Скрыть
90:0
90:3
90:6
90:9
90:10
91:1
91:4
91:5
91:10
91:12
91:14
91:16
92:0
92:2
92:3
93:0
93:2
93:3
93:8
93:10
93:13
93:15
93:16
93:17
93:18
93:19
93:20
93:22
93:23
94:0
94:2
94:5
94:8
95:0
95:2
95:3
95:8
95:9
95:12
96:0
96:3
96:5
96:8
97:0
97:6
97:7
98:0
98:2
98:8
99:0
99:2
99:4
100:0
100:5
100:7
100:8
101:1
101:6
101:8
101:9
101:11
101:13
101:15
101:16
101:18
101:19
101:20
101:29
102:0
102:2
102:7
102:10
102:11
102:12
102:13
102:14
102:22
103:0
103:5
103:6
103:8
103:11
103:12
103:13
103:16
103:17
103:18
103:19
103:23
103:31
103:34
104:0
104:4
104:5
104:6
104:7
104:11
104:12
104:19
104:22
104:35
104:44
104:45
105:0
105:8
105:12
105:18
105:21
105:22
105:27
105:29
105:33
105:38
105:39
105:41
105:42
105:43
105:44
105:46
106:0
106:3
106:5
106:7
106:8
106:11
106:13
106:14
106:15
106:17
106:19
106:21
106:23
106:26
106:28
106:30
106:31
106:32
106:33
106:36
106:37
106:38
107:1
107:3
107:4
107:10
107:13
108:0
108:1
108:3
108:7
108:12
108:18
108:19
108:20
108:21
108:22
108:24
108:26
108:29
109:0
109:2
109:3
109:6
110:0
110:4
110:8
111:0
112:0
112:6
113:0
113:2
113:6
113:7
113:15
113:18
113:19
113:20
113:21
113:22
113:23
114:0
114:1
114:4
114:7
114:9
115:0
115:3
115:6
115:9
115:10
116:0
117:0
117:2
117:3
117:4
117:9
117:10
117:13
117:15
117:16
117:20
117:21
117:23
117:24
117:25
117:27
117:28
Хвала́ пѣ́сни Дави́довы, не надпи́санъ у Евре́й.
Живы́й въ по́мощи вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́т­ся,
рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и при­­бѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на него́.
Я́ко то́й изба́витъ тя́ от­ сѣ́ти ло́вчи и от­ словесе́ мяте́жна:
плещма́ сво­и́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ его́ надѣ́ешися: ору́жiемъ обы́детъ тя́ и́стина его́.
Не убо­и́шися от­ стра́ха нощна́го, от­ стрѣлы́ летя́щiя во дни́,
от­ ве́щи во тмѣ́ преходя́щiя, от­ сря́ща {от­ нападе́нiя} и бѣ́са полу́ден­наго.
Паде́тъ от­ страны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не при­­бли́жит­ся:
оба́че очи́ма тво­и́ма смо́триши и воз­дая́нiе грѣ́шниковъ у́зриши.
Я́ко ты́, Го́споди, упова́нiе мое́: вы́шняго положи́лъ еси́ при­­бѣ́жище твое́.
Не прiи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не при­­бли́жит­ся тѣлеси́ тво­ему́ {селе́нiю тво­ему́}:
я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ.
На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́:
на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змі́я.
Я́ко на мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя мое́.
Воззове́тъ ко мнѣ́, и услы́шу его́: съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́:
долгото́ю дні́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́нiе мое́.
Псало́мъ пѣ́сни, въ де́нь суббо́тный.
Благо е́сть исповѣ́датися Го́сподеви и пѣ́ти и́мени тво­ему́, вы́шнiй:
воз­вѣща́ти зау́тра ми́лость твою́ и и́стину твою́ на вся́ку но́щь,
въ десятостру́н­нѣмъ псалти́ри съ пѣ́снiю въ гу́слехъ.
Я́ко воз­весели́лъ мя́ еси́, Го́споди, въ творе́нiи тво­е́мъ, и въ дѣ́лѣхъ руку́ твое́ю воз­ра́дуюся.
Я́ко воз­вели́чишася дѣла́ твоя́, Го́споди: зѣло́ углуби́шася помышле́нiя твоя́.
Му́жъ безу́менъ не позна́етъ, и неразуми́въ не разумѣ́етъ си́хъ.
Внегда́ прозябо́ша грѣ́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе, я́ко да потребя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка:
ты́ же вы́шнiй во вѣ́къ, Го́споди.
Я́ко се́, врази́ тво­и́, Го́споди, я́ко се́, врази́ тво­и́ поги́бнутъ, и разы́дут­ся вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
И воз­несе́т­ся я́ко единоро́га ро́гъ мо́й, и ста́рость моя́ въ еле́и масти́тѣ:
и воз­зрѣ́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя́ лука́вну­ю­щыя услы́шитъ у́хо мое́.
Пра́ведникъ я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ: я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жит­ся.
Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ Бо́га на́­шего процвѣту́тъ:
еще́ умно́жат­ся въ ста́рости масти́тѣ, и благопрiе́млюще бу́дутъ.
Да воз­вѣстя́тъ, я́ко пра́въ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и нѣ́сть непра́вды въ не́мъ.