Скрыть
10:5
10:10
10:11
10:12
10:18
10:20
10:21
10:22
10:23
10:29
10:32
17:2
17:6
17:7
17:8
17:11
17:12
17:13
17:20
17:23
17:25
17:26
17:28
17:29
Церковнославянский (рус)
Прему́дръ судiя́ наказу́етъ лю́ди своя́, и влады́че­с­т­во разуми́ваго благо­чи́н­но бу́детъ.
Я́коже судiя́ люді́й сво­и́хъ, та́ко и слузи́ его́, и я́коже влады́ка гра́да, та́ко и вси́ живу́щiи въ не́мъ.
Ца́рь ненака́заный погуби́тъ лю́ди своя́: и гра́дъ насели́т­ся прему́дростiю си́льныхъ.
Въ руцѣ́ Госпо́дни вла́сть земли́, и потре́бнаго воз­дви́гнетъ во вре́мя на не́й.
Въ руцѣ́ Госпо́дни благо́е ше́­ст­вiе му́жа, и на лицы́ кни́жника воз­ложи́тъ сла́ву свою́.
Во вся́цѣй непра́вдѣ не держи́ гнѣ́ва на и́скрен­няго и не твори́ ни ко́­его въ дѣ́лѣхъ досажде́нiя.
Возненави́дѣна предъ Бо́гомъ и человѣ́ки горды́ня и от­ обо­и́хъ сотвори́тъ непра́ведная.
Ца́р­ст­во от­ язы́ка въ язы́къ прево́дит­ся, ра́ди непра́вды и досажде́нiя и имѣ́нiй льсти́выхъ.
Почто́ горди́т­ся земля́ и пе́пелъ?
Я́ко въ животѣ́ изверго́хъ утро́бу его́.
До́лгую болѣ́знь от­сѣца́етъ вра́чь:
и ца́рь дне́сь, а у́тро у́мретъ.
И́бо егда́ у́мретъ человѣ́къ, наслѣ́дитъ га́ды и звѣ́ри и че́рвiе.
Нача́ло горды́ни человѣ́ку от­ступле́нiе от­ Го́спода, и егда́ от­ сотво́ршаго и́ от­враща́ет­ся се́рдце его́:
я́ко нача́ло грѣха́ горды́ня, и держа́й ю́ изры́гнетъ скве́рну.
Сего́ ра́ди обезсла́ви Госпо́дь въ наведе́нiихъ зо́лъ и низврати́ и́хъ до конца́:
престо́лы князе́й низложи́ Госпо́дь и посади́ кро́ткiя вмѣ́сто и́хъ,
коре́нiя язы́ковъ го́рдыхъ исто́рже Госпо́дь и насади́ смире́н­ныя вмѣ́сто и́хъ,
страны́ язы́ковъ низврати́ Госпо́дь и погуби́ и́хъ до основа́нiя земли́,
изсуши́ от­ ни́хъ и погуби́ и́хъ и потреби́ от­ земли́ па́мять и́хъ.
Не создана́ бы́сть человѣ́комъ горды́ня, ни гнѣ́въ я́рости рожде́ниемъ же́нъ.
Сѣ́мя честно́е ко́­е? сѣ́мя человѣ́ческое. сѣ́мя честно́е ко́­е? боя́щiися Го́спода.
Сѣ́мя безче́стное ко́­е? сѣ́мя человѣ́ческое. сѣ́мя безче́стное ко́­е? преступа́ющiи за́повѣди.
Посредѣ́ бра́тiи старѣ́йшина и́хъ че́стенъ, и боя́щiися Го́спода предъ очи́ма его́.
Бога́тъ и сла́венъ и ни́щь, похвала́ и́хъ стра́хъ Госпо́день.
Непра́ведно е́сть укоря́ти ни́ща разуми́ва, и не подоба́етъ сла́вити му́жа грѣ́шника.
Вельмо́жа и судiя́ и си́льный сла́вни бу́дутъ, и нѣ́сть от­ ни́хъ ни еди́нъ вя́щшiй боя́щагося Го́спода.
Рабу́ разуми́ву свобо́днiи послу́жатъ, и му́жъ хи́тръ не поро́пщетъ наказу́емь.
Не мудри́ся твори́ти дѣ́ла сво­его́, и не сла́ви себе́ во вре́мя туги́ тво­ея́.
Лу́чше дѣ́лаяй и изоби́луяй во все́мъ, не́же сла́вяйся и лиша́яйся хлѣ́ба.
Ча́до, кро́тостiю просла́ви ду́шу твою́ и да́ждь е́й че́сть по досто́ин­ству ея́.
Согрѣша́ющаго на ду́шу свою́ кто́ оправди́тъ? и кто́ просла́витъ безче́­ст­ву­ю­ща живо́тъ сво́й?
Ни́щiй сла́вимь е́сть вѣ́же­ст­ва ра́ди сво­его́, и бога́тый сла́вимь е́сть бога́т­ст­ва ра́ди сво­его́.
Прославля́емый же въ нищетѣ́, а въ бога́т­ст­вѣ кольми́ па́че? безсла́вный же въ бога́т­ст­вѣ, а въ нищетѣ́ кольми́ па́че?
Госпо́дь созда́ от­ земли́ человѣ́ка, и па́ки воз­врати́ его́ въ ню́.
Дни́ числа́ и вре́мя даде́ и́мъ, и даде́ и́мъ вла́сть надъ су́щими на не́й.
Я́коже они́ са́ми, облече́ и́хъ крѣ́постiю, и по о́бразу сво­ему́ сотвори́ я́:
и положи́ стра́хъ его́ на вся́цѣй пло́ти, е́же вла́стел­ст­вовати звѣрьми́ [и скоты́] и пти́цами.
Помышле́нiе и язы́къ и о́чи, у́ши и се́рдце даде́ и́мъ размышля́ти:
худо́же­с­т­вомъ ра́зума испо́лни я́ и до́брая и зла́я показа́ и́мъ.
Положи́лъ е́сть о́ко свое́ на сердца́хъ и́хъ, показа́ти и́мъ вели́че­с­т­во дѣ́лъ сво­и́хъ,
да и́мя святы́ни его́ восхва́лятъ и да повѣ́даютъ вели́че­ст­ва дѣ́лъ его́.
Приложи́лъ и́мъ худо́же­с­т­во и зако́нъ живота́ даде́ въ наслѣ́дiе и́мъ.
Завѣ́тъ вѣ́чный поста́ви съ ни́ми и судьбы́ своя́ показа́ и́мъ.
Вели́че­с­т­во сла́вы ви́дѣша очеса́ и́хъ, и сла́ву гла́са и́хъ слы́ша у́хо и́хъ.
И рече́ и́мъ: внемли́те от­ вся́кiя непра́вды. и заповѣ́да и́мъ кому́ждо о и́скрен­немъ.
Путiе́ и́хъ предъ ни́мъ вы́ну, не укры́ют­ся от­ о́чiю его́.
Кому́ждо язы́ку устро́илъ вожда́,
и ча́сть Госпо́дня Изра́иль е́сть.
Вся́ дѣла́ и́хъ я́ко со́лнце предъ ни́мъ, и о́чи его́ вы́ну на путе́хъ и́хъ:
не укры́шася непра́вды и́хъ от­ него́, и вси́ грѣси́ и́хъ предъ Го́сподемъ.
Ми́лостыня му́жа я́ко печа́ть съ ни́мъ, и благода́ть человѣ́чу я́ко зѣ́ницу соблюде́тъ.
По си́хъ воста́нетъ и воз­да́стъ и́мъ, и воз­дая́нiе и́хъ на главу́ и́хъ воз­да́стъ:
оба́че ка́ющымся да́лъ е́сть воз­враще́нiе и утѣ́ши изнемога́ющихъ терпѣ́нiемъ.
Обрати́ся у́бо ко Го́споду и оста́ви грѣхи́:
помоли́ся предъ лице́мъ и ума́ли претыка́нiя:
восходи́ къ вы́шнему и от­врати́ся от­ непра́вды, и зѣло́ воз­ненави́ди ме́рзость.
Вы́шняго кто́ восхва́литъ во а́дѣ, вмѣ́сто живы́хъ и даю́щихъ исповѣ́данiе?
От мертвеца́ я́ко ничто́ су́щаго погиба́етъ исповѣ́данiе:
живы́й же и здра́вый восхва́литъ Го́спода.
Ко́ль вели́ка ми́лость Госпо́дня и очище́нiе обраща́ющымся къ нему́?
Не мо́гутъ бо вся́ бы́ти въ человѣ́цѣхъ:
я́ко не безсме́ртенъ сы́нъ человѣ́ческiй.
Что́ свѣтлѣ́е со́лнца? и то́ изчеза́етъ: и зло́ помы́слитъ пло́ть и кро́вь.
Си́лу высоты́ небе́сныя то́й са́мъ назира́етъ, человѣ́цы же вси́ земля́ и пе́пелъ.
Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено.
Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем.
Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город.
В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней.
В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника Он отпечатлеет славу Свою.
Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом.
Гордость ненавистна и Господу и людям и преступна против обоих.
Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжания.
Что гордится земля и пепел?
И при жизни извергаются внутренности его.
Продолжительною болезнью врач пренебрегает:
и вот, ныне царь, а завтра умирает.
Когда же человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся, звери и черви.
Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его;
ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость;
и за это Господь посылает на него страшные наказания и вконец низлагает его.
Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их.
Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных.
Господь опустошает страны народов и разрушает их до оснований земли.
Он иссушает их, и погубляет людей и истребляет от земли память их.
Гордость не сотворена для людей, ни ярость гнева – для рождающихся от жен.
Семя почтенное какое? – Семя человеческое. Семя почтенное какое? – Боящиеся Господа.
Семя бесчестное какое? – Семя человеческое. Семя бесчестное какое? – Преступающие заповеди.
Старший между братьями – в почтении у них, так и боящиеся Господа – в очах Его.
Богат ли кто и славен, или беден, похвала их – страх Господень.
Несправедливо – бесчестить разумного бедного, и не должно прославлять мужа грешного.
Почтенны вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа.
Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи наставляем им, не будет роптать.
Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды.
Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе.
Сын мой! кротостью прославляй душу твою и воздавай ей честь по ее достоинству.
Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? И кто будет хвалить позорящего жизнь свою?
Бедного почитают за познания его, а богатого – за его богатство:
уважаемый же в бедности насколько больше будет уважаем в богатстве? А бесславный в богатстве насколько будет бесславнее в бедности?
Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее.
Определенное число дней и время дал Он им, и дал им власть над всем, что на ней.
По природе их, облек их силою и сотворил их по образу Своему,
и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами.
Он дал им смысл, язык и глаза, и уши и сердце для рассуждения,
исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло.
Он положил око Свое на сердца их, чтобы показать им величие дел Своих,
да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии дел Его.
Он приложил им знание и дал им в наследство закон жизни;
вечный завет поставил с ними и показал им суды Свои.
Величие славы видели глаза их, и славу голоса Его слышало ухо их.
И сказал Он им: «остерегайтесь всякой неправды»; и заповедал каждому из них обязанность к ближнему.
Пути их всегда пред Ним, не скроются от очей Его.
Каждому народу поставил Он вождя,
а Израиль есть удел Господа.
Все дела их – как солнце пред Ним, и очи Его всегда на путях их.
Не утаились от Него неправды их, и все грехи их – пред Господом.
Милостыня человека – как печать у Него, и благодеяние человека сохранит Он, как зеницу ока.
Потом Он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит.
Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении.
Обратись к Господу и оставь грехи;
молись пред Ним и уменьши твои преткновения.
Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость.
Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих Его?
От мертвого, как от несуществующего, нет прославления:
живый и здоровый восхвалит Господа.
Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему!
Не может быть всего в человеке,
потому что не бессмертен сын человеческий.
Что светлее солнца? но и оно затмевается. И о злом будет помышлять плоть и кровь.
За силами высоких небес Он Сам наблюдает, а люди все – земля и пепел.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов