Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ѱало́мъ пѣ́сни, въ де́нь сꙋббѡ́тный,
 • Бл҃го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви и҆ пѣ́ти и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй:
 • возвѣща́ти заꙋ́тра млⷭ҇ть твою̀ и҆ и҆́стинꙋ твою̀ на всѧ́кꙋ но́щь,
 • въ десѧтострꙋ́ннѣмъ ѱалти́ри съ пѣ́снїю въ гꙋ́слехъ.
 • Ꙗ҆́кѡ возвесели́лъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и, въ творе́нїи твое́мъ, и҆ въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю возра́дꙋюсѧ.
 • Ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и: ѕѣлѡ̀ ᲂу҆глꙋби́шасѧ помышлє́нїѧ твоѧ̑.
 • Мꙋ́жъ безꙋ́менъ не позна́етъ, и҆ неразꙋми́въ не разꙋмѣ́етъ си́хъ.
 • Внегда̀ прозѧбо́ша грѣ̑шницы ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ пронико́ша всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе, ꙗ҆́кѡ да потребѧ́тсѧ въ вѣ́къ вѣ́ка:
 • ты́ же вы́шнїй во вѣ́къ, гдⷭ҇и.
 • Ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ поги́бнꙋтъ, и҆ разы́дꙋтсѧ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе.
 • И҆ вознесе́тсѧ ꙗ҆́кѡ є҆диноро́га ро́гъ мо́й, и҆ ста́рость моѧ̀ въ є҆ле́и масти́тѣ:
 • и҆ воззрѣ̀ ѻ҆́ко моѐ на врагѝ моѧ̑, и҆ востаю́щыѧ на мѧ̀ лꙋка́внꙋющыѧ ᲂу҆слы́шитъ ᲂу҆́хо моѐ.
 • Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.
 • Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ:
 • є҆щѐ ᲂу҆мно́жатсѧ въ ста́рости масти́тѣ, и҆ благопрїе́млюще бꙋ́дꙋтъ.
 • Да возвѣстѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ пра́въ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть непра́вды въ не́мъ.
 • Въ де́нь предсꙋббѡ́тный, внегда̀ насели́сѧ землѧ̀, хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ,
 • Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ: ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ и҆ препоѧ́сасѧ: и҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ.
 • Гото́въ прⷭ҇то́лъ тво́й ѿто́лѣ: ѿ вѣ́ка ты̀ є҆сѝ.
 • Воздвиго́ша рѣ́ки, гдⷭ҇и, воздвиго́ша рѣ́ки гла́сы своѧ̑:
 • во́змꙋтъ рѣ́ки сотрє́нїѧ своѧ̑, ѿ гласѡ́въ во́дъ мно́гихъ.
 • Ди̑вны высѡты̀ мѡрскі́ѧ: ди́венъ въ высо́кихъ гдⷭ҇ь.
 • Свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ ᲂу҆вѣ́ришасѧ ѕѣлѡ̀. До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ, гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.
 • Ѱало́мъ дв҃дꙋ, въ четве́ртый сꙋббѡ́ты,
 • Бг҃ъ ѿмще́нїй гдⷭ҇ь, бг҃ъ ѿмще́нїй не ѡ҆бинꙋ́лсѧ є҆́сть.
 • Вознеси́сѧ, сꙋдѧ́й землѝ, возда́ждь воздаѧ́нїе гѡ́рдымъ.
 • Доко́лѣ грѣ̑шницы, гдⷭ҇и, доко́лѣ грѣ̑шницы восхва́лѧтсѧ;
 • Провѣща́ютъ и҆ возглаго́лютъ непра́вдꙋ, возглаго́лютъ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе;
 • Лю́ди твоѧ̑, гдⷭ҇и, смири́ша, и҆ достоѧ́нїе твоѐ ѡ҆ѕло́биша:
 • вдови́цꙋ и҆ си́ра ᲂу҆мори́ша, и҆ прише́льца ᲂу҆би́ша,
 • и҆ рѣ́ша: не ᲂу҆́зритъ гдⷭ҇ь, нижѐ ᲂу҆разꙋмѣ́етъ бг҃ъ і҆а́кѡвль.
 • Разꙋмѣ́йте же, безꙋ́мнїи въ лю́дехъ, и҆ бꙋ́їи нѣ́когда, ᲂу҆мꙋдри́тесѧ:
 • насажде́й ᲂу҆́хо, не слы́шитъ ли; и҆лѝ созда́вый ѻ҆́ко, не сматрѧ́етъ ли;
 • наказꙋ́ѧй ꙗ҆зы́ки, не ѡ҆бличи́тъ ли, ᲂу҆ча́й человѣ́ка ра́зꙋмꙋ;
 • Гдⷭ҇ь вѣ́сть помышлє́нїѧ человѣ́чєскаѧ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ть сꙋ́єтна.
 • Бл҃же́нъ человѣ́къ, є҆го́же а҆́ще нака́жеши, гдⷭ҇и, и҆ ѿ зако́на твоегѡ̀ наꙋчи́ши є҆го̀:
 • ᲂу҆кроти́ти є҆го̀ ѿ дні́й лю́тыхъ, до́ндеже и҆зры́етсѧ грѣ́шномꙋ ꙗ҆́ма.
 • Ꙗ҆́кѡ не ѿри́нетъ гдⷭ҇ь люді́й свои́хъ, и҆ достоѧ́нїѧ своегѡ̀ не ѡ҆ста́витъ:
 • до́ндеже пра́вда ѡ҆брати́тсѧ на сꙋ́дъ, и҆ держа́щїисѧ є҆ѧ̀ всѝ пра́вїи срⷣцемъ.
 • Кто̀ воста́нетъ мѝ на лꙋка́внꙋющыѧ; и҆лѝ кто̀ спредста́нетъ мѝ на дѣ́лающыѧ беззако́нїе;
 • А҆́ще не гдⷭ҇ь помо́глъ бы мѝ, вма́лѣ всели́ласѧ бы во а҆́дъ дꙋша̀ моѧ̀.
 • А҆́ще глаго́лахъ: подви́жесѧ нога̀ моѧ̀, млⷭ҇ть твоѧ̀, гдⷭ҇и, помога́ше мѝ:
 • по мно́жествꙋ болѣ́зней мои́хъ въ се́рдцы мое́мъ, ᲂу҆тѣшє́нїѧ твоѧ̑ возвесели́ша дꙋ́шꙋ мою̀.
 • Да не пребꙋ́детъ тебѣ̀ престо́лъ беззако́нїѧ, созида́ѧй трꙋ́дъ на повелѣ́нїе.
 • Оу҆ловѧ́тъ на дꙋ́шꙋ првⷣничꙋ, и҆ кро́вь непови́ннꙋю ѡ҆сꙋ́дѧтъ.
 • И҆ бы́сть мнѣ̀ гдⷭ҇ь въ прибѣ́жище, и҆ бг҃ъ мо́й въ по́мощь ᲂу҆пова́нїѧ моегѡ̀:
 • и҆ возда́стъ и҆̀мъ гдⷭ҇ь беззако́нїе и҆́хъ, и҆ по лꙋка́вствїю и҆́хъ погꙋби́тъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ {на́шъ}.
 • Хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ, не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й,
 • Прїиди́те, возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇еви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ сп҃си́телю на́шемꙋ:
 • предвари́мъ лицѐ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, и҆ во ѱалмѣ́хъ воскли́кнемъ є҆мꙋ̀:
 • ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ цр҃ь ве́лїй по все́й землѝ:
 • ꙗ҆́кѡ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ всѝ концы̑ землѝ, и҆ высѡты̀ го́ръ тогѡ̀ сꙋ́ть.
 • Ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ є҆́сть мо́ре, и҆ то́й сотворѝ є҆̀, и҆ сꙋ́шꙋ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀ созда́стѣ.
 • Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ є҆мꙋ̀, и҆ воспла́чемсѧ пред̾ гдⷭ҇емъ сотво́ршимъ на́съ:
 • ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ, и҆ мы̀ лю́дїе па́жити є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы рꙋкѝ є҆гѡ̀. Дне́сь а҆́ще гла́съ є҆гѡ̀ ᲂу҆слы́шите,
 • не ѡ҆жесточи́те серде́цъ ва́шихъ, ꙗ҆́кѡ въ прогнѣ́ванїи, по днѝ и҆скꙋше́нїѧ въ пꙋсты́ни:
 • во́ньже {и҆дѣ́же} и҆скꙋси́ша мѧ̀ ѻ҆тцы̀ ва́ши, и҆скꙋси́ша мѧ̀, и҆ ви́дѣша дѣла̀ моѧ̑.
 • Четы́редесѧть лѣ́тъ негодова́хъ ро́да тогѡ̀, и҆ рѣ́хъ: прⷭ҇нѡ заблꙋжда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша пꙋті́й мои́хъ:
 • ꙗ҆́кѡ клѧ́хсѧ во гнѣ́вѣ мое́мъ, а҆́ще вни́дꙋтъ въ поко́й мо́й.
 • Хвала̀ пѣ́сни дв҃дꙋ, внегда̀ до́мъ созида́шесѧ по плѣне́нїи, не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й,
 • Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви всѧ̀ землѧ̀:
 • воспо́йте гдⷭ҇еви, благослови́те и҆́мѧ є҆гѡ̀: благовѣсти́те де́нь ѿ днѐ спⷭ҇нїе є҆гѡ̀.
 • Возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла́вꙋ є҆гѡ̀, во всѣ́хъ лю́дехъ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀.
 • Ꙗ҆́кѡ ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, стра́шенъ є҆́сть над̾ всѣ́ми бѡ́ги.
 • Ꙗ҆́кѡ всѝ бо́зи ꙗ҆зы̑къ бѣ́сове: гдⷭ҇ь же небеса̀ сотворѝ.
 • И҆сповѣ́данїе и҆ красота̀ пред̾ ни́мъ, ст҃ы́нѧ и҆ великолѣ́пїе во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀.
 • Принеси́те гдⷭ҇еви, ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы̑къ, принеси́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆ че́сть.
 • Принеси́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆́мени є҆гѡ̀: возми́те жє́ртвы и҆ входи́те во дворы̀ є҆гѡ̀.
 • Поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дворѣ̀ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀: да подви́житсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ всѧ̀ землѧ̀.
 • Рцы́те во ꙗ҆зы́цѣхъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: и҆́бо и҆спра́ви вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ: сꙋ́дитъ лю́демъ пра́востїю.
 • Да возвеселѧ́тсѧ нб҃са̀, и҆ ра́дꙋетсѧ землѧ̀: да подви́житсѧ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀:
 • возра́дꙋютсѧ полѧ̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на ни́хъ: тогда̀ возра́дꙋютсѧ всѧ̑ древа̀ дꙋбра̑внаѧ
 • ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ сꙋди́ти землѝ: сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, и҆ лю́демъ и҆́стиною свое́ю.
 • Ѱало́мъ дв҃дꙋ, є҆гда̀ землѧ̀ є҆гѡ̀ ᲂу҆строѧ́шесѧ, не надпи́санъ ᲂу҆ є҆врє́й,
 • Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да ра́дꙋетсѧ землѧ̀, да веселѧ́тсѧ ѻ҆́строви мно́зи.
 • Ѡ҆́блакъ и҆ мра́къ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀: пра́вда и҆ сꙋдьба̀ и҆справле́нїе прⷭ҇то́ла є҆гѡ̀.
 • Ѻ҆́гнь пред̾ ни́мъ пред̾и́детъ и҆ попали́тъ ѡ҆́крестъ врагѝ є҆гѡ̀.
 • Ѡ҆свѣти́ша мѡ́лнїѧ є҆гѡ̀ вселе́ннꙋю: ви́дѣ и҆ подви́жесѧ землѧ̀.
 • Го́ры ꙗ҆́кѡ во́скъ раста́ѧша ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ѿ лица̀ гдⷭ҇а всеѧ̀ землѝ.
 • Возвѣсти́ша нб҃са̀ пра́вдꙋ є҆гѡ̀, и҆ ви́дѣша всѝ лю́дїе сла́вꙋ є҆гѡ̀.
 • Да постыдѧ́тсѧ всѝ кла́нѧющїисѧ и҆стꙋка̑ннымъ, хва́лѧщїисѧ ѡ҆ і҆́дѡлѣхъ свои́хъ: поклони́тесѧ є҆мꙋ̀, всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀.
 • Слы́ша и҆ возвесели́сѧ сїѡ́нъ, и҆ возра́довашасѧ дщє́ри і҆ꙋдє́йскїѧ, сꙋде́бъ ра́ди твои́хъ, гдⷭ҇и:
 • ꙗ҆́кѡ ты̀ гдⷭ҇ь вы́шнїй над̾ все́ю земле́ю, ѕѣлѡ̀ превозне́слсѧ є҆сѝ над̾ всѣ́ми бѡ́ги.
 • Лю́бѧщїи гдⷭ҇а, ненави́дите ѕла̑ѧ: храни́тъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы прпⷣбныхъ свои́хъ, и҆з̾ рꙋкѝ грѣ́шничи и҆зба́витъ ѧ҆̀.
 • Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ, и҆ пра̑вымъ срⷣцемъ весе́лїе.
 • Весели́тесѧ, првⷣнїи, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ и҆сповѣ́дайте па́мѧть ст҃ы́ни є҆гѡ̀.
 • Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь: сп҃сѐ є҆го̀ десни́ца є҆гѡ̀ и҆ мы́шца ст҃а́ѧ є҆гѡ̀.
 • Сказа̀ гдⷭ҇ь спⷭ҇нїе своѐ, пред̾ ꙗ҆зы̑ки ѿкры̀ пра́вдꙋ свою̀.
 • Помѧнꙋ̀ млⷭ҇ть свою̀ і҆а́кѡвꙋ и҆ и҆́стинꙋ свою̀ до́мꙋ і҆и҃левꙋ: ви́дѣша всѝ концы̑ землѝ спⷭ҇нїе бг҃а на́шегѡ.
 • Воскли́кните бг҃ови, всѧ̀ землѧ̀, воспо́йте и҆ ра́дꙋйтесѧ и҆ по́йте.
 • По́йте гдⷭ҇еви въ гꙋ́слехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ гла́сѣ ѱало́мстѣ,
 • въ трꙋба́хъ ко́ваныхъ и҆ гла́сомъ трꙋбы̀ ро́жаны: вострꙋби́те пред̾ цр҃е́мъ гдⷭ҇емъ.
 • Да подви́житсѧ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, вселе́ннаѧ и҆ всѝ живꙋ́щїи на не́й.
 • Рѣ́ки воспле́щꙋтъ рꙋко́ю вкꙋ́пѣ, го́ры возра́дꙋютсѧ
 • ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, ꙗ҆́кѡ и҆́детъ сꙋди́ти землѝ: сꙋди́ти вселе́ннѣй въ пра́вдꙋ, и҆ лю́демъ пра́востїю.
 • Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе: сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀.
 • Гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть над̾ всѣ́ми людьмѝ.
 • Да и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀ вели́комꙋ, ꙗ҆́кѡ стра́шно и҆ ст҃о є҆́сть.
 • И҆ че́сть царе́ва сꙋ́дъ лю́битъ: ты̀ ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ правоты̑, сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ во і҆а́кѡвѣ ты̀ сотвори́лъ є҆сѝ.
 • Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть.
 • Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀: призыва́хꙋ гдⷭ҇а, и҆ то́й послꙋ́шаше и҆̀хъ.
 • Въ столпѣ̀ ѡ҆́блачнѣ гл҃аше къ ни̑мъ: ꙗ҆́кѡ хранѧ́хꙋ свидѣ̑нїѧ є҆гѡ̀ и҆ повелѣ̑нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же дадѐ и҆̀мъ.
 • Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ты̀ послꙋ́шалъ є҆сѝ и҆̀хъ: бж҃е, ты̀ млⷭ҇тивъ быва́лъ є҆сѝ и҆̀мъ, и҆ мща́ѧ на всѧ̑ начина̑нїѧ и҆́хъ.
 • Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего и҆ покланѧ́йтесѧ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.
 • Ѱало́мъ дв҃дꙋ во и҆сповѣ́данїе,
 • Воскли́кните бг҃ови всѧ̀ землѧ̀:
 • рабо́тайте гдⷭ҇еви въ весе́лїи, вни́дите пред̾ ни́мъ въ ра́дости.
 • Оу҆вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ: то́й сотворѝ на́съ, а҆ не мы̀: мы́ же лю́дїе є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆́вцы па́жити є҆гѡ̀.
 • Вни́дите во врата̀ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, во дворы̀ є҆гѡ̀ въ пѣ́нїихъ: и҆сповѣ́дайтесѧ є҆мꙋ̀, хвали́те и҆́мѧ є҆гѡ̀.
 • Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь, въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, и҆ да́же до ро́да и҆ ро́да и҆́стина є҆гѡ̀.
 • Млⷭ҇ть и҆ сꙋ́дъ воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и:
 • пою̀ и҆ разꙋмѣ́ю въ пꙋтѝ непоро́чнѣ: когда̀ прїи́деши ко мнѣ̀; прехожда́хъ въ неѕло́бїи се́рдца моегѡ̀ посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀.
 • Не предлага́хъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма ве́щь законопрестꙋ́пнꙋю: творѧ́щыѧ престꙋпле́нїе возненави́дѣхъ:
 • не прильпѐ мнѣ̀ се́рдце стропти́во: ᲂу҆клонѧ́ющагосѧ ѿ менє̀ лꙋка́ваго не позна́хъ.
 • Ѡ҆клевета́ющаго та́й и҆́скреннѧго своего̀, сего̀ и҆згонѧ́хъ: го́рдымъ ѻ҆́комъ и҆ несы́тымъ се́рдцемъ, съ си́мъ не ꙗ҆дѧ́хъ.
 • Ѻ҆́чи моѝ на вѣ̑рныѧ землѝ, посажда́ти ѧ҆̀ со мно́ю: ходѧ́й по пꙋтѝ непоро́чнꙋ, се́й мѝ слꙋжа́ше.
 • Не живѧ́ше посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀ творѧ́й горды́ню: глаго́лѧй непра́вєднаѧ не и҆справлѧ́ше пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма.
 • Воꙋ́трїѧ и҆збива́хъ всѧ̑ грѣ̑шныѧ землѝ, є҆́же потреби́ти ѿ гра́да гдⷭ҇нѧ всѧ̑ дѣ́лающыѧ беззако́нїе.
 • Псалом. Песнь на день субботний.
 • Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний,
 • возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи,
 • на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях.
 • Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.
 • Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
 • Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того.
 • Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки, –
 • Ты, Господи, высок во веки!
 • Ибо вот, враги Твои, Господи, – вот, враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие;
 • а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем;
 • и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях.
 • Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
 • Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
 • они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
 • чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем.
 • Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
 • Престол Твой утвержден искони: Ты – от века.
 • Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои.
 • Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.
 • Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.
 • Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!
 • Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
 • Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
 • Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
 • попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое;
 • вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
 • и говорят: «не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев».
 • Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?
 • Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?
 • Вразумляющий народы неужели не обличит, – Тот, Кто учит человека разумению?
 • Господь знает мысли человеческие, что они суетны.
 • Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим,
 • чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!
 • Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.
 • Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем.
 • Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие?
 • Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
 • Когда я говорил: «колеблется нога моя», – милость Твоя, Господи, поддерживала меня.
 • При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.
 • Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону?
 • Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную.
 • Но Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убежища моего,
 • и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш.
 • Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу], твердыне спасения нашего;
 • предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему,
 • ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами.
 • В Его руке глубины земли, и вершины гор – Его же;
 • Его – море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его.
 • Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего;
 • ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его:
 • «не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне,
 • где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дело Мое.
 • Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих,
 • и потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой».
 • Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля;
 • пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его;
 • возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его;
 • ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов.
 • Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил.
 • Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его.
 • Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь;
 • воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его;
 • поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!
 • Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде.
 • Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его;
 • да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные
 • пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей.
 • Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова.
 • Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание престола Его.
 • Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его.
 • Молнии Его освещают вселенную; земля видит и трепещет.
 • Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли.
 • Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его.
 • Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги*. //*По переводу 70-ти: все Ангелы Его.
 • Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи,
 • ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами.
 • Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет их.
 • Свет сияет на праведника, и на правых сердцем – веселие.
 • Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его.
 • Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу.
 • Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою.
 • Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
 • Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте;
 • пойте Господу с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения;
 • при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом.
 • Да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней;
 • да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы
 • пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы – верно.
 • Господь царствует: да трепещут народы! Он восседает на Херувимах: да трясется земля!
 • Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
 • Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!
 • И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость; суд и правду Ты совершил в Иакове.
 • Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно!
 • Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им.
 • В столпе облачном говорил Он к ним; они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им.
 • Господи, Боже наш! Ты внимал им; Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их.
 • Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.
 • Воскликните Господу, вся земля!
 • Служи́те Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!
 • Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его.
 • Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его,
 • ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
 • Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь.
 • Буду размышлять о пути непорочном: «когда ты придешь ко мне?» Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.
 • Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.
 • Сердце развращенное будет удалено от меня; злого я не буду знать.
 • Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.
 • Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне.
 • Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими.
 • С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
 • 92:1 Псалом.
  Пісня на день суботній.
 • 92:2 То добре, щоб дякувати Господеві й виспівувати Ймення Твоє, о Всевишній,
 • 92:3 вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою
 • 92:4 на десятиструнній й на арфі, на лютні та гуслах,
 • 92:5 бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком Своїм, про діла Твоїх рук я співаю!
 • 92:6 Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої,
 • 92:7 нерозумна людина не знає, а недоумок не зрозуміє того!
 • 92:8 Коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені,
 • 92:9 а Ти, Господи, на висоті повік-віку!
 • 92:10 Бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всі беззаконники!
 • 92:11 і Ти рога мого підніс немов в однорожця, мене намастив Ти оливою свіжою.
 • 92:12 і дивилося око моє на занепад моїх ворогів, тих злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші!
 • 92:13 Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані,
 • 92:14 посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір́ях нашого Бога,
 • 92:15 іще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі,
 • 92:16 щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в Ньому неправди нема!
 • 93:1 Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався Він силою, і міцно поставлений всесвіт, щоб не захитався!
 • 93:2 Престол Твій поставлений міцно спрадавна, від вічности Ти!
 • 93:3 Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль,
 • 93:4 та над гуркіт великих тих вод, над морські потужнії хвилі, могутніший Господь у висоті!
 • 93:5 Свідоцтва Твої дуже певні, а дому Твоєму належиться святість, о Господи, на довгії дні!
 • 94:1 Бог помсти Господь, Бог помсти з́явився,
 • 94:2 піднесися, о Судде землі, бундючним заплату віддай!
 • 94:3 Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть?
 • 94:4 Доки будуть верзти, говорити бундючно, доки будуть пишатись злочинці?
 • 94:5 Вони тиснуть народ Твій, о Господи, а спадок Твій вони мучать…
 • 94:6 Вдову та чужинця вбивають вони, і мордують сиріт
 • 94:7 та й говорять: Не бачить Господь, і не завважить Бог Яковів…
 • 94:8 Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли наберетеся глузду?
 • 94:9 Хіба Той, що ухо щепив, чи Він не почує?
  Хіба Той, що око створив, чи Він не побачить?
 • 94:10 Хіба Той, що карає народи, чи Він не скартає, Він, що навчає людину знання?
 • 94:11 Господь знає всі людські думки, що марнота вони!
 • 94:12 Блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, і з Закону Свого навчаєш його,
 • 94:13 щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному,
 • 94:14 бо Господь не опустить народу Свого, а спадку Свого не полишить,
 • 94:15 бо до праведности суд повернеться, а за ним всі невинного серця!
 • 94:16 Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців?
 • 94:17 Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти!…
 • 94:18 Коли я кажу: Похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене!
 • 94:19 Коли мої думки болючі в нутрі моїм множаться, то розради Твої веселять мою душу!
 • 94:20 Чи престол беззаконня з Тобою з́єднається, той, що гріх учиняє над право?
 • 94:21 Збираються проти душі справедливого, і чисту кров винуватять.
 • 94:22 і Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за скелю притулку мого,
 • 94:23 і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь, Бог наш!
 • 95:1 Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого,
 • 95:2 хвалою обличчя Його випереджуймо, співаймо для Нього пісні,
 • 95:3 бо Господь Бог великий, і великий Він Цар над богами всіма,
 • 95:4 що в Нього в руці глибини землі, і Його верхогір́я гірські,
 • 95:5 що море Його, і вчинив Він його, і руки Його суходіл уформували!
 • 95:6 Прийдіть, поклонімося, і припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив!
 • 95:7 Він наш Бог, а ми люди Його пасовиська й отара руки Його.
  Сьогодні, коли Його голос почуєте,
 • 95:8 не робіте твердим серця вашого, мов при Мериві, немов на пустині в день спроби,
 • 95:9 коли ваші батьки Мене брали на спробу, Мене випробовували, також бачили діло Моє.
 • 95:10 Сорок літ був огидним Мені оцей рід, й Я сказав: Цей народ блудосерді вони, й не пізнали доріг Моїх,
 • 95:11 тому заприсягся Я в гніві Своїм, що до місця Мого відпочинку не ввійдуть вони!
 • 96:1 Співайте для Господа пісню нову, уся земле, співайте для Господа!
 • 96:2 Співайте для Господа, благословляйте ім́я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його!
 • 96:3 Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіми народами,
 • 96:4 бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх!
 • 96:5 Бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса,
 • 96:6 перед лицем Його слава та велич, сила й краса у святині Його!
 • 96:7 Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу,
 • 96:8 дайте Господу славу ймення Його, жертви приносьте і входьте в подвір́я Його!
 • 96:9 Додолу впадіть ув оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся земле,
 • 96:10 сповістіть між народами: Царює Господь!
  Він вселенну зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо!
 • 96:11 Хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нім,
 • 96:12 нехай поле радіє та все, що на ньому!
  Нехай заспівають тоді всі дерева лісні,
 • 96:13 перед Господнім лицем, бо гряде Він, бо землю судити гряде, Він за справедливістю буде судити вселенну, і народи по правді Своїй!
 • 97:1 Царює Господь: хай радіє земля, нехай веселяться численні острови!
 • 97:2 Хмара та морок круг Нього, справедливість та право підстава престолу Його.
 • 97:3 Огонь іде перед лицем Його, і ворогів Його палить навколо.
 • 97:4 Освітили вселенну Його блискавиці, те бачить земля та тремтить!
 • 97:5 Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі.
 • 97:6 Небо розповідає про правду Його, й бачать славу Його всі народи.
 • 97:7 Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихвалюється!
  Додолу впадіть перед Ним, усі боги!
 • 97:8 Почув і звеселився Сіон, і потішились Юдині дочки через Твої присуди, Господи,
 • 97:9 бо над усією землею Найвищий Ти, Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно!
 • 97:10 Хто Господа любить, ненавидьте зло!
  Хто рятує душі святих Своїх, Той визволить їх із руки несправедливих.
 • 97:11 Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада.
 • 97:12 Радійте, праведні, Господом, і славте Його святу пам́ять!
 • 98:1 Псалом.
  Співайте для Господа пісню нову, бо Він чуда вчинив!
  Йому помогла правиця Його та святе рамено Його.
 • 98:2 Спасіння Своє Господь виявив, перед очима народів відкрив Свою правду.
 • 98:3 Пам́ятає Він Якову милість Свою, й Свою вірність для дому ізраїля.
  Бачать всі кінці землі те спасіння, що чинить наш Бог.
 • 98:4 Уся земле, викликуйте Господу, покликуйте радісно, і співайте та грайте!
 • 98:5 Грайте Господеві на гуслах, на гуслах і піснопінням,
 • 98:6 на сурмах і голосом рогу викликуйте перед обличчям Царя Цього й Господа!
 • 98:7 Нехай шумить море й усе, що у ньому, вселенна й мешканці її,
 • 98:8 ріки хай плещуть в долоні, разом радіють хай гори
 • 98:9 перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде: Він за справедливістю буде судити вселенну, і народи по правді!
 • 99:1 Царює Господь, і народи тремтять, сидить на Херувимах, і трясеться земля!
 • 99:2 Великий Господь на Сіоні, і піднесений Він над усіма народами!
 • 99:3 Хай ім́я Твоє славлять, велике й грізне воно!
 • 99:4 А сила Царя любить право, справедливість Ти міцно поставив, Ти Якову право та правду вчинив!
 • 99:5 Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь підніжкові ніг Його, Він бо Святий!
 • 99:6 Мойсей й Аарон серед священиків Його, а Самуїл серед тих, що кличуть імення Його.
  Вони кликали до Господа, і Він вислухав їх,
 • 99:7 у стовпі хмари до них говорив.
  Вони зберігали свідоцтва Його й постанови, що Він дав був для них.
 • 99:8 Господи, Боже наш, Ти вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла.
 • 99:9 Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтеся перед горою святою Його, бо Святий Господь, Бог наш!
 • 100:1 Вдячний псалом.
  Уся земле, покликуйте Господу!
 • 100:2 Служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіте зо співом!
 • 100:3 Знайте, що Господь Бог Він, Він нас учинив, і Його ми, Його ми народ та отара Його пасовиська.
 • 100:4 Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір́я Його з похвалою!
  Виславляйте Його, ім́я Його благословляйте,
 • 100:5 бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід!
 • 101:1 Псалом Давидів.
  Я виспівувати буду про милість та суд, я буду співати до Тебе, о Господи,
 • 101:2 придивлятимуся до дороги невинного.
  Коли прийдеш до мене?
  Я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого,
 • 101:3 не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло відступства ненавиджу, не приляже до мене воно,
 • 101:4 перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю!
 • 101:5 Хто таємно обчорнює ближнього свого, я знищу того, високоокого й гордосердого, його не стерплю!
 • 101:6 Мої очі на вірних землі, щоб сиділи зо мною.
  Хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені.
 • 101:7 Обманець не сяде в середині дому мого, і міцно не стане навпроти очей моїх неправдомовець!
 • 101:8 Всіх безбожних землі буду нищити кожного ранку, щоб з міста Господнього вигубити всіх злочинців!