Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • Ни еди́но у́бо ны́нѣ осужде́нiе су́щымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, не по пло́ти ходя́щымъ, но по ду́ху:
 • [Зач. 96А.] зако́нъ бо ду́ха жи́зни о Христѣ́ Иису́сѣ свободи́лъ мя́ е́сть от­ зако́на грѣхо́внаго и сме́рти.
 • Немощно́е бо зако́на, въ не́мже немоще­с­т­вова́­ше пло́тiю, Бо́гъ Сы́на сво­его́ посла́ въ подо́бiи пло́ти грѣха́, и о грѣсѣ́ осуди́ грѣ́хъ во пло́ти,
 • да оправда́нiе зако́на испо́лнит­ся въ на́съ, не по пло́ти ходя́щихъ, но по ду́ху.
 • Су́щiи бо по пло́ти плотска́я му́др­ст­вуютъ: а и́же по ду́ху, духо́вная.
 • Мудрова́нiе бо плотско́е сме́рть е́сть, а мудрова́нiе духо́вное живо́тъ и ми́ръ,
 • зане́ мудрова́нiе плотско́е вражда́ на Бо́га: зако́ну бо Бо́жiю не покаря́ет­ся, ниже́ бо мо́жетъ.
 • [Зач. 96Б.] Су́щiи же во пло́ти Бо́гу угоди́ти не мо́гутъ.
 • Вы́ же нѣ́сте во пло́ти, но въ ду́сѣ, поне́же Ду́хъ Бо́жiй живе́тъ въ ва́съ. А́ще же кто́ Ду́ха Христо́ва не има́ть, се́й нѣ́сть его́въ.
 • А́ще же Христо́съ въ ва́съ, пло́ть у́бо мертва́ грѣха́ ра́ди, ду́хъ же живе́тъ пра́вды ра́ди.
 • А́ще ли же Ду́хъ воскреси́в­шаго Иису́са от­ ме́ртвыхъ живе́тъ въ ва́съ, воз­дви́гiй Христа́ изъ ме́ртвыхъ оживотвори́тъ и ме́ртвен­ная тѣлеса́ ва́ша, живу́щимъ Ду́хомъ его́ въ ва́съ.
 • Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, должни́ е́смы не пло́ти, е́же по пло́ти жи́ти.
 • А́ще бо по пло́ти живе́те, и́мате умре́ти, а́ще ли ду́хомъ дѣя́нiя пло́тская умерщвля́ете, жи́ви бу́дете:
 • [Зач. 97.] ели́цы бо Ду́хомъ Бо́жiимъ во́дят­ся, сі́и су́ть сы́нове Бо́жiи:
 • не прiя́сте бо ду́ха рабо́ты па́ки въ боя́знь, но прiя́сте Ду́ха сыноположе́нiя, о не́мже вопiе́мъ: а́вва о́тче.
 • Са́мый Ду́хъ спослуше­ст­ву́етъ ду́хови на́­шему, я́ко е́смы ча́да Бо́жiя.
 • А́ще же ча́да, и наслѣ́дницы: наслѣ́дницы у́бо Бо́гу, снаслѣ́дницы же Христу́, поне́же съ ни́мъ стра́ждемъ, да и съ ни́мъ просла́вимся.
 • Непщу́ю бо, я́ко недосто́йны стра́сти ны́нѣшняго вре́мене къ хотя́щей сла́вѣ яви́тися въ на́съ.
 • Ча́янiе бо тва́ри, от­крове́нiя сыно́въ Бо́жiихъ ча́етъ:
 • суетѣ́ бо тва́рь повину́ся не во́лею, но за повину́в­шаго ю́, на упова́нiи,
 • я́ко и сама́ тва́рь свободи́т­ся от­ рабо́ты истлѣ́нiя въ свобо́ду сла́вы ча́дъ Бо́жiихъ.
