Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ пѣ́сни, въ де́нь суббо́тный.
 • Благо е́сть исповѣ́датися Го́сподеви и пѣ́ти и́мени тво­ему́, вы́шнiй:
 • воз­вѣща́ти зау́тра ми́лость твою́ и и́стину твою́ на вся́ку но́щь,
 • въ десятостру́н­нѣмъ псалти́ри съ пѣ́снiю въ гу́слехъ.
 • Я́ко воз­весели́лъ мя́ еси́, Го́споди, въ творе́нiи тво­е́мъ, и въ дѣ́лѣхъ руку́ твое́ю воз­ра́дуюся.
 • Я́ко воз­вели́чишася дѣла́ твоя́, Го́споди: зѣло́ углуби́шася помышле́нiя твоя́.
 • Му́жъ безу́менъ не позна́етъ, и неразуми́въ не разумѣ́етъ си́хъ.
 • Внегда́ прозябо́ша грѣ́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе, я́ко да потребя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка:
 • ты́ же вы́шнiй во вѣ́къ, Го́споди.
 • Я́ко се́, врази́ тво­и́, Го́споди, я́ко се́, врази́ тво­и́ поги́бнутъ, и разы́дут­ся вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • И воз­несе́т­ся я́ко единоро́га ро́гъ мо́й, и ста́рость моя́ въ еле́и масти́тѣ:
 • и воз­зрѣ́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя́ лука́вну­ю­щыя услы́шитъ у́хо мое́.
 • Пра́ведникъ я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ: я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жит­ся.
 • Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ Бо́га на́­шего процвѣту́тъ:
 • еще́ умно́жат­ся въ ста́рости масти́тѣ, и благопрiе́млюще бу́дутъ.
 • Да воз­вѣстя́тъ, я́ко пра́въ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и нѣ́сть непра́вды въ не́мъ.
 • Псалом. Песнь на день субботний.
 • Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний,
 • возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи,
 • на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях.
 • Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.
 • Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
 • Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того.
 • Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки, –
 • Ты, Господи, высок во веки!
 • Ибо вот, враги Твои, Господи, – вот, враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие;
 • а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем;
 • и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях.
 • Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
 • Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
 • они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
 • чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем.
 • ψαλμὸς ᾠδῆς εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου
 • ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου ὕψιστε
 • τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατα­̀ νύκτα
 • ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ᾿ ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ
 • ὅτι εὔφρανάς με κύριε ἐν τῷ ποιήματί σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι
 • ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ δια­λογισμοί σου
 • ἀνὴρ ἄφρων οὐ γνώ­σε­ται καὶ ἀσύνετος οὐ συν­ήσει ταῦτα
 • ἐν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς χόρτον καὶ διέκυψαν πάν­τες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ὅπως ἂν ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
 • σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα κύριε
 • ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπο­λοῦν­ται καὶ δια­σκορπισθήσον­ται πάν­τες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν
 • καὶ ὑψωθή­σε­ται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πίονι
 • καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου καὶ ἐν τοῖς ἐπανιστανο­μέ­νοις ἐπ᾿ ἐμὲ πονηρευο­μέ­νοις ἀκού­σε­ται τὸ οὖς μου
 • δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη­θυνθή­σε­ται
 • πεφυτευ­μέ­νοι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν
 • ἔτι πλη­θυνθήσον­ται ἐν γήρει πίονι καὶ εὐπαθοῦν­τες ἔσον­ται
 • τοῦ ἀναγγεῖλαι ὅτι εὐθὴς κύριος ὁ θεός μου καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ
 • ფსალმუნი. გალობა შაბათის დღისათვის.
 • კარგია ვადიდოთ უფალი და გუგალობოთ შენს სახელს, უზენაესო!
 • გაუწყოთ დილდილობით შენი წყალობა და ჭეშმარიტება შენი ღამღამობით.
 • ათსიმიანზე და ჩანგზე, გალობით - ქნარზე.
 • რაკი გამამხიარულე, უფალო, შენი ნამოქმედარით, შენთა ხელთა ნასაქმარს ვუგალობებ.
 • რაოდენ დიდია შენი საქმეები, უფალო, ფრიად ღრმაა შენი ზრახვები.
 • უგუნური კაცი ვერ შეიცნობს და უმეცარი ვერ გაიგებს ამას,
 • როცა ბოროტნი აყვავდებიან ბალახივით და აღორძინდება ყველა - მოქმედი სიმრუდისა, რომ დაიღუპონ საუკუნოდ.
 • ხოლო შენ მაღალი ხარ მარადჟამს, უფალო!
 • რადგანაც, აგერ, შენი მტრები, უფალო, რადგანაც, აგერ, შენი მტრები იღუპებიან, განიბნევიან ყველანი - სიმრუდის მოქმედნი.
 • მოამაღლებ რქას ჩემსას მარტორქის რქისებრ, ცხებული ვარ ხასხასა ზეთით.
 • უჭვრეტს ჩემი თვალი ჩემს მტრებს, ჩემს წინააღმდეგ აღმდგარ ბოროტმოქმედებზე გაიგონებენ ჩემი ყურები.
 • წმიდანი ფინიკივით გაიფურჩქნება, ლიბანის კედარივით წამოიმართება.
 • უფლის სახლში დარგულნი, ჩვენი ღმერთის ეზოებში აყვავდებიან;
 • სიბერეშიც გამოიღებენ ნაყოფს - წვნიანსა და ხასხასას.
 • რათა განვაცხადო, რომ მართალია უფალი, ჩემი საყრდენი, და არ არის მასში უსამართლობა.
 • Псалом. Песнь на день субботний. Сладко Господа благодарить, Имени Твоему, о Вышний! бряцать, возвещать поутру милость Твою, и верность Твою – в ночи, на цитре и на десяти струнах, с песнею под звоны арф.
 • Радость мне, Господи, дела Твои, я ликую о творениях рук Твоих. Как дивны, Господи, творения Твои! Весьма глубоки мысли Твои. Малоумный не постигнет их, и несмысленный не поймет.
 • Пусть разрастаются, как трава, пусть процветают творящие зло, – это к погибели навсегда; Ты же, Господи, возвышен вовек. Ибо вот, Господи, враги Твои, ибо вот, сгинут враги Твои, расточатся все творящие зло.
 • А мой рог возносишь Ты, как единорога рог, елеем свежим я умащен; смотрит око мое на врагов моих, и о злых, что ополчаются на меня, слушают весть уши мои.
 • Как пальма, праведный процветет, возвысится, как ливанский кедр, – насажденные в Господнем дому, во дворах Бога нашего процветут; и в старости будут плодоносить, не иссякнет в них сок – во свидетельство, что прав Господь, скала моя, и что неправды нет у Него.