Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 88.] Оправди́в­шеся у́бо вѣ́рою, ми́ръ и́мамы къ Бо́гу Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ,
 • и́мже и при­­веде́нiе обрѣто́хомъ вѣ́рою во благода́ть сiю́, въ не́йже сто­и́мъ, и хва́лимся упова́нiемъ сла́вы Бо́жiя.
 • Не то́чiю же, но и хва́лимся въ ско́рбехъ, вѣ́дяще, я́ко ско́рбь терпѣ́нiе содѣ́ловаетъ,
 • терпѣ́нiе же иску́с­ст­во, иску́с­ст­во же упова́нiе:
 • упова́нiе же не посрами́тъ, я́ко любы́ Бо́жiя излiя́ся въ сердца́ на́ша Ду́хомъ святы́мъ да́н­нымъ на́мъ.
 • [Зач. 88Б.] Еще́ бо Христо́съ су́щымъ на́мъ немощны́мъ, по вре́мени за нечести́выхъ у́мре.
 • Едва́ бо за пра́ведника кто́ у́мретъ: за блага́го бо не́гли кто́ и де́рзнетъ умре́ти.
 • Составля́етъ же свою́ любо­́вь къ на́мъ Бо́гъ, я́ко, еще́ грѣ́шникомъ су́щымъ на́мъ, Христо́съ за ны́ у́мре.
 • Мно́го у́бо па́че, оправда́ни бы́в­ше ны́нѣ кро́вiю его́, спасе́мся и́мъ от­ гнѣ́ва.
 • [Зач. 89.] А́ще бо врази́ бы́в­ше при­­мири́хомся Бо́гу сме́ртiю Сы́на его́, множа́е па́че при­­мири́в­шеся спа́семся въ животѣ́ его́:
 • не то́чiю же, но и хва́лимся о Бо́зѣ Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ, и́мже ны́нѣ при­­мире́нiе прiя́хомъ.
 • Сего́ ра́ди я́коже еди́нѣмъ человѣ́комъ грѣ́хъ въ мíръ вни́де и грѣхо́мъ сме́рть, и та́ко сме́рть во вся́ человѣ́ки вни́де, въ не́мже вси́ согрѣши́ша.
 • До зако́на бо грѣ́хъ бѣ́ въ мíрѣ: грѣ́хъ же не вмѣня́шеся, не су́щу зако́ну.
 • Но ца́р­ст­вова сме́рть от­ Ада́ма да́же до Моисе́а и надъ несогрѣши́в­шими по подо́бiю преступле́нiя Ада́мова, и́же е́сть о́бразъ бу́дущаго.
 • Но не я́коже прегрѣше́нiе, та́ко и да́ръ. А́ще бо прегрѣше́нiемъ еди́наго мно́зи умро́ша, мно́жае па́че благода́ть Бо́жiя и да́ръ благода́тiю еди́наго человѣ́ка Иису́са Христа́ во мно́гихъ преизли́ше­с­т­вова.
 • И не я́коже еди́нѣмъ согрѣ́шшимъ дарова́нiе: грѣ́хъ бо изъ еди́наго во осужде́нiе: да́ръ же от­ мно́гихъ прегрѣше́нiи во оправда́нiе.
 • [Зач. 90.] А́ще бо еди́наго прегрѣше́нiемъ сме́рть ца́р­ст­вова еди́нѣмъ, мно́жае па́че избы́токъ благода́ти и да́ръ пра́вды прiе́млюще, въ жи́зни воцаря́т­ся еди́нѣмъ Иису́съ Христо́мъ.
 • Тѣ́мже у́бо, я́коже еди́наго прегрѣше́нiемъ во вся́ человѣ́ки вни́де осужде́нiе, та́кожде и еди́наго оправда́нiемъ во вся́ человѣ́ки вни́де оправда́нiе жи́зни.
 • Я́коже бо ослуша́нiемъ еди́наго человѣ́ка грѣ́шни бы́ша мно́зи, си́це и послуша́нiемъ еди́наго пра́ведни бу́дутъ мно́зи.
 • Зако́нъ же при­­вни́де, да умно́жит­ся прегрѣше́нiе. Идѣ́же бо умно́жися грѣ́хъ, преизбы́точе­с­т­вова благода́ть:
 • да я́коже ца́р­ст­вова грѣ́хъ во сме́рть, та́кожде и благода́ть воцари́т­ся пра́вдою въ жи́знь вѣ́чную, Иису́съ Христо́мъ Го́сподемъ на́шимъ.
 • [Зач. 120.] Вруча́ю же ва́мъ фи́ву сестру́ на́шу, су́щу служи́телницу це́ркве я́же въ кегхре́ехъ:
 • да прiи́мете ю́ о Го́сподѣ досто́йнѣ святы́мъ, и споспѣ́ш­ст­вуйте е́й, о не́йже а́ще от­ ва́съ потре́буетъ ве́щи: и́бо сiя́ засту́пница мно́гимъ бы́сть, и самому́ мнѣ́.
 • Цѣлу́йте приски́ллу и аки́лу, споспѣ́шника моя́ о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • и́же по души́ мо­е́й своя́ вы́я положи́ста, и́хже не а́зъ еди́нъ благодарю́, но и вся́ це́ркви язы́ческiя: и дома́шнюю и́хъ це́рковь.
 • Цѣлу́йте епене́та воз­лю́блен­наго ми́, и́же е́сть нача́токъ Аха́iи во Христа́.
 • Цѣлу́йте Марiа́мь, я́же мно́го тру́дися о на́съ.
 • Цѣлу́йте Андрони́ка и иуні́ю, сро́дники моя́ и сплѣ́н­ники моя́, и́же су́ть наро́читы во апо́столѣхъ, и́же и пре́жде мене́ вѣ́роваста во Христа́.
 • Цѣлу́йте Амплі́а воз­лю́блен­наго ми́ о Го́сподѣ.
 • Цѣлу́йте урва́на споспѣ́шника на́­шего о Христѣ́, и стахи́а воз­лю́блен­наго ми́.
 • Цѣлу́йте апе́ллiа иску́сна о Христѣ́. Цѣлу́йте су́щыя от­ Аристову́ла.
 • Цѣлу́йте Иродiо́на сро́дника мо­его́. Цѣлу́йте и́же от­ нарки́сса су́щыя о Го́сподѣ.
 • Цѣлу́йте трифе́ну и трифо́су тружда́ющыяся о Го́сподѣ. Цѣлу́йте перси́ду воз­лю́блен­ную, я́же мно́го труди́ся о Го́сподѣ.
 • Цѣлу́йте ру́фа избра́н­наго о Го́сподѣ, и ма́терь его́ и мою́.
 • Цѣлу́йте Асигкри́та, фле́гонта, е́рма, патро́ва, ермі́а, и су́щую съ ни́ми бра́тiю.
 • Цѣлу́йте филоло́га и иулі́ю, нире́а и сестру́ его́, и Олимпа́на, и су́щыя съ ни́ми вся́ святы́я.
 • Цѣлу́йте дру́гъ дру́га лобза́нiемъ святы́мъ. Цѣлу́ютъ вы́ вся́ це́ркви Христо́вы.
 • [Зач. 121.] Молю́ же вы́, бра́тiе, блюди́теся от­ творя́щихъ ра́спри и раздо́ры, кромѣ́ уче́нiя, ему́же вы́ научи́стеся, и уклони́теся от­ ни́хъ:
 • такові́и бо Го́сподеви на́­шему Иису́су Христу́ не рабо́таютъ, но сво­ему́ чре́ву: и́же благи́ми словесы́ и благослове́нiемъ прельща́ютъ сердца́ незло́бивыхъ.
 • Ва́­ше бо послуша́нiе ко всѣ́мъ дости́же. Ра́дуюся же е́же о ва́съ: хощу́ же ва́съ му́дрыхъ у́бо бы́ти во благо́е, просты́хъ же въ зло́е.
 • Бо́гъ же ми́ра да сокруши́тъ сатану́ подъ ноги́ ва́шя вско́рѣ. Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ съ ва́ми. Ами́нь.
 • Цѣлу́етъ ва́съ тимоѳе́й споспѣ́шникъ мо́й, и лукі́й и Иа́сонъ и сосипа́тръ, сро́дницы мо­и́.
 • Цѣлу́ю вы́ [и] а́зъ те́ртiй, написа́вый посла́нiе сiе́, о Го́сподѣ.
 • Цѣлу́етъ вы́ га́iе стран­нопрiи́мецъ мо́й и це́ркве всея́. Цѣлу́етъ вы́ ера́стъ стро­и́тель гра́дскiй, и куа́ртъ бра́тъ.
 • Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.

  Коне́цъ посла́нiю къ ри́мляномъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 16, зача́лъ же церко́вныхъ 43.
 • [Зач. 88А.] Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
 • через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
 • И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
 • от терпения опытность, от опытности надежда,
 • а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
 • [Зач. 88Б.] Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.
 • Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
 • Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
 • Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
 • [Зач. 89.] Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
 • И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение.
 • Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.
 • [Зач. 87.] Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.
 • Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.
 • Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
 • И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление – к осуждению; а дар благодати – к оправданию от многих преступлений.
 • [Зач. 90.] Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
 • Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.
 • Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
 • Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать,
 • дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
 • [Зач. 120.] Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской.
 • Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому.
 • Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе
 • (которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь.
 • Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа.
 • Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас.
 • Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа.
 • Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе.
 • Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне.
 • Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова.
 • Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех, которые в Господе.
 • Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе.
 • Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою.
 • Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев.
 • Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых.
 • Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
 • [Зач. 121.] Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них;
 • ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных.
 • Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло.
 • Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.
 • Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои.
 • Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание.
 • Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.