 • [Зач. 98.] Вѣ́мы бо, я́ко вся́ тва́рь съ на́ми совоз­дыха́етъ и сболѣ́знуетъ да́же доны́нѣ:
 • не то́чiю же, но и са́ми нача́токъ Ду́ха иму́ще, и мы́ са́ми въ себѣ́ воз­дыха́емъ, всыновле́нiя ча́юще, избавле́нiя тѣ́лу на́­шему.
 • Упова́нiемъ бо спасо́хомся. Упова́нiе же ви́димое, нѣ́сть упова́нiе: е́же бо ви́дитъ кто́, что́ и упова́етъ?
 • А́ще ли, его́же не ви́димъ, надѣ́емся, терпѣ́нiемъ жде́мъ.
 • Си́це же и Ду́хъ спосо́б­ст­вуетъ на́мъ въ не́мощехъ на́шихъ: о че́сомъ бо помо́лимся, я́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, но са́мъ Ду́хъ хода́тай­ст­вуетъ о на́съ воз­дыха́нiи неизглаго́лан­ными.
 • Испыта́яй же сердца́ вѣ́сть, что́ е́сть мудрова́нiе Ду́ха, я́ко по Бо́гу приповѣ́дуетъ {хода́тай­ст­вуетъ} о святы́хъ.
 • [Зач. 99.] Вѣ́мы же, я́ко лю́бящымъ Бо́га вся́ поспѣше­ст­ву́ютъ во благо́е, су́щымъ по предувѣ́дѣнiю зва́н­нымъ:
 • и́хже бо предувѣ́дѣ, [тѣ́хъ] и предуста́ви сообра́зныхъ бы́ти о́бразу Сы́на сво­его́, я́ко бы́ти ему́ перворо́дну во мно́гихъ бра́тiяхъ:
 • а и́хже предуста́ви, тѣ́хъ и при­­зва́: а и́хже при­­зва́, си́хъ и оправда́: а и́хже оправда́, си́хъ и просла́ви.
 • Что́ у́бо рече́мъ къ си́мъ, а́ще Бо́гъ по на́съ, кто́ на ны́?
 • И́же у́бо сво­его́ Сы́на не пощадѣ́, но за на́съ всѣ́хъ преда́лъ е́сть его́, ка́ко у́бо не и съ ни́мъ вся́ на́мъ да́р­ст­вуетъ?
 • Кто́ по­е́млетъ на избра́н­ныя Бо́жiя, Бо́гъ оправда́яй.
 • Кто́ осужда́яй? Христо́съ Иису́съ уме́рый, па́че же и воскре́сый, и́же и е́сть о десну́ю Бо́га, и́же и хода́тай­ст­вуетъ о на́съ.
 • Кто́ ны́ разлучи́тъ от­ любве́ Бо́жiя, ско́рбь ли, или́ тѣснота́, или́ гоне́нiе, или́ гла́дъ, или́ нагота́, или́ бѣда́, или́ ме́чь? я́коже е́сть пи́сано:
 • я́ко тебе́ ра́ди умерщвля́еми е́смы ве́сь де́нь: вмѣни́хомся я́коже о́вцы заколе́нiя.
 • Но во всѣ́хъ си́хъ препобѣжда́емъ за воз­лю́бльшаго ны́.
 • Извѣсти́хся бо, я́ко ни сме́рть, ни живо́тъ, ни а́нгели, ни нача́ла, ниже́ си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая,
 • ни высота́, ни глубина́, ни и́на тва́рь ка́я воз­мо́жетъ на́съ разлучи́ти от­ любве́ Бо́жiя, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́­шемъ.
 • Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
 • [Зач. 96А.] потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
 • Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти,
 • чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
 • Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.
 • Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир,
 • потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
 • [Зач. 96Б.] Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
 • Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.
 • А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
 • Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
 • Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
 • ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
 • [Зач. 97.] Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
 • Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
 • Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
 • А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
 • Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.
 • Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
 • потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде,
 • что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
 • [Зач. 98.] Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
 • и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.
 • Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?
 • Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
 • Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
 • Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
 • [Зач. 99.] Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
 • Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.
 • А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
 • Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
 • Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
 • Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.
 • Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
 • Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:
 • за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
 • Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
 • Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
 • ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
 • 如 今 那 些 在 基 督 耶 稣 里 的 , 就 不 定 罪 了 。
 • 因 为 赐 生 命 的 圣 灵 的 律 , 在 基 督 耶 稣 里 释 放 了 我 , 使 我 脱 离 罪 和 死 的 律 了 。
 • 律 法 既 因 肉 体 软 弱 , 有 所 不 能 行 的 , 神 就 差 遣 自 己 的 儿 子 , 成 为 罪 身 的 形 状 , 罗 08: 03) 作 了 赎 罪 祭 , 在 肉 体 中 定 了 罪 案 ,
 • 使 律 法 的 义 成 就 在 我 们 这 不 随 从 肉 体 , 只 随 从 圣 灵 的 人 身 上 。
 • 因 为 随 从 肉 体 的 人 体 贴 肉 体 的 事 , 随 从 圣 灵 的 人 体 贴 圣 灵 的 事 。
 • 体 贴 肉 体 的 , 就 是 死 , 体 贴 圣 灵 的 , 乃 是 生 命 , 平 安 。
 • 原 来 体 贴 肉 体 的 , 就 是 与 神 为 仇 。 因 为 不 服 神 的 律 法 , 也 是 不 能 服 。
 • 而 且 属 肉 体 的 人 , 不 能 得 神 的 喜 欢 。
 • 如 果 神 的 灵 住 在 你 们 心 里 , 你 们 就 不 属 肉 体 , 乃 属 圣 灵 了 。 人 若 没 有 基 督 的 灵 , 就 不 是 属 基 督 的 。
 • 基 督 若 在 你 们 心 里 , 身 体 就 因 罪 而 死 , 心 灵 却 因 义 而 活 。
 • 然 而 叫 耶 稣 从 死 里 复 活 者 的 灵 , 若 住 在 你 们 心 里 , 那 叫 基 督 耶 稣 从 死 里 复 活 的 , 也 必 藉 着 住 在 你 们 心 里 的 圣 灵 , 使 你 们 必 死 的 身 体 又 活 过 来 。
 • 弟 兄 们 , 这 样 看 来 , 我 们 并 不 是 欠 肉 体 的 债 , 去 顺 从 肉 体 活 着 。
 • 你 们 若 顺 从 肉 体 活 着 必 要 死 。 若 靠 着 圣 灵 治 死 身 体 的 恶 行 必 要 活 着 。
 • 因 为 凡 被 神 的 灵 引 导 的 , 都 是 神 的 儿 子 。
 • 你 们 所 受 的 不 是 奴 仆 的 心 , 仍 旧 害 怕 。 所 受 的 乃 是 儿 子 的 心 , 因 此 我 们 呼 叫 阿 爸 , 父 。
 • 圣 灵 与 我 们 的 心 同 证 我 们 是 神 的 儿 女 。
 • 既 是 儿 女 , 便 是 后 嗣 , 就 是 神 的 后 嗣 , 和 基 督 同 作 后 嗣 。 如 果 我 们 和 他 一 同 受 苦 , 也 必 和 他 一 同 得 荣 耀 。
 • 我 想 现 在 的 苦 楚 , 若 比 将 来 要 显 于 我 们 的 荣 耀 , 就 不 足 介 意 了 。
 • 受 造 之 物 , 切 望 等 候 神 的 众 子 显 出 来 。
 • 因 为 受 造 之 物 服 在 虚 空 之 下 , 不 是 自 己 愿 意 , 乃 是 因 那 叫 他 如 此 的 。
 • 但 受 造 之 物 仍 然 指 望 脱 离 败 坏 的 辖 制 , 得 享 神 儿 女 自 由 的 荣 耀 。 ( 享 原 文 作 入 )
 • 我 们 知 道 一 切 受 造 之 物 , 一 同 叹 息 劳 苦 , 直 到 如 今 。
 • 不 但 如 此 , 就 是 我 们 这 有 圣 灵 初 结 果 子 的 , 也 是 自 己 心 里 叹 息 , 等 候 得 着 儿 子 的 名 分 , 乃 是 我 们 的 身 体 得 赎 。
 • 我 们 得 救 是 在 乎 盼 望 。 只 是 所 见 的 盼 望 不 是 盼 望 。 谁 还 盼 望 他 所 见 的 呢 。 ( 有 古 卷 作 人 所 看 见 的 何 必 再 盼 望 呢 )
 • 但 我 们 若 盼 望 那 所 不 见 的 , 就 必 忍 耐 等 候 。
 • 况 且 我 们 的 软 弱 有 圣 灵 帮 助 , 我 们 本 不 晓 得 当 怎 样 祷 告 , 只 是 圣 灵 亲 自 用 说 不 出 来 的 叹 息 , 替 我 们 祷 告 。
 • 鉴 查 人 心 的 , 晓 得 圣 灵 的 意 思 因 为 圣 灵 照 着 神 的 旨 意 替 圣 徒 祈 求 。
 • 我 们 晓 得 万 事 都 互 相 效 力 , 叫 爱 神 的 人 得 益 处 , 就 是 按 他 旨 意 被 召 的 人 。
 • 因 为 他 豫 先 所 知 道 的 人 , 就 豫 先 定 下 效 法 他 儿 子 的 模 样 , 使 他 儿 子 在 许 多 弟 兄 中 作 长 子 。
 • 豫 先 所 定 下 的 人 又 召 他 们 来 。 所 召 来 的 人 , 又 称 他 们 为 义 。 所 称 为 义 的 人 , 又 叫 他 们 得 荣 耀 。
 • 既 是 这 样 , 还 有 什 么 说 的 呢 。 神 若 帮 助 我 们 , 谁 能 抵 挡 我 们 呢 。
 • 神 既 不 爱 惜 自 己 的 儿 子 为 我 们 众 人 舍 了 , 岂 不 也 把 万 物 和 他 一 同 白 白 的 赐 给 我 们 麽 。
 • 谁 能 控 告 神 所 拣 选 的 人 呢 。 有 神 称 他 们 为 义 了 。 ( 或 作 是 称 他 们 为 义 的 神 麽 )
 • 谁 能 定 他 们 的 罪 呢 。 有 基 督 耶 稣 已 经 死 了 , 而 且 从 死 里 复 活 , 现 今 在 神 的 右 边 , 也 替 我 们 祈 求 。 ( 有 基 督 云 云 或 作 是 已 经 死 了 而 且 从 死 里 复 活 现 今 在 神 的 右 边 也 替 我 们 祈 求 的 基 督 耶 稣 麽 )
 • 谁 能 使 我 们 与 基 督 的 爱 隔 绝 呢 。 难 道 是 患 难 麽 , 是 困 苦 麽 , 是 逼 迫 麽 , 是 肌 饿 麽 , 是 赤 身 露 体 麽 , 是 危 险 麽 , 是 刀 剑 麽 。
 • 如 经 上 所 记 , 我 们 为 你 的 缘 故 , 终 日 被 杀 。 人 看 我 们 如 将 宰 的 羊
 • 然 而 靠 着 我 们 的 主 , 在 这 一 切 的 事 上 , 已 经 得 胜 有 馀 了 。
 • 因 为 我 深 信 无 论 是 生 , 是 天 使 , 是 掌 权 的 , 是 有 能 的 , 是 现 在 的 事 , 是 将 来 的 事 ,
 • 是 高 处 的 , 是 低 处 的 , 是 别 的 受 造 之 物 , 都 不 能 叫 我 们 与 神 的 爱 隔 绝 。 这 爱 是 在 我 们 的 主 基 督 里 的 。