Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Руфи

 
 • И бѣ́ му́жъ зна́емый му́жу Но­емми́ню: му́жъ же си́ленъ от­ ро́да Елимеле́хова, и́мя же ему́ воо́зъ.
 • И рече́ ру́ѳь Моави́тиня къ Но­емми́ни: да иду́ у́бо на ни́ву и соберу́ кла́сы вслѣ́д­ст­ву­ю­щи, идѣ́же а́ще обря́щу благода́ть предъ очи́ма его́. Рече́ же е́й: иди́, дщи́ [моя́].
 • И и́де, и при­­ше́дши собира́­ше на ни́вѣ вслѣ́д­ст­ву­ю­щи жа́телемъ: и прiи́де по слу́чаю въ ча́сть ни́вы воо́зовы, и́же от­ сро́д­ст­ва Елимеле́хова.
 • И се́, воо́зъ прiи́де от­ Виѳлее́ма и рече́ жну́щымъ: Госпо́дь съ ва́ми. И рѣ́ша ему́: да благослови́тъ тя́ Госпо́дь.
 • И рече́ воо́зъ о́троку сво­ему́ стоя́щему надъ жа́тели: чiя́ отрокови́ца сiя́?
 • И от­вѣща́ о́трокъ стоя́й надъ жну́щими, и рече́: отрокови́ца Моави́тиня е́сть, при­­ше́дшая съ Но­емми́ною от­ села́ Моа́вля:
 • и рече́: да соберу́ ны́нѣ и сложу́ въ снопѣ́хъ по слѣ́ду жну́щихъ: и прiи́де, и ста́ от­ у́тра да́же и до ве́чера, и ни ма́ло почи́ на ни́вѣ.
 • И рече́ воо́зъ къ ру́ѳѣ: слы́ши, дщи́, не ходи́ собира́ти на ни́ву и́ну, и ты́ да не отъи́деши от­сю́ду: но здѣ́ при­­лѣпи́ся ко отрокови́цамъ мо­и́мъ,
 • и о́чи тво­и́ да бу́дутъ на ни́вѣ, идѣ́же жну́тъ, и да хо́диши вслѣ́дъ и́хъ: се́, заповѣ́дахъ отроко́мъ не косну́тися тебѣ́: и егда́ воз­жа́ждеши, и да и́деши къ сосу́домъ, и пiе́ши от­ню́дуже че́рплютъ о́троцы.
 • И паде́ [отрокови́ца] ни́цъ и поклони́ся до земли́, и рече́ ему́: что́ я́ко обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма, е́же позна́ти мя́, а́зъ же е́смь стра́н­на?
 • И от­вѣща́ воо́зъ и рече́ къ не́й: воз­вѣще́нiемъ воз­вѣсти́ся мнѣ́, ели́ка сотвори́ла еси́ со свекро́вiю тво­е́ю по уме́ртвiи му́жа тво­его́, и ка́ко оста́вила еси́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́ и зе́млю рожде́нiя тво­его́, и при­­шла́ еси́ въ лю́ди, и́хже не вѣ́дала от­ вчера́ и тре́тiяго дне́:
 • да воз­да́стъ Госпо́дь дѣ́ло твое́, и да бу́детъ мзда́ твоя́ испо́лнь от­ Го́спода Бо́га Изра́илева, къ нему́же при­­шла́ еси́ упова́ти подъ крило́ма его́.
 • Она́ же рече́: обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма, господи́не мо́й, я́ко утѣ́шилъ мя́ еси́, и я́ко глаго́лалъ еси́ въ се́рдце рабы́ тво­ея́, и се́, а́зъ бу́ду я́ко еди́на от­ рабы́нь тво­и́хъ.
 • И рече́ е́й воо́зъ: уже́ ча́съ я́сти, при­­бли́жися у́бо сѣ́мо, да я́си хлѣ́бъ мо́й, и омочи́ укру́хъ тво́й во о́цетъ. И ся́де ру́ѳь от­ страны́ жа́телей: и подаде́ е́й воо́зъ пря́жмо, и яде́ и насы́тися, и оста́:
 • и воста́ собира́ти. И заповѣ́да воо́зъ отроко́мъ сво­и́мъ, глаго́ля: средѣ́ снопо́въ да собира́етъ, и не посрами́те ю́:
 • и нося́ще носи́те е́й, и от­лага́юще от­лага́йте е́й от­ снопо́въ, и оста́вите ю́ собира́ти и я́сти, и не воз­брани́те е́й.
 • И собира́ до ве́чера на ни́вѣ, и измлати́ е́же собра́, и бы́сть я́ко ифи́ мѣ́ра ячме́ня:
 • и взя́, и прiи́де во гра́дъ. И ви́дѣ свекро́вь ея́ е́же собра́: и изъе́мши ру́ѳь от­ нѣ́дръ сво­и́хъ, даде́ свекро́ви сво­е́й, е́же оста́вила, от­ ни́хже насы́тися.
 • И рече́ къ не́й свекро́вь ея́: гдѣ́ еси́ собира́ла дне́сь, и гдѣ́ рабо́тала? да бу́детъ благослове́нъ позна́вый тя́. И повѣ́да ру́ѳь свекро́ви сво­е́й, гдѣ́ рабо́тала, и рече́: и́мя му́жу воо́зъ, у него́же рабо́тахъ дне́сь.
 • Рече́ же Но­емми́нь снохѣ́ сво­е́й: благослове́нъ е́сть Го́сподемъ, я́ко не оста́ви ми́лости сво­ея́ съ живы́ми и со уме́ршими. И рече́ е́й Но­емми́нь: у́жикъ е́сть на́мъ му́жъ то́й, и е́сть от­ у́жикъ на́шихъ.
 • И рече́ ру́ѳь ко свекро́ви сво­е́й: и мнѣ́ у́бо рече́: ко отрокови́цамъ мо­и́мъ при­­ста́ни, до́ндеже сконча́ютъ всю́ жа́тву, я́же е́сть мнѣ́.
 • И рече́ Но­емми́нь къ ру́ѳѣ снохѣ́ сво­е́й: бла́го, дщи́, я́ко ходи́ла еси́ со отрокови́цами его́, и не сопроти́вят­ся тебѣ́ на и́нѣй ни́вѣ.
 • И при­­ста́ ру́ѳь ко отрокови́цамъ воо́зовымъ собира́ти [кла́сы], до́ндеже сконча́ся жа́тва ячме́ня и пшени́цы: и сѣ́де со свекро́вiю сво­е́ю.
 • У Ноемини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз.
 • И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя.
 • Она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова.
 • И вот, Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами! Они сказали ему: да благословит тебя Господь!
 • И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: чья это молодая женщина?
 • Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: эта молодая женщина – Моавитянка, пришедшая с Ноеминью с полей Моавитских;
 • она сказала: «буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов»; и пришла, и находится здесь с самого утра доселе; мало бывает она дома.
 • И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками;
 • пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними; вот, я приказал слугам моим не трогать тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои.
 • Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?
 • Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня;
 • да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!
 • Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин мой! Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем как я не сто́ю ни одной из рабынь твоих.
 • И сказал ей Вооз: время обеда; приди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба; она ела, наелась, и еще осталось.
 • И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее;
 • да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает [и ест], и не браните ее.
 • Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышло около ефы ячменя.
 • Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула [Руфь из пазухи своей] и дала ей то, что оставила, наевшись сама.
 • И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? да будет благословен принявший тебя! [Руфь] объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз.
 • И сказала Ноеминь снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых! И сказала ей Ноеминь: человек этот близок к нам; он из наших родственников.
 • Руфь Моавитянка сказала [свекрови своей]: он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей.
 • И сказала Ноеминь снохе своей Руфи: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле.
 • Так была она со служанками Воозовыми и подбирала [колосья], доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей.
 • Noomi hatte von ihrem Mann her einen Verwandten namens Boas. Er gehörte zur Sippe Elimelechs und war ein tüchtiger Mann und wohlhabender Grundbesitzer.
 • Eines Tages sagte die Moabiterin Rut zu ihrer Schwiegermutter: »Ich will hinausgehen und Ähren sammeln, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemand, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt.«

  »Geh nur, meine Tochter!«, sagte Noomi.

 • Rut kam zu einem Feld und sammelte Ähren hinter den Männern und Frauen her, die dort das Getreide schnitten und die Garben banden und wegtrugen. Es traf sich, dass das Feld zum Besitz von Boas gehörte.
 • Im Lauf des Tages kam Boas selbst aus der Stadt zu seinen Leuten heraus. »Gott sei mit euch!«, begrüßte er sie und sie erwiderten: »Der HERR segne dich!«
 • Boas fragte den Mann, der die Aufsicht über die anderen führte: »Wohin gehört diese junge Frau?«
 • Er antwortete: »Es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist.
 • Sie hat gefragt, ob sie die Ähren auflesen darf, die unsere Leute liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie auf den Beinen, jetzt hat sie zum ersten Mal eine Pause gemacht und sich in den Schatten gesetzt.«
 • Da wandte sich Boas an Rut und sagte: »Hör auf meinen Rat! Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ähren zu sammeln. Bleib hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden.
 • Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen.«
 • Rut warf sich vor ihm zu Boden und fragte: »Wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Fremde.«
 • Boas antwortete: »Ich weiß, was du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast; es wurde mir alles erzählt. Du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest.
 • Der HERR vergelte dir, was du getan hast, und belohne dich reich dafür – der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln!«
 • »Du bist so freundlich zu mir!«, erwiderte Rut. »Du hast mich getröstet und mir Mut gemacht, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde.«
 • Zur Essenszeit sagte Boas zu Rut: »Komm zu uns, iss von dem Brot und tunke es in den Most!« So setzte sie sich zu den Knechten und Mägden, und Boas gab ihr so reichlich geröstete Getreidekörner, dass sie sogar noch davon übrig behielt.
 • Als sie aufstand, um wieder Ähren zu sammeln, wies er seine Leute an: »Lasst sie auch zwischen den Garben sammeln und treibt sie nicht weg!
 • Lasst absichtlich Ähren aus den Garben fallen, damit sie sie auflesen kann, und sagt ihr kein unfreundliches Wort!«
 • So sammelte Rut bis zum Abend und klopfte dann ihre Ähren aus. Sie hatte etwa 17 Kilo Gerste zusammengebracht.
 • Sie trug alles in die Stadt und brachte es ihrer Schwiegermutter, und sie gab ihr auch, was von den gerösteten Körnern übrig geblieben war.
 • Noomi fragte sie: »Wo hast du heute Ähren gesammelt? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der dir das erlaubt hat!«

  »Der Mann, auf dessen Feld ich heute war«, antwortete Rut, »hieß Boas.«

 • Da sagte Noomi zu ihr: »Der HERR segne ihn! Jetzt sehe ich, dass der HERR uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht und nicht unsere Toten. Du musst wissen«, fuhr sie fort, »Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen.«
 • Rut, die Moabiterin, erzählte: »Er hat zu mir gesagt, ich soll mich zu seinen Leuten halten, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben.«
 • Noomi sagte: »Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit den Leuten von Boas gehst. Auf einem anderen Feld werden sie vielleicht nicht so freundlich zu dir sein.«
 • Während der ganzen Gerstenernte und auch noch der Weizenernte hielt sich Rut zu den Leuten von Boas und las Ähren auf. Als die Ernte vorbei war, blieb sie auch tagsüber bei ihrer Schwiegermutter.


 • А Ноомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Елімелехового роду, а ім́я йому Боаз.
 • І сказала моавітянка Рут до Ноомі: Піду но я на поле, і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість.
  А та їй сказала: Іди, моя дочко!
 • І пішла вона, і прийшла та й збирала за женцями.
  А припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з Елімелехового роду.
 • Аж ось прийшов із Віфлеєму Боаз, та й сказав до женців: Господь з вами!
  А вони відказали йому: Нехай поблагословить тебе Господь!
 • І сказав Боаз до слуги свого, поставленого над женцями: Чия це дівчина?
 • І відповів той слуга, поставлений над женцями, і сказав: Дівчина моавітянка вона, що вернулася з Ноомі з моавських піль.
 • А вона сказала: Нехай я збиратиму, та назбираю між снопами за женцями!
  І прийшла вона, і стала від самого ранку й аж дотепер;
  а вдома вона була мало.
 • І сказав Боаз до Рут: Ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат.
 • Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними.
  Ось я наказав слугам не займати тебе.
  А як спрагнеш, то підеш до начинь, та й нап́єшся з того, що поначерпують слуги!
 • І впала вона на обличчя своє, та й вклонилася до землі, і сказала йому: Чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа?
 • І відповів Боаз і сказав їй: Докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого й матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора-позавчора.
 • Нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми Його!
 • А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій, бо ти потішив мене, і говорив до серця своєї невільниці.
  А я не є навіть як одна з твоїх невільниць!
 • І сказав їй Боаз у час їди: Підійди сюди, та з́їж хліба й замочи у квасі шматок свій.
  І сіла вона збоку женців, а він подав їй праженого зерна.
  І їла вона й наситилася, і ще й позоставила.
 • І встала вона збирати.
  А Боаз наказав слугам своїм, говорячи: І між снопами нехай збирає, і не кривдьте її.
 • І також конче киньте їй зо снопів, і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її.
 • І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирала, і було близько ефи ячменю.
 • І понесла вона, і ввійшла до міста, і її свекруха побачила, що вона назбирала.
  А вона вийняла, і дала їй, що позоставила по своїй їжі.
 • І сказала їй свекруха її: Де ти збирала сьогодні, і де ти робила?
  Нехай буде благословенний, хто прийняв тебе!
  І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала: Ім́я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього, Боаз.
 • І сказала Ноомі до невістки своєї: Благословенний він у Господа, що не позбавив милости своєї ані живих, ані померлих.
  І сказала їй Ноомі: Близький нам той чоловік, він із наших родичів.
 • І сказала моавітянка Рут: Він також сказав мені: Пристань до моїх слуг, аж поки не скінчать моїх жнив.
 • І сказала Ноомі до своєї невістки Рут: Добре, дочко моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпали тебе на іншому полі.
 • І вона пристала до Боазових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю та жнив пшениці.
  І вона жила з своєю свекрухою.