Скрыть
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
9:27
9:34
9:38
9:39
10:0
11:8
11:9
13:0
14:0
15:0
15:6
15:7
15:9
16:0
16:12
16:13
16:14
Церковнославянский (рус)
Въ коне́цъ, о та́йныхъ сы́на, псало́мъ Дави́ду, 9.
Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, повѣ́мъ вся́ чудеса́ твоя́.
Возвеселю́ся и воз­ра́дуюся о тебѣ́, пою́ и́мени тво­ему́, вы́шнiй.
Внегда́ воз­врати́тися врагу́ мо­ему́ вспя́ть, изнемо́гутъ и поги́бнутъ от­ лица́ тво­его́.
Я́ко сотвори́лъ еси́ су́дъ мо́й и прю́ мою́: сѣ́лъ еси́ на престо́лѣ, судя́й пра́вду.
Запрети́лъ еси́ язы́комъ, и поги́бе нечести́вый: и́мя его́ потреби́лъ еси́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
Врагу́ оскудѣ́ша ору́жiя въ коне́цъ, и гра́ды разруши́лъ еси́: поги́бе па́мять его́ съ шу́момъ.
И Госпо́дь во вѣ́къ пребыва́етъ, угото́ва на су́дъ престо́лъ сво́й:
и то́й суди́ти и́мать вселе́н­нѣй въ пра́вду, суди́ти и́мать лю́демъ въ правотѣ́.
И бы́сть Госпо́дь при­­бѣ́жище убо́гому, помо́щникъ во благовре́менiихъ, въ ско́рбехъ.
И да упова́ютъ на тя́ зна́ющiи и́мя твое́, я́ко не оста́вилъ еси́ взыска́ющихъ тя́, Го́споди.
По́йте Го́сподеви, живу́щему въ Сiо́нѣ, воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ начина́нiя его́:
я́ко взыска́яй кро́ви и́хъ помяну́, не забы́ зва́нiя убо́гихъ.
Поми́луй мя́, Го́споди, ви́ждь смире́нiе мое́ от­ вра́гъ мо­и́хъ, воз­нося́й мя́ от­ вра́тъ сме́ртныхъ:
я́ко да воз­вѣщу́ вся́ хвалы́ твоя́ во вратѣ́хъ дще́ре Сiо́ни: воз­ра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ.
Углѣбо́ша язы́цы въ па́губѣ, ю́же сотвори́ша: въ сѣ́ти се́й, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ и́хъ.
Зна́емь е́сть Госпо́дь судьбы́ творя́й: въ дѣ́лѣхъ руку́ свое́ю увязе́ грѣ́шникъ.
Да воз­вратя́т­ся грѣ́шницы во а́дъ, вси́ язы́цы забыва́ющiи Бо́га.
Я́ко не до конца́ забве́нъ бу́детъ ни́щiй, терпѣ́нiе убо́гихъ не поги́бнетъ до конца́.
Воскре́сни́, Го́споди, да не крѣпи́т­ся человѣ́къ, да су́дят­ся язы́цы предъ тобо́ю.
Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля надъ ни́ми, да разумѣ́ютъ язы́цы, я́ко человѣ́цы су́ть.
Вску́ю, Го́споди, от­стоя́ дале́че, презира́еши во благовре́менiихъ, въ ско́рбехъ?
Внегда́ горди́тися нечести́вому, воз­гара́ет­ся ни́щiй: увяза́ютъ въ совѣ́тѣхъ, я́же помышля́ютъ.
Я́ко хвали́мь е́сть грѣ́шный въ по́хотехъ души́ сво­ея́, и оби́дяй благослови́мь е́сть.
Раздражи́ Го́спода грѣ́шный: по мно́же­ст­ву гнѣ́ва сво­его́ не взы́щетъ: нѣ́сть Бо́га предъ ни́мъ.
Оскверня́ют­ся путiе́ его́ на вся́ко вре́мя: отъ­е́млют­ся судьбы́ твоя́ от­ лица́ его́: всѣ́ми враги́ сво­и́ми облада́етъ.
Рече́ бо въ се́рдцы сво­е́мъ: не подви́жуся от­ ро́да въ ро́дъ безъ зла́:
его́же кля́твы уста́ его́ по́лна су́ть, и го́рести и льсти́: подъ язы́комъ его́ тру́дъ и болѣ́знь.
Присѣди́тъ въ лови́тел­ст­вѣ съ бога́тыми въ та́йныхъ, е́же уби́ти непови́н­наго: о́чи его́ на ни́щаго при­­зира́етѣ.
Лови́тъ въ та́йнѣ я́ко ле́въ во огра́дѣ сво­е́й, лови́тъ е́же восхи́тити ни́щаго, внегда́ при­­влещи́ и́ въ сѣ́ти сво­е́й.
Смири́тъ его́: преклони́т­ся и паде́тъ, внегда́ ему́ облада́ти убо́гими.
Рече́ бо въ се́рдцы сво­е́мъ: забы́ Бо́гъ, от­врати́ лице́ свое́, да не ви́дитъ до конца́.
Воскре́сни́, Го́споди Бо́же мо́й, да воз­несе́т­ся рука́ твоя́, не забу́ди убо́гихъ тво­и́хъ до конца́.
Чесо́ ра́ди прогнѣ́ва нечести́вый Бо́га? рече́ бо въ се́рдцы сво­е́мъ: не взы́щетъ.
Ви́диши, я́ко ты́ болѣ́знь и я́рость смотря́еши, да пре́данъ бу́детъ въ ру́цѣ тво­и́: тебѣ́ оста́вленъ е́сть ни́щiй, си́ру ты́ бу́ди помо́щникъ.
Сокруши́ мы́шцу грѣ́шному и лука́вому: взы́щет­ся грѣ́хъ его́ и не обря́щет­ся.
Госпо́дь Ца́рь во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: поги́бнете, язы́цы, от­ земли́ его́.
Жела́нiе убо́гихъ услы́шалъ еси́, Го́споди, угото́ванiю се́рдца и́хъ вня́тъ у́хо твое́.
Суди́ си́ру и смире́ну, да не при­­ложи́тъ ктому́ велича́тися человѣ́къ на земли́.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
На Господа уповахъ, како речете души мо­ей: превитай по горамъ, яко птица?
Яко се, грѣшницы налякоша лукъ, уготоваша стрѣлы въ тулѣ, сострѣляти во мрацѣ правыя сердцемъ.
Зане яже ты совершилъ еси, они разрушиша: праведникъ же что сотвори?
Господь во храмѣ святѣмъ сво­емъ. Господь, на небеси престолъ его: очи его на нищаго при­­зираетѣ, вѣжди его испытаетѣ сыны человѣческiя.
Господь испытаетъ праведнаго и нечестиваго: любяй же неправду ненавидитъ свою душу.
Одождитъ на грѣшники сѣти: огнь и жупелъ, и духъ буренъ часть чаши ихъ.
Яко праведенъ Господь и правды воз­люби: правоты видѣ лице его.
Въ конецъ, о осмѣй, псаломъ Давиду.
Спаси мя, Господи, яко оскудѣ преподобный: яко умалишася истины от­ сыновъ человѣческихъ.
Суетная глагола кійждо ко искрен­нему сво­ему: устнѣ льстивыя въ сердцы, и въ сердцы глаголаша злая.
Потребитъ Господь вся устны льстивыя, языкъ велерѣчивый,
рекшыя: языкъ нашъ воз­величимъ, устны наша при­­ насъ суть: кто намъ Господь есть?
Страсти ради нищихъ и воз­дыханiя убогихъ нынѣ воскресну, глаголетъ Господь: положуся во спасенiе, не обинюся о немъ.
Словеса Господня словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею.
Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны от­ рода сего и во вѣкъ.
Окрестъ нечестивiи ходятъ: по высотѣ тво­ей умножилъ еси сыны человѣческiя.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Доколѣ, Господи, забудеши мя до конца? доколѣ от­вращаеши лице твое от­ мене?
Доколѣ положу совѣты въ души мо­ей, болѣзни въ сердцы мо­емъ день и нощь? доколѣ воз­несет­ся врагъ мой на мя?
Призри, услыши мя, Господи Боже мой: просвѣти очи мо­и, да не когда усну въ смерть:
да не когда речетъ врагъ мой: укрѣпихся на него.
6Стужающiи ми воз­радуют­ся, аще подвижуся.
7Азъ же на милость твою уповахъ: воз­радует­ся сердце мое о спасенiи тво­емъ: воспою Господеви благодѣяв­шему мнѣ и пою имени Господа вышняго.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Рече безуменъ въ сердцы сво­емъ: нѣсть Богъ. Растлѣша и омерзишася въ начинанiихъ: нѣсть творяй благостыню.
Господь съ небесе при­­ниче на сыны человѣческiя, видѣти, аще есть разумѣваяй, или взыскаяй Бога.
Вси уклонишася, вкупѣ неключими быша: нѣсть творяй благостыню, нѣсть до единаго.
Ни ли уразумѣютъ вси дѣла­ю­щiи беззаконiе, снѣдающiи люди моя въ снѣдь хлѣба? Господа не при­­зваша.
Тамо убояшася страха, идѣже не бѣ страхъ: яко Господь въ родѣ праведныхъ.
Совѣтъ нищаго посрамисте: Господь же упованiе его есть.
Кто дастъ от­ Сiона спасенiе Израилево? Внегда воз­вратитъ Господь плѣненiе людій сво­ихъ, воз­радует­ся Иаковъ, и воз­веселит­ся Израиль.
Въ конецъ, псаломъ Давиду, 14.
Господи, кто обитаетъ въ жилищи тво­емъ? или кто вселит­ся во святую гору твою?
Ходяй непороченъ и дѣлаяй правду, глаголяй истину въ сердцы сво­емъ:
иже не ульсти языкомъ сво­имъ и не сотвори искрен­нему сво­ему зла, и поношенiя не прiятъ на ближнiя своя:
уничиженъ есть предъ нимъ лукавнуяй, боящыяжеся Господа славитъ: кленыйся искрен­нему сво­ему и не от­метаяся:
сребра сво­его не даде въ лихву и мзды на неповин­ныхъ не прiятъ. Творяй сiя не подвижит­ся во вѣкъ.
Столпописанiе, Давиду, 15.
Сохрани мя, Господи, яко на тя уповахъ.
Рѣхъ Господеви: Господь мой еси ты, яко благихъ мо­ихъ не требуеши.
Святымъ, иже суть на земли его, удиви Господь вся хотѣнiя своя въ нихъ.
Умножишася немощи ихъ, по сихъ ускориша: не соберу соборы ихъ от­ кровей, ни помяну же именъ ихъ устнама мо­има.
Господь часть достоянiя мо­его и чаши мо­ея: ты еси устрояяй достоянiе мое мнѣ.
Ужя нападоша ми въ державныхъ мо­ихъ: ибо достоянiе мое державно есть мнѣ.
Благословлю Господа вразумив­шаго мя: еще же и до нощи наказаша мя утробы моя.
Предзрѣхъ Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся.
Сего ради воз­веселися сердце мое, и воз­радовася языкъ мой: еще же и плоть моя вселит­ся на упованiи.
Яко не оставиши душу мою во адѣ, ниже даси преподобному тво­ему видѣти истлѣнiя.
Сказалъ ми еси пути живота: исполниши мя веселiя съ лицемъ тво­имъ: красота {сладость} въ десницѣ тво­ей въ конецъ.
Моли́тва Дави́ду, 16.
Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нiю мо­ему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́хъ льсти́выхъ.
От лица́ тво­его́ судьба́ моя́ изы́детъ: о́чи мо­и́ да ви́дита правоты́.
