Скрыть
14:5
14:7
14:8
14:17
14:20
14:22
14:23
14:25
14:27
Церковнославянский (рус)
Блаже́нъ му́жъ, и́же не поползну́ся устна́ма сво­и́ма и не уязви́ся печа́лiю грѣха́.
Блаже́нъ, ему́же не зазрѣ́ душа́ его́, и и́же не спаде́ от­ наде́жды сво­ея́.
Му́жеви скупо́му не лѣ́по е́сть бога́т­ст­во, и человѣ́ку зави́дливу на что́ имѣ́нiе?
Собира́яй от­ души́ сво­ея́ инѣ́мъ собира́етъ, и во благи́хъ его́ ині́и насладя́т­ся.
И́же себѣ́ зо́лъ, кому́ до́бръ бу́детъ? и не воз­весели́т­ся во имѣ́нiи сво­е́мъ.
Зави́дящаго себѣ́ самому́ нѣ́сть злѣ́йша: и сiе́ воз­дая́нiе зло́бы его́.
А́ще и добро́ твори́тъ, въ забы́тiи твори́тъ и на послѣ́докъ изъяви́тъ зло́бу свою́.
Лука́въ [е́сть] зави́дяй о́комъ, от­враща́яй лице́ и презира́яй ду́шы.
О́ко лихо­и́мца не насыща́ет­ся ча́сти, и оби́да лука́ваго изсуша́етъ ду́шу.
О́ко лука́во зави́дливо и о хлѣ́бѣ, и на трапе́зѣ сво­е́й ску́дно.
Ча́до, я́коже и́маши, добро́ твори́ себѣ́, и при­­ноше́нiя Го́сподеви досто́йно при­­носи́:
помяни́, я́ко сме́рть не заме́длитъ, и завѣ́тъ а́довъ не пока́занъ ти́ бы́сть.
Пре́жде не́же у́мреши ты́, добро́ твори́ дру́гу и по си́лѣ тво­е́й простри́ и да́ждь ему́.
Не лиши́ся от­ дне́ добра́, и ча́сть жела́нiя бла́га да не пре́йдетъ тебе́.
Не инѣ́мъ ли оста́виши при­­тяжа́нiя твоя́ и труды́ твоя́, въ раздѣле́нiе жре́бiя?
Да́ждь и воз­ми́, и освяти́ ду́шу твою́:
я́ко нѣ́сть во а́дѣ взыска́ти сла́дости.
Вся́ка пло́ть я́ко ри́за обетша́етъ, завѣ́тъ бо от­ вѣ́ка: сме́ртiю у́мреши.
Я́ко ли́стъ расплоща́яся на дре́вѣ ча́стѣ, о́въ у́бо спа́даетъ, другі́й же прозяба́етъ: та́кожде и ро́дъ пло́ти и кро́ви, о́въ у́бо умира́етъ, о́въ же роди́т­ся.
Вся́кое дѣ́ло гнiю́щее изчеза́етъ, и дѣ́лаяй е́ съ ни́мъ отъи́детъ.
Блаже́нъ му́жъ, и́же во прему́дрости у́мретъ и и́же въ ра́зумѣ сво­е́мъ по­уча́ет­ся святы́ни:
размышля́яй пути́ ея́ въ се́рдцы сво­е́мъ, и въ сокрове́н­ныхъ ея́ уразуми́т­ся.
Изы́ди вслѣ́дъ ея́ я́ко изслѣ́дникъ и на путе́хъ ея́ при­­сѣди́.
Приница́яй сквоз­ѣ́ око́нца ея́ и при­­ две́рехъ ея́ послу́шаетъ.
Обита́яй бли́зъ до́му ея́ и вбiе́тъ ко́лъ въ стѣ́ны ея́, поста́витъ ски́нiю свою́ вскра́й ея́ и обита́ти бу́детъ во оби́тели благи́хъ,
положи́тъ ча́да своя́ въ покро́вѣ ея́ и подъ вѣ́твьми ея́ водвори́т­ся,
покры́ет­ся е́ю от­ зно́я и во сла́вѣ ея́ обита́ти бу́детъ.
Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха.
Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей.
Не добро богатство человеку скупому. И на что имение человеку недоброжелательному?
Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других, и благами его будут пресыщаться другие.
Кто зол для себя, для кого будет добр? И не будет он иметь радости от имения своего.
Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, и это – воздаяние за злобу его.
Если он и делает добро, то делает в забывчивости, и после обнаруживает зло свое.
Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души.
Глаза любостяжательного не насыщаются какою-либо частью, и неправда злого иссушает душу.
Злой глаз завистлив даже на хлеб и в столе своем терпит скудость.
Сын мой! по состоянию твоему делай добро себе и приношения Господу достойно приноси.
Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе:
прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку и давай ему.
Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя.
Не другим ли оставишь ты стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию?
Давай и принимай, и утешай душу твою,
ибо в аде нельзя найти утех.
Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века – определение: «смертью умрешь».
Как зеленеющие листья на густом дереве – одни спадают, а другие вырастают: так и род от плоти и крови – один умирает, а другой рождается.
Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и сделавший ее умирает с нею.
Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому.
Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение и в тайнах ее.
Выходи за нею, как ловчий, и строй засаду на путях ее.
Кто приклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее.
Кто обращается вблизи дома ее, тот вобьет гвоздь и в стенах ее, поставит палатку свою подле нее и будет обитать в жилище благ.
Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее.
Он прикроется ею от зноя и будет жить в славе ее.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible