Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 100.] И́стину глаго́лю о Христѣ́, не лгу́, послуше­ст­ву́ющей ми́ со́вѣсти мо­е́й Ду́хомъ святы́мъ,
 • я́ко ско́рбь ми́ е́сть ве́лiя и непрестаю́щая болѣ́знь се́рдцу мо­ему́:
 • моли́лъ бы́хъ ся́ бо са́мъ а́зъ от­луче́нъ бы́ти от­ Христа́ по бра́тiи мо­е́й, сро́дницѣхъ мо­и́хъ по пло́ти,
 • и́же су́ть Изра́или́те, и́хже всыновле́нiе и сла́ва, и завѣ́ти и законоположе́нiе, и служе́нiе и обѣтова́нiя:
 • и́хже отцы́, и от­ ни́хже Христо́съ по пло́ти, сы́й надъ всѣ́ми Бо́гъ благослове́нъ во вѣ́ки, ами́нь.
 • [Зач. 101.] Не та́коже, я́ко от­паде́ сло́во Бо́жiе: не вси́ бо су́щiи от­ Изра́иля, сі́и Изра́иль,
 • ни зане́ су́ть сѣ́мя Авраа́мле, вси́ ча́да: но во Исаа́цѣ, рече́, нарече́т­ся ти́ сѣ́мя.
 • Си́рѣчь, не ча́да пло́тская, сiя́ ча́да Бо́жiя: но ча́да обѣтова́нiя при­­чита́ют­ся въ сѣ́мя.
 • Обѣтова́нiя бо сло́во сiе́: на сiе́ вре́мя прiиду́, и бу́детъ Са́ррѣ сы́нъ.
 • Не то́чiю же, но и Реве́кка от­ еди́наго ло́жа Исаа́ка о́тца на́­шего иму́щи:
 • еще́ бо не ро́ждшымся, ни сотвори́в­шымъ что́ благо или́ зло́, да по избра́нiю предложе́нiе Бо́жiе пребу́детъ
 • не от­ дѣ́лъ, но от­ при­­зыва́ющаго, рече́ся е́й, я́ко бо́лiй порабо́таетъ ме́ншему,
 • я́коже е́сть пи́сано: Иа́кова воз­люби́хъ, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ? Еда́ непра́вда у Бо́га? Да не бу́детъ.
 • Моисе́ови бо глаго́летъ: поми́лую, его́же а́ще поми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще уще́дрю.
 • Тѣ́мже у́бо ни хотя́щаго, ни теку́щаго, но ми́лу­ю­щаго Бо́га.
 • Глаго́летъ бо писа́нiе фарао́нови: я́ко на и́стое Сі́е воз­двиго́хъ тя́, я́ко да покажу́ тобо́ю си́лу мою́, и да воз­вѣсти́т­ся и́мя мое́ по все́й земли́.
 • [Зач. 102.] Тѣ́мже у́бо его́же хо́щетъ, ми́луетъ: а его́же хо́щетъ, ожесточа́етъ.
 • Рече́ши у́бо ми́: чесо́ ра́ди еще́ укоря́етъ, во́ли бо его́ кто́ проти́витися мо́жетъ?
 • Тѣ́мже у́бо, о, человѣ́че, ты́ кто́ еси́, проти́въ от­вѣща́яй богови? еда́ рече́тъ зда́нiе созда́в­шему е́: почто́ мя́ сотвори́лъ еси́ та́ко?
 • Или́ не и́мать вла́сти скуде́льникъ на бре́нiи, от­ того́жде смѣше́нiя сотвори́ти о́въ у́бо сосу́дъ въ че́сть, о́въ же не въ че́сть?
 • А́ще же хотя́ Бо́гъ показа́ти гнѣ́въ сво́й и яви́ти си́лу свою́, пренесе́ во мно́зѣ долготерпѣ́нiи сосу́ды гнѣ́ва соверше́ны въ поги́бель:
 • и да ска́жетъ бога́т­ст­во сла́вы сво­ея́ на сосу́дѣхъ ми́лости, я́же предугото́ва въ сла́ву,
 • и́хже и при­­зва́ на́съ не то́чiю от­ иуде́й, но и от­ язы́къ:
 • я́коже и во осі́и глаго́летъ: нареку́ не лю́ди моя́ лю́ди моя́, и невоз­лю́бленую воз­лю́блену:
 • и бу́детъ, на мѣ́стѣ, идѣ́же рече́ся и́мъ: не лю́дiе мо­и́ есте́ вы́, та́мо нареку́т­ся сы́нове Бо́га жива́го.
 • Иса́iа же вопiе́тъ о Изра́или: а́ще бу́детъ число́ сыно́въ Изра́илевыхъ я́ко песо́къ морскі́й, оста́нокъ спасе́т­ся:
 • сло́во бо скончава́я и сокраща́я въ пра́вдѣ, я́ко сло́во сокраще́но сотвори́тъ Госпо́дь на земли́,
 • и я́коже прорече́ Иса́iа: а́ще не бы Госпо́дь Савао́ѳъ оста́вилъ на́мъ сѣ́мене, я́коже Cодо́мъ у́бо бы́ли бы́хомъ, и я́коже Гомо́рру уподо́билися бы́хомъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ, я́ко язы́цы, не гоня́щiи пра́вду, постиго́ша пра́вду, пра́вду же, я́же от­ вѣ́ры:
 • Изра́иль же, гоня́ зако́нъ пра́вды, въ зако́нъ пра́вды не пости́же.
 • Чесо́ ра́ди? Зане́ не от­ вѣ́ры, но от­ дѣ́лъ зако́на: преткну́шася бо о ка́мень претыка́нiя,
 • я́коже е́сть пи́сано: се́, полага́ю въ Сiо́нѣ ка́мень претыка́нiя и ка́мень собла́зна: и вся́къ вѣ́руяй въ о́нь не постыди́т­ся.
 • [Зач. 100.] Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,
 • что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему:
 • я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти,
 • то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;
 • их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь.
 • [Зач. 101.] Но не то́, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля;
 • и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.
 • То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.
 • А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.
 • И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего.
 • Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило
 • не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего,
 • как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.
 • Что́ же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.
 • Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.
 • Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.
 • Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.
 • [Зач. 102.] Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
 • Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?»
 • А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?»
 • Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?
 • Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,
 • дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе,
 • над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?
 • Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленною.
 • И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго.
 • А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется;
 • ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле.
 • И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре.
 • Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры.
 • А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.
 • Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения,
 • как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.
 • Мен Машайактын ичинде болуу менен, чындыкты айтып жатам, калп айтпаганымды Ыйык Рух аркылуу ыйыкталган абийирим да кєбљлљндєрєп жатат.
 • Менин кайгым чоњ, жєрљгєм сыздап турат.
 • Анткени бир туугандарым, кандаштарым єчєн жалгыз мен каргышка калып, Машайактан ажыратылууну каалар элем.
 • Алар – Ысрайылдын урпактары. Кудай аларды бала кылып алды, дањкка бљлљдє, алар менен келишимдерди тєздє, аларга мыйзам да, Кудайга табынуу кызматын да, убадаларды да берди.
 • Тєпкє ата-бабалар да алардыкы, Машайак да алардан чыккан. Ал – бардыгынын єстєнљн башкарып турган Кудай. Ага тєбљлєк дањк таандык! Оомийин.
 • Кудайдын Сљзє љз кєчєн жоготту деп айтпаймын. Бирок Ысрайылдан чыккандардын бардыгы эле ысрайылдыктар эмес.
 • Ыбрайымдын тукумунан чыккандардын баары эле анын балдары дегенди билдирбейт. Бирок Ыйык Жазууда: «Сенин тукумуњ Ыскактан тарайт», – деп жазылган.
 • Башкача айтканда, табигый жол менен тљрљлгљн балдардын баары эле Кудайдын балдары эмес, Кудайдын убадасы боюнча тљрљлгљн балдар гана чыныгы тукум болуп эсептелет.
 • Ал убада болсо мындай: «Мен кийинки жылы ушул убакта кайра келем, ошондо Саара уулдуу болот».
 • Саарага гана эмес, Ребекага да убада берилген. Ал атабыз Ыскактан кош бойлуу болуп,
 • эгиздерди тљрљй элегинде эле, алар жаман же жакшы иш кыла элегинде эле, Кудай ага: «Улуусу кичєєсєнљ кул болот», – деп айткан. Кудайдын алдын ала белгилеген максаты жакшы иштердин негизинде эмес, Чакыргандын Љз эрки боюнча ишке ашышы єчєн ушундай болгон.
 • Бул жљнєндљ Ыйык Жазууда: «Мен Жакыпты жакшы кљрєп калдым, Эйсапты болсо жаман кљрєп калдым», – деп жазылган.
 • Буга эмне дейбиз? Кудай да адилетсизби? Албетте, жок!
 • Анткени Ал Муса пайгамбарга: «Ырайым кылгым келгенине ырайым кылам, аягым келгенин аяйм», – деген.
 • Демек, Кудайдын ырайым кылуусу адамдын каалоосуна, аракетине байланыштуу эмес, ырайым кылчу Кудайдын Љзєнљ байланыштуу.
 • Ыйык Жазууда Кудайдын фараонго мындай деп айткан сљзє жазылган: «Сага кєчємдє кљрсљтєш єчєн, Менин ысымым бєткєл жер жєзєндљ жар салынышы єчєн, Мен сени падыша кылып койдум».
 • Демек, Ал каалаган адамына ырайым кылат, каалаган адамынын жєрљгєн катуулантат.
 • Эми сен мага: «Андай болсо Кудай эмне єчєн адамдарды айыптайт? Анын эркине ким каршы чыга алат?» – дээрсињ.
 • Эй, адам, Кудай менен талашып-тартышкыдай, сен кимсињ? Жасалган нерсе љзєн жасаганга: «Мени эмне єчєн мындай кылып жасадыњ?» – деп айтабы?
 • Же карапачынын бир эле ылайдан сыйга урунула турган да, кєндљ урунула турган да идиш жасоого укугу жокпу?
 • Эгерде Кудай Љзєнєн каарын тљгєєнє жана Љзєнєн кєчєн кљрсљтєєнє каалап, кыйратылууга даяр турган, каар тљгєлљ турган идиштерди ушунчалык чыдамдуулук менен сактаган болсо, эмне дей алабыз?
 • Эгерде Љзєнєн дањкынын байлыгын кљрсљтєш єчєн, Љзє дањкка бљлљљ єчєн даярдаган, боорукерлик кљрсљтєлљ турган идиштер єчєн ушундай кылган болсо,
 • жєйєттљрдєн арасынан эле эмес, бутпарастардын арасынан да чакырылып алынган ошол идиштер биз болсок, эмне дей алабыз?
 • Анткени Кудай Ошуя пайгамбар аркылуу мындай деген: «Менин элим болбогон элди Менин элим дейм, Менин сєйєктєєм болбогон элди Менин сєйєктєєм дейм».
 • Аларга: «Силер Менин элим эмессињер», – деп айтылган жерде алар тирєє Кудайдын уулдары деп аталышат.
 • Ал эми Ышайа пайгамбар Ысрайыл эли жљнєндљ: «Ысрайыл уулдарынын саны дењиздин кумундай кљп болсо да, калдыгы гана куткарылат.
 • Анткени Кудай жер єстєндљ Љз ишин акыйкаттык менен аягына чейин чыгарат, кечиктирбей аткарат», – деп жар салган.
 • Ышайа пайгамбар алдын ала айткандай: «Эгерде Себайот Тењир биздин тукумубузду калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз».
 • Анда эмне демекчибиз? Адилдикке умтулбаган бутпарастар ишеним аркылуу адилдикке жетишти.
 • Ал эми адилдиктин мыйзамына умтулган ысрайылдыктар адилдиктин мыйзамына жетишкен жок.
 • Эмне єчєн? Анткени алар адилдикти ишеним аркылуу издебей, жакшы иштер аркылуу издешти. Алар мєдєрєлтљ турган ташка мєдєрєлєштє.
 • Анткени Ыйык Жазууда: «Мына, Мен Сионго мєдєрєлтљ турган таш жана азгырык боло турган аска коёмун, бирок Ага ишенген адам уятка калбайт», – деп жазылган.