Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума еѳа́ма Изра́илтянина.
 • Ми́лости твоя́, Го́споди, во вѣ́къ воспою́, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣщу́ и́стину твою́ усты́ мо­и́ми.
 • Зане́ ре́клъ еси́: въ вѣ́къ ми́лость сози́ждет­ся: на небесѣ́хъ угото́вит­ся и́стина твоя́.
 • Завѣща́хъ завѣ́тъ избра́н­нымъ мо­и́мъ, кля́хся Дави́ду рабу́ мо­ему́:
 • до вѣ́ка угото́ваю сѣ́мя твое́, и сози́жду въ ро́дъ и ро́дъ престо́лъ тво́й.
 • Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ твоя́, Го́споди, и́бо и́стину твою́ въ це́ркви святы́хъ.
 • Я́ко кто́ во о́блацѣхъ уравни́т­ся Го́сподеви? уподо́бит­ся Го́сподеви въ сынѣ́хъ Бо́жiихъ?
 • Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ, ве́лiй и стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми окре́стными его́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, кто́ подо́бенъ тебѣ́? си́ленъ еси́, Го́споди, и и́стина твоя́ о́крестъ тебе́.
 • Ты́ Влады́че­ст­вуеши держа́вою морско́ю: воз­муще́нiе же во́лнъ его́ ты́ укроча́еши.
 • Ты́ смири́лъ, еси́, я́ко я́звена, го́рдаго: мы́шцею си́лы тво­ея́ расточи́лъ еси́ враги́ твоя́.
 • Твоя́ су́тъ небеса́, и твоя́ е́сть земля́: вселе́н­ную и исполне́нiе ея́ ты́ основа́лъ еси́.
 • Сѣ́веръ и мо́ре ты́ созда́лъ еси́: Ѳаво́ръ и ермо́нъ о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуетася.
 • Твоя́ мы́шца съ си́лою: да укрѣпи́т­ся рука́ твоя́, и воз­несе́т­ся десни́ца твоя́.
 • Пра́вда и судьба́ угото́ванiе престо́ла тво­его́: ми́лость и и́стина предъи́детѣ предъ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Блаже́ни лю́дiе вѣ́дущiи воскликнове́нiе: Го́споди, во свѣ́тѣ лица́ тво­его́ по́йдутъ,
 • и о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуют­ся ве́сь де́нь, и пра́вдою тво­е́ю воз­несу́т­ся.
 • Я́ко похвала́ си́лы и́хъ ты́ еси́, и во благоволе́нiи тво­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ на́шъ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть заступле́нiе, и свята́го Изра́илева Царя́ на́­шего.
 • Тогда́ глаго́лалъ еси́ въ видѣ́нiи сыново́мъ тво­и́мъ, и ре́клъ еси́: положи́хъ по́мощь на си́льнаго, воз­несо́хъ избра́н­наго от­ люді́й мо­и́хъ:
 • обрѣто́хъ Дави́да раба́ мо­его́, еле́емъ святы́мъ мо­и́мъ пома́захъ его́.
 • И́бо рука́ моя́ засту́питъ его́, и мы́шца моя́ укрѣпи́тъ его́:
 • ничто́же успѣ́етъ вра́гъ на него́, и сы́нъ беззако́нiя не при­­ложи́тъ озло́бити его́.
 • И ссѣку́ от­ лица́ его́ враги́ его́, и ненави́дящыя его́ побѣжду́:
 • и и́стина моя́ и ми́лость моя́ съ ни́мъ, и о и́мени мо­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ его́:
 • и положу́ на мо́ри ру́ку его́, и на рѣка́хъ десни́цу его́.
 • То́й при­­зове́тъ мя́: Оте́цъ мо́й еси́ ты́, Бо́гъ мо́й и засту́пникъ спасе́нiя мо­его́.
 • И а́зъ пе́рвенца положу́ его́, высока́ па́че царе́й земны́хъ:
 • въ вѣ́къ сохраню́ ему́ ми́лость мою́, и завѣ́тъ мо́й вѣ́ренъ ему́:
 • и положу́ въ вѣ́къ вѣ́ка сѣ́мя его́, и престо́лъ его́ я́ко дні́е не́ба.
 • А́ще оста́вятъ сы́нове его́ зако́нъ мо́й, и въ судьба́хъ мо­и́хъ не по́йдутъ:
 • а́ще оправда́нiя моя́ оскверня́тъ, и за́повѣдiй мо­и́хъ не сохраня́тъ:
 • посѣщу́ жезло́мъ беззако́нiя и́хъ, и ра́нами непра́вды и́хъ,
 • ми́лость же мою́ не разорю́ от­ ни́хъ, ни преврежду́ во и́стинѣ мо­е́й:
 • ниже́ оскверню́ завѣ́та мо­его́, и исходя́щихъ от­ у́стъ мо­и́хъ не от­ве́ргуся.
 • Еди́ною кля́хся о святѣ́мъ мо­е́мъ: а́ще Дави́ду солжу́?
 • Сѣ́мя его́ во вѣ́къ пребу́детъ, и престо́лъ его́ я́ко со́лнце предо мно́ю,
 • и я́ко луна́ соверше́на въ вѣ́къ, и свидѣ́тель на небеси́ вѣ́ренъ.
 • Ты́ же от­ри́нулъ еси́ и уничижи́лъ, негодова́лъ еси́ пома́зан­наго тво­его́:
 • разори́лъ еси́ завѣ́тъ раба́ тво­его́, оскверни́лъ еси́ на земли́ святы́ню его́:
 • разори́лъ еси́ вся́ опло́ты его́, положи́лъ еси́ тве́рдая его́ стра́хъ.
 • Расхища́ху его́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ, бы́сть поноше́нiе сосѣ́домъ сво­и́мъ.
 • Возвы́силъ еси́ десни́цу стужа́ющихъ ему́, воз­весели́лъ еси́ вся́ враги́ его́:
 • от­врати́лъ еси́ по́мощь меча́ его́ и не заступи́лъ еси́ его́ во бра́ни:
 • разори́лъ еси́ от­ очище́нiя его́, престо́лъ его́ на зе́млю пове́рглъ еси́:
 • ума́лилъ еси́ дни́ вре́мене его́, облiя́лъ еси́ его́ студо́мъ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, от­враща́ешися въ коне́цъ, разжже́т­ся я́ко о́гнь гнѣ́въ тво́й?
 • Помяни́, кі́й мо́й соста́въ: еда́ бо всу́е созда́лъ еси́ вся́ сы́ны человѣ́ческiя?
 • Кто́ е́сть человѣ́къ, и́же поживе́тъ и не у́зритъ сме́рти, изба́витъ ду́шу свою́ изъ руки́ а́довы?
 • Гдѣ́ су́ть ми́лости твоя́ дре́внiя, Го́споди, и́миже кля́л­ся еси́ Дави́ду во и́стинѣ тво­е́й?
 • Помяни́, Го́споди, поноше́нiе ра́бъ тво­и́хъ, е́же удержа́хъ въ нѣ́дрѣ мо­е́мъ мно́гихъ язы́къ:
 • и́мже поноси́ша врази́ тво­и́, Го́споди, и́мже поноси́ша измѣне́нiю христа́ тво­его́.
 • Благослове́нъ Госпо́дь во вѣ́къ: бу́ди, бу́ди.
 • Учение Ефама Езрахита.
 • Милости [Твои], Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
 • Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:
 • «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
 • навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой».
 • И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых.
 • Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?
 • Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его.
 • Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
 • Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
 • Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
 • Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал.
 • Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.
 • Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
 • Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
 • Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
 • о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
 • ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.
 • От Господа – щит наш, и от Святаго Израилева – царь наш.
 • Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа.
 • Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его.
 • Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его.
 • Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его.
 • Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его.
 • И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его.
 • И положу на море руку его, и на реки – десницу его.
 • Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего.
 • И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли,
 • вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
 • И продолжу вовек семя его, и престол его – как дни неба.
 • Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим;
 • если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
 • посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их;
 • милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.
 • Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих.
 • Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
 • Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
 • вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах».
 • Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего;
 • пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его;
 • разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его.
 • Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих.
 • Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его;
 • Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани;
 • отнял у него блеск и престол его поверг на землю;
 • сократил дни юности его и покрыл его стыдом.
 • Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?
 • Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
 • Кто из людей жил – и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?
 • Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
 • Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
 • как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
 • Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.
 • συν­έσεως Αιθαν τῷ Ισραηλίτῃ
 • τὰ ἐλέη σου κύριε εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου
 • ὅτι εἶπας εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθή­σε­ται ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθή­σε­ται ἡ ἀλήθειά σου
 • διεθέμην δια­θήκην τοῖς ἐκλεκτοῖς μου ὤμοσα Δαυιδ τῷ δούλῳ μου
 • ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου (δια­́ψαλμα)
 • ἐξομολογήσον­ται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου κύριε καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων
 • ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθή­σε­ται τῷ κυρίῳ καὶ τίς ὁμοιωθή­σε­ται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ
 • ὁ θεὸς ἐνδοξαζό­με­νος ἐν βουλῇ ἁγίων μέγας καὶ φοβερὸς ἐπι­̀ πάν­τας τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ
 • κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων τίς ὅμοι­ός σοι δυνατὸς εἶ κύριε καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου
 • σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσ­σης τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ κατα­πραΰνεις
 • σὺ ἐταπείνωσας ὡς τραυματίαν ὑπερήφανον καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου
 • σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή­ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας
 • τὸν βορρᾶν καὶ θαλάσ­σας σὺ ἔκτισας Θαβωρ καὶ Ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσον­ται
 • σὸς ὁ βραχίων μετὰ δυναστείας κραταιωθήτω ἡ χείρ σου ὑψωθήτω ἡ δεξιά σου
 • δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου ἔλεος καὶ ἀλήθεια προ­πορεύ­­σε­ται προ­̀ προ­σώπου σου
 • μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν κύριε ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προ­σώπου σου πορεύ­σον­ται
 • καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσον­ται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσον­ται
 • ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν εἶ σύ καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθή­σε­ται τὸ κέρας ἡμῶν
 • ὅτι τοῦ κυρίου ἡ ἀν­τίλημψις καὶ τοῦ ἁγίου Ισραηλ βασιλέως ἡμῶν
 • τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας ἐθέμην βοήθειαν ἐπι­̀ δυνατόν ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου
 • εὗρον Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν
 • ἡ γὰρ χείρ μου συν­αν­τιλήμψ­σε­ται αὐτῷ καὶ ὁ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν
 • οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προ­σθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν
 • καὶ συγκόψω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦν­τας αὐτὸν τροπώσομαι
 • καὶ ἡ ἀλήθειά μου καὶ τὸ ἔλεός μου μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὑψωθή­σε­ται τὸ κέρας αὐτοῦ
 • καὶ θήσομαι ἐν θαλάσ­σῃ χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ
 • αὐτὸς ἐπι­καλέ­σε­ταί με πατήρ μου εἶ σύ θεός μου καὶ ἀν­τιλήμπτωρ τῆς σωτηρίας μου
 • κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν ὑψηλὸν παρα­̀ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς
 • εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου καὶ ἡ δια­θήκη μου πιστὴ αὐτῷ
 • καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ
 • ἐὰν ἐγκατα­λίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασίν μου μὴ πορευθῶσιν
 • ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσουσιν καὶ τὰς ἐν­τολάς μου μὴ φυλάξωσιν
 • ἐπι­σκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
 • τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ δια­σκεδάσω ἀπ᾿ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου
 • οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν δια­θήκην μου καὶ τὰ ἐκπορευόμενα δια­̀ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω
 • ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου εἰ τῷ Δαυιδ ψεύ­σομαι
 • τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναν­τίον μου
 • καὶ ὡς ἡ σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός (δια­́ψαλμα)
 • σὺ δὲ ἀπώσω καὶ ἐξουδένωσας ἀνεβάλου τὸν χριστόν σου
 • κατέστρεψας τὴν δια­θήκην τοῦ δούλου σου ἐβεβήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ
 • καθεῖλες πάν­τας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν
 • διήρπασαν αὐτὸν πάν­τες οἱ διοδεύ­ον­τες ὁδόν ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ
 • ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ εὔφρανας πάν­τας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
 • ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀν­τελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ
 • κατέλυσας ἀπο­̀ καθαρισμοῦ αὐτόν τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας
 • ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην (δια­́ψαλμα)
 • ἕως πότε κύριε ἀπο­στρέψεις εἰς τέλος ἐκκαυθή­σε­ται ὡς πῦρ ἡ ὀργή σου
 • μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις μὴ γὰρ ματαίως ἔκτισας πάν­τας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων
 • τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ζή­σε­ται καὶ οὐκ ὄψ­σε­ται θάνατον ῥύ­σε­ται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου (δια­́ψαλμα)
 • ποῦ εἰσιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα κύριε ἃ ὤμοσας τῷ Δαυιδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου
 • μνήσθητι κύριε τοῦ ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων σου οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου πολλῶν ἐθνῶν
 • οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου κύριε οὗ ὠνείδισαν τὸ ἀν­τάλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου
 • εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα γένοιτο γένοιτο
 • 89:1 Навчальна пісня Етана езрахеяннина.
 • 89:2 Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність Твою з роду в рід!
 • 89:3 Бо я був сказав: Буде навіки збудована милість, а небо Ти вірність Свою встановляєш на нім.
 • 89:4 Я склав заповіта з вибранцем Своїм, присягнув Я Давидові, Моєму рабові:
 • 89:5 Встановлю Я навіки насіння твоє, а твій трон Я збудую на вічні віки!
  Села.
 • 89:6 і небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих,
 • 89:7 бо хто в небі подібний до Господа?
  Хто подібний до Господа серед Божих синів?
 • 89:8 Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля Своє!
 • 89:9 Господи, Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи?
  А вірність Твоя на довкіллі Твоїм!
 • 89:10 Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, Ти їх втихомирюєш.
 • 89:11 Ти стиснув Рагава, як трупа, і сильним раменом Своїм розпорошив Своїх ворогів.
 • 89:12 Твої небеса, Твоя теж земля, вселенна і все, що на ній, Ти їх заложив!
 • 89:13 Північ та південє Ти їх створив, Фавор та Хермон співають про Ймення Твоє.
 • 89:14 Могутнє рамено Твоє, рука Твоя сильна, висока правиця Твоя!
 • 89:15 Справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують!
 • 89:16 Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого!
 • 89:17 Радіють вони цілий день Твоїм іменням, і підвищуються Твоєю справедливістю,
 • 89:18 бо окраса їхньої сили то Ти, а Твоєю зичливістю ріг наш підноситься,
 • 89:19 бо щит наш Господній, а цар наш від Святого ізраїлевого!
 • 89:20 Тоді богобійним Своїм промовляв Ти в об́явленні та говорив: Я поклав допомогу на сильного, Я вибранця підніс із народу:
 • 89:21 знайшов Я Давида, Свого раба, Я його намастив Своєю святою оливою,
 • 89:22 щоб із ним була сильна рука Моя, а рамено Моє вміцнило його!
 • 89:23 Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати,
 • 89:24 його ворогів поб́ю перед обличчям його, і вдарю його ненависників!
 • 89:25 із ним Моя вірність та милість Моя, а Йменням Моїм його ріг піднесеться,
 • 89:26 і Я покладу його руку на море, і на ріки правицю його.
 • 89:27 Він Мене буде звати: Отець Ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого!
 • 89:28 Я вчиню його теж перворідним, найвищим над земних царів.
 • 89:29 Свою милість для нього навіки сховаю, і Мій заповіт йому вірний,
 • 89:30 і насіння його покладу Я навіки, а трона його як дні неба!
 • 89:31 Коли ж його діти покинуть Закона Мого, і не будуть держатись наказів Моїх,
 • 89:32 коли ізневажать Мої постанови, і не будуть держатись наказів Моїх,
 • 89:33 тоді палицею навіщу їхню провину, та поразами їхнє беззаконня!
 • 89:34 А ласки Своєї від нього Я не заберу, і не зраджу його в Своїй вірності,
 • 89:35 не збезчещу Свого заповіту, а що було з уст Моїх вийшло, того не зміню!
 • 89:36 Одне в Своїй святості Я присягнув, не повім Я неправди Давидові:
 • 89:37 повік буде насіння його, а престол його передо Мною як сонце,
 • 89:38 як місяць, він буде стояти повіки, і Свідок на хмарі правдивий…
  Села.
 • 89:39 А Ти опустив та обридив, розгнівався Ти на Свого помазанця,
 • 89:40 Ти неважливим зробив заповіта Свого раба, Ти скинув на землю корону його,
 • 89:41 всю горожу його поламав, твердині його обернув на руїну!…
 • 89:42 Всі грабують його, хто проходить дорогою, він став для сусідів своїх посміховищем…
 • 89:43 Підніс Ти правицю його переслідувачів, усіх його ворогів Ти потішив,
 • 89:44 і Ти відвернув вістря шаблі його…
  у війні ж не підтримав його…
 • 89:45 Ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю,
 • 89:46 скоротив Ти був дні його молодости, розтягнув над ним сором!
  Села.
 • 89:47 Доки, Господи, будеш ховатись назавжди, доки буде палати Твій гнів, як огонь?
 • 89:48 Пам́ятай же про мене, яка довгота життя людського?
  Для чого створив Ти всіх людських синів на ніщо?
 • 89:49 Котрий чоловік буде жити, а смерти на бачитиме, збереже свою душу від сили шеолу?
  Села.
 • 89:50 Де Твої перші милості, Господи, що їх присягав Ти Давидові у Своїй вірності?
 • 89:51 Згадай, Господи, про ганьбу рабів Своїх, яку я ношу в своїм лоні від усіх великих народів,
 • 89:52 якою Твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твого помазанця безславлять!
 • 89:53 Благословенний навіки Господь!
  Амінь і амінь!