Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 100.] И́стину глаго́лю о Христѣ́, не лгу́, послуше­ст­ву́ющей ми́ со́вѣсти мо­е́й Ду́хомъ святы́мъ,
 • я́ко ско́рбь ми́ е́сть ве́лiя и непрестаю́щая болѣ́знь се́рдцу мо­ему́:
 • моли́лъ бы́хъ ся́ бо са́мъ а́зъ от­луче́нъ бы́ти от­ Христа́ по бра́тiи мо­е́й, сро́дницѣхъ мо­и́хъ по пло́ти,
 • и́же су́ть Изра́или́те, и́хже всыновле́нiе и сла́ва, и завѣ́ти и законоположе́нiе, и служе́нiе и обѣтова́нiя:
 • и́хже отцы́, и от­ ни́хже Христо́съ по пло́ти, сы́й надъ всѣ́ми Бо́гъ благослове́нъ во вѣ́ки, ами́нь.
 • [Зач. 101.] Не та́коже, я́ко от­паде́ сло́во Бо́жiе: не вси́ бо су́щiи от­ Изра́иля, сі́и Изра́иль,
 • ни зане́ су́ть сѣ́мя Авраа́мле, вси́ ча́да: но во Исаа́цѣ, рече́, нарече́т­ся ти́ сѣ́мя.
 • Си́рѣчь, не ча́да пло́тская, сiя́ ча́да Бо́жiя: но ча́да обѣтова́нiя при­­чита́ют­ся въ сѣ́мя.
 • Обѣтова́нiя бо сло́во сiе́: на сiе́ вре́мя прiиду́, и бу́детъ Са́ррѣ сы́нъ.
 • Не то́чiю же, но и Реве́кка от­ еди́наго ло́жа Исаа́ка о́тца на́­шего иму́щи:
 • еще́ бо не ро́ждшымся, ни сотвори́в­шымъ что́ благо или́ зло́, да по избра́нiю предложе́нiе Бо́жiе пребу́детъ
 • не от­ дѣ́лъ, но от­ при­­зыва́ющаго, рече́ся е́й, я́ко бо́лiй порабо́таетъ ме́ншему,
 • я́коже е́сть пи́сано: Иа́кова воз­люби́хъ, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ? Еда́ непра́вда у Бо́га? Да не бу́детъ.
 • Моисе́ови бо глаго́летъ: поми́лую, его́же а́ще поми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще уще́дрю.
 • Тѣ́мже у́бо ни хотя́щаго, ни теку́щаго, но ми́лу­ю­щаго Бо́га.
 • Глаго́летъ бо писа́нiе фарао́нови: я́ко на и́стое Сі́е воз­двиго́хъ тя́, я́ко да покажу́ тобо́ю си́лу мою́, и да воз­вѣсти́т­ся и́мя мое́ по все́й земли́.
 • [Зач. 102.] Тѣ́мже у́бо его́же хо́щетъ, ми́луетъ: а его́же хо́щетъ, ожесточа́етъ.
 • Рече́ши у́бо ми́: чесо́ ра́ди еще́ укоря́етъ, во́ли бо его́ кто́ проти́витися мо́жетъ?
 • Тѣ́мже у́бо, о, человѣ́че, ты́ кто́ еси́, проти́въ от­вѣща́яй богови? еда́ рече́тъ зда́нiе созда́в­шему е́: почто́ мя́ сотвори́лъ еси́ та́ко?
 • Или́ не и́мать вла́сти скуде́льникъ на бре́нiи, от­ того́жде смѣше́нiя сотвори́ти о́въ у́бо сосу́дъ въ че́сть, о́въ же не въ че́сть?
 • А́ще же хотя́ Бо́гъ показа́ти гнѣ́въ сво́й и яви́ти си́лу свою́, пренесе́ во мно́зѣ долготерпѣ́нiи сосу́ды гнѣ́ва соверше́ны въ поги́бель:
 • и да ска́жетъ бога́т­ст­во сла́вы сво­ея́ на сосу́дѣхъ ми́лости, я́же предугото́ва въ сла́ву,
 • и́хже и при­­зва́ на́съ не то́чiю от­ иуде́й, но и от­ язы́къ:
 • я́коже и во осі́и глаго́летъ: нареку́ не лю́ди моя́ лю́ди моя́, и невоз­лю́бленую воз­лю́блену:
 • и бу́детъ, на мѣ́стѣ, идѣ́же рече́ся и́мъ: не лю́дiе мо­и́ есте́ вы́, та́мо нареку́т­ся сы́нове Бо́га жива́го.
 • Иса́iа же вопiе́тъ о Изра́или: а́ще бу́детъ число́ сыно́въ Изра́илевыхъ я́ко песо́къ морскі́й, оста́нокъ спасе́т­ся:
 • сло́во бо скончава́я и сокраща́я въ пра́вдѣ, я́ко сло́во сокраще́но сотвори́тъ Госпо́дь на земли́,
 • и я́коже прорече́ Иса́iа: а́ще не бы Госпо́дь Савао́ѳъ оста́вилъ на́мъ сѣ́мене, я́коже Cодо́мъ у́бо бы́ли бы́хомъ, и я́коже Гомо́рру уподо́билися бы́хомъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ, я́ко язы́цы, не гоня́щiи пра́вду, постиго́ша пра́вду, пра́вду же, я́же от­ вѣ́ры:
 • Изра́иль же, гоня́ зако́нъ пра́вды, въ зако́нъ пра́вды не пости́же.
 • Чесо́ ра́ди? Зане́ не от­ вѣ́ры, но от­ дѣ́лъ зако́на: преткну́шася бо о ка́мень претыка́нiя,
 • я́коже е́сть пи́сано: се́, полага́ю въ Сiо́нѣ ка́мень претыка́нiя и ка́мень собла́зна: и вся́къ вѣ́руяй въ о́нь не постыди́т­ся.
 • [Зач. 100.] Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,
 • что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему:
 • я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти,
 • то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;
 • их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь.
 • [Зач. 101.] Но не то́, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля;
 • и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.
 • То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.
 • А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.
 • И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего.
 • Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило
 • не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего,
 • как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.
 • Что́ же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.
 • Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.
 • Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.
 • Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.
 • [Зач. 102.] Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
 • Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?»
 • А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?»
 • Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?
 • Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,
 • дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе,
 • над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?
 • Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленною.
 • И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго.
 • А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется;
 • ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле.
 • И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре.
 • Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры.
 • А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.
 • Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения,
 • как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.
 • 我 在 基 督 里 说 真 话 , 并 不 谎 言 , 有 我 良 心 被 圣 灵 感 动 , 给 我 作 见 证 。
 • 我 是 大 有 忧 愁 , 心 里 时 常 伤 痛 。
 • 为 我 弟 兄 , 我 骨 肉 之 亲 , 就 是 自 己 被 咒 诅 , 与 基 督 分 离 , 我 也 愿 意 。
 • 他 们 是 以 色 列 人 。 那 儿 子 的 名 分 , 荣 耀 , 诸 约 , 律 法 , 礼 仪 , 应 许 , 都 是 他 们 的 。
 • 列 祖 就 是 他 们 的 祖 宗 , 按 肉 体 说 , 基 督 也 是 从 他 们 出 来 的 , 他 是 在 万 有 之 上 , 永 远 可 称 颂 的 神 。 阿 们 。
 • 这 不 是 说 神 的 话 落 了 空 。 因 为 从 以 色 列 生 的 , 不 都 是 以 色 列 人 。
 • 也 不 因 为 是 亚 伯 拉 罕 的 后 裔 , 就 都 作 他 的 儿 女 。 惟 独 从 以 撒 生 的 , 才 要 称 为 你 的 后 裔 。
 • 这 就 是 说 , 肉 身 所 生 的 儿 女 , 不 是 神 的 儿 女 。 惟 独 那 应 许 的 儿 女 , 才 算 是 后 裔 。
 • 因 为 所 应 许 的 话 是 这 样 说 , 到 明 年 这 时 候 我 要 来 , 撒 拉 必 生 一 个 儿 子 。
 • 不 但 如 此 , 还 有 利 百 加 , 既 从 一 个 人 , 就 是 从 我 们 的 祖 宗 以 撒 怀 了 孕 。
 • ( 双 子 还 没 生 下 来 , 善 恶 还 没 有 作 出 来 , 只 因 要 显 明 神 拣 选 人 的 旨 意 , 不 在 乎 人 的 行 为 , 乃 在 乎 召 人 的 主 ) 。
 • 神 就 对 利 百 加 说 , 将 来 大 的 要 服 事 小 的 。
 • 正 如 经 上 所 记 , 雅 各 是 我 所 爱 的 , 以 扫 是 我 所 恶 的 。
 • 这 样 , 我 们 可 说 什 么 呢 。 难 道 神 有 什 么 不 公 平 麽 。 断 乎 没 有 。
 • 因 他 对 摩 西 说 , 我 要 怜 悯 谁 , 就 怜 悯 谁 , 要 恩 待 谁 , 就 恩 待 谁 。
 • 据 此 看 来 , 这 不 在 乎 那 定 意 的 , 也 不 在 乎 那 奔 跑 的 , 只 在 乎 发 怜 悯 的 神 。
 • 因 为 经 上 有 话 向 法 老 说 , 我 将 你 兴 起 来 , 特 要 在 你 身 上 彰 显 我 的 权 能 , 并 要 使 我 的 名 传 遍 天 下 。
 • 如 此 看 来 , 神 要 怜 悯 谁 , 就 怜 悯 谁 , 要 叫 谁 刚 硬 , 就 叫 谁 刚 硬 。
 • 这 样 , 你 必 对 我 说 , 他 为 什 么 还 指 责 人 呢 。 有 谁 抗 拒 他 的 旨 意 呢 。
 • 你 这 个 人 哪 , 你 是 谁 , 竟 敢 向 神 强 嘴 呢 。 受 造 之 物 岂 能 对 造 他 的 说 , 你 为 什 么 这 样 造 我 呢 。
 • 陶 匠 难 道 没 有 权 柄 , 从 一 团 泥 里 拿 一 块 作 成 贵 重 的 器 皿 , 又 拿 一 块 作 成 卑 贱 的 器 皿 麽 。
 • 倘 若 神 要 显 明 他 的 忿 怒 , 彰 显 他 的 权 能 , 就 多 多 忍 耐 宽 容 那 可 怒 预 备 遭 毁 灭 的 器 皿 。
 • 又 要 将 他 丰 盛 的 荣 耀 , 彰 显 在 那 蒙 怜 悯 早 豫 备 得 荣 耀 的 器 皿 上 。
 • 这 器 皿 就 是 我 们 被 神 所 召 的 , 不 但 是 从 犹 太 人 中 , 也 是 从 外 邦 人 中 , 这 有 什 么 不 可 呢 。
 • 就 像 神 在 何 西 阿 书 上 说 , 那 本 来 不 是 我 子 民 的 , 我 要 称 为 我 的 子 民 。 本 来 不 是 蒙 爱 的 , 我 要 称 为 蒙 爱 的 。
 • 从 前 在 什 么 地 方 对 他 们 说 , 你 们 不 是 我 的 子 民 , 将 来 就 在 那 里 称 他 们 为 永 生 神 的 儿 子 。
 • 以 赛 亚 指 着 以 色 列 人 喊 着 说 , 以 色 列 人 虽 多 如 海 沙 , 得 救 的 不 过 是 剩 下 的 馀 数 。
 • 因 为 主 要 在 世 上 施 行 他 的 话 , 叫 他 的 话 都 成 全 , 速 速 的 完 结 。
 • 又 如 以 赛 亚 先 前 说 过 , 若 不 是 万 军 之 主 给 我 们 存 留 馀 种 , 我 们 早 已 像 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 的 样 子 了 。
 • 这 样 , 我 们 可 说 什 么 呢 。 那 本 来 不 追 求 义 的 外 邦 人 , 反 得 了 义 , 就 是 因 信 而 得 的 义 。
 • 但 以 色 列 人 追 求 律 法 的 义 , 反 得 不 着 律 法 的 义 。
 • 这 是 什 么 缘 故 呢 。 是 因 为 他 们 不 凭 着 信 心 求 , 只 凭 着 行 为 求 。 他 们 正 跌 在 那 绊 脚 石 上 。
 • 就 如 经 上 所 记 , 我 在 锡 安 放 一 块 绊 脚 的 石 头 , 跌 人 的 磐 石 。 信 靠 他 的 人 必 不 至 于 羞 愧 。