Искуси́лъ еси́ се́рдце мое́, посѣти́лъ еси́ но́щiю: искуси́лъ мя́ еси́, и не обрѣ́теся во мнѣ́ непра́вда.
Я́ко да не воз­глаго́лютъ уста́ моя́ дѣ́лъ человѣ́ческихъ, за словеса́ усте́нъ тво­и́хъ а́зъ сохрани́хъ пути́ же́стоки.
Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́хъ тво­и́хъ, да не подви́жут­ся стопы́ моя́.
А́зъ воз­зва́хъ, я́ко услы́шалъ мя́ еси́, Бо́же: при­­клони́ у́хо твое́ мнѣ́ и услы́ши глаго́лы моя́.
Удиви́ ми́лости твоя́, спаса́яй упова́ющыя на тя́ от­ проти́вящихся десни́цѣ тво­е́й:
сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зѣ́ницу о́ка: въ кро́вѣ крилу́ твое́ю покры́еши мя́
от­ лица́ нечести́выхъ остра́стшихъ {оби́дящихъ} мя́: врази́ мо­и́ ду́шу мою́ одержа́ша
ту́къ сво́й затвори́ша, уста́ и́хъ глаго́лаша горды́ню.
Изгоня́щiи мя́ ны́нѣ обыдо́ша мя́, о́чи сво­и́ воз­ложи́ша уклони́ти на зе́млю.
Объя́ша мя́ я́ко ле́въ гото́въ на ло́въ и я́ко ски́менъ обита́яй въ та́йныхъ.
Воскре́сни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ и́мъ: изба́ви ду́шу мою́ от­ нечести́ваго, ору́жiе твое́
от­ вра́гъ руки́ тво­ея́, Го́споди, от­ ма́лыхъ от­ земли́: раздѣли́ я́ въ животѣ́ и́хъ, и сокрове́н­ныхъ тво­и́хъ испо́лнися чре́во и́хъ: насы́тишася сыно́въ, и оста́виша оста́нки младе́нцемъ сво­и́мъ.
А́зъ же пра́вдою явлю́ся лицу́ тво­ему́, насы́щуся, внегда́ яви́тимися сла́вѣ тво­е́й.
Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида.
Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний.
Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим,
ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия праведный.
Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки.
У врага совсем не стало оружия, и города́ Ты разрушил; погибла память их с ними.
Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой,
и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте.
И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби;
и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи.
Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его,
ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных.
Помилуй меня, Господи; воззри на страдание мое от ненавидящих меня, – Ты, Который возносишь меня от врат смерти,
чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой: буду радоваться о спасении Твоем.
Обрушились народы в яму, которую выкопали; в сети, которую скрыли они, запуталась нога их.
Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый уловлен делами рук своих.
Да обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога.
Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет.
Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим.
Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, что человеки они.
Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?
По гордости своей нечестивый преследует бедного: да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют.
Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя.
В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога!»
Во всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки для него; на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением;
говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; в род и род не приключится мне зла»;
уста его полны проклятия, коварства и лжи; под языком – его мучение и пагуба;
сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным;
подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;
сгибается, прилегает, – и бедные падают в сильные когти его;
говорит в сердце своем: «забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда».
Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, не забудь угнетенных [Твоих до конца].
Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»?
Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник.
Сокруши мышцу нечестивому и злому, так чтобы искать и не найти его нечестия.
Господь – царь на веки, навсегда; исчезнут язычники с земли Его.
Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое,
чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.
На Господа уповаю; как же вы говорите душе моей: «улетай на гору вашу, как птица»?
Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
Когда разрушены основания, что сделает праведник?
Господь во святом храме Своем, Господь, – престол Его на небесах, очи Его зрят [на нищего]; вежды Его испытывают сынов человеческих.
Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его.
Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер – их доля из чаши;
ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника.
Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида.
Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими.
Ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного.
Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый,
тех, которые говорят: «языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин»?
Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят.
Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное.
Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек.
Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.