Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • Ни еди́но у́бо ны́нѣ осужде́нiе су́щымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, не по пло́ти ходя́щымъ, но по ду́ху:
 • [Зач. 96А.] зако́нъ бо ду́ха жи́зни о Христѣ́ Иису́сѣ свободи́лъ мя́ е́сть от­ зако́на грѣхо́внаго и сме́рти.
 • Немощно́е бо зако́на, въ не́мже немоще­с­т­вова́­ше пло́тiю, Бо́гъ Сы́на сво­его́ посла́ въ подо́бiи пло́ти грѣха́, и о грѣсѣ́ осуди́ грѣ́хъ во пло́ти,
 • да оправда́нiе зако́на испо́лнит­ся въ на́съ, не по пло́ти ходя́щихъ, но по ду́ху.
 • Су́щiи бо по пло́ти плотска́я му́др­ст­вуютъ: а и́же по ду́ху, духо́вная.
 • Мудрова́нiе бо плотско́е сме́рть е́сть, а мудрова́нiе духо́вное живо́тъ и ми́ръ,
 • зане́ мудрова́нiе плотско́е вражда́ на Бо́га: зако́ну бо Бо́жiю не покаря́ет­ся, ниже́ бо мо́жетъ.
 • [Зач. 96Б.] Су́щiи же во пло́ти Бо́гу угоди́ти не мо́гутъ.
 • Вы́ же нѣ́сте во пло́ти, но въ ду́сѣ, поне́же Ду́хъ Бо́жiй живе́тъ въ ва́съ. А́ще же кто́ Ду́ха Христо́ва не има́ть, се́й нѣ́сть его́въ.
 • А́ще же Христо́съ въ ва́съ, пло́ть у́бо мертва́ грѣха́ ра́ди, ду́хъ же живе́тъ пра́вды ра́ди.
 • А́ще ли же Ду́хъ воскреси́в­шаго Иису́са от­ ме́ртвыхъ живе́тъ въ ва́съ, воз­дви́гiй Христа́ изъ ме́ртвыхъ оживотвори́тъ и ме́ртвен­ная тѣлеса́ ва́ша, живу́щимъ Ду́хомъ его́ въ ва́съ.
 • Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, должни́ е́смы не пло́ти, е́же по пло́ти жи́ти.
 • А́ще бо по пло́ти живе́те, и́мате умре́ти, а́ще ли ду́хомъ дѣя́нiя пло́тская умерщвля́ете, жи́ви бу́дете:
 • [Зач. 97.] ели́цы бо Ду́хомъ Бо́жiимъ во́дят­ся, сі́и су́ть сы́нове Бо́жiи:
 • не прiя́сте бо ду́ха рабо́ты па́ки въ боя́знь, но прiя́сте Ду́ха сыноположе́нiя, о не́мже вопiе́мъ: а́вва о́тче.
 • Са́мый Ду́хъ спослуше­ст­ву́етъ ду́хови на́­шему, я́ко е́смы ча́да Бо́жiя.
 • А́ще же ча́да, и наслѣ́дницы: наслѣ́дницы у́бо Бо́гу, снаслѣ́дницы же Христу́, поне́же съ ни́мъ стра́ждемъ, да и съ ни́мъ просла́вимся.
 • Непщу́ю бо, я́ко недосто́йны стра́сти ны́нѣшняго вре́мене къ хотя́щей сла́вѣ яви́тися въ на́съ.
 • Ча́янiе бо тва́ри, от­крове́нiя сыно́въ Бо́жiихъ ча́етъ:
 • суетѣ́ бо тва́рь повину́ся не во́лею, но за повину́в­шаго ю́, на упова́нiи,
 • я́ко и сама́ тва́рь свободи́т­ся от­ рабо́ты истлѣ́нiя въ свобо́ду сла́вы ча́дъ Бо́жiихъ.
 • [Зач. 98.] Вѣ́мы бо, я́ко вся́ тва́рь съ на́ми совоз­дыха́етъ и сболѣ́знуетъ да́же доны́нѣ:
 • не то́чiю же, но и са́ми нача́токъ Ду́ха иму́ще, и мы́ са́ми въ себѣ́ воз­дыха́емъ, всыновле́нiя ча́юще, избавле́нiя тѣ́лу на́­шему.
