Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • Ни еди́но у́бо ны́нѣ осужде́нiе су́щымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, не по пло́ти ходя́щымъ, но по ду́ху:
 • [Зач. 96А.] зако́нъ бо ду́ха жи́зни о Христѣ́ Иису́сѣ свободи́лъ мя́ е́сть от­ зако́на грѣхо́внаго и сме́рти.
 • Немощно́е бо зако́на, въ не́мже немоще­с­т­вова́­ше пло́тiю, Бо́гъ Сы́на сво­его́ посла́ въ подо́бiи пло́ти грѣха́, и о грѣсѣ́ осуди́ грѣ́хъ во пло́ти,
 • да оправда́нiе зако́на испо́лнит­ся въ на́съ, не по пло́ти ходя́щихъ, но по ду́ху.
 • Су́щiи бо по пло́ти плотска́я му́др­ст­вуютъ: а и́же по ду́ху, духо́вная.
 • Мудрова́нiе бо плотско́е сме́рть е́сть, а мудрова́нiе духо́вное живо́тъ и ми́ръ,
 • зане́ мудрова́нiе плотско́е вражда́ на Бо́га: зако́ну бо Бо́жiю не покаря́ет­ся, ниже́ бо мо́жетъ.
 • [Зач. 96Б.] Су́щiи же во пло́ти Бо́гу угоди́ти не мо́гутъ.
 • Вы́ же нѣ́сте во пло́ти, но въ ду́сѣ, поне́же Ду́хъ Бо́жiй живе́тъ въ ва́съ. А́ще же кто́ Ду́ха Христо́ва не има́ть, се́й нѣ́сть его́въ.
 • А́ще же Христо́съ въ ва́съ, пло́ть у́бо мертва́ грѣха́ ра́ди, ду́хъ же живе́тъ пра́вды ра́ди.
 • А́ще ли же Ду́хъ воскреси́в­шаго Иису́са от­ ме́ртвыхъ живе́тъ въ ва́съ, воз­дви́гiй Христа́ изъ ме́ртвыхъ оживотвори́тъ и ме́ртвен­ная тѣлеса́ ва́ша, живу́щимъ Ду́хомъ его́ въ ва́съ.
 • Тѣ́мже у́бо, бра́тiе, должни́ е́смы не пло́ти, е́же по пло́ти жи́ти.
 • А́ще бо по пло́ти живе́те, и́мате умре́ти, а́ще ли ду́хомъ дѣя́нiя пло́тская умерщвля́ете, жи́ви бу́дете:
 • [Зач. 97.] ели́цы бо Ду́хомъ Бо́жiимъ во́дят­ся, сі́и су́ть сы́нове Бо́жiи:
 • не прiя́сте бо ду́ха рабо́ты па́ки въ боя́знь, но прiя́сте Ду́ха сыноположе́нiя, о не́мже вопiе́мъ: а́вва о́тче.
 • Са́мый Ду́хъ спослуше­ст­ву́етъ ду́хови на́­шему, я́ко е́смы ча́да Бо́жiя.
 • А́ще же ча́да, и наслѣ́дницы: наслѣ́дницы у́бо Бо́гу, снаслѣ́дницы же Христу́, поне́же съ ни́мъ стра́ждемъ, да и съ ни́мъ просла́вимся.
 • Непщу́ю бо, я́ко недосто́йны стра́сти ны́нѣшняго вре́мене къ хотя́щей сла́вѣ яви́тися въ на́съ.
 • Ча́янiе бо тва́ри, от­крове́нiя сыно́въ Бо́жiихъ ча́етъ:
 • суетѣ́ бо тва́рь повину́ся не во́лею, но за повину́в­шаго ю́, на упова́нiи,
 • я́ко и сама́ тва́рь свободи́т­ся от­ рабо́ты истлѣ́нiя въ свобо́ду сла́вы ча́дъ Бо́жiихъ.
 • [Зач. 98.] Вѣ́мы бо, я́ко вся́ тва́рь съ на́ми совоз­дыха́етъ и сболѣ́знуетъ да́же доны́нѣ:
 • не то́чiю же, но и са́ми нача́токъ Ду́ха иму́ще, и мы́ са́ми въ себѣ́ воз­дыха́емъ, всыновле́нiя ча́юще, избавле́нiя тѣ́лу на́­шему.
 • Упова́нiемъ бо спасо́хомся. Упова́нiе же ви́димое, нѣ́сть упова́нiе: е́же бо ви́дитъ кто́, что́ и упова́етъ?
 • А́ще ли, его́же не ви́димъ, надѣ́емся, терпѣ́нiемъ жде́мъ.
 • Си́це же и Ду́хъ спосо́б­ст­вуетъ на́мъ въ не́мощехъ на́шихъ: о че́сомъ бо помо́лимся, я́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, но са́мъ Ду́хъ хода́тай­ст­вуетъ о на́съ воз­дыха́нiи неизглаго́лан­ными.
 • Испыта́яй же сердца́ вѣ́сть, что́ е́сть мудрова́нiе Ду́ха, я́ко по Бо́гу приповѣ́дуетъ {хода́тай­ст­вуетъ} о святы́хъ.
