Скрыть
3:1
3:5
3:7
3:15
3:16
3:26
3:27
3:28
Что́ у́бо ли́шшее Иуде́ю{ко́е у́бо преиму́ще­с­т­во Иуде́а}? Или́ ка́я по́льза обрѣ́занiя?
Мно́го, по вся́кому о́бразу: пе́рвѣе{наипа́че} бо, я́ко ввѣ́рена бы́ша и́мъ словеса́ Бо́жiя.
Что́ бо, а́ще не вѣ́роваша нѣ́цыи? Еда́ [у́бо] невѣ́р­ст­вiе и́хъ вѣ́ру Бо́жiю упраздни́тъ?
Да не бу́детъ: да бу́детъ же Бо́гъ и́стиненъ, вся́къ же человѣ́къ ло́жь, я́коже е́сть пи́сано: я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ Тво­и́хъ, и побѣди́ши, внегда́ суди́ти Ти́.
А́ще ли непра́вда на́ша Бо́жiю пра́вду составля́етъ, что́ рече́мъ, еда́ ли непра́веденъ Бо́гъ нанося́й гнѣ́въ, по человѣ́ку глаго́лю.
Да не бу́детъ: поне́же ка́ко суди́ти и́мать Бо́гъ мíру?
А́ще бо и́стина Бо́жiя въ мо­е́й лжи́ избы́точе­с­т­вова въ сла́ву Его́, что́ еще́ и а́зъ я́ко грѣ́шникъ осужда́юся?
И не я́коже ху́лимся, и я́коже глаго́лютъ нѣ́цыи на́съ глаго́лати, я́ко сотвори́мъ зла́я, да прiи́дутъ блага́я: и́хже су́дъ пра́веденъ е́сть.
Что́ у́бо? Преимѣ́емъ ли? Ника́коже: предукори́хомъ бо{пре́жде бо обвине́ни есмы́} Иуде́и же и Е́ллины вся́{вси́} подъ грѣхо́мъ бы́ти,
я́коже е́сть пи́сано, я́ко нѣ́сть пра́веденъ никто́же:
нѣ́сть разумѣва́яй и нѣ́сть взыска́яй Бо́га:
вси́ уклони́шася, вку́пѣ непотре́бни бы́ша: нѣ́сть творя́й благосты́ню, нѣ́сть да́же до еди́наго.
Гро́бъ от­ве́рстъ горта́нь и́хъ, язы́ки сво­и́ми льща́ху: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ:
и́хже уста́ кля́твы и го́рести по́лна су́ть.
Ско́ры но́ги и́хъ пролiя́ти кро́вь:
сокруше́нiе и озлобле́нiе на путе́хъ и́хъ,
и пути́ ми́рнаго не позна́ша.
Нѣ́сть стра́ха Бо́жiя предъ очи́ма и́хъ.
[Зач. 84.] Вѣ́мы же, я́ко ели́ка зако́нъ глаго́летъ, су́щымъ въ зако́нѣ глаго́летъ: да вся́ка уста́ заградя́т­ся, и пови́ненъ бу́детъ ве́сь мíръ Богови:
зане́ от­ дѣ́лъ зако́на не оправди́т­ся вся́ка пло́ть предъ Ни́мъ: зако́номъ бо позна́нiе грѣха́.
Ны́нѣ же кромѣ́ зако́на пра́вда Бо́жiя яви́ся, свидѣ́тел­ст­вуема от­ зако́на и проро́къ.
Пра́вда же Бо́жiя вѣ́рою Иису́съ Христо́вою во всѣ́хъ и на всѣ́хъ вѣ́ру­ю­щихъ: нѣ́сть бо ра́зн­ствiя,
вси́ бо согрѣши́ша, и лише́ни су́ть сла́вы Бо́жiя,
оправда́еми ту́не благода́тiю Его́, избавле́нiемъ, е́же о Христѣ́ Иису́сѣ,
Его́же предположи́ Бо́гъ очище́нiе вѣ́рою въ Кро́ви Его́, въ явле́нiе пра́вды Сво­ея́, за от­пуще́нiе пре́жде бы́в­шихъ грѣхо́въ,
въ долготерпѣ́нiи Бо́жiи, и въ показа́нiе пра́вды Его́ въ ны́нѣшнее вре́мя, во е́же бы́ти Ему́ пра́ведну и оправда́ющу су́щаго от­ вѣ́ры Иису́совы.
Гдѣ́ у́бо похвала́, от­гна́ся. Кото́рымъ зако́номъ? Дѣ́лы ли? Ни́, но зако́номъ вѣ́ры.
[Зач. 85.] Мы́слимъ у́бо вѣ́рою оправда́тися человѣ́ку, безъ дѣ́лъ зако́на.
Или́ Иуде́евъ Бо́гъ то́кмо, а не и язы́ковъ? Е́й, и язы́ковъ:
поне́же еди́нъ Бо́гъ, и́же оправди́тъ обрѣ́занiе от­ вѣ́ры и необрѣ́занiе вѣ́рою.
Зако́нъ ли у́бо разоря́емъ вѣ́рою? Да не бу́детъ: но зако́нъ утвержда́емъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible