Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • Что́ у́бо ли́шшее Иуде́ю {ко́е у́бо преиму́ще­с­т­во Иуде́а}? или́ ка́я по́льза обрѣ́занiя?
 • Мно́го, по вся́кому о́бразу: пе́рвѣе {наипа́че} бо, я́ко ввѣ́рена бы́ша и́мъ словеса́ Бо́жiя.
 • Что́ бо, а́ще не вѣ́роваша нѣ́цыи? еда́ [у́бо] невѣ́р­ст­вiе и́хъ вѣ́ру Бо́жiю упраздни́тъ?
 • Да не бу́детъ: да бу́детъ же Бо́гъ и́стиненъ, вся́къ же человѣ́къ ло́жь, я́коже е́сть пи́сано: я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ тво­и́хъ, и побѣди́ши, внегда́ суди́ти ти́.
 • А́ще ли непра́вда на́ша Бо́жiю пра́вду составля́етъ, что́ рече́мъ, еда́ ли непра́веденъ Бо́гъ нанося́й гнѣ́въ, по человѣ́ку глаго́лю.
 • Да не бу́детъ: поне́же ка́ко суди́ти и́мать Бо́гъ мíру?
 • А́ще бо и́стина Бо́жiя въ мо­е́й лжи́ избы́точе­с­т­вова въ сла́ву его́, что́ еще́ и а́зъ я́ко грѣ́шникъ осужда́юся?
 • И не я́коже ху́лимся, и я́коже глаго́лютъ нѣ́цыи на́съ глаго́лати, я́ко сотвори́мъ зла́я, да прiи́дутъ блага́я: и́хже су́дъ пра́веденъ е́сть.
 • Что́ у́бо? преимѣ́емъ ли? Ника́коже: предукори́хомъ бо {пре́жде бо обвине́ни есмы́} иуде́и же и е́ллины вся́ {вси́} подъ грѣхо́мъ бы́ти,
 • я́коже е́сть пи́сано, я́ко нѣ́сть пра́веденъ никто́же:
 • нѣ́сть разумѣва́яй и нѣ́сть взыска́яй Бо́га:
 • вси́ уклони́шася, вку́пѣ непотре́бни бы́ша: нѣ́сть творя́й благосты́ню, нѣ́сть да́же до еди́наго.
 • Гро́бъ от­ве́рстъ горта́нь и́хъ, язы́ки сво­и́ми льща́ху: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ:
 • и́хже уста́ кля́твы и го́рести по́лна су́ть.
 • Ско́ры но́ги и́хъ пролiя́ти кро́вь:
 • сокруше́нiе и озлобле́нiе на путе́хъ и́хъ,
 • и пути́ ми́рнаго не позна́ша.
 • Нѣ́сть стра́ха Бо́жiя предъ очи́ма и́хъ.
 • [Зач. 84.] Вѣ́мы же, я́ко ели́ка зако́нъ глаго́летъ, су́щымъ въ зако́нѣ глаго́летъ: да вся́ка уста́ заградя́т­ся, и пови́ненъ бу́детъ ве́сь мíръ богови:
 • зане́ от­ дѣ́лъ зако́на не оправди́т­ся вся́ка пло́ть предъ ни́мъ: зако́номъ бо позна́нiе грѣха́.
 • Ны́нѣ же кромѣ́ зако́на пра́вда Бо́жiя яви́ся, свидѣ́тел­ст­вуема от­ зако́на и проро́къ.
 • Пра́вда же Бо́жiя вѣ́рою Иису́съ Христо́вою во всѣ́хъ и на всѣ́хъ вѣ́ру­ю­щихъ: нѣ́сть бо ра́зн­ствiя,
 • вси́ бо согрѣши́ша, и лише́ни су́ть сла́вы Бо́жiя,
 • оправда́еми ту́не благода́тiю его́, избавле́нiемъ, е́же о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • его́же предположи́ Бо́гъ очище́нiе вѣ́рою въ кро́ви его́, въ явле́нiе пра́вды сво­ея́, за от­пуще́нiе пре́жде бы́в­шихъ грѣхо́въ,
 • въ долготерпѣ́нiи Бо́жiи, и въ показа́нiе пра́вды его́ въ ны́нѣшнее вре́мя, во е́же бы́ти ему́ пра́ведну и оправда́ющу су́щаго от­ вѣ́ры Иису́совы.
 • Гдѣ́ у́бо похвала́, от­гна́ся. Кото́рымъ зако́номъ? дѣ́лы ли? Ни́, но зако́номъ вѣ́ры.
 • [Зач. 85.] Мы́слимъ у́бо вѣ́рою оправда́тися человѣ́ку, безъ дѣ́лъ зако́на.
 • Или́ Иуде́евъ Бо́гъ то́кмо, а не и язы́ковъ? Е́й, и язы́ковъ:
 • поне́же еди́нъ Бо́гъ, и́же оправди́тъ обрѣ́занiе от­ вѣ́ры и необрѣ́занiе вѣ́рою.
 • Зако́нъ ли у́бо разоря́емъ вѣ́рою? Да не бу́детъ: но зако́нъ утвержда́емъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ Авраа́ма отца́ на́­шего обрѣсти́ по пло́ти?
 • А́ще бо Авраа́мъ от­ дѣ́лъ оправда́ся, и́мать похвалу́, но не у Бо́га.
 • Что́ бо писа́нiе глаго́летъ? вѣ́рова же Авраа́мъ богови, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.
 • [Зач. 86.] Дѣ́ла­ю­щему же мзда́ не вмѣня́ет­ся по благода́ти, но по до́лгу:
 • а не дѣ́ла­ю­щему, вѣ́ру­ю­щему же во оправда́ющаго нечести́ва, вмѣня́ет­ся вѣ́ра его́ въ пра́вду.
 • Я́коже и Дави́дъ глаго́летъ блаже́н­ство человѣ́ка, ему́же вмѣня́етъ Бо́гъ пра́вду, безъ дѣ́лъ зако́на:
 • блаже́ни, и́хже от­пусти́шася беззако́нiя и и́хже при­­кры́шася грѣси́:
 • блаже́нъ му́жъ, ему́же не вмѣни́тъ Госпо́дь грѣха́.
 • Блаже́н­ство у́бо сiе́ на обрѣ́занiе ли, или́ на необрѣ́занiе? Глаго́лемъ бо, я́ко вмѣни́ся Авраа́му вѣ́ра въ пра́вду.
 • Ка́ко у́бо вмѣни́ся ему́? во обрѣ́занiи ли су́щу, или́ въ необрѣ́занiи? Не во обрѣ́занiи, но въ необрѣ́занiи.
 • И зна́менiе прiя́тъ обрѣ́занiя, печа́ть пра́вды вѣ́ры, я́же въ необрѣ́занiи: я́ко бы́ти ему́ отцу́ всѣ́хъ вѣ́ру­ю­щихъ въ необрѣ́занiи, во е́же вмѣни́тися и тѣ́мъ въ пра́вду,
 • и отцу́ обрѣ́занiя, не су́щымъ то́чiю от­ обрѣ́занiя, но и ходя́щымъ въ стопа́хъ вѣ́ры, я́же [бѣ́] въ необрѣ́занiи отца́ на́­шего Авраа́ма.
 • [Зач. 87.] Не зако́номъ бо обѣтова́нiе Авраа́му, или́ сѣ́мени его́, е́же бы́ти ему́ наслѣ́днику мíрови, но пра́вдою вѣ́ры.
 • А́ще бо су́щiи от­ зако́на наслѣ́дницы, испраздни́ся вѣ́ра, и разори́ся обѣтова́нiе:
 • зако́нъ бо гнѣ́въ содѣ́ловаетъ: идѣ́же бо нѣ́сть зако́на, [ту́] ни преступле́нiя.
 • Сего́ ра́ди от­ вѣ́ры, да по благода́ти, во е́же бы́ти извѣ́стну обѣтова́нiю всему́ сѣ́мени, не то́чiю су́щему от­ зако́на, но и су́щему от­ вѣ́ры Авраа́мовы, и́же е́сть оте́цъ всѣ́мъ на́мъ,
 • я́коже е́сть пи́сано: я́ко отца́ мно́гимъ язы́комъ положи́хъ тя́, пря́мо Бо́гу, ему́же вѣ́рова, животворя́щему ме́ртвыя и нарица́ющу не су́щая я́ко су́щая.
 • И́же па́че упова́нiя во упова́нiе вѣ́рова, во е́же бы́ти ему́ отцу́ мно́гимъ язы́комъ, по рече́н­ному: та́ко бу́детъ сѣ́мя твое́.
 • И не изнемо́гъ вѣ́рою, ни усмотри́ сво­ея́ пло́ти уже́ умерщвле́н­ныя, столѣ́тенъ нѣ́гдѣ сы́й, и ме́ртвости ложе́снъ Са́рриныхъ:
 • во обѣтова́нiи же Бо́жiи не усумнѣ́ся невѣ́рованiемъ, но воз­мо́же вѣ́рою, да́въ сла́ву богови
 • и извѣ́стенъ бы́въ, я́ко, е́же обѣща́, си́ленъ е́сть и сотвори́ти.
 • Тѣ́мже и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.
 • Не пи́сано же бы́сть за того́ еди́наго то́чiю, я́ко вмѣни́ся ему́,
 • но и за ны́, и́мже хо́щетъ вмѣни́тися, вѣ́ру­ю­щымъ въ воскреси́в­шаго Иису́са Христа́ Го́спода на́­шего изъ ме́ртвыхъ,
 • и́же пре́данъ бы́сть за прегрѣше́нiя на́ша и воста́ за оправда́нiе на́­ше.
 • Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?
 • Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.
 • Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?
 • Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.
 • Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению).
 • Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?
 • Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?
 • И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
 • Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,
 • как написано: нет праведного ни одного;
 • нет разумевающего; никто не ищет Бога;
 • все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
 • Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.
 • Уста их полны злословия и горечи.
 • Ноги их быстры на пролитие крови;
 • разрушение и пагуба на путях их;
 • они не знают пути мира.
 • Нет страха Божия перед глазами их.
 • [Зач. 84.] Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом,
 • потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех.
 • Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
 • правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,
 • потому что все согрешили и лишены славы Божией,
 • получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
 • которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
 • во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
 • Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры.
 • [Зач. 85.] Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
 • Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
 • потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
 • Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.
 • Что́ же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?
 • Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом.
 • Ибо что́ говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
 • [Зач. 86.] Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.
 • А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
 • Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел:
 • Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.
 • Блажен человек, которому Господь не вменит греха.
 • Блаженство сие относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность.
 • Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания.
 • И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность,
 • и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании.
 • Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование – быть наследником мира, но праведностью веры.
 • Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование;
 • ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления.
 • Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам
 • (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее.
 • Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя твое».
 • И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении;
 • не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу
 • и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.
 • Потому и вменилось ему в праведность.
 • А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему,
 • но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего,
 • Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.