Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду, его́же воспѣ́тъ Го́сподеви о словесѣ́хъ хусі́евыхъ, сы́на Иемені́ина.
 • Го́споди Бо́же мо́й, на тя́ упова́хъ, спаси́ мя от­ всѣ́хъ гоня́щихъ мя́ и изба́ви мя́:
 • да не когда́ похи́титъ я́ко ле́въ ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу.
 • Го́споди Бо́же мо́й, а́ще сотвори́хъ сiе́, а́ще е́сть непра́вда въ руку́ мое́ю,
 • а́ще воз­да́хъ воз­даю́щымъ ми́ зла́, да от­паду́ у́бо от­ вра́гъ мо­и́хъ то́щъ:
 • да пожене́тъ у́бо вра́гъ ду́шу мою́, и да пости́гнетъ, и попере́тъ въ зе́млю живо́тъ мо́й, и сла́ву мою́ въ пе́рсть всели́тъ.
 • Воскре́сни́, Го́споди, гнѣ́вомъ тво­и́мъ, воз­неси́ся въ конца́хъ вра́гъ тво­и́хъ, и воста́ни, Го́споди Бо́же мо́й, повелѣ́нiемъ, и́мже заповѣ́далъ еси́,
 • и со́нмъ люді́й обы́детъ тя́: и о то́мъ на высоту́ обрати́ся.
 • Госпо́дь су́дитъ лю́демъ: суди́ ми, Го́споди, по пра́вдѣ мо­е́й и по незло́бѣ мо­е́й на мя́.
 • Да сконча́ет­ся зло́ба грѣ́шныхъ, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно.
 • По́мощь моя́ от­ Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцемъ.
 • Бо́гъ суди́тель пра́веденъ, и крѣ́покъ, и долготерпѣли́въ, и не гнѣ́въ наводя́й на вся́къ де́нь.
 • А́ще не обратите́ся, ору́жiе свое́ очи́ститъ, лу́къ сво́й напряже́, и угото́ва и́,
 • и въ не́мъ угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стрѣ́лы своя́ сгара́емымъ содѣ́ла.
 • Се́, болѣ́ непра́вдою, зача́тъ болѣ́знь и роди́ беззако́нiе:
 • ро́въ изры́ и ископа́ и́, и паде́тъ въ я́му, ю́же содѣ́ла.
 • Обрати́т­ся болѣ́знь его́ на главу́ его́, и на ве́рхъ его́ непра́вда его́ сни́детъ.
 • Исповѣ́мся Го́сподеви по пра́вдѣ его́ и пою́ и́мени Го́спода вы́шняго.
 • Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса, из племени Вениаминова.
 • Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня;
 • да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего [и спасающего].
 • Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих,
 • если я платил злом тому, кто был со мною в мире, – я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, –
 • то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах.
 • Восстань, Господи, во гневе Твоем; подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, –
 • сонм людей станет вокруг Тебя; над ним поднимись на высоту.
 • Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.
 • Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!
 • Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.
 • Бог – судия праведный, [крепкий и долготерпеливый,] и Бог, всякий день строго взыскивающий,
 • если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его,
 • приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими.
 • Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь;
 • рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:
 • злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя.
 • Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.