Скрыть
11:3
11:9
11:12
11:13
11:15
11:16
11:20
11:22
11:23
11:27
11:28
11:29
11:31
11:33
11:34
Прему́дрость смире́н­наго воз­несе́тъ главу́ его́ и посредѣ́ вельмо́жъ посади́тъ его́.
Не похвали́ человѣ́ка во красотѣ́ его́, и не бу́ди ти́ ме́рзокъ человѣ́къ видѣ́нiемъ сво­и́мъ.
Мала́ е́сть въ перна́тыхъ пчела́, и нача́токъ сла́достей пло́дъ ея́.
Во одѣ́янiи ри́зъ не похвали́ся и въ де́нь сла́вы не превоз­носи́ся: я́ко ди́вна дѣла́ Госпо́дня и та́йна дѣла́ его́ предъ человѣ́ки.
Мно́зи мучи́телiе сѣдо́ша на земли́, неча́емый же увязе́ся вѣнце́мъ.
Мно́зи си́льнiи укоре́ни бы́ша зѣло́, и сла́внiи пре́дани бы́ша въ ру́ки инѣ́хъ.
Пе́рвѣе не́же испыта́еши, не порица́й, уразумѣ́й пре́жде и тогда́ запреща́й.
Пре́жде не́же услы́шиши, не от­вѣщава́й, и не влага́йся въ среду́ бесѣ́ды.
О ве́щи, я́же ти́ нѣ́сть на потре́бу, не тяжи́ся, и на судѣ́ грѣ́шниковъ не сѣда́й.
Ча́до, дѣя́нiя твоя́ да не бу́дутъ о мно́зѣ: а́ще умно́жиши, не бу́деши непови́ненъ, и а́ще се́ го́ниши, не пости́гнеши, и не утече́ши бѣжа́щь.
Е́сть тружда́яйся и потя́ся и тща́ся, и толи́ко па́че лиша́ет­ся.
Е́сть сла́бъ и тре́буяй заступле́нiя, лиша́яйся си́лы, и нището́ю изоби́луетъ:
и о́чи Госпо́дни при­­зрѣ́ста ему́ во блага́я, и воз­дви́же и́ от­ смире́нiя его́, *и воз­несе́ главу́ его́, и диви́шася о не́мъ мно́зи.
Блага́я и зла́я, живо́тъ и сме́рть, нищета́ и бога́т­ст­во от­ Го́спода су́ть.
Дая́нiе Госпо́дне пребыва́етъ благо­чести́вымъ, и благоволе́нiе его́ благопоспѣши́т­ся во вѣ́къ.
Е́сть богатя́йся удержа́нiемъ и ску́постiю сво­е́ю, и сiя́ ча́сть мзды́ его́,
внегда́ рещи́ ему́: обрѣто́хъ поко́й и ны́нѣ я́мъ от­ бла́гъ мо­и́хъ.
И не вѣ́сть, ко́е вре́мя прiи́детъ, и оста́витъ я́ инѣ́мъ, и у́мретъ.
Сто́й въ завѣ́тѣ тво­е́мъ и пребыва́й въ не́мъ, и въ дѣ́лѣ тво­е́мъ обетша́й.
Не диви́ся дѣло́мъ грѣ́шника, вѣ́руй же Го́сподеви и пребыва́й въ трудѣ́ тво­е́мъ:
я́ко удо́бно е́сть предъ очи́ма Госпо́днима внеза́пу обогати́ти ни́щаго.
Благослове́нiе Госпо́дне на мздѣ́ благо­чести́ваго, и въ ча́съ ско́ръ процвѣте́тъ благослове́нiе его́.
Не рцы́: ка́я ми́ потре́ба е́сть, и ка́я от­ны́нѣ бу́дутъ ми́ блага́я?
Не рцы́: дово́лна ми́ су́ть, и чи́мъ от­се́лѣ озло́бленъ бу́ду?
Въ де́нь благи́хъ забве́нiе злы́хъ, въ де́нь же злы́хъ не воспомяну́т­ся блага́я:
я́ко удо́бно е́сть предъ Бо́гомъ, въ де́нь сме́рти воз­да́ти человѣ́ку по дѣло́мъ его́.
Озлобле́нiе вре́мене забы́тiе твори́тъ сла́дости, и въ сконча́нiи человѣ́ка от­кры́тiе дѣ́лъ его́.
Пре́жде сме́рти не блажи́ ни кого́же, и въ ча́дѣхъ сво­и́хъ позна́нъ бу́детъ му́жъ.
Не вся́каго человѣ́ка вводи́ въ до́мъ тво́й: мно́ги бо су́ть ко́зни льсти́ваго.
Я́коже ря́бка уловле́ная въ клѣ́тцѣ [обгля́даетъ], та́ко се́рдце го́рдаго, и я́коже согля́дникъ назира́етъ паде́нiя:
до́брое бо на зло́ обраща́я, подса́ду твори́тъ и на до́брыя дѣ́тели воз­ложи́тъ поро́къ.
От и́скры о́гнен­ныя умножа́ет­ся у́глiе, и человѣ́къ грѣ́шникъ на кро́вь при­­сѣди́тъ.
Блюди́ся от­ злодѣ́я, зло́ бо содѣва́етъ, да не когда́ поро́къ да́стъ ти́ во вѣ́къ.
Всели́ чужда́го въ до́мъ тво́й, и разврати́тъ тя́ мяте́жемъ и чу́жда тя́ сотвори́тъ от­ тво­и́хъ ти́.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible