Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Не жела́й ча́дъ мно́же­ст­ва неключи́мыхъ, ниже́ весели́ся о сынѣ́хъ нечести́выхъ:
 • егда́ умно́жат­ся, не весели́ся о ни́хъ, а́ще нѣ́сть стра́ха Госпо́дня съ ни́ми.
 • Не вѣ́руй животу́ и́хъ и не належи́ на мно́же­с­т­во и́хъ:
 • лу́чше бо еди́нъ пра́ведникъ, не́жели ты́сяща [грѣ́шникъ],
 • и умре́ти безча́дному, не́жели имѣ́ти ча́да нечести́ва:
 • от­ еди́наго бо разу́мна насели́т­ся гра́дъ, колѣ́но же беззако́н­ныхъ запустѣ́етъ.
 • Мно́га сицева́я ви́дѣ о́ко мое́, и крѣ́пльшая си́хъ слы́ша у́хо мое́.
 • Въ собо́рищи грѣ́шныхъ воз­гори́т­ся о́гнь, и во язы́цѣ непокори́вѣ воз­гори́т­ся гнѣ́въ.
 • Не умоле́нъ бы́сть [Бо́гъ] о дре́внихъ исполи́нѣхъ, и́же от­ступи́ша крѣ́постiю сво­е́ю:
 • не пощадѣ́ о жили́щи Ло́товѣ, и́миже воз­гнуша́ся за горды́ню и́хъ:
 • не поми́лова язы́ка поги́бель­наго, воз­не́сшагося во грѣсѣ́хъ сво­и́хъ,
 • и та́ко ше́сть со́тъ ты́сящъ пѣшце́въ, соше́дшихся въ жестосе́рдiи сво­е́мъ. И а́ще бу́детъ еди́нъ жестоковы́йный въ лю́дехъ, ди́вно е́сть сiе́, а́ще непови́ненъ бу́детъ.
 • Ми́лость бо и гнѣ́въ у него́, си́ленъ умоле́нъ бы́ти и излiя́ти гнѣ́въ.
 • По мно́зѣй ми́лости его́, та́ко мно́го и обличе́нiе его́: му́жеви по дѣло́мъ его́ су́дитъ.
 • Не убѣжи́тъ хище́нiемъ грѣ́шный, и терпѣ́нiе благовѣ́рнаго не лише́но бу́детъ.
 • Вся́цѣй ми́лостыни сотвори́тъ мѣ́сто: кі́йждо бо по дѣло́мъ сво­и́мъ обря́щетъ.
 • Не рцы́, я́ко от­ Го́спода скры́юся, еда́ свы́ше кто́ мя помяне́тъ?
 • въ лю́дехъ мно́жайшихъ не воспомяне́нъ бу́ду, что́ бо е́сть душа́ моя́ въ безчи́слен­нѣй тва́ри?
 • се́, небо и небо небесе́ Бо́жiя, бе́здна и земля́ посѣще́нiемъ его́ подви́гнут­ся:
 • вку́пѣ го́ры и основа́нiя земли́, егда́ воз­зри́тъ на ня́, тре́петомъ стрясу́т­ся,
 • и о си́хъ не размы́слитъ се́рдце:
 • и пути́ его́ кто́ пости́гнетъ? и бу́рю ю́же не у́зритъ человѣ́къ, мно́жайшая же дѣ́лъ его́ въ сокрове́н­ныхъ:
 • дѣла́ пра́вды его́ кто́ воз­вѣсти́тъ? или́ кто́ стерпи́тъ? дале́че бо завѣ́тъ.
 • Умаля́яйся се́рдцемъ размышля́етъ сiя́, а му́жъ безу́менъ и заблужда́яй размышля́етъ бу́яя.
 • Послу́шай мене́, ча́до, и научи́ся вѣ́дѣнiя, и на словеса́ моя́ внима́й се́рдцемъ тво­и́мъ:
 • изъявля́ю въ мѣ́рилѣ наказа́нiе и со испыта́нiемъ воз­вѣщу́ вѣ́дѣнiе.
 • Судо́мъ Госпо́днимъ дѣла́ его́ изъ нача́ла, и от­ сотворе́нiя его́ раздѣли́ ча́сти и́хъ:
 • украси́ во вѣ́къ дѣла́ своя́, и нача́ла и́хъ въ ро́ды и́хъ: ниже́ взалка́ша, ниже́ утруди́шася, и не преста́ша от­ дѣ́лъ сво­и́хъ.
 • Кі́йждо и́скрен­няго сво­его́ не оскорби́,
 • и да́же до вѣ́ка не воспроти́вят­ся глаго́лу его́.
 • И по си́хъ Госпо́дь на зе́млю при­­зрѣ́ и испо́лни ю́ от­ бла́гъ сво­и́хъ:
 • душа́ вся́каго живо́тна покры́ лице́ ея́, и въ ню́ воз­враще́нiе и́хъ.
 • Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых.
 • Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня.
 • Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество.
 • Лучше один праведник, нежели тысяча грешников,
 • и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых,
 • ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет.
 • Много такого видело око мое, и еще более того слышало ухо мое.
 • В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев.
 • Не умилостивился Он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками;
 • не пощадил и живших в одном месте с Лотом, которыми возгнушался за их гордость;
 • не помиловал народа погибельного, который надмевался грехами своими,
 • равно как и шестисот тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если б он остался ненаказанным;
 • ибо и милость и гнев – во власти Его: силен Он помиловать и излить гнев.
 • Как велика милость Его, так велико и обличение Его. Он судит человека по делам его.
 • Не убежит от Него грешник с хищением, и терпение благочестивого не останется тщетным.
 • Всякой милостыне Он даст место, каждый получит по делам своим.
 • Не говори: «я скроюсь от Господа; неужели с высоты кто вспомнит обо мне?
 • Во множестве народа меня не заметят; ибо что душа моя в неизмеримом создании?
 • Вот, небо и небо небес – Божие, бездна и земля колеблются от посещения Его.
 • Равно сотрясаются от страха горы и основания земли, когда Он взирает.
 • И этого не может понять сердце;
 • а пути Его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел Его сокрыты.
 • Кто возвестит о делах правосудия Его? или кто будет ожидать их? ибо далеко это определение».
 • Скудный умом думает так, и человек неразумный и заблуждающийся размышляет так глупо.
 • Слушай меня, сын мой, и учись знанию, и внимай сердцем твоим словам моим.
 • Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное.
 • По определению Господа дела Его от начала, и от сотворения их Он разделил части их.
 • Навек устроил Он дела Свои, и начала их – в роды их. Они не алчут, не утомляются и не прекращают своих действий.
 • Ни одно не стесняет близкого ему,
 • и до века не воспротивятся они слову Его.
 • И потом воззрел Господь на землю и наполнил ее Своими благами.
 • Душа всего живущего покрыла лице ее, и в нее все возвратится.
 • μὴ ἐπι­θύμει τέκνων πλῆ­θος ἀχρήστων μηδὲ εὐφραίνου ἐπι­̀ υἱοῖς ἀσεβέσιν
 • 2ἐὰν πλη­θύνωσιν μὴ εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτοῖς εἰ μή ἐστιν φόβος κυρίου μετ᾿ αὐτῶν
 • 3μὴ ἐμπιστεύ­σῃς τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ μὴ ἔπεχε ἐπι­̀ τὸ πλῆ­θος αὐτῶν
 • κρείσ­σων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι
 • καὶ ἀπο­θανεῖν ἄτεκνον ἢ ἔχειν τέκνα ἀσεβῆ
 • 4ἀπο­̀ γὰρ ἑνὸς συν­ετοῦ συν­οικισθή­σε­ται πόλις φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωθή­σε­ται
 • 5πολλὰ τοιαῦτα ἑόρακεν ὁ ὀφθαλμός μου καὶ ἰσχυρότερα τούτων ἀκήκοεν τὸ οὖς μου
 • 6ἐν συν­αγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐκκαυθή­σε­ται πῦρ καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργή
 • 7οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάν­των οἳ ἀπέστησαν τῇ ἰσχύι αὐτῶν
 • 8οὐκ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας Λωτ οὓς ἐβδελύξατο δια­̀ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν
 • 9οὐκ ἠλέησεν ἔθνος ἀπωλείας τοὺς ἐξηρ­μέ­νους ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶν
 • 10καὶ οὕτως ἑξακοσίας χιλιάδας πεζῶν τοὺς ἐπι­συν­αχθέν­τας ἐν σκληροκαρδίᾳ αὐτῶν 11κἂν ᾖ εἷς σκληροτράχηλος θαυμαστὸν τοῦτο εἰ ἀθῳωθή­σε­ται
 • ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾿ αὐτῷ δυνάστης ἐξιλασμῶν καὶ ἐκχέων ὀργήν
 • 12κατα­̀ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ οὕτως καὶ πολὺς ὁ ἔλεγχος αὐτοῦ ἄνδρα κατα­̀ τὰ ἔργα αὐτοῦ κρινεῖ
 • 13οὐκ ἐκφεύ_κ­σε­ται ἐν ἁρπάγματι ἁμαρτωλός καὶ οὐ μὴ καθυστερήσει ὑπομονὴ εὐσεβοῦς
 • 14πάσῃ ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον ἕκασ­τος κατα­̀ τὰ ἔργα αὐτοῦ εὑρήσει
 • 17μὴ εἴπῃς ὅτι ἀπο­̀ κυρίου κρυβήσομαι καὶ ἐξ ὕψους τίς μου μνησθή­σε­ται
 • ἐν λαῷ πλείονι οὐ μὴ γνωσθῶ τίς γὰρ ἡ ψυχή μου ἐν ἀμετρήτῳ κτίσει
 • ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἄβυσ­σος καὶ γῆ ἐν τῇ ἐπι­σκοπῇ αὐτοῦ σαλευθήσον­ται
 • ἅμα τὰ ὄρη καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπι­βλέψαι εἰς αὐτὰ τρόμῳ συσ­σείον­ται
 • καὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς οὐ δια­νοηθή­σε­ται καρδία καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς ἐνθυμηθή­σε­ται
 • καὶ κατα­ιγίς ἣν οὐκ ὄψ­σε­ται ἄνθρωπος τὰ δὲ πλείονα τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐν ἀπο­κρύφοις
 • ἔργα δικαιοσύνης τίς ἀναγγελεῖ ἢ τίς ὑπομενεῖ μακρὰν γὰρ ἡ δια­θήκη
 • ἐλαττού­με­νος καρδίᾳ δια­νοεῖται ταῦτα καὶ ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώ­με­νος δια­νοεῖται μωρά
 • ἄκουσόν μου τέκνον καὶ μάθε ἐπι­στήμην καὶ ἐπι­̀ τῶν λόγων μου προ­́σεχε τῇ καρδίᾳ σου
 • ἐκφανῶ ἐν σταθμῷ παιδείαν καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγελῶ ἐπι­στήμην
 • ἐν κρίσει κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἀπο­̀ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλεν μερίδας αὐτῶν
 • ἐκόσμησεν εἰς αἰῶνα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν οὔτε ἐπείνασαν οὔτε ἐκοπίασαν καὶ οὐκ ἐξέλιπον ἀπο­̀ τῶν ἔργων αὐτῶν
 • ἕκασ­τος τὸν πλη­σίον αὐτοῦ οὐκ ἐξέθλιψεν
 • καὶ ἕως αἰῶνος οὐκ ἀπειθήσουσιν τοῦ ῥήμα­τος αὐτοῦ
 • 29καὶ μετὰ ταῦτα κύριος εἰς τὴν γῆν ἐπέβλεψεν καὶ ἐνέπλη­σεν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ
 • 30ψυχῇ παν­τὸς ζῴου ἐκάλυψεν τὸ προ­́σωπον αὐτῆς καὶ εἰς αὐτὴν ἡ ἀπο­στροφὴ αὐτῶν