Скрыть
1:3
1:8
1:14
1:16
1:23
1:24
1:25
1:26
1:29
Вся́ка прему́дрость от­ Го́спода и съ ни́мъ е́сть во вѣ́къ.
Песка́ морска́го, и ка́пли дожде́вныя, и дни́ вѣ́ка кто́ изочте́тъ?
Высоту́ небесе́ и широту́ земли́, и бе́здну и прему́дрость кто́ изслѣ́дитъ?
Пре́жде всѣ́хъ созда́ся прему́дрость, и ра́зумъ му́дрости от­ вѣ́ка.
Исто́чникъ прему́дрости сло́во Бо́жiе въ вы́шнихъ, и ше́­ст­вiя ея́ за́повѣди вѣ́чныя.
Ко́рень прему́дрости кому́ от­кры́ся? и кова́р­ст­ва ея́ кто́ разумѣ́?
Еди́нъ е́сть прему́дръ, стра́­шенъ зѣло́, сѣдя́й на престо́лѣ сво­е́мъ, Госпо́дь.
Са́мъ созда́ ю́, и ви́дѣ, и сочте́ ю́,
и излiя́ ю́ на вся́ дѣла́ своя́,
со вся́кою пло́тiю по дая́нiю сво­ему́, и дарова́ ю́ лю́бящымъ его́.
Стра́хъ Госпо́день сла́ва и похвала́, и весе́лiе и вѣне́цъ ра́дости.
Стра́хъ Госпо́день воз­весели́тъ се́рдце и да́стъ весе́лiе и ра́дость и долгоде́н­ствiе.
Боя́щемуся Го́спода бла́го бу́детъ на послѣ́докъ, и въ де́нь сконча́нiя сво­его́ обря́щетъ благода́ть. Стра́хъ Госпо́день да́ръ от­ Го́спода и на стезя́хъ любле́нiя поставля́етъ.
Любле́нiе Го́спода пресла́вная прему́дрость, и и́мже явля́ет­ся, раздѣля́етъ себе́ въ вѣ́дѣнiе его́.
Нача́ло прему́дрости боя́тися Го́спода, и съ вѣ́рными въ ложеснѣ́хъ созда́ся и́мъ: съ человѣ́ки основа́нiе вѣ́ка угнѣзди́ и съ сѣ́менемъ и́хъ увѣ́рит­ся.
Исполне́нiе прему́дрости е́же боя́тися Го́спода, и упо­и́тъ и́хъ от­ плодо́въ ея́:
ве́сь до́мъ и́хъ испо́лнитъ жела́нiй сво­и́хъ и сосу́ды от­ жи́тъ ея́.
Вѣне́цъ му́дрости стра́хъ Госпо́день, воз­цвѣта́яй ми́ръ и здра́вiе изцѣле́нiя: обоя́ же су́ть да́ры Бо́жiи, и разширя́етъ весе́лiе лю́бящымъ его́.
И ви́дѣ и сочте́ ю́: худо́же­с­т­во и вѣ́дѣнiе ра́зума одожди́, и сла́ву держа́щихъ ю́ воз­несе́.
Ко́рень прему́дрости е́же боя́тися Го́спода, и вѣ́тви ея́ долгоде́н­ствiе.
Стра́хъ Госпо́день от­рѣя́етъ грѣхи́: пребыва́яй же въ не́мъ от­враща́етъ гнѣ́въ.
Не мо́жетъ я́рость непра́ведная оправди́тися: устремле́нiе бо я́рости его́ паде́нiе ему́.
До вре́мене стерпи́тъ долготерпѣли́вый, и послѣди́ воз­да́стъ ему́ весе́лiе:
до вре́мене скры́етъ словеса́ своя́, и устнѣ́ вѣ́рныхъ исповѣ́дятъ ра́зумъ его́.
Въ сокро́вищихъ прему́дрости при́тча вѣ́дѣнiя: ме́рзость же грѣ́шнику богоче́стiе.
Возжелѣ́въ прему́дрости, соблюди́ за́повѣди, и Госпо́дь пода́стъ ю́ тебѣ́:
прему́дрость бо и наказа́нiе стра́хъ Госпо́день, и благоволе́нiе его́ вѣ́ра и кро́тость.
Не сумнѣва́йся о стра́сѣ Госпо́дни и не при­­ступи́ къ нему́ се́рдцемъ раздво­е́нымъ.
Не лицемѣ́р­ст­вуй предъ усты́ человѣ́ческими и устна́мъ тво­и́мъ вонми́.
Не воз­носи́ся, да не паде́ши и наведе́ши души́ тво­е́й безче́стiе, и от­кры́етъ Госпо́дь та́йная твоя́ и посредѣ́ со́нма низложи́тъ тя́: я́ко не при­­ступи́лъ еси́ во и́стинѣ ко стра́ху Госпо́дню, и се́рдце твое́ испо́лнено лука́в­ст­ва.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible