Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • Что́ у́бо ли́шшее Иуде́ю {ко́е у́бо преиму́ще­с­т­во Иуде́а}? или́ ка́я по́льза обрѣ́занiя?
 • Мно́го, по вся́кому о́бразу: пе́рвѣе {наипа́че} бо, я́ко ввѣ́рена бы́ша и́мъ словеса́ Бо́жiя.
 • Что́ бо, а́ще не вѣ́роваша нѣ́цыи? еда́ [у́бо] невѣ́р­ст­вiе и́хъ вѣ́ру Бо́жiю упраздни́тъ?
 • Да не бу́детъ: да бу́детъ же Бо́гъ и́стиненъ, вся́къ же человѣ́къ ло́жь, я́коже е́сть пи́сано: я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ тво­и́хъ, и побѣди́ши, внегда́ суди́ти ти́.
 • А́ще ли непра́вда на́ша Бо́жiю пра́вду составля́етъ, что́ рече́мъ, еда́ ли непра́веденъ Бо́гъ нанося́й гнѣ́въ, по человѣ́ку глаго́лю.
 • Да не бу́детъ: поне́же ка́ко суди́ти и́мать Бо́гъ мíру?
 • А́ще бо и́стина Бо́жiя въ мо­е́й лжи́ избы́точе­с­т­вова въ сла́ву его́, что́ еще́ и а́зъ я́ко грѣ́шникъ осужда́юся?
 • И не я́коже ху́лимся, и я́коже глаго́лютъ нѣ́цыи на́съ глаго́лати, я́ко сотвори́мъ зла́я, да прiи́дутъ блага́я: и́хже су́дъ пра́веденъ е́сть.
 • Что́ у́бо? преимѣ́емъ ли? Ника́коже: предукори́хомъ бо {пре́жде бо обвине́ни есмы́} иуде́и же и е́ллины вся́ {вси́} подъ грѣхо́мъ бы́ти,
 • я́коже е́сть пи́сано, я́ко нѣ́сть пра́веденъ никто́же:
 • нѣ́сть разумѣва́яй и нѣ́сть взыска́яй Бо́га:
 • вси́ уклони́шася, вку́пѣ непотре́бни бы́ша: нѣ́сть творя́й благосты́ню, нѣ́сть да́же до еди́наго.
 • Гро́бъ от­ве́рстъ горта́нь и́хъ, язы́ки сво­и́ми льща́ху: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ:
 • и́хже уста́ кля́твы и го́рести по́лна су́ть.
 • Ско́ры но́ги и́хъ пролiя́ти кро́вь:
 • сокруше́нiе и озлобле́нiе на путе́хъ и́хъ,
 • и пути́ ми́рнаго не позна́ша.
 • Нѣ́сть стра́ха Бо́жiя предъ очи́ма и́хъ.
 • [Зач. 84.] Вѣ́мы же, я́ко ели́ка зако́нъ глаго́летъ, су́щымъ въ зако́нѣ глаго́летъ: да вся́ка уста́ заградя́т­ся, и пови́ненъ бу́детъ ве́сь мíръ богови:
 • зане́ от­ дѣ́лъ зако́на не оправди́т­ся вся́ка пло́ть предъ ни́мъ: зако́номъ бо позна́нiе грѣха́.
 • Ны́нѣ же кромѣ́ зако́на пра́вда Бо́жiя яви́ся, свидѣ́тел­ст­вуема от­ зако́на и проро́къ.
 • Пра́вда же Бо́жiя вѣ́рою Иису́съ Христо́вою во всѣ́хъ и на всѣ́хъ вѣ́ру­ю­щихъ: нѣ́сть бо ра́зн­ствiя,
 • вси́ бо согрѣши́ша, и лише́ни су́ть сла́вы Бо́жiя,
 • оправда́еми ту́не благода́тiю его́, избавле́нiемъ, е́же о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • его́же предположи́ Бо́гъ очище́нiе вѣ́рою въ кро́ви его́, въ явле́нiе пра́вды сво­ея́, за от­пуще́нiе пре́жде бы́в­шихъ грѣхо́въ,
 • въ долготерпѣ́нiи Бо́жiи, и въ показа́нiе пра́вды его́ въ ны́нѣшнее вре́мя, во е́же бы́ти ему́ пра́ведну и оправда́ющу су́щаго от­ вѣ́ры Иису́совы.
 • Гдѣ́ у́бо похвала́, от­гна́ся. Кото́рымъ зако́номъ? дѣ́лы ли? Ни́, но зако́номъ вѣ́ры.
 • [Зач. 85.] Мы́слимъ у́бо вѣ́рою оправда́тися человѣ́ку, безъ дѣ́лъ зако́на.
 • Или́ Иуде́евъ Бо́гъ то́кмо, а не и язы́ковъ? Е́й, и язы́ковъ:
 • поне́же еди́нъ Бо́гъ, и́же оправди́тъ обрѣ́занiе от­ вѣ́ры и необрѣ́занiе вѣ́рою.
 • Зако́нъ ли у́бо разоря́емъ вѣ́рою? Да не бу́детъ: но зако́нъ утвержда́емъ.
 • [Зач. 88.] Оправди́в­шеся у́бо вѣ́рою, ми́ръ и́мамы къ Бо́гу Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ,
 • и́мже и при­­веде́нiе обрѣто́хомъ вѣ́рою во благода́ть сiю́, въ не́йже сто­и́мъ, и хва́лимся упова́нiемъ сла́вы Бо́жiя.
 • Не то́чiю же, но и хва́лимся въ ско́рбехъ, вѣ́дяще, я́ко ско́рбь терпѣ́нiе содѣ́ловаетъ,
 • терпѣ́нiе же иску́с­ст­во, иску́с­ст­во же упова́нiе:
 • упова́нiе же не посрами́тъ, я́ко любы́ Бо́жiя излiя́ся въ сердца́ на́ша Ду́хомъ святы́мъ да́н­нымъ на́мъ.
 • [Зач. 88Б.] Еще́ бо Христо́съ су́щымъ на́мъ немощны́мъ, по вре́мени за нечести́выхъ у́мре.
 • Едва́ бо за пра́ведника кто́ у́мретъ: за блага́го бо не́гли кто́ и де́рзнетъ умре́ти.
 • Составля́етъ же свою́ любо­́вь къ на́мъ Бо́гъ, я́ко, еще́ грѣ́шникомъ су́щымъ на́мъ, Христо́съ за ны́ у́мре.
 • Мно́го у́бо па́че, оправда́ни бы́в­ше ны́нѣ кро́вiю его́, спасе́мся и́мъ от­ гнѣ́ва.
 • [Зач. 89.] А́ще бо врази́ бы́в­ше при­­мири́хомся Бо́гу сме́ртiю Сы́на его́, множа́е па́че при­­мири́в­шеся спа́семся въ животѣ́ его́:
 • не то́чiю же, но и хва́лимся о Бо́зѣ Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ, и́мже ны́нѣ при­­мире́нiе прiя́хомъ.
 • Сего́ ра́ди я́коже еди́нѣмъ человѣ́комъ грѣ́хъ въ мíръ вни́де и грѣхо́мъ сме́рть, и та́ко сме́рть во вся́ человѣ́ки вни́де, въ не́мже вси́ согрѣши́ша.
 • До зако́на бо грѣ́хъ бѣ́ въ мíрѣ: грѣ́хъ же не вмѣня́шеся, не су́щу зако́ну.
 • Но ца́р­ст­вова сме́рть от­ Ада́ма да́же до Моисе́а и надъ несогрѣши́в­шими по подо́бiю преступле́нiя Ада́мова, и́же е́сть о́бразъ бу́дущаго.
 • Но не я́коже прегрѣше́нiе, та́ко и да́ръ. А́ще бо прегрѣше́нiемъ еди́наго мно́зи умро́ша, мно́жае па́че благода́ть Бо́жiя и да́ръ благода́тiю еди́наго человѣ́ка Иису́са Христа́ во мно́гихъ преизли́ше­с­т­вова.
 • И не я́коже еди́нѣмъ согрѣ́шшимъ дарова́нiе: грѣ́хъ бо изъ еди́наго во осужде́нiе: да́ръ же от­ мно́гихъ прегрѣше́нiи во оправда́нiе.
 • [Зач. 90.] А́ще бо еди́наго прегрѣше́нiемъ сме́рть ца́р­ст­вова еди́нѣмъ, мно́жае па́че избы́токъ благода́ти и да́ръ пра́вды прiе́млюще, въ жи́зни воцаря́т­ся еди́нѣмъ Иису́съ Христо́мъ.
 • Тѣ́мже у́бо, я́коже еди́наго прегрѣше́нiемъ во вся́ человѣ́ки вни́де осужде́нiе, та́кожде и еди́наго оправда́нiемъ во вся́ человѣ́ки вни́де оправда́нiе жи́зни.
 • Я́коже бо ослуша́нiемъ еди́наго человѣ́ка грѣ́шни бы́ша мно́зи, си́це и послуша́нiемъ еди́наго пра́ведни бу́дутъ мно́зи.
 • Зако́нъ же при­­вни́де, да умно́жит­ся прегрѣше́нiе. Идѣ́же бо умно́жися грѣ́хъ, преизбы́точе­с­т­вова благода́ть:
 • да я́коже ца́р­ст­вова грѣ́хъ во сме́рть, та́кожде и благода́ть воцари́т­ся пра́вдою въ жи́знь вѣ́чную, Иису́съ Христо́мъ Го́сподемъ на́шимъ.
 • Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?
 • Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.
 • Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?
 • Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.
 • Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению).
 • Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?
 • Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?
 • И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
 • Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,
 • как написано: нет праведного ни одного;
 • нет разумевающего; никто не ищет Бога;
 • все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
 • Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.
 • Уста их полны злословия и горечи.
 • Ноги их быстры на пролитие крови;
 • разрушение и пагуба на путях их;
 • они не знают пути мира.
 • Нет страха Божия перед глазами их.
 • [Зач. 84.] Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом,
 • потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех.
 • Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
 • правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,
 • потому что все согрешили и лишены славы Божией,
 • получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
 • которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
 • во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
 • Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры.
 • [Зач. 85.] Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
 • Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
 • потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
 • Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.
 • [Зач. 88А.] Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
 • через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
 • И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
 • от терпения опытность, от опытности надежда,
 • а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
 • [Зач. 88Б.] Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.
 • Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
 • Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
 • Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
 • [Зач. 89.] Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
 • И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение.
 • Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.
 • [Зач. 87.] Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.
 • Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.
 • Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
 • И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление – к осуждению; а дар благодати – к оправданию от многих преступлений.
 • [Зач. 90.] Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
 • Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.
 • Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
 • Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать,
 • дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.