Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума Аса́фу.
 • Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ.
 • Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва.
 • Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ:
 • не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́.
 • И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ,
 • я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ:
 • да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ:
 • да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́.
 • Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни:
 • не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти.
 • И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ
 • предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ:
 • разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ,
 • и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́.
 • Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ:
 • и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды.
 • И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй:
 • и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ.
 • И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни?
 • Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ?
 • Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля:
 • я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́.
 • И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе:
 • и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ.
 • Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости.
 • Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва:
 • и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты.
 • И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ.
 • И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ.
 • Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ,
 • и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ.
 • Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́:
 • и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ.
 • Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу:
 • и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть:
 • и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́:
 • се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́.
 • То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́.
 • И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся:
 • колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй?
 • и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша:
 • и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго:
 • я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ:
 • и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ.
 • Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́:
 • и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ.
 • Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною:
 • и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́.
 • Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми.
 • Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́:
 • и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ.
 • И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни:
 • и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре.
 • И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́.
 • И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева.
 • И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша:
 • и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ:
 • и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́.
 • Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля:
 • и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, селе́нiе е́же {селе́нiе свое́, идѣ́же} всели́ся въ человѣ́цѣхъ:
 • и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ:
 • и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́.
 • Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша:
 • свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ.
 • И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́:
 • и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ:
 • и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́:
 • и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́:
 • и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ.
 • И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ:
 • от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́.
 • И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́же, прiидо́ша язы́цы въ достоя́нiе твое́, оскверни́ша хра́мъ святы́й тво́й,
 • положи́ша Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище: положи́ша тру́пiя ра́бъ тво­и́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ, пло́ти преподо́бныхъ тво­и́хъ звѣре́мъ земны́мъ:
 • пролiя́ша кро́вь и́хъ я́ко во́ду о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ́ погреба́яй.
 • Бы́хомъ поноше́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, подражне́нiе и поруга́нiе су́щымъ о́крестъ на́съ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, прогнѣ́ваешися до конца́? разжже́т­ся я́ко о́гнь рве́нiе твое́?
 • Пролі́й гнѣ́въ тво́й на язы́ки незна́ющыя тебе́, и на ца́р­ст­вiя, я́же и́мене тво­его́ не при­­зва́ша:
 • я́ко поядо́ша Иа́кова, и мѣ́сто его́ опустоши́ша.
 • Не помяни́ на́шихъ беззако́нiй пе́рвыхъ: ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хомъ зѣло́.
 • Помози́ на́мъ, Бо́же, спаси́телю на́шъ, сла́вы ра́ди и́мене тво­его́: Го́споди, изба́ви ны́ и очи́сти грѣхи́ на́шя и́мене ра́ди тво­его́.
 • Да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? и да увѣ́ст­ся во язы́цѣхъ предъ очи́ма на́шима от­мще́нiе кро́ве ра́бъ тво­и́хъ пролиты́я.
 • Да вни́детъ предъ тя́ воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ: по вели́чiю мы́шцы тво­ея́ снабди́ сы́ны умерщвле́н­ныхъ.
 • Возда́ждь сосѣ́домъ на́шымъ седмери́цею въ нѣ́дро и́хъ поноше́нiе и́хъ, и́мже поноси́ша тя́, Го́споди.
 • Мы́ же лю́дiе тво­и́ и о́вцы па́жити тво­ея́ исповѣ́мыся тебѣ́, Бо́же, во вѣ́къ, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣсти́мъ хвалу́ твою́.
 • Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся, свидѣ́нiе Аса́фу, псало́мъ 79.
 • Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, яви́ся:
 • предъ Ефре́момъ и Венiами́номъ и Манассі́емъ воз­дви́гни си́лу твою́, и прiиди́ во е́же спасти́ на́съ.
 • Бо́же, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешися на моли́тву ра́бъ тво­и́хъ?
 • Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и напо­и́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́ру.
 • Положи́лъ еси́ на́съ въ прерѣка́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, и врази́ на́ши подражни́ша ны́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Виногра́дъ изъ Еги́пта прене́слъ еси́: изгна́лъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ и́:
 • путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ коре́нiя его́, и испо́лни зе́млю.
 • Покры́ го́ры сѣ́нь его́, и вѣ́твiя его́ ке́дры Бо́жiя:
 • простре́ ро́зги его́ {своя́} до мо́ря, и да́же до рѣ́къ от­ра́сли его́ {своя́}.
 • Вску́ю низложи́лъ еси́ опло́тъ его́, и объима́ютъ и́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ?
 • Озоба́ и́ ве́прь от­ дубра́вы, и уедине́н­ный ди́вiй пояде́ и́.
 • Бо́же си́лъ, обрати́ся у́бо, и при́зри съ небесе́ и ви́ждь, и посѣти́ виногра́дъ се́й:
 • и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца твоя́, и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрепи́лъ еси́ себѣ́.
 • Пожже́нъ огне́мъ и раско́панъ: от­ запреще́нiя лица́ тво­его́ поги́бнутъ.
 • Да бу́детъ рука́ твоя́ на му́жа десни́цы тво­ея́ и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрѣпи́лъ еси́ себѣ́,
 • и не от­сту́пимъ от­ тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя твое́ при­­зове́мъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, псало́мъ Аса́фу.
 • Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́­шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю:
 • прiими́те псало́мъ и дади́те тимпа́нъ, псалти́рь красе́нъ съ гу́сльми:
 • воструби́те въ новоме́сячiи трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́­шего:
 • я́ко повелѣ́нiе Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю.
 • Свидѣ́нiе во Ио́сифѣ положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от­ земли́ Еги́петскiя: язы́ка, его́же не вѣ́дяше, услы́ша.
 • Отя́тъ от­ бре́мене хребе́тъ его́: ру́цѣ его́ въ коши́ порабо́тастѣ.
 • Въ ско́рби при­­зва́лъ мя́ еси́, и изба́вихъ тя́: услы́шахъ тя́ въ та́йнѣ бу́рнѣ: искуси́хъ тя́ на водѣ́ прерѣка́нiя.
 • Слы́шите, лю́дiе мо­и́, и засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ, Изра́илю, а́ще послу́шаеши мене́:
 • не бу́детъ тебѣ́ бо́гъ но́въ, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
 • А́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя: разшири́ уста́ твоя́, и испо́лню я́.
 • И не послу́шаша лю́дiе мо­и́ гла́са мо­его́, и Изра́иль не вня́тъ ми́:
 • и от­пусти́хъ я́ по начина́ниемъ серде́цъ и́хъ, по́йдутъ въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • А́ще бы́ша лю́дiе мо­и́ послу́шали мене́, Изра́иль а́ще бы въ пути́ моя́ ходи́лъ:
 • ни о чесо́мже у́бо враги́ его́ смири́лъ бы́хъ, и на оскорбля́ющыя и́хъ воз­ложи́лъ бы́хъ ру́ку мою́.
 • Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́детъ вре́мя и́хъ въ вѣ́къ:
 • и напита́ и́хъ от­ ту́ка пшени́чна, и от­ ка́мене ме́да насы́ти и́хъ.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́гъ ста́ въ со́нмѣ бого́въ, посредѣ́ же бо́ги разсу́дитъ.
 • Доко́лѣ су́дите непра́вду, и ли́ца грѣ́шниковъ прiе́млете?
 • Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте:
 • изми́те ни́ща и убо́га, изъ руки́ грѣ́шничи изба́вите его́.
 • Не позна́ша, ниже́ уразумѣ́ша, во тмѣ́ хо́дятъ: да подви́жат­ся вся́ основа́нiя земли́.
 • А́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́, и сы́нове вы́шняго вси́:
 • вы́ же я́ко человѣ́цы умира́ете, и я́ко еди́нъ от­ князе́й па́даете.
 • Воскре́сни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко ты́ наслѣ́диши во всѣ́хъ язы́цѣхъ.
 • Пѣ́снь псалма́ Аса́фу.
 • Бо́же, кто́ уподо́бит­ся тебѣ́? не премолчи́, ниже́ укроти́ {ниже́ укроти́ся}, Бо́же:
 • я́ко се́, врази́ тво­и́ воз­шумѣ́ша, и ненави́дящiи тя́ воз­двиго́ша главу́.
 • На лю́ди твоя́ лука́вноваша во́лею, и совѣща́ша на святы́я твоя́.
 • Рѣ́ша: прiиди́те и потреби́мъ я́ от­ язы́къ, и не помяне́т­ся и́мя Изра́илево ктому́.
 • Я́ко совѣща́ша единомышле́нiемъ вку́пѣ, на тя́ завѣ́тъ завѣща́ша:
 • селе́нiя Идуме́йска и Исма́илите, Моа́въ и ага́ряне,
 • Гева́лъ и Аммо́нъ и Амали́къ, иноплеме́н­ницы съ живу́щими въ ти́рѣ:
 • и́бо и Ассу́ръ прiи́де съ ни́ми, бы́ша въ заступле́нiе сыново́мъ Ло́товымъ:
 • сотвори́ и́мъ я́ко Мадiа́му и Сиса́рѣ, я́ко Иави́му въ пото́цѣ ки́ссовѣ:
 • потреби́шася во аендо́рѣ, бы́ша я́ко гно́й земны́й.
 • Положи́ кня́зи и́хъ я́ко ори́ва и зи́ва, и зеве́а и Салма́на, вся́ кня́зи и́хъ,
 • и́же рѣ́ша: да наслѣ́димъ себѣ́ святи́лище Бо́жiе.
 • Бо́же мо́й, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко тро́сть предъ лице́мъ вѣ́тра.
 • Я́ко о́гнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры:
 • та́ко пожене́ши я́ бу́рею тво­е́ю, и гнѣ́вомъ тво­и́мъ смяте́ши я́.
 • Испо́лни ли́ца и́хъ безче́стiя, и взы́щутъ и́мене тво­его́, Го́споди.
 • Да постыдя́т­ся и смяту́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка, и посра́мят­ся и поги́бнутъ.
 • И да позна́ютъ, я́ко и́мя тебѣ́ Госпо́дь, ты́ еди́нъ вы́шнiй по все́й земли́.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Ко́ль воз­лю́блен­на селе́нiя твоя́, Го́споди си́лъ.
 • Жела́етъ и скончава́ет­ся душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мое́ и пло́ть моя́ воз­ра́довастася о Бо́зѣ жи́вѣ.
 • И́бо пти́ца обрѣ́те себѣ́ хра́мину, и го́рлица гнѣздо́ себѣ́, идѣ́же положи́тъ птенцы́ своя́, олтари́ твоя́, Го́споди си́лъ, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й.
 • Блаже́ни живу́щiи въ дому́ тво­е́мъ: въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ тя́.
 • Блаже́нъ му́жъ, ему́же е́сть заступле́нiе его́ у тебе́: восхожде́нiя въ се́рдцы сво­е́мъ положи́,
 • во юдо́ль плаче́вную, въ мѣ́сто е́же положи́ {во юдо́ли плаче́внѣй, въ мѣ́стѣ, е́же положи́}: и́бо благослове́нiе да́стъ законополага́яй.
 • По́йдутъ от­ си́лы въ си́лу: яви́т­ся Бо́гъ бого́въ въ Сiо́нѣ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль.
 • Защи́тниче на́шъ, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ тво­его́.
 • Я́ко лу́чше де́нь еди́нъ во дво́рѣхъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ: изво́лихъ при­­мета́тися въ дому́ Бо́га мо­его́ па́че, не́же жи́ти ми́ въ селе́нiихъ грѣ́шничихъ.
 • Я́ко ми́лость и и́стину лю́битъ Госпо́дь, Бо́гъ благода́ть и сла́ву да́стъ: Госпо́дь не лиши́тъ благи́хъ ходя́щихъ незло́бiемъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, блаже́нъ человѣ́къ упова́яй на тя́.
 • Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю твою́, воз­врати́лъ еси́ плѣ́нъ Иа́ковль.
 • Оста́вилъ еси́ беззако́нiя люді́й тво­и́хъ, покры́лъ еси́ вся́ грѣхи́ и́хъ.
 • Укроти́лъ еси́ ве́сь гнѣ́въ тво́й, воз­врати́л­ся еси́ от­ гнѣ́ва я́рости тво­ея́.
 • Возврати́ на́съ, Бо́же спасе́нiй на́шихъ, и от­врати́ я́рость твою́ от­ на́съ.
 • Еда́ во вѣ́ки прогнѣ́ваешися на ны́? или́ простре́ши гнѣ́въ тво́й от­ ро́да въ ро́дъ?
 • Бо́же, ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дiе тво­и́ воз­веселя́т­ся о тебѣ́.
 • Яви́ на́мъ, Го́споди, ми́лость твою́, и спасе́нiе твое́ да́ждь на́мъ.
 • Услы́шу, что́ рече́тъ о мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ: я́ко рече́тъ ми́ръ на лю́ди своя́, и на преподо́бныя своя́, и на обраща́ющыя сердца́ къ нему́.
 • Оба́че бли́зъ боя́щихся его́ спасе́нiе его́, всели́ти сла́ву въ зе́млю на́шу.
 • Ми́лость и и́стина срѣто́стѣся, пра́вда и ми́ръ облобыза́стася:
 • и́стина от­ земли́ воз­сiя́, и пра́вда съ небесе́ при­­ни́че:
 • и́бо Госпо́дь да́стъ бла́гость, и земля́ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й.
 • Пра́вда предъ ни́мъ предъи́детъ, и положи́тъ въ пу́ть стопы́ своя́.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;
 • трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным;
 • пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
 • Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.
 • Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?
 • Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,
 • ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.
 • Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.
 • Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
 • Для чего язычникам говорить: «где Бог их?» Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
 • Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
 • Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
 • А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.
 • Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
 • Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
 • Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
 • Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
 • положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
 • Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
 • очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
 • Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
 • она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
 • Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
 • Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
 • Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
 • охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
 • Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
 • Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
 • и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
 • Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.
 • Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
 • возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
 • трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
 • ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
 • Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
 • «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
 • В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
 • Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
 • Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
 • Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».
 • Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
 • потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
 • О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
 • Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
 • ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
 • Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
 • Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
 • доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
 • Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
 • избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых.
 • Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
 • Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
 • но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
 • Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.
 • Песнь. Псалом Асафа.
 • Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
 • ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
 • против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
 • сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 • Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
 • селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 • Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
 • И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
 • Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
 • которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
 • Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
 • которые говорили: «возьмем себе во владение селения Божии».
 • Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
 • Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
 • так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
 • исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
 • Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
 • и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом.
 • Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
 • Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
 • И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
 • Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
 • Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
 • Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
 • приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
 • Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
 • Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
 • Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
 • Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
 • Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
 • Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.
 • Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
 • простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,
 • отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего.
 • Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас.
 • Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род?
 • Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
 • Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
 • Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
 • Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
 • Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
 • истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
 • и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
 • правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
 • لامام المغنين على يدوثون. لآساف مزمور. صوتي الى الله فاصرخ. صوتي الى الله فاصغى اليّ.

 • في يوم ضيقي التمست الرب. يدي في الليل انبسطت ولم تخدر. ابت نفسي التعزية.

 • اذكر الله فأئنّ. اناجي نفسي فيغشى على روحي. سلاه

 • امسكت اجفان عيني. انزعجت فلم اتكلم.

 • تفكرت في ايام القدم السنين الدهرية.

 • اذكر ترنمي في الليل. مع قلبي اناجي وروحي تبحث.

 • هل الى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد.

 • هل انتهت الى الابد رحمته انقطعت كلمته الى دور فدور.

 • هل نسي الله رأفة او قفص برجزه مراحمه. سلاه

 • فقلت هذا ما يعلّني تغيّر يمين العلي.

 • اذكر اعمال الرب اذ اتذكر عجائبك منذ القدم

 • والهج بجميع افعالك وبصنائعك اناجي

 • اللهم في القدس طريقك. اي اله عظيم مثل الله.

 • انت الاله الصانع العجائب. عرفت بين الشعوب قوتك.

 • فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. سلاه.

 • ابصرتك المياه يا الله ابصرتك المياه ففزعت ارتعدت ايضا اللجج

 • سكبت الغيوم مياها اعطت السحب صوتا. ايضا سهامك طارت.

 • صوت رعدك في الزوبعة البروق اضاءت المسكونة. ارتعدت ورجفت الارض.

 • في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وآثارك لم تعرف.

 • هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهرون

 • قصيدة لآساف. اصغ يا شعبي الى شريعتي. اميلوا آذانكم الى كلام فمي.

 • افتح بمثل فمي. اذيع الغازا منذ القدم.

 • التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا اخبرونا.

 • لا نخفي عن بنيهم الى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع.

 • اقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في اسرائيل التي اوصى آباءنا ان يعرّفوا بها ابناءهم

 • لكي يعلم الجيل الآخر. بنون يولدون فيقومون ويخبرون ابناءهم

 • فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون اعمال الله بل يحفظون وصاياه

 • ولا يكونون مثل آبائهم جيلا زائغا وماردا جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه امينة لله

 • بنو افرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب.

 • لم يحفظوا عهد الله وابوا السلوك في شريعته

 • ونسوا افعاله وعجائبه التي اراهم.

 • قدام آبائهم صنع اعجوبة في ارض مصر بلاد صوعن.

 • شق البحر فعبّرهم ونصب المياه كندّ.

 • وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار.

 • شق صخورا في البرية وسقاهم كانه من لجج عظيمة.

 • اخرج مجاري من صخرة واجرى مياها كالانهار.

 • ثم عادوا ايضا ليخطئوا اليه لعصيان العلي في الارض الناشفة.

 • وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم.

 • فوقعوا في الله. قالوا هل يقدر الله ان يرتب مائدة في البرية.

 • هوذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الاودية. هل يقدر ايضا ان يعطي خبزا ويهيئ لحما لشعبه.

 • لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب وسخط ايضا صعد على اسرائيل.

 • لانهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه.

 • فامر السحاب من فوق وفتح مصاريع السموات

 • وامطر عليهم منّا للأكل وبر السماء اعطاهم.

 • اكل الانسان خبز الملائكة. ارسل عليهم زادا للشبع.

 • اهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية

 • وامطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات اجنحة.

 • واسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم.

 • فأكلوا وشبعوا جدا واتاهم بشهوتهم.

 • لم يزوغوا عن شهوتهم طعامهم بعد في افواههم

 • فصعد عليهم غضب الله وقتل من اسمنهم. وصرع مختاري اسرائيل.

 • في هذا كله اخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه

 • فافنى ايامهم بالباطل وسنيهم بالرعب.

 • اذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا الى الله

 • وذكروا ان الله صخرتهم والله العلي وليّهم.

 • فخادعوه بافواههم وكذبوا عليه بالسنتهم.

 • اما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا امناء في عهده

 • اما هو فرؤوف يغفر الاثم ولا يهلك وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه.

 • ذكر انهم بشر ريح تذهب ولا تعود.

 • كم عصوه في البرية واحزنوه في القفر.

 • رجعوا وجربوا الله وعنّوا قدوس اسرائيل.

 • لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو

 • حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعن

 • اذ حول خلجانهم الى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا.

 • ارسل عليهم بعوضا فاكلهم وضفادع فافسدتهم.

 • اسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد.

 • اهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع.

 • ودفع الى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق.

 • ارسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا جيش ملائكة اشرار‏.

 • مهد سبيلا لغضبه. لم يمنع من الموت انفسهم بل دفع حياتهم للوبإ

 • وضرب كل بكر في مصر. اوائل القدرة في خيام حام.

 • وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية.

 • وهداهم آمنين فلم يجزعوا. اما اعداؤهم فغمرهم البحر.

 • وادخلهم في تخوم قدسه هذا الجبل الذي اقتنته يمينه.

 • وطرد الامم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا واسكن في خيامهم اسباط اسرائيل

 • فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا

 • بل ارتدّوا وغدروا مثل آبائهم. انحرفوا كقوس مخطئة.

 • اغاظوه بمرتفعاتهم واغاروه بتماثيلهم.

 • سمع الله فغضب ورذل اسرائيل جدا

 • ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس.

 • وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو.

 • ودفع الى السيف شعبه وغضب على ميراثه.

 • مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن.

 • كهنته سقطوا بالسيف وارامله لم يبكين

 • فاستيقظ الرب كنائم كجبار معّيط من الخمر.

 • فضرب اعداءه الى الوراء. جعلهم عارا ابديا.

 • ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط افرايم.

 • بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي احبه.

 • وبنى مثل مرتفعات مقدسه كالارض التي اسسها الى الابد.

 • واختار داود عبده واخذه من حظائر الغنم.

 • من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه واسرائيل ميراثه.

 • فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم

 • مزمور. لآساف. اللهم ان الامم قد دخلوا ميراثك. نجسوا هيكل قدسك. جعلوا اورشليم اكواما.

 • دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء. لحم اتقيائك لوحوش الارض

 • سفكوا دمهم كالماء حول اورشليم وليس من يدفن.

 • صرنا عارا عند جيراننا هزءا وسخرة للذين حولنا.

 • الى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك.

 • افض رجزك على الامم الذين لا يعرفونك وعلى الممالك التي لم تدع باسمك.

 • لانهم قد اكلوا يعقوب واخربوا مسكنه

 • لا تذكر علينا ذنوب الاولين. لتتقدمنا مراحمك سريعا لاننا قد تذللنا جدا.

 • أعنّا يا اله خلاصنا من اجل مجد اسمك ونجنا واغفر خطايانا من اجل اسمك.

 • لماذا يقول الامم اين هو الههم. لتعرف عند الامم قدام اعيننا نقمة دم عبيدك المهراق.

 • ليدخل قدامك انين الاسير. كعظمة ذراعك استبق بني الموت.

 • ورد على جيراننا سبعةاضعاف في احضانهم العار الذي عيروك به يا رب.

 • اما نحن شعبك وغنم رعايتك نحمدك الى الدهر. الى دور فدور نحدث بتسبيحك

 • لامام المغنين. على السوسن. شهادة. لآساف. مزمور. يا راعي اسرائيل اصغ يا قائد يوسف كالضأن يا جالسا على الكروبيم اشرق

 • قدام افرايم وبنيامين ومنسّى ايقظ جبروتك وهلم لخلاصنا.

 • يا الله ارجعنا وانر بوجهك فنخلص

 • يا رب اله الجنود الى متى تدخن على صلاة شعبك.

 • قد اطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل.

 • جعلتنا نزاعا عند جيراننا واعداؤنا يستهزئون بين انفسهم.

 • يا اله الجنود ارجعنا وانر بوجهك فنخلص

 • كرمة من مصر نقلت. طردت امما وغرستها.

 • هيأت قدامها فأصلت اصولها فملأت الارض.

 • غطى الجبال ظلها واغصانها ارز الله.

 • مدت قضبانها الى البحر والى النهر فروعها.

 • فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابري الطريق.

 • يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية

 • يا اله الجنود ارجعنّ اطّلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة

 • والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك.

 • هي محروقة بنار مقطوعة. من انتهار وجهك يبيدون.

 • لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك.

 • فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك.

 • يا رب اله الجنود ارجعنا. أنر بوجهك فنخلص

 • لامام المغنين على الجتية. لآساف. رنموا لله قوتنا اهتفوا لاله يعقوب.

 • ارفعوا نغمة وهاتوا دفا عودا حلوا مع رباب.

 • انفخوا في راس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا.

 • لان هذا فريضة لاسرائيل حكم لاله يعقوب.

 • جعله شهادة في يوسف عند خروجه على ارض مصر. سمعت لسانا لم اعرفه

 • ابعدت من الحمل كتفه. يداه تحولتا عن السل.

 • في الضيق دعوت فنجيتك. استجبتك في ستر الرعد. جربتك على ماء مريبة. سلاه

 • اسمع يا شعبي فاحذرك. يا اسرائيل ان سمعت لي

 • لا يكن فيك اله غريب ولا تسجد لاله اجنبي.

 • انا الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر. افغر فاك فاملأه.

 • فلم يسمع شعبي لصوتي واسرائيل لم يرض بي.

 • فسلمتهم الى قساوة قلوبهم. ليسلكوا في مؤامرات انفسهم.

 • لو سمع لي شعبي وسلك اسرائيل في طرقي

 • سريعا كنت اخضع اعداءهم وعلى مضايقيهم كنت ارد يدي.

 • مبغضو الرب يتذللون له. ويكون وقتهم الى الدهر.

 • وكان اطعمه من شحم الحنطة. ومن الصخرة كنت اشبعك عسلا

 • مزمور لآساف. الله قائم في مجمع الله. في وسط الآلهة يقضي.

 • حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار. سلاه.

 • اقضوا للذليل ولليتيم. انصفوا المسكين والبائس.

 • نجوا المسكين والفقير. من يد الاشرار انقذوا

 • لا يعلمون ولا يفهمون. في الظلمة يتمشون. تتزعزع كل أسس الارض.

 • انا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم.

 • لكن مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون.

 • قم يا الله. دن الارض. لانك انت تمتلك كل الامم

 • تسبيحة. مزمور لآساف. اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله.

 • فهوذا اعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الراس.

 • على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك.

 • قالوا هلم نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم اسرائيل بعد

 • لانهم تآمروا بالقلب معا. عليك تعاهدوا عهدا.

 • خيام ادوم والاسمعيليين . موآب والهاجريون.

 • جبال وعمون وعماليق. فلسطين مع سكان صور.

 • اشور ايضا اتفق معهم. صاروا ذراعا لبني لوط. سلاه.

 • افعل بهم كما بمديان كما بسيسرا كما بيابين في وادي قيشون.

 • بادوا في عين دور. صاروا دمنا للارض.

 • اجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب. ومثل زبح ومثل صلمناع كل امرائهم.

 • الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله

 • يا الهي اجعلهم مثل الجل مثل القش امام الريح.

 • كنار تحرق الوعر كلهيب يشعل الجبال

 • هكذا اطردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم.

 • املأ وجوههم خزيا فيطلبوا اسمك يا رب.

 • ليخزوا ويرتاعوا الى الابد وليخجلوا ويبيدوا

 • ويعلموا انك اسمك يهوه وحدك العلي على كل الارض

 • لامام المغنين على الجتية. لبني قورح. مزمور. ما احلى مساكنك يا رب الجنود.

 • تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي.

 • العصفور ايضا وجد بيتا والسنونة عشّا لنفسها حيث تضع افراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي والهي.

 • طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك. سلاه

 • طوبى لاناس عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم.

 • عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. ايضا ببركات يغطون مورة

 • يذهبون من قوة الى قوة. يرون قدام الله في صهيون

 • يا رب اله الجنود اسمع صلاتي واصغ يا اله يعقوب. سلاه.

 • يا مجننا انظر يا الله والتفت الى وجه مسيحك.

 • لان يوما واحدا في ديارك خير من الف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت الهي على السكن في خيام الاشرار.

 • لان الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا. لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال.

 • يا رب الجنود طوبى للانسان المتكل عليك

 • Асаптын єйрљтєєсє. Элим, менин мыйзамымды ук, менин оозумдан чыккан сљздљргљ кулак сал.
 • Менин оозумдан накыл сљздљр чыгат, љткљн заманда болгон окуяларды айтып берем.
 • Уккандарыбызды, билгендерибизди, ата-бабаларыбыздын бизге айтып бергендерин баяндайм.
 • Буларды балдарыбыздан жашырбайбыз, келе жаткан муунга Тењирдин дањкын, кєчєн, кљрсљткљн кереметтерин жарыя кылам.
 • Ал Жакып єчєн мыйзам чыгарып, Ысрайыл єчєн мыйзам жазган, ошол мыйзамдарды биздин ата-бабаларыбызга балдарына айтып берєєнє осуят кылган.
 • Аларды келе жаткан муун, тљрљлљ турган балдар билиши єчєн, убагы келгенде алар да љз балдарына айтып бериши єчєн,
 • Кудайдан ємєт кылышы єчєн, Анын иштерин унутпашы єчєн, Анын осуяттарын сакташы єчєн,
 • љздљрєнєн ата-бабаларындай, жєрљктљрє љзгљрбљгљн, руху менен Кудайга берилбеген, баш ийбес, кежир муун болбошу єчєн осуят кылган.
 • Куралданган, жаа тарткан Эпрайым уулдары согуш болуп жаткан кєнє артка качышты.
 • Алар Кудайдын осуятын сакташкан жок, Анын мыйзамы боюнча жашоодон баш тартышты.
 • Анын иштерин жана љздљрєнљ кљрсљткљн кереметтерин унутушту.
 • Кудай алардын ата-бабаларынын кљз алдында Мисир жеринде, Соан талаасында кереметтерди кљрсљттє.
 • Дењизди жара бљлєп, аларды ошол аркылуу љткљрдє, сууну дубалдай тургузду.
 • Кєндєз аларды булут менен, тєнкєсєн от жарыгы менен алып жєрдє.
 • Тєпсєздєктљн суу чыгарып бергендей, чљлдљ ташты жарып, алардын суусунун кандырды.
 • Аскадан суу чыгарды, суу дарыядай акты.
 • Бирок алар Анын алдында кєнљљ кыла беришти, чљлдљ бардыгынан жогору турган Кудайды каарданта беришти.
 • Љз жєрљктљрєндљ Кудайды сынап, љздљрє каалаган тамакты талап кылышты.
 • Кудайга каршы сєйлљп: «Чљлдљ Кудай дасторкон даярдап бере алмак беле?» – дешти.
 • Бирок ал ташты урганда, суу чыгып ага баштады. «Кудай нан бере алмак беле? Ал Љз элине эт бышырып бере алмак беле?» – дешти.
 • Муну Тењир угуп, катуу каарданды. Жакыпка каршы от жалындап кєйдє, Кудайдын каары Ысрайылга каршы бет алды.
 • Анткени алар Кудайга ишенишкен жок, Анын куткарарына ишенишкен жок.
 • Ал асмандагы булуттарга буйрук берип, асман эшиктерин ачты.
 • Алардын єстєнљ асмандан манна жаадырды, аларга асман нанын берди.
 • Адамдар периштелердин нанын жешти, Кудай аларга тамакты тоюшунча берди.
 • Асмандан чыгыш шамалын козгоду, Љз кєчє менен тєштєк шамалын жиберди.
 • Аларга этти топурактай жаадырды, канаттууларды дењиз кумундай жаадырды.
 • Аларды кошуундарынын арасына, єйлљрєнєн жанына жаадырды.
 • Алар жеп, аябай тоюшту. Аларга каалаганын берди.
 • Бирок алардын каалоосу кана электе эле, алар тамактарын жута электе эле,
 • аларга каршы Кудайдын каары келип, алардын бараандууларын љлтєрдє, Ысрайылдын жигиттерин сулатты.
 • Бирок алар ушунун баарын кљрєп турушса да, кєнљљ кыла беришти, Анын кереметтерине ишенишкен жок.
 • Ошол єчєн Кудай алардын жашоо кєндљрєн тєйшєктєє кылып, жашоо жылдарын дєрбљлљњгљ тєшєрдє.
 • Кудай аларды љлтєрљ баштаганда, алар Кудайды издей башташты; Кудайга кайрылып, тањ азандан Кудайга жалынышты.
 • Кудай љздљрєнєн баш калкалар жайы экенин, бардыгынан жогору турган Кудай љздљрєнєн Куткаруучусу экенин ошондо эстешти.
 • Ооздору менен Ага кошомат кылышты, тилдери менен Анын алдында калп айтып жатышты.
 • Жєрљктљрє болсо Анын алдында таза эмес эле, алар Анын осуятына берилишкен эмес.
 • Бирок Ал ырайымдуулук кылып, алардын кєнљљлљрєн кечирди, аларды кырып салган жок. Кљп жолу каарын кайт кылды, кљп жолу Љзєнєн бєт жаалын козгогон жок.
 • Кудай алардын кетсе кайрылып келбей турган адам экенин, жел экенин эске алды.
 • Алар чљлдљ Аны канча жолу каардантышты! Эч ким жашабаган жерде Аны канча жолу ачуулантышты!
 • Кудайды кайрадан сынашты, Ысрайылдын Ыйыгына акарат келтиришти.
 • Алар Анын куткарган колун, Анын эзєєдљн куткарган кєнєн унутушту.
 • Анын Мисирде жасаган кереметтерин жана Соан талаасындагы ажайыптарын унутушту.
 • Алар суу иче албай калышы єчєн, Кудай алардын дарыялары менен љзљндљрєн канга айландырды.
 • Аларды чактырыш єчєн курт-кумурскаларды, љлтєрєш єчєн курбакаларды каптатты.
 • Алардын љстєргљн љсємдєктљрєн кырк аяктарга, алардын эмгегин чегирткелерге жем кылды.
 • Алардын жєзємдљрєн мљндєр менен, тыт жыгачтарын муз менен талкалады.
 • Алардын бодо малын добул менен, майда малын чагылган менен кырды.
 • Аларга Љзєнєн каарынын жалынын, ачуусун, жаалын жана алааматын каптатып, кыйратуучу периштелерди жљнљттє.
 • Љзєнєн каарын кандыруунун жолун тапты, алардын жанын љлємдљн сактаган жок, малдарына жугуштуу оору каптатты.
 • Мисирдеги бардык тун балдарды, Хам чатырларындагы бардык кєч башаттарын љлтєрдє.
 • Анан Љз элин койлордой алып жљнљдє, аларды чљлдљ койлордой алып жєрдє.
 • Аларды коопсуз алып жєрдє, алар коркушкан жок, алардын душмандарын болсо дењиз басып калды.
 • Аларды Љзєнєн ыйык жерине, Љзєнєн оњ колу менен ээлеп алган ушул тоого алып келди.
 • Алардын алдынан элдерди кууп жиберип, алардын жерин аларга мурас кылып бљлєп берди, Ысрайыл урууларын алардын єйлљрєнљ киргизди.
 • Бирок алар бардыгынан жогору турган Кудайды дагы сынашты, капалантышты, Анын мыйзамдарын сакташкан жок.
 • Ата-бабаларына окшоп туруксуз, ишенимсиз болушту, кайып кеткен жебедей артка кетишти.
 • Љздљрєнєн бийик жерлери менен Аны каардантышты, таш буркандары менен Анын кызганычын козгошту.
 • Кудай муну угуп, катуу каарданды, Ысрайылга аябай ачууланды.
 • Кудай Шилодо турган єйєн, адамдар арасында Љзє жашаган жыйын чатырын таштап кетти.
 • Љзєнєн чебин туткунга, Љзєнєн дањкын душмандардын колуна салып берди.
 • Љз элин кылыч мизине салып берди, Љз мурасына ачууланды.
 • Элдин жигиттерин от жалмады, анын кыздарына арнап нике ырларын ырдабай калышты.
 • Ыйык кызмат кылуучулары кылычтан љлєп жатышты, жесирлери ыйлабай калышты.
 • Бирок Тењир уйкудан ойгонгонсуп, шараптан соолуга албай жаткан алптай болуп, ордунан туруп келди да,
 • анын душмандарын артка качырды, тєбљлєккљ уятка калтырды.
 • Жусуптун чатырын четке какты, Эпрайым уруусун тандап алган жок.
 • Тескерисинче, Жєйєт уруусун жана Љзє сєйгљн Сион тоосун тандап алды.
 • Љзєнєн ыйык жайын асмандай бийик кылып курду, жердей кылып тєбљлєккљ тургузду.
 • Љз кулу Дљљттє кой короодон тандап алды, аны алып чыкты.
 • Аны саан малдан бљлєп алып, Љз эли Жакыпты, Љз мурасы Ысрайылды кайтартуу єчєн алып келди.
 • Дљљт аларды таза жєрљк менен кайтарды, аларды акылман колу менен жетектеп жєрдє.
 • Асаптын забуру. Кудай! Бутпарастар Сенин мурасыња келишти. Сенин ыйык ийбадатканањды булгашты, Иерусалимди урандыга айландырышты.
 • Сенин кулдарыњдын љлєктљрєн асмандагы куштарга жем кылышты, Сенин ыйыктарыњдын денелерин жырткычтарга жем кылышты.
 • Алардын кандарын Иерусалимдин тегерегинде суудай агызышты, аларды кљмљр киши болгон жок.
 • Биз љз коњшуларыбызга кєлкє болдук, тегерегибиздегилерге шылдыњ, кєлкє болдук.
 • Тењир, качанга чейин ачуулана бересињ, ачууњ качанга чейин от болуп кєйљ берет?
 • Љз каарыњды Сени билбеген элдерге, Сенин ысымыњды чакырбаган падышачылыктарга тљк.
 • Анткени алар Жакыпты жутушту, анын єйєн кыйратышты.
 • Ата-бабаларыбыздын кєнљљлљрє єчєн бизди жазалаба, бизге кечиктирбей ырайым кыл, анткени биз аябай алсырап калдык.
 • Кудай, биздин Куткаруучубуз, Љз ысымыњ дањкталышы єчєн, бизге жардам бер, бизди куткар, Љз ысымыњ єчєн биздин кєнљљлљрєбєздє кечир.
 • Бутпарастар: «Булардын Кудайы кайда?» – деп айтышпасын. Кулдарыњдын тљгєлгљн каны єчєн биздин кљзєбєзчљ љч алганыњ бутпарастар арасында белгилєє болсун.
 • Сага туткундун онтогон єнє жетсин. Љлємгљ кыйылгандарды Љзєњдєн кудуретињ менен куткар.
 • Тењирим, Сага акарат келтиришкени єчєн, биздин коњшуларыбызды жети эсе жазала.
 • Ал эми биз, Сенин элињ, Сенин жайытыњдагы койлоруњ, Сени тєбљлєккљ дањктайбыз, Сенин дањкыњды укумдан-тукумга жарыялайбыз.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Шошаним-Эдут кєє аспабы менен. Асаптын забуру.
 • Ысрайылдын Кайтаруучусу, кулак сал! Жусупту койдой кайтарып жєргљн, керуптардын єстєндљ отурган Љзєњдє кљрсљт.
 • Эпрайымдын, Бенжеминдин жана Менашенин алдында Љз кєчєњдє кљрсљт, бизди куткарууга кел.
 • Кудай! Бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жєзєњ жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз!
 • Тењир, Себайот Кудай! Качанга чейин Љз элињдин сыйынууларына каардана бересињ?
 • Сен аларды нандын ордуна кљз жашка тойгуздуњ, аларды кљп љлчљмдљгє кљз жашка тойгуздуњ.
 • Сен бизди коњшуларыбызга сљз кылып койдуњ, бизди душмандарыбыз кордоп жатышат.
 • Себайот Кудай! Бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жєзєњ жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз!
 • Мисирден жєзєм сабагын кљчєрєп келдињ, элдерди кууп чыгып, аны отургуздуњ.
 • Жєзєм єчєн орун тазалап, анын тамырларын бек орноттуњ, ал бєт жерге жайылды.
 • Тоолор анын кљлљкљсєндљ калды, анын бутактары Кудайдын кедр жыгачындай жайылды.
 • Жєзєм љзєнєн бутактарын дењизге чейин жайды, жаш бутактары дарыяга жетти.
 • Эмне єчєн Сен анын дубалдарын ураттыњ? Жолдо љтєп бара жаткандардын баары жєзємдљн єзєп жатышат.
 • Токойдогу камандар тєбєн казып, талаадагы жырткычтар талап жеп жатышат.
 • Себайот Кудай! Бизге кайрылып кел, бизди асмандан кара, бизди кљр, бул жєзємзарга кел.
 • Љзєњдєн оњ колуњ отургузганды, Љзєњ єчєн љстєргљн жаш бутактарды сакта.
 • Ал љрттљнєп, кыйылып бєткљн. Алар Љзєњдєн каарыњдан љлєп жатышат.
 • Сенин колуњ Љзєњ єчєн бекемдеген адам баласынын єстєндљ, Љзєњдєн оњ колуњ тарапта отурган адамдын єстєндљ, болсун.
 • Ошондо биз Сенден баш тартпайбыз. Бизди тирилт, ошондо биз Сенин ысымыњды чакырабыз.
 • Тењир, Себайот Кудай! Бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жєзєњ жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз!
 • Ырчылар тобунун башчысына. Гиттит кєє аспабы менен. Асаптын забуру.
 • Биздин тирегибиз болгон Кудайга кубаныч менен ырдагыла. Жакыптын Кудайына кубанычтуу єн салгыла!
 • Ырдагыла, дапты, мукам єндєє гуслини арфа менен кошо бергиле.
 • Ай жањырганда, белгиленген убакта, биздин майрам кєнєбєздљ сурнай тарткыла.
 • Анткени бул – Ысрайыл єчєн мыйзам, Жакыптын Кудайынын буйругу.
 • Кудай бул мыйзамды Жусуп Мисир жеринен чыкканда, ага кєбљ болсун деп бекитти. Жусуп ал жерде љзє билбеген тилди угуп жєргљн.
 • Тењир мындай деди: «Мен андан оор жєктљрдє алып салдым, анын колдору себеттерден бошоду.
 • Башыња кыйынчылык тєшкљндљ, Мени чакырдыњ, ошондо Мен сени куткардым. Мен сага добулдун арасынан жооп бердим, сени Мериба суусунун жанында сынадым.
 • Элим, ук, Мен сага кєбљлљндєрљм. Ысрайыл! Оо, сен Мени уксањ кана!
 • Сенде башка кудай болбосун, бљлљк элдин кудайына сыйынба.
 • Мен Тењирмин, сени Мисир жеринен алып чыккан Кудайыњмын. Оозуњду чоњ ач, Мен аны толтурам».
 • Бирок Љз элим Менин єнємдє укпай койду, Ысрайыл Мага моюн сунбай койду.
 • Ошондуктан Мен аларды љздљрєнєн кљшљргљн жєрљгєнєн эркине койдум, љздљрє каалаган жол менен жєрљ беришсин дедим.
 • Оо, Љз элим Мени укса кана! Ысрайыл Менин жолдорум менен жєрсљ кана!
 • Анда Мен алардын душмандарын тез эле моюн сундурар элем, колумду аларды куугунтукка алгандарга каршы сунар элем.
 • Тењирди жек кљргљндљр аларга кошомат кылып турар эле, ал эми алардын жыргал турмушу дайыма улана бермек.
 • Мен аларды буудайдын эњ жакшысы менен азыктантар элем, тоо балына тойгузар элем.
 • Асаптын забуру. Кудай кудайлардын арасында турду. Ал кудайлардын арасында Љз љкємєн билдирди.
 • «Качанга чейин силер адилетсиз сот жєргєзљ бересињер? Качанга чейин кудайсыздарды жактай бересињер?
 • Жакыр менен жетимге туура љкєм чыгаргыла, эзилгенге жана жардыга адилеттик кылгыла.
 • Жарды менен жакырды куткаргыла, аларды кудайсыздардын колунан бошоткула.
 • Алар билишпейт, тєшєнєшпљйт, карањгылыкта жєрєшљт. Ошондуктан жердин негизи титиреп жатат.
 • Мен мындай деп айттым: “Силер кудайларсыњар, баарыњар бардыгынан жогору турган Кудайдын уулдарысыњар.
 • Бирок силер бардык адамдардай эле љлљсєњљр, бардык тљрљлљрдљй эле кулайсыњар”».
 • Ордуњдан тур, Кудай, жерди сотто, анткени Сен бардык элди мурастап аласыњ.
 • Ыр. Асаптын забуру.
 • Кудай! Унчукпай тура бербе, сєйлљбљй тура бербе, Кудайым, тынч тура бербе!
 • Анткени душмандарыњ чурулдап жатышат, Сени жек кљргљндљр баштарын кљтљрєштє.
 • Сенин элиње каршы жамандык издеп жатышат, Љзєњ сактагандарга каршы кењешип жатышат.
 • Алар: «Барып, аларды кырып салалы, Ысрайыл деген ысым мындан кийин эске алынгыс болсун», – деп айтышты.
 • Љз ара бир добуштан макулдашып, Сага каршы келишим тєзєштє:
 • эдомдуктар менен ысмайылдыктар, мааптыктар менен агрылыктар,
 • Гебал, Амон, Амалык, Пелишти тургундары Тирдин тургундары менен келишим тєзєштє.
 • Ашур эли да аларга кошулду. Алар Лот уулдарына кєч беришти.
 • Мидианга, Сисрага жана Кишон суусунун жээгинде Жабинге кандай кылсањ, аларга да ошондой кыл.
 • Алар Эйен-Дордо кырылып, жерге тљгєлгљн кык болуп калышкан.
 • Орейип менен Зейепке кандай кылсањ, аларга жана алардын тљрљлљрєнљ да ошондой кыл; Зебак менен Салмунга кандай кылсањ, алардын башчыларына да ошондой кыл.
 • Алар: «Кудайдын элин басып алабыз», – дешкен.
 • Кудайым! Алар куюн учурган топурактай, шамал учурган самандай болушсун.
 • От токойду љрттљгљндљй, жалын тоолорду жалмагандай,
 • Сен да аларды бороонуњ менен куу, куюнуњ менен дєрбљлљњгљ сал.
 • Аларды уятка калтыр, алар Сенин ысымыњды издешсин, Тењирим!
 • Тєбљлєккљ уятка калышсын, коркуп калышсын, шылдыњ болушсун, кырылышсын.
 • Бир гана Сенин ысымыњ Жахаба экенин, жер єстєндљгє бардыгынан жогору турган Кудай Сен экенињди билишсин.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Гиттит кєє аспабы менен. Корактын уулдарыныкы. Забур.
 • Турак жайларыњ кандай сонун, Себайот Тењир!
 • Тењирдин короосун кљксљп, жаным аябай алсырады. Менин жєрљгєм да, денем да тирєє Кудайды дањктап ырдап жатат.
 • Кудуреттєє Тењирим, Падышам, Кудайым, Сенин курмандык чалынуучу жайыњдын жанынан чымчык да љзєнљ жай табат, чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уя табат.
 • Сенин єйєњдљ жашагандар бактылуу, алар Сени тынбай мактап турушат.
 • Кєчтє Сенден алган, жєрљгє Сага бурулган адам бактылуу.
 • Ый љрљљнє менен љтєп бара жатып, алар ал жерден булак ачышат. Жамгыр да ал љрљљнгљ батасын тљгљт.
 • Алардын кєчєнљ кєч кошулуп, Сиондогу Кудайдын алдына келишет.
 • Тењир, Себайот Кудай! Менин сыйынуумду ук, Жакыптын Кудайы, мага кулак сал!
 • Кудайыбыз, биздин коргоочубуз, бизге назарыњды сал! Љзєњдєн майлаганыњдын жєзєн кара.
 • Анткени Сенин корооњдо бир кєн болуу мињ кєндљн артык. Мыйзамсыздардын єйєндљ жашаганга караганда, Кудайдын єйєнєн улагасында болууну каалайм.
 • Анткени Кудай-Тењир – кєн жана калкан, Тењир ырайымын тљгєп, дањкка бљлљйт. Таза жєргљндљрдє Ал жакшылыктан ажыратпайт.
 • Себайот Тењир! Сага таянган адам бактылуу!
 • Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Забур.
 • Тењир! Љз жериње ырайым кылдыњ, Жакыпты туткундан бошоттуњ.
 • Љз элињдин мыйзамсыз иштерин кечирдињ, анын бєт кєнљљлљрєн жаап салдыњ.
 • Љз ачууњду тыйдыњ, катаал каарыњды башка жакка бурдуњ.
 • Бизди кайра калыбыбызга келтир, куткаруучу Кудайыбыз, бизге каарданганыњды токтот.
 • Чын эле, Сен бизге тєбљлєккљ каардана бересињби, Љзєњдєн каарыњды укумдан-тукумга уланта бересињби?
 • Љз элињди Љзєњ менен кубантыш єчєн, Сен бизди кайрадан тирилтпей коёсуњбу?
 • Бизге Љз ырайымыњды кљрсљт, Тењирим, бизди куткар.
 • Кудай-Тењирдин эмне айтарын угайын. Ал Љз элине, Љзєнєн тандап алгандарына тынчтык берет. Бирок алар кайрадан акылсыздык кылышпаса экен.
 • Кудайдын дањкы биздин жерибизде жашашы єчєн, Андан корккондорго Анын куткаруусу ушунчалык жакын!
 • Ырайым менен чындык жолугушат, адилеттик менен тынчтык љбєшљт.
 • Чындык жерден чыгат, адилеттик асмандан тєшљт.
 • Тењир береке берет, ошондо жерибиз љз жемишин берет.
 • Адилеттик Анын алдында барат жана Анын буттарына жол даярдайт.