Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь: спасе́ его́ десни́ца его́ и мы́шца свята́я его́.
 • Сказа́ Госпо́дь спасе́нiе свое́, предъ язы́ки от­кры́ пра́вду свою́.
 • Помяну́ ми́лость свою́ Иа́кову и и́стину свою́ до́му Изра́илеву: ви́дѣша вси́ концы́ земли́ спасе́нiе Бо́га на́­шего.
 • Воскли́кните богови, вся́ земля́, воспо́йте и ра́дуйтеся и по́йте.
 • По́йте Го́сподеви въ гу́слехъ, въ гу́слехъ и гла́сѣ псало́мстѣ,
 • въ труба́хъ ко́ваныхъ и гла́сомъ трубы́ ро́жаны: воструби́те предъ Царе́мъ Го́сподемъ.
 • Да подви́жит­ся мо́ре и исполне́нiе его́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • Рѣ́ки воспле́щутъ руко́ю вку́пѣ, го́ры воз­ра́дуют­ся
 • от­ лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́тъ, я́ко и́детъ суди́ти земли́: суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вду, и лю́демъ пра́востiю.
 • Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу.
 • Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою.
 • Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
 • Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте;
 • пойте Господу с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения;
 • при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом.
 • Да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней;
 • да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы
 • пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы – верно.
 • ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • ᾄσατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν κύριος ἔσωσεν αὐτῷ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ
 • ἐγνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναν­τίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
 • ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ Ιακωβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἴδοσαν πάν­τα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἡμῶν
 • ἀλαλάξατε τῷ θεῷ πᾶσα ἡ γῆ ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε
 • ψάλατε τῷ κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ
 • ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλπιγγος κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ βασιλέως κυρίου
 • σαλευθήτω ἡ θάλασ­σα καὶ τὸ πλή­ρωμα αὐτῆς ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ κατοικοῦν­τες ἐν αὐτῇ
 • ποταμοὶ κροτήσουσιν χειρὶ ἐπι­̀ τὸ αὐτό τὰ ὄρη ἀγαλλιάσον­ται
 • ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι
 • 98:1 Псалом.
  Співайте для Господа пісню нову, бо Він чуда вчинив!
  Йому помогла правиця Його та святе рамено Його.
 • 98:2 Спасіння Своє Господь виявив, перед очима народів відкрив Свою правду.
 • 98:3 Пам́ятає Він Якову милість Свою, й Свою вірність для дому ізраїля.
  Бачать всі кінці землі те спасіння, що чинить наш Бог.
 • 98:4 Уся земле, викликуйте Господу, покликуйте радісно, і співайте та грайте!
 • 98:5 Грайте Господеві на гуслах, на гуслах і піснопінням,
 • 98:6 на сурмах і голосом рогу викликуйте перед обличчям Царя Цього й Господа!
 • 98:7 Нехай шумить море й усе, що у ньому, вселенна й мешканці її,
 • 98:8 ріки хай плещуть в долоні, разом радіють хай гори
 • 98:9 перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде: Він за справедливістю буде судити вселенну, і народи по правді!
 • L'Éternel règne: que la terre soit dans l'allégresse, Que les îles nombreuses se réjouissent!
 • Les nuages et l'obscurité l'environnent, La justice et l'équité sont la base de son trône.
 • Le feu marche devant lui, Et embrase à l'entour ses adversaires.
 • Ses éclairs illuminent le monde, La terre le voit et tremble;
 • Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, Devant le Seigneur de toute la terre.
 • Les cieux publient sa justice, Et tous les peuples voient sa gloire.
 • Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, Qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui.
 • Sion l'entend et se réjouit, Les filles de Juda sont dans l'allégresse, A cause de tes jugements, ô Éternel!
 • Car toi, Éternel! tu es le Très Haut sur toute la terre, Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux.
 • Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal! Il garde les âmes de ses fidèles, Il les délivre de la main des méchants.
 • La lumière est semée pour le juste, Et la joie pour ceux dont le coeur est droit.
 • Justes, réjouissez-vous en l'Éternel, Et célébrez par vos louanges sa sainteté!