Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Блаже́нъ му́жъ, и́же не поползну́ся устна́ма сво­и́ма и не уязви́ся печа́лiю грѣха́.
 • Блаже́нъ, ему́же не зазрѣ́ душа́ его́, и и́же не спаде́ от­ наде́жды сво­ея́.
 • Му́жеви скупо́му не лѣ́по е́сть бога́т­ст­во, и человѣ́ку зави́дливу на что́ имѣ́нiе?
 • Собира́яй от­ души́ сво­ея́ инѣ́мъ собира́етъ, и во благи́хъ его́ ині́и насладя́т­ся.
 • И́же себѣ́ зо́лъ, кому́ до́бръ бу́детъ? и не воз­весели́т­ся во имѣ́нiи сво­е́мъ.
 • Зави́дящаго себѣ́ самому́ нѣ́сть злѣ́йша: и сiе́ воз­дая́нiе зло́бы его́.
 • А́ще и добро́ твори́тъ, въ забы́тiи твори́тъ и на послѣ́докъ изъяви́тъ зло́бу свою́.
 • Лука́въ [е́сть] зави́дяй о́комъ, от­враща́яй лице́ и презира́яй ду́шы.
 • О́ко лихо­и́мца не насыща́ет­ся ча́сти, и оби́да лука́ваго изсуша́етъ ду́шу.
 • О́ко лука́во зави́дливо и о хлѣ́бѣ, и на трапе́зѣ сво­е́й ску́дно.
 • Ча́до, я́коже и́маши, добро́ твори́ себѣ́, и при­­ноше́нiя Го́сподеви досто́йно при­­носи́:
 • помяни́, я́ко сме́рть не заме́длитъ, и завѣ́тъ а́довъ не пока́занъ ти́ бы́сть.
 • Пре́жде не́же у́мреши ты́, добро́ твори́ дру́гу и по си́лѣ тво­е́й простри́ и да́ждь ему́.
 • Не лиши́ся от­ дне́ добра́, и ча́сть жела́нiя бла́га да не пре́йдетъ тебе́.
 • Не инѣ́мъ ли оста́виши при­­тяжа́нiя твоя́ и труды́ твоя́, въ раздѣле́нiе жре́бiя?
 • Да́ждь и воз­ми́, и освяти́ ду́шу твою́:
 • я́ко нѣ́сть во а́дѣ взыска́ти сла́дости.
 • Вся́ка пло́ть я́ко ри́за обетша́етъ, завѣ́тъ бо от­ вѣ́ка: сме́ртiю у́мреши.
 • Я́ко ли́стъ расплоща́яся на дре́вѣ ча́стѣ, о́въ у́бо спа́даетъ, другі́й же прозяба́етъ: та́кожде и ро́дъ пло́ти и кро́ви, о́въ у́бо умира́етъ, о́въ же роди́т­ся.
 • Вся́кое дѣ́ло гнiю́щее изчеза́етъ, и дѣ́лаяй е́ съ ни́мъ отъи́детъ.
 • Блаже́нъ му́жъ, и́же во прему́дрости у́мретъ и и́же въ ра́зумѣ сво­е́мъ по­уча́ет­ся святы́ни:
 • размышля́яй пути́ ея́ въ се́рдцы сво­е́мъ, и въ сокрове́н­ныхъ ея́ уразуми́т­ся.
 • Изы́ди вслѣ́дъ ея́ я́ко изслѣ́дникъ и на путе́хъ ея́ при­­сѣди́.
 • Приница́яй сквоз­ѣ́ око́нца ея́ и при­­ две́рехъ ея́ послу́шаетъ.
 • Обита́яй бли́зъ до́му ея́ и вбiе́тъ ко́лъ въ стѣ́ны ея́, поста́витъ ски́нiю свою́ вскра́й ея́ и обита́ти бу́детъ во оби́тели благи́хъ,
 • положи́тъ ча́да своя́ въ покро́вѣ ея́ и подъ вѣ́твьми ея́ водвори́т­ся,
 • покры́ет­ся е́ю от­ зно́я и во сла́вѣ ея́ обита́ти бу́детъ.
 • Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха.
 • Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей.
 • Не добро богатство человеку скупому. И на что имение человеку недоброжелательному?
 • Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других, и благами его будут пресыщаться другие.
 • Кто зол для себя, для кого будет добр? И не будет он иметь радости от имения своего.
 • Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, и это – воздаяние за злобу его.
 • Если он и делает добро, то делает в забывчивости, и после обнаруживает зло свое.
 • Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души.
 • Глаза любостяжательного не насыщаются какою-либо частью, и неправда злого иссушает душу.
 • Злой глаз завистлив даже на хлеб и в столе своем терпит скудость.
 • Сын мой! по состоянию твоему делай добро себе и приношения Господу достойно приноси.
 • Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе:
 • прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку и давай ему.
 • Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя.
 • Не другим ли оставишь ты стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию?
 • Давай и принимай, и утешай душу твою,
 • ибо в аде нельзя найти утех.
 • Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века – определение: «смертью умрешь».
 • Как зеленеющие листья на густом дереве – одни спадают, а другие вырастают: так и род от плоти и крови – один умирает, а другой рождается.
 • Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и сделавший ее умирает с нею.
 • Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому.
 • Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение и в тайнах ее.
 • Выходи за нею, как ловчий, и строй засаду на путях ее.
 • Кто приклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее.
 • Кто обращается вблизи дома ее, тот вобьет гвоздь и в стенах ее, поставит палатку свою подле нее и будет обитать в жилище благ.
 • Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее.
 • Он прикроется ею от зноя и будет жить в славе ее.
 • Beato l'uomo che non ha peccato con la sua bocca

  e non è tormentato dal rimorso dei peccati.
 • Beato chi non ha nulla da rimproverarsi

  e chi non ha perduto la sua speranza.
 • A un uomo gretto non va bene la ricchezza,

  a che cosa servono gli averi a un uomo avaro?
 • Chi accumula a forza di privazioni, accumula per altri;

  con i suoi beni faranno festa gli estranei.
 • Chi è cattivo con se stesso con chi sarà buono?

  Certo non godrà delle sue ricchezze.
 • Nessuno è peggiore di chi danneggia se stesso,

  e questa è la ricompensa della sua malizia:
 • anche se fa il bene, lo fa per distrazione,

  e alla fine sarà manifesta la sua malizia.
 • È malvagio l'uomo dall'occhio invidioso,

  volge lo sguardo altrove e disprezza la vita altrui.
 • L'occhio dell'avaro non si accontenta della sua parte,

  una malvagia ingiustizia gli inaridisce l'anima.
 • Un occhio cattivo è invidioso anche del pane

  ed è proprio questo che manca sulla sua tavola.
 • Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene

  e presenta al Signore le offerte dovute.
 • Ricòrdati che la morte non tarderà

  e il decreto degli inferi non ti è stato rivelato.
 • Prima di morire fa' del bene all'amico,

  secondo le tue possibilità sii generoso con lui.
 • Non privarti di un giorno felice,

  non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio.
 • Non lascerai forse a un altro i frutti del tuo lavoro,

  e le tue fatiche per essere divise fra gli eredi?
 • Regala e accetta regali, e divèrtiti,

  perché negli inferi non si ricerca l'allegria.
 • Ogni corpo invecchia come un abito,

  è una legge da sempre: "Devi morire!".
 • Come foglie verdi su un albero frondoso,

  alcune cadono e altre germogliano,

  così sono le generazioni umane:

  una muore e un'altra nasce.
 • Ogni opera corruttibile scompare

  e chi la compie se ne andrà con essa.
 • Beato l'uomo che si dedica alla sapienza

  e riflette con la sua intelligenza,
 • che medita nel cuore le sue vie

  e con la mente ne penetra i segreti.
 • La insegue come un cacciatore,

  si apposta sui suoi sentieri.
 • Egli spia alle sue finestre

  e sta ad ascoltare alla sua porta.
 • Sosta vicino alla sua casa

  e fissa il picchetto nelle sue pareti,
 • alza la propria tenda presso di lei

  e si ripara in un rifugio di benessere,
 • mette i propri figli sotto la sua protezione

  e sotto i suoi rami soggiorna;
 • da lei è protetto contro il caldo,

  e nella sua gloria egli abita.