣 地 的 边 界 , 到 他 右 手 所 得 的 这 山 地 。
 • 78:55 他 在 他 们 面 前 赶 出 外 邦 人 , 用 绳 子 将 外 邦 的 地 量 给 他 们 为 业 , 叫 以 色 列 支 派 的 人 , 住 在 他 们 的 帐 棚 里 。
 • 78:56 他 们 仍 旧 试 探 悖 逆 至 高 的 神 , 不 守 他 的 法 度 。
 • 78:57 反 倒 退 后 , 行 诡 诈 , 像 他 们 的 祖 宗 一 样 。 他 们 改 变 , 如 同 翻 背 的 弓 。
 • 78:58 因 他 们 的 邱 坛 , 惹 了 他 的 怒 气 , 因 他 们 雕 刻 的 偶 像 , 触 动 他 的 愤 恨 。
 • 78:59 神 听 见 , 就 发 怒 , 极 其 憎 恶 以 色 列 人 。
 • 78:60 甚 至 他 离 弃 示 罗 的 帐 幕 , 就 是 他 在 人 间 所 搭 的 帐 棚 。
 • 78:61 又 将 他 的 约 柜 原 文 作 能 力 交 与 人 掳 去 , 将 他 的 荣 耀 交 在 敌 人 手 中 。
 • 78:62 并 将 他 的 百 姓 交 与 刀 剑 , 向 他 的 产 业 发 怒 。
 • 78:63 少 年 人 被 火 烧 灭 。 处 女 也 无 喜 歌 。
 • 78:64 祭 司 倒 在 刀 下 。 寡 妇 却 不 哀 哭 。
 • 78:65 那 时 主 像 世 人 睡 醒 , 像 勇 士 饮 酒 呼 喊 。
 • 78:66 他 就 打 退 了 他 的 敌 人 , 叫 他 们 永 蒙 羞 辱 。
 • 78:67 并 且 他 弃 掉 约 瑟 的 帐 棚 , 不 拣 选 以 法 莲 支 派 ,
 • 78:68 却 拣 选 犹 大 支 派 , 他 所 喜 爱 的 锡 安 山 。
 • 78:69 盖 造 他 的 圣 所 , 好 像 高 峰 , 又 像 他 建 立 永 存 之 地 。
 • 78:70 又 拣 选 他 的 仆 人 大 卫 , 从 羊 圈 中 将 他 召 来 。
 • 78:71 叫 他 不 再 跟 从 那 些 带 奶 的 母 羊 , 为 要 牧 养 自 己 的 百 姓 雅 各 , 和 自 己 的 产 业 以 色 列 。
 • 78:72 于 是 他 按 心 中 的 纯 正 , 牧 养 他 们 , 用 手 中 的 巧 妙 , 引 导 他 们 。
 • 79:1 ( 亚 萨 的 诗 ) 神 阿 , 外 邦 人 进 入 你 的 产 业 , 污 秽 你 的 圣 殿 , 使 耶 路 撒 冷 变 成 荒 堆 。
 • 79:2 把 你 仆 人 的 尸 首 , 交 与 天 空 的 飞 鸟 为 食 , 把 你 圣 民 的 肉 , 交 与 地 上 的 野 兽 。
 • 79:3 在 耶 路 撒 冷 周 围 流 他 们 的 血 如 水 , 无 人 葬 埋 。
 • 79:4 我 们 成 为 邻 国 的 羞 辱 , 成 为 我 们 四 围 人 的 嗤 笑 讥 刺 。
 • 79:5 耶 和 华 阿 , 这 到 几 时 呢 。 你 要 动 怒 到 永 远 麽 。 你 的 愤 怒 要 如 火 焚 烧 麽 。
 • 79:6 愿 你 将 你 的 愤 怒 倒 在 那 不 认 识 你 的 外 邦 , 和 那 不 求 告 你 名 的 国 度 。
 • 79:7 因 为 他 们 吞 了 雅 各 , 把 他 的 住 处 变 为 荒 场 。
 • 79:8 求 你 不 要 记 念 我 们 先 祖 的 罪 孽 , 向 我 们 追 讨 。 愿 你 的 慈 悲 快 迎 着 我 们 。 因 为 我 们 落 到 极 卑 微 的 地 步 。
 • 79:9 拯 救 我 们 的 神 阿 , 求 你 因 你 名 的 荣 耀 , 帮 助 我 们 , 为 你 名 的 缘 故 , 搭 救 我 们 , 赦 免 我 们 的 罪 。
 • 79:10 为 何 容 外 邦 人 说 , 他 们 的 神 在 那 里 呢 。 愿 你 使 外 邦 人 知 道 你 在 我 们 眼 前 , 伸 你 仆 人 流 血 的 冤 。
 • 79:11 愿 被 囚 之 人 的 叹 息 , 达 到 你 面 前 。 愿 你 按 你 的 大 能 力 , 存 留 那 些 将 要 死 的 人 。
 • 79:12 主 阿 , 愿 你 将 我 们 邻 邦 所 羞 辱 你 的 羞 辱 , 加 七 倍 归 到 他 们 的 身 上 。
 • 79:13 这 样 , 你 的 民 , 你 草 场 的 羊 , 要 称 谢 你 , 直 到 永 远 。 要 述 说 赞 美 你 的 话 , 直 到 万 代 。
 • 80:1 ( 亚 萨 的 诗 , 交 与 伶 长 , 调 用 为 证 的 百 合 花 ) 领 约 瑟 如 领 羊 群 的 以 色 列 的 牧 者 阿 , 求 你 留 心 听 。 坐 在 二 基 路 伯 上 的 阿 , 求 你 发 出 光 来 。
 • 80:2 在 以 法 莲 便 雅 悯 玛 拿 西 前 面 施 展 你 的 大 能 , 来 救 我 们 。
 • 80:3 神 阿 , 求 你 使 我 们 回 转 ( 回 转 或 作 复 兴 ) , 使 你 的 脸 发 光 , 我 们 便 要 得 救 。
 • 80:4 耶 和 华 万 军 之 神 阿 , 你 向 你 百 姓 的 祷 告 发 怒 , 要 到 几 时 呢 。
 • 80:5 你 以 眼 泪 当 食 物 给 他 们 吃 , 又 多 量 出 眼 泪 给 他 们 喝 。
 • 80:6 你 使 邻 邦 因 我 们 分 争 。 我 们 的 仇 敌 彼 此 戏 笑 。
 • 80:7 万 军 之 神 阿 , 求 你 使 我 们 回 转 , 使 你 的 脸 发 光 , 我 们 便 要 得 救 。
 • 80:8 你 从 埃 及 挪 出 一 棵 葡 萄 树 , 赶 出 外 邦 人 , 把 这 树 栽 上 。
 • 80:9 你 在 这 树 根 前 豫 备 了 地 方 , 他 就 深 深 扎 根 , 爬 满 了 地 。
 • 80:10 他 的 影 子 遮 满 了 山 , 枝 子 好 像 佳 美 的 香 柏 树 。
 • 80:11 他 发 出 枝 子 , 长 到 大 海 , 发 出 蔓 子 , 延 到 大 河 。
 • 80:12 你 为 何 拆 毁 这 树 的 篱 笆 , 任 凭 一 切 过 路 的 人 摘 取 。
 • 80:13 林 中 出 来 的 野 猪 , 把 他 糟 踏 , 野 地 的 走 兽 , 拿 他 当 食 物 。
 • 80:14 万 军 之 神 阿 , 求 你 回 转 , 从 天 上 垂 看 , 眷 顾 这 葡 萄 树 ,
 • 80:15 保 护 你 右 手 所 栽 的 , 和 你 为 自 己 所 坚 固 的 枝 子 。
 • 80:16 这 树 已 经 被 火 焚 烧 被 刀 砍 伐 , 他 们 因 你 脸 上 的 怒 容 就 灭 亡 了 。
 • 80:17 愿 你 的 手 杖 扶 持 你 右 边 的 人 , 就 是 你 为 自 己 所 坚 固 的 人 子 。
 • 80:18 这 样 , 我 们 便 不 退 后 离 开 你 。 求 你 救 活 我 们 , 我 们 就 要 求 告 你 的 名 。
 • 80:19 耶 和 华 万 军 之 神 阿 , 求 你 使 我 们 回 转 , 使 你 的 脸 发 光 , 我 们 便 要 得 救 。
 • 81:1 ( 亚 萨 的 诗 , 交 与 伶 长 , 用 迦 特 乐 器 ) 你 们 当 向 神 我 们 的 力 量 大 声 欢 呼 , 向 雅 各 的 神 发 声 欢 乐 ,
 • 81:2 唱 起 诗 歌 , 打 手 鼓 , 弹 美 琴 与 瑟 。
 • 81:3 当 在 月 朔 , 并 月 望 , 我 们 过 节 的 日 期 , 吹 角 。
 • 81:4 因 这 是 为 以 色 列 定 的 律 例 , 是 雅 各 神 的 典 章 。
 • 81:5 他 去 攻 击 埃 及 地 的 时 候 , 在 约 瑟 中 间 立 此 为 证 。 我 在 那 里 听 见 我 所 不 明 白 的 言 语 。
 • 81:6 神 说 , 我 使 你 的 肩 得 脱 重 担 , 你 的 手 放 下 筐 子 。
 • 81:7 你 在 急 难 中 呼 求 , 我 就 搭 救 你 。 我 在 雷 的 隐 密 处 应 允 你 , 在 米 利 巴 水 那 里 试 验 你 。 ( 细 拉 )
 • 81:8 我 的 民 哪 , 你 当 听 。 我 要 劝 戒 你 。 以 色 列 阿 , 甚 愿 你 肯 听 从 我 。
 • 81:9 在 你 当 中 不 可 有 别 的 神 。 外 邦 的 神 , 你 也 不 可 下 拜 。
 • 81:10 我 是 耶 和 华 你 的 神 , 曾 把 你 从 埃 及 地 领 上 来 。 你 要 大 大 张 口 , 我 就 给 你 充 满 。
 • 81:11 无 奈 我 的 民 不 听 我 的 声 音 。 以 色 列 全 不 理 我 。
 • 81:12 我 便 任 凭 他 们 心 里 刚 硬 , 随 自 己 的 计 谋 而 行 。
 • 81:13 甚 愿 我 的 民 肯 听 从 我 , 以 色 列 肯 行 我 的 道 。
 • 81:14 我 便 速 速 治 服 他 们 的 仇 敌 , 反 手 攻 击 他 们 的 敌 人 。
 • 81:15 恨 耶 和 华 的 人 必 来 投 降 , 但 他 的 百 姓 , 必 永 久 长 存 。
 • 81:16 他 也 必 拿 上 好 的 麦 子 给 他 们 吃 。 有 拿 从 磐 石 出 的 蜂 蜜 , 叫 他 们 饱 足 。
 • 82:1 ( 亚 萨 的 诗 ) 神 站 在 有 权 力 者 的 会 中 。 在 诸 神 中 行 审 判 。
 • 82:2 说 , 你 们 审 判 不 秉 公 义 , 徇 恶 人 的 情 面 , 要 到 几 时 呢 。 ( 细 拉 )
 • 82:3 你 们 当 为 贫 寒 的 人 和 孤 儿 伸 冤 。 当 为 困 苦 和 穷 乏 的 人 施 行 公 义 。
 • 82:4 当 保 护 贫 寒 和 穷 乏 的 人 , 救 他 们 脱 离 恶 人 的 手 。
 • 82:5 你 们 仍 不 知 道 , 也 不 明 白 , 在 黑 暗 中 走 来 走 去 。 地 的 根 基 都 摇 动 了 。
 • 82:6 我 曾 说 , 你 们 是 神 , 都 是 至 高 者 的 儿 子 。
 • 82:7 然 而 你 们 要 死 , 与 世 人 一 样 。 要 仆 倒 , 像 王 子 中 的 一 位 。
 • 82:8 神 阿 , 求 你 起 来 , 审 判 世 界 。 因 为 你 要 得 万 邦 为 业 。
 • 83:1 ( 亚 萨 的 诗 歌 ) 神 阿 , 求 你 不 要 静 默 。 神 阿 , 求 你 不 要 闭 口 , 也 不 要 不 作 声 。
 • 83:2 因 为 你 的 仇 敌 喧 囔 。 恨 你 的 抬 起 头 来 。
 • 83:3 他 们 同 谋 奸 诈 , 要 害 你 的 百 姓 , 彼 此 商 议 , 要 害 你 所 隐 藏 的 人 。
 • 83:4 他 们 说 , 来 吧 , 我 们 将 他 们 剪 灭 , 使 他 们 不 再 成 国 。 使 以 色 列 的 名 , 不 再 被 人 记 念 。
 • 83:5 他 们 同 心 商 议 , 彼 此 结 盟 , 要 抵 挡 你 。
 • 83:6 就 是 住 帐 棚 的 以 东 人 , 和 以 实 玛 利 人 。 摩 押 和 夏 甲 人 。
 • 83:7 迦 巴 勒 , 亚 扪 , 和 亚 玛 力 , 非 利 士 , 并 推 罗 的 居 民 。
 • 83:8 亚 述 也 与 他 们 连 合 。 他 们 作 罗 得 子 孙 的 帮 手 。 ( 细 拉 )
 • 83:9 求 你 待 他 们 如 待 米 甸 , 如 在 基 顺 河 待 西 西 拉 和 耶 宾 一 样 。
 • 83:10 他 们 在 隐 多 珥 灭 亡 , 成 了 地 上 的 粪 土 。
 • 83:11 求 你 叫 他 们 的 首 领 , 像 俄 立 和 西 伊 伯 , 叫 他 们 的 王 子 , 都 像 西 巴 和 撒 慕 拿 。
 • 83:12 他 们 说 , 我 们 要 得 神 的 住 处 , 作 为 自 己 的 产 业 。
 • 83:13 我 的 神 阿 , 求 你 叫 他 们 像 旋 风 的 尘 土 , 像 风 前 的 碎 秸 。
 • 83:14 火 怎 样 焚 烧 树 林 , 火 焰 怎 样 烧 着 山 岭 。
 • 83:15 求 你 也 照 样 用 狂 风 追 赶 他 们 , 用 暴 雨 恐 吓 他 们 。
 • 83:16 愿 你 使 他 们 满 面 羞 耻 , 好 叫 他 们 寻 求 你 耶 和 华 的 名 。
 • 83:17 愿 他 们 永 远 羞 愧 惊 惶 。 愿 他 们 惭 愧 灭 亡 。
 • 83:18 使 他 们 知 道 惟 独 你 名 为 耶 和 华 的 , 是 全 地 以 上 的 至 高 者 。
 • 84:1 ( 可 拉 后 裔 的 诗 , 交 与 伶 长 , 用 迦 特 乐 器 ) 万 军 之 耶 和 华 阿 , 你 的 居 所 何 等 可 爱 。
 • 84:2 我 羡 慕 渴 想 耶 和 华 的 院 宇 。 我 的 心 肠 , 我 的 肉 体 , 向 永 生 神 呼 吁 ( 或 作 欢 呼 ) 。
 • 84:3 万 军 之 耶 和 华 我 的 王 , 我 的 神 阿 , 在 你 祭 坛 那 里 , 麻 雀 为 自 己 找 着 房 屋 。 燕 子 为 自 己 找 着 抱 雏 之 窝 。
 • 84:4 如 此 住 在 你 殿 中 的 , 便 为 有 福 。 他 们 仍 要 赞 美 你 。 ( 细 拉 )
 • 84:5 靠 你 有 力 量 心 中 想 往 锡 安 大 道 的 , 这 人 便 为 有 福 。
 • 84:6 他 们 经 过 流 泪 谷 , 叫 这 谷 变 为 泉 源 之 地 。 并 有 秋 雨 之 福 , 盖 满 了 全 谷 。
 • 84:7 他 们 行 走 , 力 上 加 力 , 各 人 到 锡 安 朝 见 神 。
 • 84:8 耶 和 华 万 军 之 神 阿 , 求 你 听 我 的 祷 告 。 雅 各 的 神 阿 , 求 你 留 心 听 。 ( 细 拉 )
 • 84:9 神 阿 , 你 是 我 们 的 盾 牌 。 求 你 垂 顾 观 看 你 受 膏 者 的 面 。
 • 84:10 在 你 院 宇 住 一 日 , 胜 似 在 别 处 住 千 日 。 宁 可 在 我 神 殿 中 看 门 , 不 愿 住 在 恶 人 的 帐 棚 里 。
 • 84:11 因 为 耶 和 华 神 是 日 头 , 是 盾 牌 , 要 赐 下 恩 惠 和 荣 耀 。 他 未 尝 留 下 一 样 好 处 , 不 给 那 些 行 动 正 直 的 人 。
 • 84:12 万 军 之 耶 和 华 阿 , 倚 靠 你 的 人 , 便 为 有 福 。
 • 85:1 ( 可 拉 后 裔 的 诗 , 交 与 伶 长 ) 耶 和 华 阿 , 你 已 经 向 你 的 地 施 恩 , 救 回 被 掳 的 雅 各 。
 • 85:2 你 赦 免 了 你 百 姓 的 罪 孽 , 遮 盖 了 他 们 一 切 的 过 犯 。 ( 细 拉 )
 • 85:3 你 收 转 了 所 发 的 忿 怒 , 和 你 猛 烈 的 怒 气 。
 • 85:4 拯 救 我 们 的 神 阿 , 求 你 使 我 们 回 转 , 叫 你 的 恼 恨 向 我 们 止 息 。
 • 85:5 你 要 向 我 们 发 怒 到 永 远 麽 , 你 要 将 你 的 怒 气 延 留 到 万 代 麽 。
 • 85:6 你 不 再 将 我 们 救 活 , 使 你 的 百 姓 靠 你 欢 喜 麽 。
 • 85:7 耶 和 华 阿 , 求 你 使 我 们 得 见 你 的 慈 爱 , 又 将 你 的 救 恩 赐 给 我 们 。
 • 85:8 我 要 听 神 耶 和 华 所 说 的 话 。 因 为 他 必 应 许 将 平 安 赐 给 他 的 百 姓 , 他 的 圣 民 。 他 们 却 不 可 再 转 去 妄 行 。
 • 85:9 他 的 救 恩 , 诚 然 与 敬 畏 他 的 人 相 近 , 叫 荣 耀 住 在 我 们 的 地 上 。
 • 85:10 慈 爱 和 诚 实 , 彼 此 相 遇 。 公 义 和 平 安 , 彼 此 相 亲 。
 • 85:11 诚 实 从 地 而 生 , 公 义 从 天 而 现 。
 • 85:12 耶 和 华 必 将 好 处 赐 给 我 们 。 我 们 的 地 , 也 要 多 出 土 产 。
 • 85:13 公 义 要 行 在 他 面 前 , 叫 他 的 脚 踪 , 成 为 可 走 的 路 。
 • Начальнику хора. На гиттит. Сынов Кораха. Псалом.
 • Как желанны обители Твои, Адонаи, Господи сил!
 • стаевает душа моя, алчет покоя дворов Твоих; ликует во мне сердце мое, торжествует плоть моя в радости о Боге живом.
 • Вот, и пташка находит себе приют, и ласточка – укром для птенцов своих; а мне – алтари Твои, Боже сил, мой Царь и мой Бог!
 • Благо живущим в дому Твоем, кто без устали славят тебя! (Села!)
 • О, благо тому, чей оплот в Тебе, кто нашел стезю к Тебе в сердце своем!
 • Проходят странники юдолью слез 30, и становится она источником вод, и благодатью одевают ее проливающиеся дожди.
 • От силы к силе пройдут они, явится на Сионе Бог богов.
 • Господи сил! Услышь молитву мою, Боже Иакова, внемли! (Селa!)
 • Боже, оплот наш, обрати взор! Призри на Помазанника Твоего.
 • Ибо единый день во дворах Твоих лучше тысячи дней; лучше мне у порога стоять в дому Господа моего, нежели обрести приют во обителях греха.
 • Господь Бог – солнце и щит, милость и честь подаст Господь; не откажет ни в едином из благ ходящим в простоте своей.
 • Адонаи, Господи сил! Блажен, кто уповает на Тебя.