 • [Зач. 99.] Вѣ́мы же, я́ко лю́бящымъ Бо́га вся́ поспѣше­ст­ву́ютъ во благо́е, су́щымъ по предувѣ́дѣнiю зва́н­нымъ:
 • и́хже бо предувѣ́дѣ, [тѣ́хъ] и предуста́ви сообра́зныхъ бы́ти о́бразу Сы́на сво­его́, я́ко бы́ти ему́ перворо́дну во мно́гихъ бра́тiяхъ:
 • а и́хже предуста́ви, тѣ́хъ и при­­зва́: а и́хже при­­зва́, си́хъ и оправда́: а и́хже оправда́, си́хъ и просла́ви.
 • Что́ у́бо рече́мъ къ си́мъ, а́ще Бо́гъ по на́съ, кто́ на ны́?
 • И́же у́бо сво­его́ Сы́на не пощадѣ́, но за на́съ всѣ́хъ преда́лъ е́сть его́, ка́ко у́бо не и съ ни́мъ вся́ на́мъ да́р­ст­вуетъ?
 • Кто́ по­е́млетъ на избра́н­ныя Бо́жiя, Бо́гъ оправда́яй.
 • Кто́ осужда́яй? Христо́съ Иису́съ уме́рый, па́че же и воскре́сый, и́же и е́сть о десну́ю Бо́га, и́же и хода́тай­ст­вуетъ о на́съ.
 • Кто́ ны́ разлучи́тъ от­ любве́ Бо́жiя, ско́рбь ли, или́ тѣснота́, или́ гоне́нiе, или́ гла́дъ, или́ нагота́, или́ бѣда́, или́ ме́чь? я́коже е́сть пи́сано:
 • я́ко тебе́ ра́ди умерщвля́еми е́смы ве́сь де́нь: вмѣни́хомся я́коже о́вцы заколе́нiя.
 • Но во всѣ́хъ си́хъ препобѣжда́емъ за воз­лю́бльшаго ны́.
 • Извѣсти́хся бо, я́ко ни сме́рть, ни живо́тъ, ни а́нгели, ни нача́ла, ниже́ си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая,
 • ни высота́, ни глубина́, ни и́на тва́рь ка́я воз­мо́жетъ на́съ разлучи́ти от­ любве́ Бо́жiя, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́­шемъ.
 • Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
 • [Зач. 96А.] потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
 • Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти,
 • чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
 • Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.
 • Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир,
 • потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
 • [Зач. 96Б.] Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
 • Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.
 • А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
 • Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
 • Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
 • ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
 • [Зач. 97.] Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
 • Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
 • Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
 • А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
 • Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас.
 • Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
 • потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде,
 • что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
 • [Зач. 98.] Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
 • и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.
 • Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?
 • Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
 • Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
 • Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
 • [Зач. 99.] Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
 • Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.
 • А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
 • Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
 • Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
 • Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.
 • Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
 • Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:
 • за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
 • Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
 • Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
 • ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
 • Ошентип, азыр Машайак Ыйсанын ичинде кєнљљкљр табияты боюнча эмес, Рух боюнча жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт.
 • Анткени Машайак Ыйса аркылуу љмєр берєєчє Рухтун мыйзамы мени кєнљљнєн жана љлємдєн мыйзамынан бошотту.
 • Анткени мыйзам кєнљљкљр табияттын айынан кєчсєз болуп калгандыктан, Кудай Љзєнєн Уулун кєнљљкљр адамдын денесиндей дене менен кєнљљ єчєн чалынуучу курмандык катары жиберип, денеде жашаган кєнљљнє соттоду.
 • Ал кєнљљкљр табиятыбыздын каалоосу боюнча эмес, Рухтун каалоосу боюнча жашаган бизде мыйзам талап кылган адилдик болушу єчєн ушундай кылды.
 • Анткени кєнљљкљр табияттын каалоосу боюнча жашагандар кєнљљкљр табияттын каалоосу жљнєндљ, ал эми Рухтун каалоосу боюнча жашагандар Рухтун каалоосу жљнєндљ ойлошот.
 • Кєнљљкљр табияттын каалоосу жљнєндљ ойлоо љлємгљ дуушар кылат, Рухтун каалоосу жљнєндљ ойлоо љмєр жана тынчтык берет.
 • Анткени кєнљљкљр табияттын каалоосу жљнєндљ ойлоо – Кудайга каршы кастык, себеби ал Кудайдын мыйзамына баш ийбейт, баш ие да албайт.
 • Ошондуктан кєнљљкљр табияттын каалоосу боюнча жашагандар Кудайга жага алышпайт.
 • Эгерде силердин ичињерде, чын эле, Кудайдын Руху жашап жатса, анда силер кєнљљкљр табиятыњардын каалоосу боюнча эмес, Рухтун каалоосу боюнча жашап жатасыњар. Кимде Машайактын Руху жок болсо, ал Машайактыкы эмес.
 • Эгерде Машайак силердин ичињерде болсо, анда денењер кєнљљ єчєн љлєк, бирок рухуњар адилдик єчєн тирєє.
 • Эгерде Машайак Ыйсаны љлгљндљрдєн арасынан тирилткен Кудайдын Руху силердин ичињерде жашап жатса, анда Машайак Ыйсаны љлгљндљрдєн арасынан тирилткен Кудай силердин ичињерде жашаган Љз Руху менен силердин љлєк денењерди да тирилтет.
 • Ошондуктан, бир туугандар, кєнљљкљр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашагыдай, кєнљљкљр табиятыбызга карыздар эмеспиз.
 • Анткени кєнљљкљр табиятыњардын каалоосу боюнча жашасањар, анда љлљсєњљр. Ал эми кєнљљкљр табияттын иштерин Рухтун жардамы менен љлтєрсљњљр, анда тирєє болосуњар.
 • Анткени Кудайдын Рухунун жетеги менен жєргљндљрдєн баары – Кудайдын балдары.
 • Себеби силер кайрадан коркунуч менен жашоо єчєн кулдуктун рухун кабыл алган жоксуњар, тескерисинче, Кудайдын баласы кылган Рухту кабыл алдыњар. Ошол Рух аркылуу: «“Абба!”, Ата!» – деп чакырабыз.
 • Ошол Рухтун Љзє биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди кєбљлљндєрєп жатат.
 • Эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машайак менен бирге дањкталыш єчєн, Аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз, Машайак менен мурасташпыз.
 • Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган дањкка салыштырганда, азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм.
 • Анткени жаратылгандын бардыгы Кудайдын балдарынын айкын болуусун чыдамсыздык менен кєтєп жатышат.
 • Себеби жаратылгандын бардыгы курулай убаракерчиликке љз каалоолору менен эмес, љздљрєн баш ийдиргендин каалоосу боюнча баш ийишкен.
 • Анткени жаратылгандын бардыгынын жок болуу кулдугунан чыгып, Кудайдын балдарынын дањктуу эркиндигине ээ болобуз деген ємєтє бар.
 • Анткени жаратылгандын бардыгы ушул убакка чейин чогуу онтоп, толгоо тарткан сыяктуу азап тартып жатканын билебиз.
 • Жаратылгандын бардыгы эле эмес, биз да Рухтун баштапкы жемишине ээ болгонубуз менен, ичибизден онтоп, Кудайдын бала кылып алуусун жана кєнљљкљр табиятыбыздан куткарылууну кєтєп жатабыз.
 • Анткени биз ємєт менен куткарылдык. Бирок ємєттљнгљн нерсебизди кљрєп турсак, ємєтєбєз ємєт болуудан калат. Ємєттљнгљн нерсесин кљргљн адам эмнеге ємєттљнмљк эле?
 • Эгерде биз кљрєнбљгљн нерсеге ємєттљнєп жатсак, анда чыдамдуулук менен кєтљбєз.
 • Анын єстєнљ, Рух да алсыз болгон кезибизде бизге кєч берип турат. Анткени биз эмне жљнєндљ жана кантип сыйынышыбыз керектигин билбейбиз, бирок Рух Љзє тил жеткис улутунуулары менен биз єчєн арачылык кылат.
 • Ошондо адамдардын жєрљгєн сынаган Кудай Рухтун ою кандай экенин билет. Анткени Рух ыйыктар єчєн Кудайга жаккандай арачылык кылат.
 • Анын єстєнљ, Кудайды сєйгљндљргљ, Анын каалоосу боюнча чакырылгандарга бардык нерсе жакшылыкка болорун билебиз.
 • Анткени Кудай мурунтадан билген адамдарын Љзєнєн Уулуна окшош кылууну алдын ала белгилеп койгон. Анткени Ал бир туугандарынын туну болушу керек.
 • Кудай кимдерди алдын ала белгилесе, ошолорду чакырды, чакыргандарын актады, актагандарын дањктады.
 • Бул жљнєндљ эмне демекчибиз? Эгерде Кудай биз тарапта болсо, бизге ким каршы чыга алат?
 • Љз Уулун аябастан, Аны баарыбыз єчєн берген Кудай кантип бизге Уулу менен кошо бардыгын бербесин?
 • Кудай тандап алгандарды ким айыптайт? Аларды Кудай Љзє актайт.
 • Аларды ким соттойт? Љлєп, кайра тирилген, Кудайдын оњ жагында отурган Машайак Ыйса биз єчєн арачылык кылат.
 • Бизди Машайактын сєйєєсєнљн ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, ачкачылыкпы, жылањачтыкпы, коркунучпу, кылычпы?
 • Ыйык Жазууда жазылгандай: «Сен єчєн бизди кєн сайын љлтєрєп жатышат. Биз алар єчєн мууздала турган койлор сыяктуубуз».
 • Бирок мунун бардыгын бизди сєйгљн Кудайдын кєчє менен жењебиз.
 • Анткени Кудайдын Тењирибиз Машайак Ыйса аркылуу кљрсљткљн сєйєєсєнљн бизди љлєм да, љмєр да, периштелер да, жогоркулар да, кєчтљр да, азыркы учур да, келечек да,
 • бийиктик да, терењдик да, жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенемин.