Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 100.] И́стину глаго́лю о Христѣ́, не лгу́, послуше­ст­ву́ющей ми́ со́вѣсти мо­е́й Ду́хомъ святы́мъ,
 • я́ко ско́рбь ми́ е́сть ве́лiя и непрестаю́щая болѣ́знь се́рдцу мо­ему́:
 • моли́лъ бы́хъ ся́ бо са́мъ а́зъ от­луче́нъ бы́ти от­ Христа́ по бра́тiи мо­е́й, сро́дницѣхъ мо­и́хъ по пло́ти,
 • и́же су́ть Изра́или́те, и́хже всыновле́нiе и сла́ва, и завѣ́ти и законоположе́нiе, и служе́нiе и обѣтова́нiя:
 • и́хже отцы́, и от­ ни́хже Христо́съ по пло́ти, сы́й надъ всѣ́ми Бо́гъ благослове́нъ во вѣ́ки, ами́нь.
 • [Зач. 101.] Не та́коже, я́ко от­паде́ сло́во Бо́жiе: не вси́ бо су́щiи от­ Изра́иля, сі́и Изра́иль,
 • ни зане́ су́ть сѣ́мя Авраа́мле, вси́ ча́да: но во Исаа́цѣ, рече́, нарече́т­ся ти́ сѣ́мя.
 • Си́рѣчь, не ча́да пло́тская, сiя́ ча́да Бо́жiя: но ча́да обѣтова́нiя при­­чита́ют­ся въ сѣ́мя.
 • Обѣтова́нiя бо сло́во сiе́: на сiе́ вре́мя прiиду́, и бу́детъ Са́ррѣ сы́нъ.
 • Не то́чiю же, но и Реве́кка от­ еди́наго ло́жа Исаа́ка о́тца на́­шего иму́щи:
 • еще́ бо не ро́ждшымся, ни сотвори́в­шымъ что́ благо или́ зло́, да по избра́нiю предложе́нiе Бо́жiе пребу́детъ
 • не от­ дѣ́лъ, но от­ при­­зыва́ющаго, рече́ся е́й, я́ко бо́лiй порабо́таетъ ме́ншему,
 • я́коже е́сть пи́сано: Иа́кова воз­люби́хъ, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ? Еда́ непра́вда у Бо́га? Да не бу́детъ.
 • Моисе́ови бо глаго́летъ: поми́лую, его́же а́ще поми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще уще́дрю.
 • Тѣ́мже у́бо ни хотя́щаго, ни теку́щаго, но ми́лу­ю­щаго Бо́га.
 • Глаго́летъ бо писа́нiе фарао́нови: я́ко на и́стое Сі́е воз­двиго́хъ тя́, я́ко да покажу́ тобо́ю си́лу мою́, и да воз­вѣсти́т­ся и́мя мое́ по все́й земли́.
 • [Зач. 102.] Тѣ́мже у́бо его́же хо́щетъ, ми́луетъ: а его́же хо́щетъ, ожесточа́етъ.
 • Рече́ши у́бо ми́: чесо́ ра́ди еще́ укоря́етъ, во́ли бо его́ кто́ проти́витися мо́жетъ?
 • Тѣ́мже у́бо, о, человѣ́че, ты́ кто́ еси́, проти́въ от­вѣща́яй богови? еда́ рече́тъ зда́нiе созда́в­шему е́: почто́ мя́ сотвори́лъ еси́ та́ко?
 • Или́ не и́мать вла́сти скуде́льникъ на бре́нiи, от­ того́жде смѣше́нiя сотвори́ти о́въ у́бо сосу́дъ въ че́сть, о́въ же не въ че́сть?
 • А́ще же хотя́ Бо́гъ показа́ти гнѣ́въ сво́й и яви́ти си́лу свою́, пренесе́ во мно́зѣ долготерпѣ́нiи сосу́ды гнѣ́ва соверше́ны въ поги́бель:
 • и да ска́жетъ бога́т­ст­во сла́вы сво­ея́ на сосу́дѣхъ ми́лости, я́же предугото́ва въ сла́ву,
 • и́хже и при­­зва́ на́съ не то́чiю от­ иуде́й, но и от­ язы́къ:
 • я́коже и во осі́и глаго́летъ: нареку́ не лю́ди моя́ лю́ди моя́, и невоз­лю́бленую воз­лю́блену:
 • и бу́детъ, на мѣ́стѣ, идѣ́же рече́ся и́мъ: не лю́дiе мо­и́ есте́ вы́, та́мо нареку́т­ся сы́нове Бо́га жива́го.
 • Иса́iа же вопiе́тъ о Изра́или: а́ще бу́детъ число́ сыно́въ Изра́илевыхъ я́ко песо́къ морскі́й, оста́нокъ спасе́т­ся:
 • сло́во бо скончава́я и сокраща́я въ пра́вдѣ, я́ко сло́во сокраще́но сотвори́тъ Госпо́дь на земли́,
 • и я́коже прорече́ Иса́iа: а́ще не бы Госпо́дь Савао́ѳъ оста́вилъ на́мъ сѣ́мене, я́коже Cодо́мъ у́бо бы́ли бы́хомъ, и я́коже Гомо́рру уподо́билися бы́хомъ.
 • Что́ у́бо рече́мъ, я́ко язы́цы, не гоня́щiи пра́вду, постиго́ша пра́вду, пра́вду же, я́же от­ вѣ́ры:
 • Изра́иль же, гоня́ зако́нъ пра́вды, въ зако́нъ пра́вды не пости́же.
 • Чесо́ ра́ди? Зане́ не от­ вѣ́ры, но от­ дѣ́лъ зако́на: преткну́шася бо о ка́мень претыка́нiя,
 • я́коже е́сть пи́сано: се́, полага́ю въ Сiо́нѣ ка́мень претыка́нiя и ка́мень собла́зна: и вся́къ вѣ́руяй въ о́нь не постыди́т­ся.
 • [Зач. 100.] Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,
 • что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему:
 • я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти,
 • то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;
 • их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь.
 • [Зач. 101.] Но не то́, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля;
 • и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.
 • То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.
 • А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.
 • И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего.
 • Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило
 • не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего,
 • как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.
 • Что́ же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.
 • Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.
 • Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.
 • Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.
 • [Зач. 102.] Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
 • Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?»
 • А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?»
 • Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?
 • Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,
 • дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе,
 • над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?
 • Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленною.
 • И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго.
 • А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется;
 • ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле.
 • И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре.
 • Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры.
 • А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.
 • Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения,
 • как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.
 • ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ οὐ ψεύ­δομαι συμμαρτυρούσης μοι τῆς συν­ειδήσεώς μου ἐν πνεύ­ματι ἁγίῳ
 • ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγά­λη καὶ ἀδια­́λειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου
 • ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπο­̀ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατα­̀ σάρκα
 • οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ δια­θῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι
 • ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατα­̀ σάρκα ὁ ὢν ἐπι­̀ πάν­των θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
 • οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ γὰρ πάν­τες οἱ ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ
 • οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάν­τες τέκνα ἀλλ᾿ ἐν Ἰσαὰκ κληθή­σε­ταί σοι σπέρμα
 • τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα
 • ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος κατα­̀ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύ­σομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός
 • οὐ μόνον δέ ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν
 • μήπω γὰρ γεννηθέν­των μηδὲ πραξάν­των τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον ἵνα ἡ κατ᾿ ἐκλογὴν προ­́θεσις τοῦ θεοῦ μένῃ
 • οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ καλοῦν­τος ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύ­σει τῷ ἐλάσ­σονι
 • καθὼς γέγραπται τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα
 • τί οὖν ἐροῦμεν μὴ ἀδικία παρα­̀ τῷ θεῷ μὴ γένοιτο
 • τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
 • ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλον­τος οὐδὲ τοῦ τρέχον­τος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶν­τος θεοῦ
 • λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως δια­γγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ
 • ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ ὃν δὲ θέλει σκληρύνει
 • ἐρεῖς μοι οὖν τί οὖν ἔτι μέμφεται τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν
 • ὦ ἄνθρωπε μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ ἀν­ταποκρινό­με­νος τῷ θεῷ μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαν­τι τί με ἐποίησας οὕτως
 • ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράμα­τος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν
 • εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύ­η ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν
 • καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπι­̀ σκεύ­η ἐλέους ἃ προ­ητοίμασεν εἰς δόξαν
 • οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν
 • ὡς καὶ ἐν τῷ‘Ωσηὲ λέγει καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην
 • καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς οὐ λαός μου ὑμεῖς ἐκεῖ κληθήσον­ται υἱοὶ θεοῦ ζῶν­τος
 • Ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσ­σης τὸ ὑπόλειμμα σωθή­σε­ται
 • λόγον γὰρ συν­τελῶν καὶ συν­τέμνων ποιήσει κύριος ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • καὶ καθὼς προ­είρηκεν Ἠσαΐας εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν
 • τί οὖν ἐροῦμεν ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκον­τα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως
 • Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν
 • δια­̀ τί ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾿ ὡς ἐξ ἔργων προ­σέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προ­σκόμμα­τος
 • καθὼς γέγραπται ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προ­σκόμμα­τος καὶ πέτραν σκανδάλου καὶ ὁ πιστεύ­ων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ κατα­ισχυνθή­σε­ται
 • Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit; ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird:
 • Ich bin tieftraurig und es quält mich unablässig,
 • wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein.
 • Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Ordnungen für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen.
 • Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter, und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr über alles, in Ewigkeit gepriesen! Amen.
 • Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel,
 • und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Gott sagte zu Abraham: »Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe.«
  zit Gen 21,12
 • Das heißt: Nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahamskindern und damit zu Kindern Gottes.
 • Denn es war eine göttliche Zusage, mit der die Geburt Isaaks angekündigt wurde: »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, dann hat Sara einen Sohn.«
  zit Gen 18,10.14
 • Das wird bestätigt durch ein zweites Beispiel: Rebekka war von unserem Vorfahren Isaak mit Zwillingen schwanger, mit Esau und Jakob.
 • Die beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von beiden hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan.
 • Da sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka: »Der Ältere muss dem Jüngeren dienen.« Damit stellte er klar, dass es allein von seinem freien Entschluss abhängt, wenn er einen Menschen erwählt. Es kommt dabei nicht auf menschliche Leistungen, sondern nur auf den göttlichen Ruf an.
 • Dasselbe geht aus der anderen Stelle hervor, wo Gott sagt: »Ich liebe Jakob, Esau aber hasse ich.«
  zit Mal 1,2-3
 • Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Keineswegs!
 • Er sagte ja zu Mose: »Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise; es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke.«
  zit Ex 33,19
 • Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen.
 • So verfährt er auch mit dem Pharao, dem er seine Gunst entzieht, indem er zu ihm sagt: »Nur deshalb habe ich dich als König eingesetzt, um an dir meine Überlegenheit zu beweisen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen.«
 • Gott verfährt also ganz nach seinem freien Willen: Mit den einen hat er Erbarmen, die andern macht er starrsinnig, sodass sie ins Verderben laufen.
 • Vielleicht wird mir jemand entgegenhalten: »Warum zieht uns dann Gott für unser Tun zur Rechenschaft? Wenn er bestimmt, dann kann doch niemand dagegen ankommen!«
 • Du Mensch, vergiss nicht, wer du bist! Du kannst dir doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren! Sagt vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Bildner: »Warum hast du mich so gemacht?«
 • Und hat ein Töpfer nicht das Recht, aus einem Tonklumpen zwei ganz verschiedene Gefäße zu machen: eines, das auf der Festtafel zu Ehren kommt, und ein anderes als Behälter für den Abfall?
 • Du kannst also Gott nicht anklagen, wenn er an den Gefäßen seines Zorns sein Gericht vollstrecken und seine Macht erweisen will; aber selbst sie, die zum Untergang bestimmt waren, hat er mit großer Geduld ertragen.
 • So handelt er, damit er an den Gefäßen seines Erbarmens zeigen kann, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist – an ihnen, die er im Voraus zum Leben in seiner Herrlichkeit bestimmt hat.
 • Das sind wir, die er berufen hat – nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern.
 • Das ist schon beim Propheten Hosea angekündigt, durch den Gott im Blick auf die anderen Völker sagt: »Ich werde die, die nicht mein Volk sind, ́mein Volḱ nennen und die Ungeliebten ́Geliebté.
  nach Hos 2,25; 1Petr 2,10
 • Und dieselben Leute, zu denen ich gesagt hatte: ́Ihr seid nicht mein Volḱ, werden dann ́Kinder des lebendigen Gotteś genannt werden.«
  zit Hos 2,1
 • Über das Volk Israel aber sagt Jesaja das prophetische Wort: »Selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, nur ein kleiner Rest wird gerettet.
  nach Jes 10,22-23
 • Der Herr wird sein Rettungswerk auf der Erde endgültig und doch mit Einschränkung ausführen.«
 • Es ist so, wie Jesaja es vorausgesagt hat: »Hätte der Herr, der Herrscher der Welt, nicht einen kleinen Rest von uns Israeliten übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen.«
  zit Jes 1,9
 • Was folgt daraus? Es ist offenbar so: Menschen aus den anderen Völkern, die sich gar nicht darum bemüht hatten, haben das Ziel erreicht, vor Gott als gerecht zu bestehen. Sie haben es dadurch erreicht, dass sie in vertrauendem Glauben angenommen haben, was Gott für sie getan hat.
 • Das Volk Israel aber, das mit aller Kraft danach strebt, auf dem Weg der Gesetzeserfüllung vor Gott als gerecht zu bestehen, hat das vom Gesetz in Aussicht gestellte Ziel nicht erreicht.
 • Warum nicht? Weil sie den Weg des Glaubens abwiesen und meinten, ihre Gehorsamsleistungen müssten sie ans Ziel bringen. Sie kamen zu Fall an dem ́Stein des Anstoßeś,
 • von dem Gott sagt: »Auf dem Zionsberg lege ich ein festes Fundament, einen Stein, an dem sie sich stoßen, einen Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Aber wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen.«
  nach Jes 8,14 und 28,16; 1Petr 2,6-8; Lk 2,34