Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь: спасе́ его́ десни́ца его́ и мы́шца свята́я его́.
 • Сказа́ Госпо́дь спасе́нiе свое́, предъ язы́ки от­кры́ пра́вду свою́.
 • Помяну́ ми́лость свою́ Иа́кову и и́стину свою́ до́му Изра́илеву: ви́дѣша вси́ концы́ земли́ спасе́нiе Бо́га на́­шего.
 • Воскли́кните богови, вся́ земля́, воспо́йте и ра́дуйтеся и по́йте.
 • По́йте Го́сподеви въ гу́слехъ, въ гу́слехъ и гла́сѣ псало́мстѣ,
 • въ труба́хъ ко́ваныхъ и гла́сомъ трубы́ ро́жаны: воструби́те предъ Царе́мъ Го́сподемъ.
 • Да подви́жит­ся мо́ре и исполне́нiе его́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • Рѣ́ки воспле́щутъ руко́ю вку́пѣ, го́ры воз­ра́дуют­ся
 • от­ лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́тъ, я́ко и́детъ суди́ти земли́: суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вду, и лю́демъ пра́востiю.
 • Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу.
 • Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою.
 • Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
 • Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте;
 • пойте Господу с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения;
 • при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом.
 • Да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней;
 • да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы
 • пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы – верно.
 • ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • ᾄσατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν κύριος ἔσωσεν αὐτῷ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ
 • ἐγνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναν­τίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
 • ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ Ιακωβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἴδοσαν πάν­τα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἡμῶν
 • ἀλαλάξατε τῷ θεῷ πᾶσα ἡ γῆ ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε
 • ψάλατε τῷ κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ
 • ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλπιγγος κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ βασιλέως κυρίου
 • σαλευθήτω ἡ θάλασ­σα καὶ τὸ πλή­ρωμα αὐτῆς ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ κατοικοῦν­τες ἐν αὐτῇ
 • ποταμοὶ κροτήσουσιν χειρὶ ἐπι­̀ τὸ αὐτό τὰ ὄρη ἀγαλλιάσον­ται
 • ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι
 • الرب قد ملك فلتبتهج الارض ولتفرح الجزائر الكثيرة.

 • السحاب والضباب حوله. العدل والحق قاعدة كرسيه.

 • قدامه تذهب نار وتحرق اعداءه حوله.

 • اضاءت بروقه المسكونة. رأت الارض وارتعدت.

 • ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد الارض كلها.

 • اخبرت السموات بعدله ورأى جميع الشعوب مجده

 • يخزى كل عابدي تمثال منحوت المفتخرين بالاصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة.

 • سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذا من اجل احكامك يا رب.

 • لانك انت يا رب علي على كل الارض. علوت جداعلى كل الآلهة

 • يا محبي الرب ابغضوا الشر. هو حافظ نفوس اتقيائه. من يد الاشرار ينقذهم.

 • نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيمي القلب.

 • افرحوا ايها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه