Скрыть
19:3
19:5
19:6
19:7
19:8
19:9
19:10
19:12
19:13
19:15
19:16
19:18
19:19
19:20
19:23
19:24
19:25
19:27
Дѣ́латель пiя́нивый не бу́детъ бога́тъ, и уничижа́яй ма́лая по ма́лѣ упаде́тъ.
Вино́ и жены́ превратя́тъ разуми́выхъ, и при­­лага́яйся любо­дѣ́йцамъ де́рзшiй бу́детъ:
мо́лiе и че́рвiе наслѣ́дятъ его́, и душа́ де́рзостная и́змет­ся.
Е́мляй ско́ро вѣ́ру лего́къ се́рдцемъ, и согрѣша́яй на ду́шу свою́ согрѣша́етъ.
Веселя́йся се́рдцемъ о злонра́вiи обличе́нъ бу́детъ, противля́яйся же похоте́мъ вѣнча́етъ живо́тъ сво́й.
Обуздава́яй язы́къ тихоми́рно поживе́тъ, и ненави́дяй велерѣ́чiя ума́литъ поро́къ.
Словесе́ никогда́же повтори́, и ничто́же тебѣ́ ума́лит­ся.
На дру́га и на врага́ не повѣ́дай, и а́ще не бу́детъ тебѣ́ грѣха́, не от­крыва́й:
слы́ша бо у тебе́, и соблюде́тъ тя́, и во вре́мя воз­ненави́дитъ тя́.
Слы́шалъ ли еси́ сло́во, да у́мретъ съ тобо́ю: не убо́йся, не расто́ргнетъ тебе́.
От лица́ словесе́ поболи́тъ бу́й, я́коже ражда́ющая от­ лица́ младе́нца.
Стрѣла́ вонзе́на въ стегно́ пло́ти, та́ко сло́во во чре́вѣ бу́яго.
Обличи́ дру́га, егда́ еще́ не сотвори́лъ, и а́ще сотвори́лъ, да не при­­ложи́тъ ктому́:
обличи́ дру́га, не́гли не рече́, и а́ще рече́ еди́ножды, да не повтори́тъ:
обличи́ дру́га, мно́гажды бо быва́етъ навѣ́тъ.
Не вся́кому словеси́ е́мли вѣ́ры.
Е́сть пополза́яйся сло́вомъ, а не душе́ю: и кто́ не согрѣши́ язы́комъ сво­и́мъ?
Обличи́ и́скрен­няго сво­его́ пре́жде преще́нiя, и да́ждь мѣ́сто зако́ну вы́шняго. Вся́ка прему́дрость стра́хъ Госпо́день, и во вся́цѣй прему́дрости творе́нiе зако́на.
И нѣ́сть прему́дрость вѣ́дѣнiе лука́в­ст­ва, и нѣ́сть ра́зума, идѣ́же совѣ́тъ грѣ́шныхъ.
Е́сть лука́в­ст­во, и то́ ме́рзость, и е́сть безу́менъ умаля́яйся прему́дростiю.
Лу́чше е́сть умаля́яйся въ ра́зумѣ боязли́вый, не́жели избы́точе­ст­вуяй му́дростiю и преступа́я зако́нъ.
Е́сть кова́р­ст­во испы́тно, и то́ непра́ведно, и е́сть развраща́яй благода́ть извѣща́ти хотя́ су́дъ.
Е́сть лука́в­ст­вуяй пони́къ черното́ю, и вну́трен­няя его́ испо́лнь льсти́:
пони́ча лице́мъ и при­­творя́яйся глу́хъ, идѣ́же не позна́нъ бы́сть, предвари́тъ тя́.
И а́ще не́мощiю крѣ́пости воз­бране́нъ бу́детъ согрѣши́ти, а́ще обря́щетъ вре́мя, зло́ сотвори́тъ.
От зра́ка позна́нъ бу́детъ му́жъ, и срѣ́тенiемъ лица́ позна́нъ бу́детъ у́мный.
Одѣя́нiе му́жа и смѣ́хъ зубо́въ и стопы́ человѣ́ка воз­вѣстя́тъ, я́же о не́мъ.
Е́сть обличе́нiе, е́же нѣ́сть красно́, и е́сть молча́й, и то́й му́дръ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible