Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума еѳа́ма Изра́илтянина.
 • Ми́лости твоя́, Го́споди, во вѣ́къ воспою́, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣщу́ и́стину твою́ усты́ мо­и́ми.
 • Зане́ ре́клъ еси́: въ вѣ́къ ми́лость сози́ждет­ся: на небесѣ́хъ угото́вит­ся и́стина твоя́.
 • Завѣща́хъ завѣ́тъ избра́н­нымъ мо­и́мъ, кля́хся Дави́ду рабу́ мо­ему́:
 • до вѣ́ка угото́ваю сѣ́мя твое́, и сози́жду въ ро́дъ и ро́дъ престо́лъ тво́й.
 • Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ твоя́, Го́споди, и́бо и́стину твою́ въ це́ркви святы́хъ.
 • Я́ко кто́ во о́блацѣхъ уравни́т­ся Го́сподеви? уподо́бит­ся Го́сподеви въ сынѣ́хъ Бо́жiихъ?
 • Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ, ве́лiй и стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми окре́стными его́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, кто́ подо́бенъ тебѣ́? си́ленъ еси́, Го́споди, и и́стина твоя́ о́крестъ тебе́.
 • Ты́ Влады́че­ст­вуеши держа́вою морско́ю: воз­муще́нiе же во́лнъ его́ ты́ укроча́еши.
 • Ты́ смири́лъ, еси́, я́ко я́звена, го́рдаго: мы́шцею си́лы тво­ея́ расточи́лъ еси́ враги́ твоя́.
 • Твоя́ су́тъ небеса́, и твоя́ е́сть земля́: вселе́н­ную и исполне́нiе ея́ ты́ основа́лъ еси́.
 • Сѣ́веръ и мо́ре ты́ созда́лъ еси́: Ѳаво́ръ и ермо́нъ о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуетася.
 • Твоя́ мы́шца съ си́лою: да укрѣпи́т­ся рука́ твоя́, и воз­несе́т­ся десни́ца твоя́.
 • Пра́вда и судьба́ угото́ванiе престо́ла тво­его́: ми́лость и и́стина предъи́детѣ предъ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Блаже́ни лю́дiе вѣ́дущiи воскликнове́нiе: Го́споди, во свѣ́тѣ лица́ тво­его́ по́йдутъ,
 • и о и́мени тво­е́мъ воз­ра́дуют­ся ве́сь де́нь, и пра́вдою тво­е́ю воз­несу́т­ся.
 • Я́ко похвала́ си́лы и́хъ ты́ еси́, и во благоволе́нiи тво­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ на́шъ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть заступле́нiе, и свята́го Изра́илева Царя́ на́­шего.
 • Тогда́ глаго́лалъ еси́ въ видѣ́нiи сыново́мъ тво­и́мъ, и ре́клъ еси́: положи́хъ по́мощь на си́льнаго, воз­несо́хъ избра́н­наго от­ люді́й мо­и́хъ:
 • обрѣто́хъ Дави́да раба́ мо­его́, еле́емъ святы́мъ мо­и́мъ пома́захъ его́.
 • И́бо рука́ моя́ засту́питъ его́, и мы́шца моя́ укрѣпи́тъ его́:
 • ничто́же успѣ́етъ вра́гъ на него́, и сы́нъ беззако́нiя не при­­ложи́тъ озло́бити его́.
 • И ссѣку́ от­ лица́ его́ враги́ его́, и ненави́дящыя его́ побѣжду́:
 • и и́стина моя́ и ми́лость моя́ съ ни́мъ, и о и́мени мо­е́мъ воз­несе́т­ся ро́гъ его́:
 • и положу́ на мо́ри ру́ку его́, и на рѣка́хъ десни́цу его́.
 • То́й при­­зове́тъ мя́: Оте́цъ мо́й еси́ ты́, Бо́гъ мо́й и засту́пникъ спасе́нiя мо­его́.
 • И а́зъ пе́рвенца положу́ его́, высока́ па́че царе́й земны́хъ:
 • въ вѣ́къ сохраню́ ему́ ми́лость мою́, и завѣ́тъ мо́й вѣ́ренъ ему́:
 • и положу́ въ вѣ́къ вѣ́ка сѣ́мя его́, и престо́лъ его́ я́ко дні́е не́ба.
 • А́ще оста́вятъ сы́нове его́ зако́нъ мо́й, и въ судьба́хъ мо­и́хъ не по́йдутъ:
 • а́ще оправда́нiя моя́ оскверня́тъ, и за́повѣдiй мо­и́хъ не сохраня́тъ:
 • посѣщу́ жезло́мъ беззако́нiя и́хъ, и ра́нами непра́вды и́хъ,
 • ми́лость же мою́ не разорю́ от­ ни́хъ, ни преврежду́ во и́стинѣ мо­е́й:
 • ниже́ оскверню́ завѣ́та мо­его́, и исходя́щихъ от­ у́стъ мо­и́хъ не от­ве́ргуся.
 • Еди́ною кля́хся о святѣ́мъ мо­е́мъ: а́ще Дави́ду солжу́?
 • Сѣ́мя его́ во вѣ́къ пребу́детъ, и престо́лъ его́ я́ко со́лнце предо мно́ю,
 • и я́ко луна́ соверше́на въ вѣ́къ, и свидѣ́тель на небеси́ вѣ́ренъ.
 • Ты́ же от­ри́нулъ еси́ и уничижи́лъ, негодова́лъ еси́ пома́зан­наго тво­его́:
 • разори́лъ еси́ завѣ́тъ раба́ тво­его́, оскверни́лъ еси́ на земли́ святы́ню его́:
 • разори́лъ еси́ вся́ опло́ты его́, положи́лъ еси́ тве́рдая его́ стра́хъ.
 • Расхища́ху его́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ, бы́сть поноше́нiе сосѣ́домъ сво­и́мъ.
 • Возвы́силъ еси́ десни́цу стужа́ющихъ ему́, воз­весели́лъ еси́ вся́ враги́ его́:
 • от­врати́лъ еси́ по́мощь меча́ его́ и не заступи́лъ еси́ его́ во бра́ни:
 • разори́лъ еси́ от­ очище́нiя его́, престо́лъ его́ на зе́млю пове́рглъ еси́:
 • ума́лилъ еси́ дни́ вре́мене его́, облiя́лъ еси́ его́ студо́мъ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, от­враща́ешися въ коне́цъ, разжже́т­ся я́ко о́гнь гнѣ́въ тво́й?
 • Помяни́, кі́й мо́й соста́въ: еда́ бо всу́е созда́лъ еси́ вся́ сы́ны человѣ́ческiя?
 • Кто́ е́сть человѣ́къ, и́же поживе́тъ и не у́зритъ сме́рти, изба́витъ ду́шу свою́ изъ руки́ а́довы?
 • Гдѣ́ су́ть ми́лости твоя́ дре́внiя, Го́споди, и́миже кля́л­ся еси́ Дави́ду во и́стинѣ тво­е́й?
 • Помяни́, Го́споди, поноше́нiе ра́бъ тво­и́хъ, е́же удержа́хъ въ нѣ́дрѣ мо­е́мъ мно́гихъ язы́къ:
 • и́мже поноси́ша врази́ тво­и́, Го́споди, и́мже поноси́ша измѣне́нiю христа́ тво­его́.
 • Благослове́нъ Госпо́дь во вѣ́къ: бу́ди, бу́ди.
 • Учение Ефама Езрахита.
 • Милости [Твои], Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
 • Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:
 • «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
 • навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой».
 • И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых.
 • Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?
 • Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его.
 • Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
 • Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
 • Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
 • Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал.
 • Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.
 • Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
 • Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
 • Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
 • о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
 • ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.
 • От Господа – щит наш, и от Святаго Израилева – царь наш.
 • Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа.
 • Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его.
 • Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его.
 • Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его.
 • Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его.
 • И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его.
 • И положу на море руку его, и на реки – десницу его.
 • Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего.
 • И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли,
 • вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
 • И продолжу вовек семя его, и престол его – как дни неба.
 • Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим;
 • если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
 • посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их;
 • милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.
 • Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих.
 • Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
 • Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
 • вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах».
 • Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего;
 • пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его;
 • разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его.
 • Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих.
 • Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его;
 • Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани;
 • отнял у него блеск и престол его поверг на землю;
 • сократил дни юности его и покрыл его стыдом.
 • Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?
 • Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
 • Кто из людей жил – и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?
 • Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
 • Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
 • как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
 • Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.
 • تسبيحة مزمور لبني قورح. لامام المغنين على العود للغناء. قصيدة لهيمان الازراحي. يا رب اله خلاصي بالنهار والليل صرخت امامك.

 • فلتأت قدامك صلاتي. امل اذنك الى صراخي.

 • لانه قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي الى الهاوية دنت.

 • حسبت مثل المنحدرين الى الجب. صرت كرجل لا قوة له.

 • بين الاموات فراشي مثل القتلى المضطجعين في القبر الذين لا تذكرهم بعد وهم من يدك انقطعوا.

 • وضعتني في الجب الاسفل في ظلمات في اعماق.

 • عليّ استقر غضبك وبكل تياراتك ذللتني. سلاه.

 • ابعدت عني معارفي. جعلتني رجسا لهم. اغلق عليّ فما اخرج.

 • عيني ذابت من الذل. دعوتك يا رب كل يومً. بسطت اليك يدي

 • أفلعلك للاموات تصنع عجائب أم الاخيلة تقوم تمجدك. سلاه.

 • هل يحدث في القبر برحمتك او بحقك في الهلاك.

 • هل تعرف في الظلمة عجائبك وبرك في ارض النسيان

 • اما انا فاليك يا رب صرخت وفي الغداة صلاتي تتقدمك.

 • لماذا يا رب ترفض نفسي. لماذا تحجب وجهك عني.

 • انا مسكين ومسلم الروح منذ صباي. احتملت اهوالك. تحيرت.

 • عليّ عبر سخطك. اهوالك اهلكتني.

 • احاطت بي كالمياه اليوم كله. اكتنفتني معا.

 • ابعدت عني محبا وصاحبا. معارفي في الظلمة

 • 89:1 Masquil de Etán ezraíta
 • 89:2 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente;
  de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca.
 • 89:3 Dije: «Para siempre será edificada la misericordia;
  en los cielos mismos afirmarás tu fidelidad.»

 • 89:4 Hice pacto con mi escogido;
  juré a David mi siervo, diciendo:
 • 89:5 «Para siempre confirmaré tu descendencia
  y edificaré tu trono por todas las generaciones.» Selah

 • 89:6 Celebran los cielos tus maravillas, Jehová,
  tu fidelidad también en la congregación de los santos,
 • 89:7 porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová?
  ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos?
 • 89:8 Dios temible en la gran congregación de los santos
  y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor.
 • 89:9 Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?
  Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea.
 • 89:10 Tú tienes dominio sobre la braveza del mar;
  cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas.
 • 89:11 Tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte;
  con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos.
 • 89:12 Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra;
  el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
 • 89:13 El norte y el sur, tú los creaste;
  el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre.
 • 89:14 Tuyo es el brazo potente;
  fuerte es tu mano, exaltada tu diestra.
 • 89:15 Justicia y derecho son el cimiento de tu trono;
  misericordia y verdad van delante de tu rostro.
 • 89:16 Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte;
  andará, Jehová, a la luz de tu rostro.
 • 89:17 En tu nombre se alegrará todo el día
  y en tu justicia será enaltecido,
 • 89:18 porque tú eres la gloria de su potencia
  y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder.
 • 89:19 Jehová es nuestro escudo;
  nuestro rey es el Santo de Israel.

 • 89:20 Entonces hablaste en visión a tu santo
  y dijiste: «He puesto el socorro sobre uno que es poderoso;
  he exaltado a un escogido de mi pueblo.
 • 89:21 Hallé a David mi siervo;
  lo ungí con mi santa unción.
 • 89:22 Mi mano estará siempre con él;
  mi brazo también lo fortalecerá.
 • 89:23 No lo sorprenderá el enemigo
  ni hijo perverso lo quebrantará;
 • 89:24 sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos
  y heriré a los que lo aborrecen.
 • 89:25 Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él
  y en mi nombre será exaltado su poder.
 • 89:26 Asimismo pondré su mano sobre el mar
  y sobre los ríos su diestra.
 • 89:27 Él clamará a mí, diciendo: “Mi padre eres tú,
  mi Dios, y la roca de mi salvación.”
 • 89:28 Yo también lo pondré por primogénito,
  el más excelso de los reyes de la tierra.
 • 89:29 Para siempre le aseguraré mi misericordia
  y mi pacto será firme con él.
 • 89:30 Estableceré su descendencia para siempre
  y su trono como los días de los cielos.
 • 89:31 Si dejaran sus hijos mi Ley
  y no anduvieran en mis juicios,
 • 89:32 si profanaran mis estatutos
  y no guardaran mis mandamientos,
 • 89:33 entonces castigaré con vara su rebelión
  y con azotes sus maldades.
 • 89:34 Pero no quitaré de él mi misericordia
  ni faltaré a mi fidelidad.
 • 89:35 No olvidaré mi pacto
  ni mudaré lo que ha salido de mis labios.
 • 89:36 Una vez he jurado por mi santidad
  y no mentiré a David.
 • 89:37 Su descendencia será para siempre
  y su trono como el sol delante de mí.
 • 89:38 Como la luna será firme para siempre
  y como un testigo fiel en el cielo.» Selah

 • 89:39 Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido,
  y te has airado con él.
 • 89:40 Rompiste el pacto de tu siervo;
  has profanado su corona hasta la tierra.
 • 89:41 Abriste brecha en todos sus muros;
  has destruido sus fortalezas.
 • 89:42 Lo saquean todos los que pasan por el camino;
  es la deshonra de sus vecinos.
 • 89:43 Has exaltado la diestra de sus enemigos;
  has alegrado a todos sus adversarios.
 • 89:44 Embotaste asimismo el filo de su espada,
  y no lo levantaste en la batalla.
 • 89:45 Hiciste cesar su gloria
  y echaste su trono por tierra.
 • 89:46 Has acortado los días de su juventud;
  ¡lo has cubierto de vergüenza! Selah

 • 89:47 ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre?
  ¿Arderá tu ira como el fuego?
 • 89:48 ¡Recuerda cuán breve es mi tiempo!
  ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre?
 • 89:49 ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte?
  ¿Librará su vida del poder del seol? Selah

 • 89:50 Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias,
  que juraste a David según tu fidelidad?
 • 89:51 Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos;
  oprobio de muchos pueblos, que llevo en mi seno,
 • 89:52 porque tus enemigos, Jehová, han deshonrado,
  porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido.

 • 89:53 ¡Bendito sea Jehová para siempre!
  ¡Amén y amén!