 • Упова́нiемъ бо спасо́хомся. Упова́нiе же ви́димое, нѣ́сть упова́нiе: е́же бо ви́дитъ кто́, что́ и упова́етъ?
 • А́ще ли, его́же не ви́димъ, надѣ́емся, терпѣ́нiемъ жде́мъ.
 • Си́це же и Ду́хъ спосо́б­ст­вуетъ на́мъ въ не́мощехъ на́шихъ: о че́сомъ бо помо́лимся, я́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, но са́мъ Ду́хъ хода́тай­ст­вуетъ о на́съ воз­дыха́нiи неизглаго́лан­ными.
 • Испыта́яй же сердца́ вѣ́сть, что́ е́сть мудрова́нiе Ду́ха, я́ко по Бо́гу приповѣ́дуетъ {хода́тай­ст­вуетъ} о святы́хъ.
 • [Зач. 99.] Вѣ́мы же, я́ко лю́бящымъ Бо́га вся́ поспѣше­ст­ву́ютъ во благо́е, су́щымъ по предувѣ́дѣнiю зва́н­нымъ:
 • и́хже бо предувѣ́дѣ, [тѣ́хъ] и предуста́ви сообра́зныхъ бы́ти о́бразу Сы́на сво­его́, я́ко бы́ти ему́ перворо́дну во мно́гихъ бра́тiяхъ:
 • а и́хже предуста́ви, тѣ́хъ и при­­зва́: а и́хже при­­зва́, си́хъ и оправда́: а и́хже оправда́, си́хъ и просла́ви.
 • Что́ у́бо рече́мъ къ си́мъ, а́ще Бо́гъ по на́съ, кто́ на ны́?
 • И́же у́бо сво­его́ Сы́на не пощадѣ́, но за на́съ всѣ́хъ преда́лъ е́сть его́, ка́ко у́бо не и съ ни́мъ вся́ на́мъ да́р­ст­вуетъ?
 • Кто́ по­е́млетъ на избра́н­ныя Бо́жiя, Бо́гъ оправда́яй.
 • Кто́ осужда́яй? Христо́съ Иису́съ уме́рый, па́че же и воскре́сый, и́же и е́сть о десну́ю Бо́га, и́же и хода́тай­ст­вуетъ о на́съ.
 • Кто́ ны́ разлучи́тъ от­ любве́ Бо́жiя, ско́рбь ли, или́ тѣснота́, или́ гоне́нiе, или́ гла́дъ, или́ нагота́, или́ бѣда́, или́ ме́чь? я́коже е́сть пи́сано:
 • я́ко тебе́ ра́ди умерщвля́еми е́смы ве́сь де́нь: вмѣни́хомся я́коже о́вцы заколе́нiя.
 • Но во всѣ́хъ си́хъ препобѣжда́емъ за воз­лю́бльшаго ны́.
 • Извѣсти́хся бо, я́ко ни сме́рть, ни живо́тъ, ни а́нгели, ни нача́ла, ниже́ си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая,
 • ни высота́, ни глубина́, ни и́на тва́рь ка́я воз­мо́жетъ на́съ разлучи́ти от­ любве́ Бо́жiя, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́­шемъ.
 • Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
 • [Зач. 96А.] потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
 • Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти,
 • чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
 • Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.
 • Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир,
 • потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
 • [Зач. 96Б.] Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
 • Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.
 • А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
 • Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
 • Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
 • ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
 • [Зач. 97.] Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
 • Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
 • Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
 • А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
 • Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.
 • Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
 • потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде,
 • что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
 • [Зач. 98.] Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
 • и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.
 • Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?
 • Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
 • Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
 • Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
 • [Зач. 99.] Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
 • Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.
 • А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
 • Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
 • Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
 • Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.
 • Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
 • Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:
 • за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
 • Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
 • Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
 • ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
 • 如 今 那 些 在 基 督 耶 稣 里 的 , 就 不 定 罪 了 。
 • 因 为 赐 生 命 的 圣 灵 的 律 , 在 基 督 耶 稣 里 释 放 了 我 , 使 我 脱 离 罪 和 死 的 律 了 。
 • 律 法 既 因 肉 体 软 弱 , 有 所 不 能 行 的 , 神 就 差 遣 自 己 的 儿 子 , 成 为 罪 身 的 形 状 , 罗 08: 03) 作 了 赎 罪 祭 , 在 肉 体 中 定 了 罪 案 ,
 • 使 律 法 的 义 成 就 在 我 们 这 不 随 从 肉 体 , 只 随 从 圣 灵 的 人 身 上 。
 • 因 为 随 从 肉 体 的 人 体 贴 肉 体 的 事 , 随 从 圣 灵 的 人 体 贴 圣 灵 的 事 。
 • 体 贴 肉 体 的 , 就 是 死 , 体 贴 圣 灵 的 , 乃 是 生 命 , 平 安 。
 • 原 来 体 贴 肉 体 的 , 就 是 与 神 为 仇 。 因 为 不 服 神 的 律 法 , 也 是 不 能 服 。
 • 而 且 属 肉 体 的 人 , 不 能 得 神 的 喜 欢 。
 • 如 果 神 的 灵 住 在 你 们 心 里 , 你 们 就 不 属 肉 体 , 乃 属 圣 灵 了 。 人 若 没 有 基 督 的 灵 , 就 不 是 属 基 督 的 。
 • 基 督 若 在 你 们 心 里 , 身 体 就 因 罪 而 死 , 心 灵 却 因 义 而 活 。
 • 然 而 叫 耶 稣 从 死 里 复 活 者 的 灵 , 若 住 在 你 们 心 里 , 那 叫 基 督 耶 稣 从 死 里 复 活 的 , 也 必 藉 着 住 在 你 们 心 里 的 圣 灵 , 使 你 们 必 死 的 身 体 又 活 过 来 。
 • 弟 兄 们 , 这 样 看 来 , 我 们 并 不 是 欠 肉 体 的 债 , 去 顺 从 肉 体 活 着 。
 • 你 们 若 顺 从 肉 体 活 着 必 要 死 。 若 靠 着 圣 灵 治 死 身 体 的 恶 行 必 要 活 着 。
 • 因 为 凡 被 神 的 灵 引 导 的 , 都 是 神 的 儿 子 。
 • 你 们 所 受 的 不 是 奴 仆 的 心 , 仍 旧 害 怕 。 所 受 的 乃 是 儿 子 的 心 , 因 此 我 们 呼 叫 阿 爸 , 父 。
 • 圣 灵 与 我 们 的 心 同 证 我 们 是 神 的 儿 女 。
 • 既 是 儿 女 , 便 是 后 嗣 , 就 是 神 的 后 嗣 , 和 基 督 同 作 后 嗣 。 如 果 我 们 和 他 一 同 受 苦 , 也 必 和 他 一 同 得 荣 耀 。
 • 我 想 现 在 的 苦 楚 , 若 比 将 来 要 显 于 我 们 的 荣 耀 , 就 不 足 介 意 了 。
 • 受 造 之 物 , 切 望 等 候 神 的 众 子 显 出 来 。
 • 因 为 受 造 之 物 服 在 虚 空 之 下 , 不 是 自 己 愿 意 , 乃 是 因 那 叫 他 如 此 的 。
 • 但 受 造 之 物 仍 然 指 望 脱 离 败 坏 的 辖 制 , 得 享 神 儿 女 自 由 的 荣 耀 。 ( 享 原 文 作 入 )
 • 我 们 知 道 一 切 受 造 之 物 , 一 同 叹 息 劳 苦 , 直 到 如 今 。
 • 不 但 如 此 , 就 是 我 们 这 有 圣 灵 初 结 果 子 的 , 也 是 自 己 心 里 叹 息 , 等 候 得 着 儿 子 的 名 分 , 乃 是 我 们 的 身 体 得 赎 。
 • 我 们 得 救 是 在 乎 盼 望 。 只 是 所 见 的 盼 望 不 是 盼 望 。 谁 还 盼 望 他 所 见 的 呢 。 ( 有 古 卷 作 人 所 看 见 的 何 必 再 盼 望 呢 )
 • 但 我 们 若 盼 望 那 所 不 见 的 , 就 必 忍 耐 等 候 。
 • 况 且 我 们 的 软 弱 有 圣 灵 帮 助 , 我 们 本 不 晓 得 当 怎 样 祷 告 , 只 是 圣 灵 亲 自 用 说 不 出 来 的 叹 息 , 替 我 们 祷 告 。
 • 鉴 查 人 心 的 , 晓 得 圣 灵 的 意 思 因 为 圣 灵 照 着 神 的 旨 意 替 圣 徒 祈 求 。
 • 我 们 晓 得 万 事 都 互 相 效 力 , 叫 爱 神 的 人 得 益 处 , 就 是 按 他 旨 意 被 召 的 人 。
 • 因 为 他 豫 先 所 知 道 的 人 , 就 豫 先 定 下 效 法 他 儿 子 的 模 样 , 使 他 儿 子 在 许 多 弟 兄 中 作 长 子 。
 • 豫 先 所 定 下 的 人 又 召 他 们 来 。 所 召 来 的 人 , 又 称 他 们 为 义 。 所 称 为 义 的 人 , 又 叫 他 们 得 荣 耀 。
 • 既 是 这 样 , 还 有 什 么 说 的 呢 。 神 若 帮 助 我 们 , 谁 能 抵 挡 我 们 呢 。
 • 神 既 不 爱 惜 自 己 的 儿 子 为 我 们 众 人 舍 了 , 岂 不 也 把 万 物 和 他 一 同 白 白 的 赐 给 我 们 麽 。
 • 谁 能 控 告 神 所 拣 选 的 人 呢 。 有 神 称 他 们 为 义 了 。 ( 或 作 是 称 他 们 为 义 的 神 麽 )
 • 谁 能 定 他 们 的 罪 呢 。 有 基 督 耶 稣 已 经 死 了 , 而 且 从 死 里 复 活 , 现 今 在 神 的 右 边 , 也 替 我 们 祈 求 。 ( 有 基 督 云 云 或 作 是 已 经 死 了 而 且 从 死 里 复 活 现 今 在 神 的 右 边 也 替 我 们 祈 求 的 基 督 耶 稣 麽 )
 • 谁 能 使 我 们 与 基 督 的 爱 隔 绝 呢 。 难 道 是 患 难 麽 , 是 困 苦 麽 , 是 逼 迫 麽 , 是 肌 饿 麽 , 是 赤 身 露 体 麽 , 是 危 险 麽 , 是 刀 剑 麽 。
 • 如 经 上 所 记 , 我 们 为 你 的 缘 故 , 终 日 被 杀 。 人 看 我 们 如 将 宰 的 羊
 • 然 而 靠 着 我 们 的 主 , 在 这 一 切 的 事 上 , 已 经 得 胜 有 馀 了 。
 • 因 为 我 深 信 无 论 是 生 , 是 天 使 , 是 掌 权 的 , 是 有 能 的 , 是 现 在 的 事 , 是 将 来 的 事 ,
 • 是 高 处 的 , 是 低 处 的 , 是 别 的 受 造 之 物 , 都 不 能 叫 我 们 与 神 的 爱 隔 绝 。 这 爱 是 在 我 们 的 主 基 督 里 的 。

 • Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind.
 • Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt.
 • Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte: in der menschlichen Natur.
 • Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes.
 • Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will; wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will.
 • Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden.
 • Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht; er kann es gar nicht.
 • An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden.
 • Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist – den Geist von Christus – nicht hat, gehört auch nicht zu ihm.
 • Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das: Euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid.
 • Mehr noch: Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt.
 • Brüder und Schwestern! Wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen.
 • Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben.
 • Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter.
 • Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: »Abba! Vater!«
 • So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind.
 • Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, und das heißt: wir bekommen teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen.
 • Ich bin überzeugt: Was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird.
 • Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden.
 • Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung,
 • dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt.
 • Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt.
 • Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens – gleichsam als Anzahlung – den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat: dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird.
 • Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe.
 • Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten.
 • Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt.
 • Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat.
 • Was auch geschieht, das eine wissen wir: Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat.
 • Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist.
 • Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen, und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt, und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben.
 • Was bleibt zu alldem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns, wer will sich dann gegen uns stellen?
 • Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten?
 • Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei.
 • Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr: Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein.
 • Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung?
 • Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht: »Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind.«
  zit Ps 44,23; 1Kor 15,30-31; 2Kor 4,11
 • Aber mitten in alldem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat.
 • Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann: weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
 • weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.