Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума еѳа́ма Изра́илтянина.
 • Ми́лости твоя́, Го́споди, во вѣ́къ воспою́, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣщу́ и́стину твою́ усты́ мо­и́ми.
 • Зане́ ре́клъ еси́: въ вѣ́къ ми́лость сози́ждет­ся: на небесѣ́хъ угото́вит­ся и́стина твоя́.
 • Завѣща́хъ завѣ́тъ избра́н­нымъ мо­и́мъ, кля́хся Дави́ду рабу́ мо­ему́:
 • до вѣ́ка угото́ваю сѣ́мя твое́, и сози́жду въ ро́дъ и ро́дъ престо́лъ тво́й.
 • Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ твоя́, Го́споди, и́бо и́стину твою́ въ це́ркви святы́хъ.
 • Я́ко кто́ во о́блацѣхъ уравни́т­ся Го́сподеви? уподо́бит­ся Го́сподеви въ сынѣ́хъ Бо́жiихъ?
 • Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ, ве́лiй и стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми окре́стными его́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, кто́ подо́бенъ тебѣ́? си́ленъ еси́, Го́споди, и и́стина твоя́ о́крестъ тебе́.
 • Ты́ Влады́че­ст­вуеши держа́вою морско́ю: воз­муще́нiе же во́лнъ его́ ты́ укроча́еши.
 • Ты́ смири́лъ, еси́, я́ко я́звена, го́рдаго: мы́шцею си́лы тво­ея́ расточи́лъ еси́ враги́ твоя́.
 • Твоя́ су́тъ небеса́, и твоя́ е́сть земля́: вселе́н­ную и исполне́нiе ея́ ты́ основа́лъ еси́.
 • Сѣ́веръ и мо́ре ты́ созда́лъ еси́: Ѳаво́ръ и ермо́нъ о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуетася.
 • Твоя́ мы́шца съ си́лою: да укрѣпи́т­ся рука́ твоя́, и воз­несе́т­ся десни́ца твоя́.
 • Пра́вда и судьба́ угото́ванiе престо́ла тво­его́: ми́лость и и́стина предъи́детѣ предъ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Блаже́ни лю́дiе вѣ́дущiи воскликнове́нiе: Го́споди, во свѣ́тѣ лица́ тво­его́ по́йдутъ,
 • и о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуют­ся ве́сь де́нь, и пра́вдою тво­е́ю воз­несу́т­ся.
 • Я́ко похвала́ си́лы и́хъ ты́ еси́, и во благоволе́нiи тво­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ на́шъ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть заступле́нiе, и свята́го Изра́илева Царя́ на́­шего.
 • Тогда́ глаго́лалъ еси́ въ видѣ́нiи сыново́мъ тво­и́мъ, и ре́клъ еси́: положи́хъ по́мощь на си́льнаго, воз­несо́хъ избра́н­наго от­ люді́й мо­и́хъ:
 • обрѣто́хъ Дави́да раба́ мо­его́, еле́емъ святы́мъ мо­и́мъ пома́захъ его́.
 • И́бо рука́ моя́ засту́питъ его́, и мы́шца моя́ укрѣпи́тъ его́:
 • ничто́же успѣ́етъ вра́гъ на него́, и сы́нъ беззако́нiя не при­­ложи́тъ озло́бити его́.
 • И ссѣку́ от­ лица́ его́ враги́ его́, и ненави́дящыя его́ побѣжду́:
 • и и́стина моя́ и ми́лость моя́ съ ни́мъ, и о и́мени мо­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ его́:
 • и положу́ на мо́ри ру́ку его́, и на рѣка́хъ десни́цу его́.
 • То́й при­­зове́тъ мя́: Оте́цъ мо́й еси́ ты́, Бо́гъ мо́й и засту́пникъ спасе́нiя мо­его́.
 • И а́зъ пе́рвенца положу́ его́, высока́ па́че царе́й земны́хъ:
 • въ вѣ́къ сохраню́ ему́ ми́лость мою́, и завѣ́тъ мо́й вѣ́ренъ ему́:
 • и положу́ въ вѣ́къ вѣ́ка сѣ́мя его́, и престо́лъ его́ я́ко дні́е не́ба.
 • А́ще оста́вятъ сы́нове его́ зако́нъ мо́й, и въ судьба́хъ мо­и́хъ не по́йдутъ:
 • а́ще оправда́нiя моя́ оскверня́тъ, и за́повѣдiй мо­и́хъ не сохраня́тъ:
 • посѣщу́ жезло́мъ беззако́нiя и́хъ, и ра́нами непра́вды и́хъ,
 • ми́лость же мою́ не разорю́ от­ ни́хъ, ни преврежду́ во и́стинѣ мо­е́й:
 • ниже́ оскверню́ завѣ́та мо­его́, и исходя́щихъ от­ у́стъ мо­и́хъ не от­ве́ргуся.
 • Еди́ною кля́хся о святѣ́мъ мо­е́мъ: а́ще Дави́ду солжу́?
 • Сѣ́мя его́ во вѣ́къ пребу́детъ, и престо́лъ его́ я́ко со́лнце предо мно́ю,
 • и я́ко луна́ соверше́на въ вѣ́къ, и свидѣ́тель на небеси́ вѣ́ренъ.
 • Ты́ же от­ри́нулъ еси́ и уничижи́лъ, негодова́лъ еси́ пома́зан­наго тво­его́:
 • разори́лъ еси́ завѣ́тъ раба́ тво­его́, оскверни́лъ еси́ на земли́ святы́ню его́:
 • разори́лъ еси́ вся́ опло́ты его́, положи́лъ еси́ тве́рдая его́ стра́хъ.
 • Расхища́ху его́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ, бы́сть поноше́нiе сосѣ́домъ сво­и́мъ.
 • Возвы́силъ еси́ десни́цу стужа́ющихъ ему́, воз­весели́лъ еси́ вся́ враги́ его́:
 • от­врати́лъ еси́ по́мощь меча́ его́ и не заступи́лъ еси́ его́ во бра́ни:
 • разори́лъ еси́ от­ очище́нiя его́, престо́лъ его́ на зе́млю пове́рглъ еси́:
 • ума́лилъ еси́ дни́ вре́мене его́, облiя́лъ еси́ его́ студо́мъ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, от­враща́ешися въ коне́цъ, разжже́т­ся я́ко о́гнь гнѣ́въ тво́й?
 • Помяни́, кі́й мо́й соста́въ: еда́ бо всу́е созда́лъ еси́ вся́ сы́ны человѣ́ческiя?
 • Кто́ е́сть человѣ́къ, и́же поживе́тъ и не у́зритъ сме́рти, изба́витъ ду́шу свою́ изъ руки́ а́довы?
 • Гдѣ́ су́ть ми́лости твоя́ дре́внiя, Го́споди, и́миже кля́л­ся еси́ Дави́ду во и́стинѣ тво­е́й?
 • Помяни́, Го́споди, поноше́нiе ра́бъ тво­и́хъ, е́же удержа́хъ въ нѣ́дрѣ мо­е́мъ мно́гихъ язы́къ:
 • и́мже поноси́ша врази́ тво­и́, Го́споди, и́мже поноси́ша измѣне́нiю христа́ тво­его́.
 • Благослове́нъ Госпо́дь во вѣ́къ: бу́ди, бу́ди.
 • Учение Ефама Езрахита.
 • Милости [Твои], Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
 • Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:
 • «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
 • навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой».
 • И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых.
 • Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?
 • Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его.
 • Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
 • Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
 • Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
 • Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал.
 • Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.
 • Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
 • Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
 • Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
 • о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
 • ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.
 • От Господа – щит наш, и от Святаго Израилева – царь наш.
 • Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа.
 • Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его.
 • Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его.
 • Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его.
 • Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его.
 • И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его.
 • И положу на море руку его, и на реки – десницу его.
 • Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего.
 • И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли,
 • вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
 • И продолжу вовек семя его, и престол его – как дни неба.
 • Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим;
 • если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
 • посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их;
 • милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.
 • Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих.
 • Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
 • Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
 • вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах».
 • Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего;
 • пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его;
 • разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его.
 • Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих.
 • Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его;
 • Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани;
 • отнял у него блеск и престол его поверг на землю;
 • сократил дни юности его и покрыл его стыдом.
 • Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?
 • Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
 • Кто из людей жил – и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?
 • Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
 • Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
 • как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
 • Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.
 • 89:1 ( 以 斯 拉 人 以 探 的 训 诲 诗 ) 我 要 歌 唱 耶 和 华 的 慈 爱 , 直 到 永 远 。 我 要 用 口 将 你 的 信 实 传 与 万 代 。
 • 89:2 因 我 曾 说 , 你 的 慈 悲 , 必 建 立 到 永 远 。 你 的 信 实 , 必 坚 立 在 天 上 。
 • 89:3 我 与 我 所 拣 选 的 人 立 了 约 , 向 我 的 仆 人 大 卫 起 了 誓 。
 • 89:4 我 要 建 立 你 的 后 裔 , 直 到 永 远 , 要 建 立 你 的 宝 座 , 直 到 万 代 。
 • 89:5 耶 和 华 阿 , 诸 天 要 称 赞 你 的 奇 事 。 在 圣 者 的 会 中 , 要 称 赞 你 的 信 实 。
 • 89:6 在 天 空 谁 能 比 耶 和 华 呢 。 神 的 众 子 中 , 谁 能 像 耶 和 华 呢 。
 • 89:7 他 在 圣 者 的 会 中 , 是 大 有 威 严 的 神 , 比 一 切 在 他 四 围 的 更 可 畏 惧 。
 • 89:8 耶 和 华 万 军 之 神 阿 , 那 一 个 大 能 者 像 你 耶 和 华 。 你 的 信 实 , 是 在 你 的 四 围 。
 • 89:9 你 管 辖 海 的 狂 傲 。 波 浪 翻 腾 , 你 就 使 他 平 静 了 。
 • 89:10 你 打 碎 了 拉 哈 伯 似 乎 是 已 杀 的 人 。 你 用 有 能 的 膀 臂 打 散 了 你 的 仇 敌 。
 • 89:11 天 属 你 , 地 也 属 你 。 世 界 和 其 中 所 充 满 的 , 都 为 你 所 建 立 。
 • 89:12 南 北 为 你 所 创 造 。 他 泊 和 黑 门 都 因 你 的 名 欢 呼 。
 • 89:13 你 有 大 能 的 膀 臂 。 你 的 手 有 力 , 你 的 右 手 也 高 举 。
 • 89:14 公 义 和 公 平 , 是 你 宝 座 的 根 基 。 慈 爱 和 诚 实 , 行 在 你 前 面 。
 • 89:15 知 道 向 你 欢 呼 的 , 那 民 是 有 福 的 。 耶 和 华 阿 , 他 们 在 你 脸 上 的 光 里 行 走 。
 • 89:16 他 们 因 你 的 名 终 日 欢 乐 , 因 你 的 公 义 得 以 高 举 。
 • 89:17 你 是 他 们 力 量 的 荣 耀 。 因 为 你 喜 悦 我 们 , 我 们 的 角 必 被 高 举 。
 • 89:18 我 们 的 盾 牌 属 耶 和 华 。 我 们 的 王 属 以 色 列 的 圣 者 。
 • 89:19 当 时 你 在 异 象 中 晓 谕 你 的 圣 民 , 说 , 我 以 把 救 助 之 力 , 加 在 有 能 者 的 身 上 。 我 高 举 那 从 民 中 所 拣 选 的
 • 89:20 我 寻 得 我 的 仆 人 大 卫 , 用 我 的 圣 膏 膏 他 。
 • 89:21 我 的 手 必 使 他 竖 立 。 我 的 膀 臂 也 必 坚 固 他 。
 • 89:22 仇 敌 必 不 勒 索 他 , 凶 恶 之 子 , 也 不 苦 害 他 。
 • 89:23 我 要 在 他 面 前 打 碎 他 的 敌 人 , 击 杀 那 恨 他 的 人 。
 • 89:24 只 是 我 的 信 实 , 和 我 的 慈 爱 , 要 与 他 同 在 。 因 我 的 名 , 他 的 角 必 被 高 举 。
 • 89:25 我 要 使 他 的 左 手 伸 到 海 上 , 右 手 伸 到 河 上 。
 • 89:26 他 要 称 呼 我 说 , 你 是 我 的 父 是 我 的 神 , 是 拯 救 我 的 磐 石 。
 • 89:27 我 也 要 立 他 为 长 子 , 为 世 上 最 高 的 君 王 。
 • 89:28 我 要 为 他 存 留 我 的 慈 爱 , 直 到 永 远 。 我 与 他 立 的 约 , 必 要 坚 定 。
 • 89:29 我 也 要 使 他 的 后 裔 , 存 到 永 远 , 使 他 的 宝 座 , 如 天 之 久 。
 • 89:30 倘 若 他 的 子 孙 离 弃 我 的 律 法 , 不 照 我 的 典 章 行 。
 • 89:31 背 弃 我 的 律 例 , 不 遵 守 我 的 诫 命 。
 • 89:32 我 就 要 用 杖 责 罚 他 们 的 过 犯 , 用 鞭 责 罚 他 们 的 罪 孽 。
 • 89:33 只 是 我 必 不 将 我 的 慈 爱 , 全 然 收 回 , 也 必 不 叫 我 的 信 实 废 弃 。
 • 89:34 我 必 不 背 弃 我 的 约 , 也 不 改 变 我 口 中 所 出 的 。
 • 89:35 我 一 次 指 着 自 己 的 圣 洁 起 誓 。 我 决 不 向 大 卫 说 谎 。
 • 89:36 他 的 后 裔 要 存 到 永 远 , 他 的 宝 座 在 我 面 前 , 如 日 之 恒 一 般 。
 • 89:37 又 如 月 亮 永 远 坚 立 , 如 天 上 确 实 的 见 证 。 ( 细 拉 )
 • 89:38 但 你 恼 怒 你 的 受 膏 者 , 就 丢 掉 弃 绝 他 。
 • 89:39 你 厌 恶 了 与 仆 人 所 立 的 约 , 将 他 的 冠 冕 践 踏 于 地 。
 • 89:40 你 拆 毁 了 他 一 切 的 篱 笆 。 使 他 的 保 障 , 变 为 荒 场 。
 • 89:41 凡 过 路 的 人 , 都 抢 夺 他 。 他 成 为 邻 邦 的 羞 辱 。
 • 89:42 你 高 举 了 他 敌 人 的 右 手 。 你 叫 他 一 切 的 仇 敌 欢 喜 。
 • 89:43 你 叫 他 的 刀 剑 卷 刃 , 叫 他 在 争 战 之 中 站 立 不 住 。
 • 89:44 你 使 他 的 光 辉 止 息 , 将 他 的 宝 座 推 倒 于 地 。
 • 89:45 你 减 少 他 青 年 的 日 子 。 又 使 他 蒙 羞 。 ( 细 拉 )
 • 89:46 耶 和 华 阿 , 这 要 到 几 时 呢 。 你 要 将 自 己 隐 藏 到 永 远 麽 。 你 的 忿 怒 如 火 焚 烧 , 要 到 几 时 呢 。
 • 89:47 求 你 想 念 我 的 时 候 是 何 等 的 短 少 。 你 创 造 世 人 , 要 使 他 们 归 何 等 的 虚 空 呢 。 ( 细 拉 )
 • 89:48 谁 能 常 活 免 死 , 救 他 的 灵 魂 脱 离 阴 间 的 权 柄 呢 。 ( 细 拉 )
 • 89:49 主 阿 , 你 从 前 凭 你 的 信 实 向 大 卫 立 誓 , 要 施 行 的 慈 爱 在 那 里 呢 。
 • 89:50 主 阿 , 求 你 记 念 仆 人 们 所 受 的 羞 辱 , 记 念 我 怎 样 将 一 切 强 盛 民 的 羞 辱 存 在 我 怀 里 。
 • 89:51 耶 和 华 阿 , 你 的 仇 敌 , 用 这 羞 辱 , 羞 辱 了 你 的 仆 人 , 羞 辱 了 你 受 膏 者 的 脚 踪 。
 • 89:52 耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 , 直 到 永 远 。 阿 们 , 阿 们 。
 • Ein Gedicht des Esrachiters Heman, aus der Sammlung der Korachiter, zu singen nach schwermütiger Weise.
 • HERR, mein Gott und Retter,
  Tag und Nacht schreie ich zu dir!
 • Lass mein Gebet zu dir dringen,
  höre meinen Hilferuf!
 • Ich habe mehr als genug gelitten,
  mit einem Fuß stehe ich schon im Grab.
 • Alle meinen, mit mir sei es aus;
  die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr.
 • Man hat mich aufgegeben wie einen Toten;
  mir geht es wie den Erschlagenen,
  die man ins Massengrab geworfen hat –
  du sorgst nicht mehr für sie,
  deine Hilfe erreicht sie nicht mehr.
 • In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt,
  wo ewige Dunkelheit mich einschließt.
 • Dein Zorn drückt mich zu Boden,
  in schweren Wogen rollt er über mich hin.
 • Meine Freunde hast du mir entfremdet,
  sie wenden sich voll Abscheu von mir ab.
  Ich bin im Elend gefangen
  und finde keinen Ausweg;
 • vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen.
  Tag für Tag schreie ich zu dir, HERR,
  und strecke meine Hände zu dir aus!
 • Tust du auch für Tote noch Wunder?
  Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen?
 • Erzählt man im Grab von deiner Güte,
  in der Totenwelt von deiner Treue?
 • Weiß man dort in der Finsternis noch,
  welche Wunder du tust für dein Volk?
  Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran,
  wie treu du deine Zusagen einlöst?
 • Ich aber schreie zu dir, HERR;
  jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten.
 • Warum hast du mich verstoßen, HERR?
  Warum verbirgst du dich vor mir?
 • Solange ich denken kann,
  bin ich gequält und dem Tode nah.
  Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen,
  sodass ich fast an dir irrewerde.
 • Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm,
  deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich.
 • Sie bedrohen mich von allen Seiten,
  täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten.
 • Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet;
  mein einziger Begleiter ist die Finsternis.