Скрыть
17:2
17:6
17:7
17:8
17:11
17:12
17:13
17:20
17:23
17:25
17:26
17:28
17:29
Госпо́дь созда́ от­ земли́ человѣ́ка, и па́ки воз­врати́ его́ въ ню́.
Дни́ числа́ и вре́мя даде́ и́мъ, и даде́ и́мъ вла́сть надъ су́щими на не́й.
Я́коже они́ са́ми, облече́ и́хъ крѣ́постiю, и по о́бразу сво­ему́ сотвори́ я́:
и положи́ стра́хъ его́ на вся́цѣй пло́ти, е́же вла́стел­ст­вовати звѣрьми́ [и скоты́] и пти́цами.
Помышле́нiе и язы́къ и о́чи, у́ши и се́рдце даде́ и́мъ размышля́ти:
худо́же­с­т­вомъ ра́зума испо́лни я́ и до́брая и зла́я показа́ и́мъ.
Положи́лъ е́сть о́ко свое́ на сердца́хъ и́хъ, показа́ти и́мъ вели́че­с­т­во дѣ́лъ сво­и́хъ,
да и́мя святы́ни его́ восхва́лятъ и да повѣ́даютъ вели́че­ст­ва дѣ́лъ его́.
Приложи́лъ и́мъ худо́же­с­т­во и зако́нъ живота́ даде́ въ наслѣ́дiе и́мъ.
Завѣ́тъ вѣ́чный поста́ви съ ни́ми и судьбы́ своя́ показа́ и́мъ.
Вели́че­с­т­во сла́вы ви́дѣша очеса́ и́хъ, и сла́ву гла́са и́хъ слы́ша у́хо и́хъ.
И рече́ и́мъ: внемли́те от­ вся́кiя непра́вды. и заповѣ́да и́мъ кому́ждо о и́скрен­немъ.
Путiе́ и́хъ предъ ни́мъ вы́ну, не укры́ют­ся от­ о́чiю его́.
Кому́ждо язы́ку устро́илъ вожда́,
и ча́сть Госпо́дня Изра́иль е́сть.
Вся́ дѣла́ и́хъ я́ко со́лнце предъ ни́мъ, и о́чи его́ вы́ну на путе́хъ и́хъ:
не укры́шася непра́вды и́хъ от­ него́, и вси́ грѣси́ и́хъ предъ Го́сподемъ.
Ми́лостыня му́жа я́ко печа́ть съ ни́мъ, и благода́ть человѣ́чу я́ко зѣ́ницу соблюде́тъ.
По си́хъ воста́нетъ и воз­да́стъ и́мъ, и воз­дая́нiе и́хъ на главу́ и́хъ воз­да́стъ:
оба́че ка́ющымся да́лъ е́сть воз­враще́нiе и утѣ́ши изнемога́ющихъ терпѣ́нiемъ.
Обрати́ся у́бо ко Го́споду и оста́ви грѣхи́:
помоли́ся предъ лице́мъ и ума́ли претыка́нiя:
восходи́ къ вы́шнему и от­врати́ся от­ непра́вды, и зѣло́ воз­ненави́ди ме́рзость.
Вы́шняго кто́ восхва́литъ во а́дѣ, вмѣ́сто живы́хъ и даю́щихъ исповѣ́данiе?
От мертвеца́ я́ко ничто́ су́щаго погиба́етъ исповѣ́данiе:
живы́й же и здра́вый восхва́литъ Го́спода.
Ко́ль вели́ка ми́лость Госпо́дня и очище́нiе обраща́ющымся къ нему́?
Не мо́гутъ бо вся́ бы́ти въ человѣ́цѣхъ:
я́ко не безсме́ртенъ сы́нъ человѣ́ческiй.
Что́ свѣтлѣ́е со́лнца? и то́ изчеза́етъ: и зло́ помы́слитъ пло́ть и кро́вь.
Си́лу высоты́ небе́сныя то́й са́мъ назира́етъ, человѣ́цы же вси́ земля́ и пе́пелъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible