Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • Глаго́лю у́бо: еда́ от­ри́ну Бо́гъ лю́ди своя́? Да не бу́детъ. И́бо и а́зъ Изра́илтянинъ е́смь, от­ сѣ́мене Авраа́мля, колѣ́на Венiами́нова.
 • Не от­ри́ну Бо́гъ люде́й сво­и́хъ, и́хже пре́жде разумѣ́. [Зач. 105.] Или́ не вѣ́сте, о Илiи́ что́ глаго́летъ писа́нiе, я́ко приповѣ́дуетъ Богови {вопiе́тъ къ Бо́гу} на Изра́иля, глаго́ля:
 • Го́споди, проро́ки твоя́ изби́ша и олтари́ твоя́ раскопа́ша: и а́зъ оста́хъ еди́нъ, и и́щутъ души́ мо­ея́, изъя́ти ю́.
 • Но что́ глаго́летъ ему́ Боже­с­т­вен­ный от­вѣ́тъ? Оста́вихъ себѣ́ се́дмь ты́сящъ муже́й, и́же не преклони́ша колѣ́на предъ Ваа́ломъ.
 • Та́ко у́бо и въ ны́нѣшнее вре́мя оста́нокъ по избра́нiю благода́ти бы́сть.
 • А́ще ли по благода́ти, то́ не от­ дѣ́лъ: зане́ благода́ть уже́ не быва́етъ благода́ть. А́ще ли от­ дѣ́лъ, ктому́ нѣ́сть благода́ть: зане́ дѣ́ло уже́ нѣ́сть дѣ́ло.
 • Что́ у́бо? Его́же иска́­ше Изра́иль, сего́ не получи́, а избра́нiе получи́: про́чiи же ослѣпи́шася,
 • я́коже е́сть пи́сано: даде́ и́мъ Бо́гъ ду́хъ умиле́нiя {ду́ха нечу́в­ст­вiя}, о́чи не ви́дѣти и у́шы не слы́шати, да́же до дне́шняго дне́.
 • И Дави́дъ глаго́летъ: да бу́детъ трапе́за и́хъ въ сѣ́ть и въ ло́въ, и въ собла́знъ и въ воз­дая́нiе и́мъ:
 • да помрача́т­ся о́чи и́хъ е́же не ви́дѣти, и хребе́тъ и́хъ вы́ну сляца́й.
 • Глаго́лю у́бо: еда́ согрѣши́ша, да от­паду́тъ? Да не бу́детъ. Но тѣ́хъ паде́нiемъ спасе́нiе язы́комъ, во е́же раздражи́ти и́хъ.
 • А́ще ли же прегрѣше́нiе и́хъ бога́т­ст­во мíра, и от­паде́нiе и́хъ бога́т­ст­во язы́ковъ: кольми́ па́че исполне́нiе и́хъ?
 • [Зач. 106.] Ва́мъ бо глаго́лю язы́комъ: поне́же у́бо е́смь а́зъ язы́комъ апо́столъ, слу́жбу мою́ прославля́ю.
 • А́ще ка́ко раздражу́ мою́ пло́ть, и спасу́ нѣ́кiя от­ ни́хъ?
 • А́ще бо от­ложе́нiе и́хъ, при­­мире́нiе мíру, что́ прiя́тiе, ра́звѣ жи́знь изъ ме́ртвыхъ?
 • А́ще ли нача́токъ свя́тъ, то́ и при­­мѣше́нiе: и а́ще ко́рень свя́тъ, то́ и вѣ́тви.
 • А́ще ли нѣ́кiя от­ вѣ́твей от­ломи́шася, ты́ же, ди́вiя ма́слина сы́й, при­­цѣпи́л­ся еси́ въ ни́хъ, и при­­ча́ст­никъ ко́рене и ма́сти ма́слин­ныя сотвори́л­ся еси́,
 • не хвали́ся на вѣ́тви: а́ще ли же хва́лишися, не ты́ ко́рень но́сиши, но ко́рень тебе́.
 • Рече́ши у́бо: от­ломи́шася вѣ́тви, да а́зъ при­­цѣплю́ся.
 • До́брѣ: невѣ́рiемъ от­ломи́шася, ты́ же вѣ́рою сто­и́ши: не высокому́др­ст­вуй, но бо́йся.
 • А́ще бо Бо́гъ есте́­с­т­вен­ныхъ вѣтве́й не пощадѣ́, да не ка́ко и тебе́ не пощади́тъ.
 • Ви́ждь у́бо бла́гость и непощадѣ́нiе Бо́жiе: на от­па́дшихъ у́бо непощадѣ́нiе, а на тебѣ́ бла́гость Бо́жiя, а́ще пребу́деши въ бла́гости: а́ще ли же ни́, то́ и ты́ от­сѣ́ченъ бу́деши.
 • И они́ же, а́ще не пребу́дутъ въ невѣ́р­ст­вiи, при­­цѣпя́т­ся: си́ленъ бо е́сть Бо́гъ па́ки при­­цѣпи́ти и́хъ.
 • А́ще бо ты́ от­ есте́­с­т­вен­ныя от­сѣче́нъ ди́вiя ма́слины, и чрезъ есте­с­т­во́ при­­цѣпи́л­ся еси́ къ до́брѣй ма́слинѣ: кольми́ па́че сі́и, и́же по есте­ст­ву́, при­­цѣпя́т­ся сво­е́й Масли́нѣ?
 • [Зач. 107.] Не бо́ хощу́ ва́съ не вѣ́дѣти та́йны сея́, бра́тiе, да не бу́дете о себѣ́ му́дри, я́ко ослѣпле́нiе от­ ча́сти Изра́илеви бы́сть, до́ндеже исполне́нiе язы́ковъ вни́детъ,
 • и та́ко ве́сь Изра́иль спасе́т­ся, я́коже е́сть пи́сано: прiи́детъ от­ Сiо́на избавля́яй, и от­врати́тъ нече́стiе от­ Иа́кова:
 • и се́й и́мъ от­ мене́ завѣ́тъ, егда́ от­иму́ грѣхи́ и́хъ.
 • По благовѣ­ст­вова́нiю у́бо, врази́ ва́съ ра́ди: по избра́нiю же, воз­лю́блени оте́цъ ра́ди.
 • Нераска́ян­на бо дарова́нiя и зва́нiе Бо́жiе.
 • Я́коже бо и вы́ иногда́ проти́вистеся богови, ны́нѣ же поми́ловани бы́сте си́хъ противле́нiемъ {си́хъ ра́ди противле́нiя}:
 • та́кожде и сі́и ны́нѣ проти́вишася ва́­шей ми́лости {ва́­шего ра́ди поми́лованiя}, да и ті́и поми́ловани бу́дутъ.
 • Затвори́ бо Бо́гъ всѣ́хъ въ противле́нiе, да всѣ́хъ поми́луетъ.
 • О, глубина́ бога́т­ст­ва и прему́дрости и ра́зума Бо́жiя! я́ко неиспы́тани су́дове его́, и неизслѣ́довани путiе́ его́.
 • Кто́ бо́ разумѣ́ у́мъ Госпо́день, или́ кто́ совѣ́тникъ ему́ бы́сть?
 • Или́ кто́ пре́жде даде́ ему́, и воз­да́ст­ся ему́?
 • Я́ко изъ того́ и тѣ́мъ и въ не́мъ вся́ческая. Тому́ сла́ва во вѣ́ки. Ами́нь.
 • Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова.
 • Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. || [Зач. 105.] Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря:
 • Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут.
 • Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом.
 • Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток.
 • Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.
 • Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились,
 • как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.
 • И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им;
 • да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда.
 • Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
 • Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их.
 • [Зач. 106.] Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое.
 • Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?
 • Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?
 • Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.
 • Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины,
 • то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя.
 • Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться».
 • Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.
 • Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя.
 • Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен.
 • Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их.
 • Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
 • [Зач. 107.] Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников;
 • и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
 • И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.
 • В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов.
 • Ибо дары и призвание Божие непреложны.
 • Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их,
 • так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.
 • Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.
 • О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
 • Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
 • Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
 • Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
 • 我 且 说 , 神 弃 绝 了 他 的 百 姓 麽 。 断 乎 没 有 。 因 为 我 也 是 以 色 列 人 , 亚 伯 拉 罕 的 后 裔 , 属 便 雅 悯 支 派 的 。
 • 神 并 每 有 弃 绝 他 豫 先 所 知 道 的 百 姓 。 你 们 岂 不 晓 得 经 上 论 到 以 利 亚 是 怎 麽 说 的 呢 。 他 在 神 面 前 怎 样 控 告 以 色 列 人 , 说 ,
 • 主 阿 , 他 们 杀 了 你 的 先 知 , 拆 了 你 的 祭 坛 , 只 剩 下 我 一 个 人 , 他 们 还 要 寻 索 我 的 命 。
 • 神 的 回 话 是 怎 麽 说 的 呢 。 他 说 , 我 为 自 己 留 下 七 千 人 , 是 未 曾 向 巴 力 屈 膝 的 。
 • 如 今 也 是 这 样 , 照 着 拣 选 的 恩 典 还 有 所 留 的 馀 数 。
 • 既 是 出 于 恩 典 , 就 不 在 乎 行 为 。 不 然 , 恩 典 就 不 是 恩 典 了 。
 • 这 是 怎 麽 样 呢 。 以 色 列 人 所 求 的 , 他 们 没 有 得 着 。 惟 有 蒙 拣 选 的 人 得 着 了 , 其 馀 的 就 成 了 顽 梗 不 化 的 。
 • 如 经 上 所 记 , 神 给 他 们 昏 迷 的 心 , 眼 睛 不 能 看 见 , 耳 朵 不 能 听 见 , 直 到 今 日 。
 • 大 卫 也 说 , 愿 他 们 的 筵 席 变 为 网 罗 , 变 为 机 槛 , 变 为 绊 脚 石 , 作 他 们 的 报 应 。
 • 愿 他 们 的 眼 睛 昏 蒙 , 不 得 看 见 。 愿 你 时 常 弯 下 他 们 的 腰 。
 • 我 且 说 , 他 们 失 脚 是 要 他 们 跌 倒 麽 。 断 乎 不 是 。 反 倒 因 他 们 的 过 失 , 救 恩 便 临 到 外 邦 人 , 要 激 动 他 们 发 愤 。
 • 若 他 们 的 过 失 , 为 天 下 的 富 足 , 他 们 的 缺 乏 , 为 外 邦 人 的 富 足 。 何 况 他 们 的 丰 满 呢 。
 • 我 对 你 们 外 邦 人 说 这 话 。 因 我 是 外 邦 人 的 使 徒 , 所 以 敬 重 我 的 职 分 。 ( 敬 重 原 文 作 荣 耀 )
 • 或 者 可 已 激 动 我 骨 肉 之 亲 发 愤 , 好 救 他 们 一 些 人 。
 • 若 他 们 被 丢 弃 , 天 下 就 得 与 神 和 好 , 他 们 被 收 纳 , 岂 不 是 死 而 复 生 麽 。
 • 所 献 的 新 面 , 若 是 圣 洁 , 全 团 也 就 圣 洁 了 。 树 根 若 是 圣 洁 , 树 枝 也 就 圣 洁 了 。
 • 若 有 几 根 枝 子 被 折 下 来 , 你 这 野 橄 榄 得 接 在 其 中 , 一 同 得 着 橄 榄 根 的 肥 汁 。
 • 你 就 不 可 向 旧 枝 子 夸 口 , 若 是 夸 口 , 当 知 道 不 是 你 托 着 根 , 乃 是 根 托 着 你 。
 • 你 若 说 , 那 枝 子 被 折 下 来 , 是 特 为 叫 我 接 上 。
 • 不 错 。 他 们 因 为 不 信 , 所 以 被 折 下 来 。 你 因 为 信 , 所 以 立 得 住 。 你 不 可 自 高 , 反 要 惧 怕 。
 • 神 既 不 爱 惜 原 来 的 枝 子 , 也 必 不 爱 惜 你 。
 • 可 见 神 的 恩 慈 , 和 严 厉 。 向 那 跌 倒 的 人 , 是 严 厉 的 。 向 你 是 有 恩 慈 的 , 只 要 你 长 久 在 他 的 恩 慈 里 。 不 然 , 你 也 要 被 砍 下 来 。
 • 而 且 他 们 若 不 是 长 久 不 信 , 仍 要 被 接 上 。 因 为 神 能 够 把 他 们 从 新 接 上 。
 • 你 是 从 那 天 生 的 野 橄 榄 上 砍 下 来 的 , 尚 且 逆 着 性 得 接 在 好 橄 榄 上 , 何 况 这 本 树 的 枝 子 , 要 接 在 本 树 上 呢 。
 • 弟 兄 们 , 我 不 愿 意 你 们 不 知 道 这 奥 秘 , ( 恐 怕 你 们 自 以 为 聪 明 ) 就 是 以 色 列 人 有 几 分 是 硬 心 的 , 等 到 外 邦 人 的 数 目 添 满 了 。
 • 于 是 以 色 列 全 家 都 要 得 救 , 如 经 上 所 记 , 必 有 一 位 救 主 , 从 锡 安 出 来 , 要 消 除 雅 各 家 的 一 切 罪 恶 。
 • 又 说 , 我 除 去 他 们 罪 的 时 候 , 这 就 是 我 与 他 们 所 立 的 约 。
 • 就 着 福 音 说 , 他 们 为 你 们 的 缘 故 是 仇 敌 。 就 着 拣 选 说 , 他 们 为 列 祖 的 缘 故 是 蒙 爱 的 。
 • 因 为 神 的 恩 赐 和 选 召 , 是 没 有 后 悔 的 。
 • 你 们 从 前 不 顺 服 神 , 如 今 因 他 们 的 不 顺 服 , 你 们 倒 蒙 了 怜 恤 。
 • 这 样 , 他 们 也 是 不 顺 服 , 叫 他 们 因 着 施 给 你 们 的 怜 恤 , 现 在 也 就 蒙 怜 恤 。
 • 因 为 神 将 众 人 都 圈 在 不 顺 服 之 中 , 特 意 要 怜 恤 众 人 。
 • 深 哉 , 神 丰 富 的 智 慧 和 知 识 。 他 的 判 断 , 何 其 难 测 , 他 的 踪 迹 , 何 其 难 寻 ,
 • 谁 知 道 主 的 心 , 谁 作 过 他 的 谋 士 呢 ,
 • 谁 是 先 给 了 他 , 使 他 后 来 偿 还 呢 。
 • 因 为 万 有 都 是 本 于 他 , 倚 靠 他 , 归 于 他 。 愿 荣 耀 归 给 他 , 直 到 永 远 。 阿 们 。