Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Дѣ́латель пiя́нивый не бу́детъ бога́тъ, и уничижа́яй ма́лая по ма́лѣ упаде́тъ.
 • Вино́ и жены́ превратя́тъ разуми́выхъ, и при­­лага́яйся любо­дѣ́йцамъ де́рзшiй бу́детъ:
 • мо́лiе и че́рвiе наслѣ́дятъ его́, и душа́ де́рзостная и́змет­ся.
 • Е́мляй ско́ро вѣ́ру лего́къ се́рдцемъ, и согрѣша́яй на ду́шу свою́ согрѣша́етъ.
 • Веселя́йся се́рдцемъ о злонра́вiи обличе́нъ бу́детъ, противля́яйся же похоте́мъ вѣнча́етъ живо́тъ сво́й.
 • Обуздава́яй язы́къ тихоми́рно поживе́тъ, и ненави́дяй велерѣ́чiя ума́литъ поро́къ.
 • Словесе́ никогда́же повтори́, и ничто́же тебѣ́ ума́лит­ся.
 • На дру́га и на врага́ не повѣ́дай, и а́ще не бу́детъ тебѣ́ грѣха́, не от­крыва́й:
 • слы́ша бо у тебе́, и соблюде́тъ тя́, и во вре́мя воз­ненави́дитъ тя́.
 • Слы́шалъ ли еси́ сло́во, да у́мретъ съ тобо́ю: не убо́йся, не расто́ргнетъ тебе́.
 • От лица́ словесе́ поболи́тъ бу́й, я́коже ражда́ющая от­ лица́ младе́нца.
 • Стрѣла́ вонзе́на въ стегно́ пло́ти, та́ко сло́во во чре́вѣ бу́яго.
 • Обличи́ дру́га, егда́ еще́ не сотвори́лъ, и а́ще сотвори́лъ, да не при­­ложи́тъ ктому́:
 • обличи́ дру́га, не́гли не рече́, и а́ще рече́ еди́ножды, да не повтори́тъ:
 • обличи́ дру́га, мно́гажды бо быва́етъ навѣ́тъ.
 • Не вся́кому словеси́ е́мли вѣ́ры.
 • Е́сть пополза́яйся сло́вомъ, а не душе́ю: и кто́ не согрѣши́ язы́комъ сво­и́мъ?
 • Обличи́ и́скрен­няго сво­его́ пре́жде преще́нiя, и да́ждь мѣ́сто зако́ну вы́шняго. Вся́ка прему́дрость стра́хъ Госпо́день, и во вся́цѣй прему́дрости творе́нiе зако́на.
 • И нѣ́сть прему́дрость вѣ́дѣнiе лука́в­ст­ва, и нѣ́сть ра́зума, идѣ́же совѣ́тъ грѣ́шныхъ.
 • Е́сть лука́в­ст­во, и то́ ме́рзость, и е́сть безу́менъ умаля́яйся прему́дростiю.
 • Лу́чше е́сть умаля́яйся въ ра́зумѣ боязли́вый, не́жели избы́точе­ст­вуяй му́дростiю и преступа́я зако́нъ.
 • Е́сть кова́р­ст­во испы́тно, и то́ непра́ведно, и е́сть развраща́яй благода́ть извѣща́ти хотя́ су́дъ.
 • Е́сть лука́в­ст­вуяй пони́къ черното́ю, и вну́трен­няя его́ испо́лнь льсти́:
 • пони́ча лице́мъ и при­­творя́яйся глу́хъ, идѣ́же не позна́нъ бы́сть, предвари́тъ тя́.
 • И а́ще не́мощiю крѣ́пости воз­бране́нъ бу́детъ согрѣши́ти, а́ще обря́щетъ вре́мя, зло́ сотвори́тъ.
 • От зра́ка позна́нъ бу́детъ му́жъ, и срѣ́тенiемъ лица́ позна́нъ бу́детъ у́мный.
 • Одѣя́нiе му́жа и смѣ́хъ зубо́въ и стопы́ человѣ́ка воз­вѣстя́тъ, я́же о не́мъ.
 • Е́сть обличе́нiе, е́же нѣ́сть красно́, и е́сть молча́й, и то́й му́дръ.
 • Ко́ль добро́ е́сть обличи́ти, не́жели яри́тися та́йно: и исповѣ́даяйся от­ умале́нiя воз­бране́нъ бу́детъ.
 • Ко́ль добро́ обличе́н­ному яви́ти покая́нiе:
 • се́й бо во́льнаго избѣжи́тъ грѣха́.
 • Жела́нiе ско́пчо растли́тъ ли дѣви́цу? та́кожде творя́й ну́ждею суды́.
 • Е́сть молча́й обрѣта́яйся прему́дръ, и е́сть ненави́димь от­ мно́гiя бесѣ́ды.
 • Е́сть молча́й, не и́мать бо от­вѣ́та: и е́сть молча́й вѣ́дый вре́мя.
 • Человѣ́къ прему́дръ умолчи́тъ до вре́мене: проде́рзый же и безу́мный превосхо́дитъ вре́мя.
 • Умножа́яй словеса́ ме́рзокъ бу́детъ, и восхища́яй вла́сть воз­ненави́дѣнъ бу́детъ.
 • Е́сть благопоспѣ́ш­ст­во во злы́хъ му́жеви, и е́сть изобрѣ́тенiе на умале́нiе.
 • Е́сть дая́нiе, е́же ти́ не бу́детъ на по́льзу, и е́сть дая́нiе, его́же от­да́нiе сугу́бо.
 • Е́сть умале́нiе сла́вы ра́ди, и е́сть, и́же от­ смире́нiя воз­несе́ главу́.
 • Е́сть купу́яй мно́гая ма́лымъ и воз­враща́яй я́ седмери́цею.
 • Прему́дрый во словеси́ любе́зна сотвори́тъ себе́: благода́ти же безу́мныхъ излiю́т­ся.
 • Дая́нiе безу́мнаго не упо́льзуетъ ти́, о́чи бо его́ вмѣ́сто еди́наго мно́зи ко воспрiя́тiю:
 • ма́ло да́стъ, а мно́го поноси́ти бу́детъ и от­ве́рзетъ уста́ своя́ я́ко проповѣ́дникъ: дне́сь взаи́мъ да́стъ, а у́тро истя́жетъ: ненави́димь человѣ́къ таковы́й Го́споду и человѣ́комъ.
 • Бу́й рече́тъ: нѣ́сть ми́ дру́га и нѣ́сть хвалы́ благи́мъ мо­и́мъ: яду́щiи хлѣ́бъ мо́й льсти́ви язы́комъ.
 • Коли́кощи и коли́цы посмѣю́т­ся ему́?
 • Поползнове́нiе на земли́ лу́чше не́же от­ язы́ка: та́ко паде́нiе злы́хъ со тща́нiемъ прiи́детъ.
 • Человѣ́къ безблагода́тенъ ба́снь безвре́мен­на: во устѣ́хъ ненака́зан­ныхъ при́сно бу́детъ.
 • От у́стъ бу́яго от­ве́ржена бу́детъ при́тча: не и́мать бо ея́ рещи́ во вре́мя свое́.
 • Е́сть воз­браня́емый согрѣша́ти от­ ску́дости, и въ поко́и сво­е́мъ не умили́т­ся.
 • Е́сть погубля́яй ду́шу свою́ за сты́дъ, и от­ лица́ безу́мна погуби́тъ ю́.
 • Е́сть ра́ди стыда́ обѣща́яйся дру́гови, и при­­обрѣ́те его́ врага́ ту́не.
 • Поро́къ зо́лъ человѣ́ку лжа́, и во устѣ́хъ ненака́зан­ныхъ при́сно бу́детъ.
 • У́не е́сть та́ть, не́жели при́сно лжа́й: о́ба же па́губу наслѣ́дятъ.
 • Обы́чай человѣ́ка лжи́ва безче́стiе, и сту́дъ его́ при́сно съ ни́мъ.
 • Прему́дрый словесы́ про­изведе́тъ себе́, и человѣ́къ му́дрый уго́денъ бу́детъ вельмо́жамъ.
 • Дѣ́лаяй зе́млю воз­несе́тъ сто́гъ сво́й, и угожда́яй вельмо́жамъ уми́лостивитъ о непра́вдѣ [сво­е́й].
 • Мзда́ и да́рове ослѣпля́ютъ о́чи прему́дрыхъ, и я́коже бразды́ на устѣ́хъ от­враща́ютъ обличе́нiя.
 • Прему́дрость сокрове́на и сокро́вище не явле́но, ка́я по́льза е́сть во обо­и́хъ?
 • Лу́чше человѣ́къ скрыва́яй бу́й­ст­во свое́, не́жели человѣ́къ скрыва́яй прему́дрость свою́.
 • Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что ставящий малое мало-помалу придет в упадок.
 • Вино и женщины развратят разумных, а связывающийся с блудницами сделается еще наглее;
 • гниль и черви наследуют его, и дерзкая душа истребится.
 • Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против души своей.
 • Преданный сердцем удовольствиям будет осужден, а сопротивляющийся вожделениям увенчает жизнь свою.
 • Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло.
 • Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет.
 • Ни другу ни недругу не рассказывай и, если это тебе не грех, не открывай;
 • ибо он выслушает тебя, и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя.
 • Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою: не бойся, не расторгнет оно тебя.
 • Глупый от слова терпит такую же муку, как рождающая – от младенца.
 • Что стрела, вонзенная в бедро, то слово в сердце глупого.
 • Расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того; и если сделал, то пусть вперед не делает.
 • Расспроси друга, может быть, не говорил он того; и если сказал, то пусть не повторит того.
 • Расспроси друга, ибо часто бывает клевета.
 • Не всякому слову верь.
 • Иной погрешает словом, но не от души; и кто не погрешал языком своим?
 • Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место закону Всевышнего. Всякая мудрость – страх Господень, и во всякой мудрости – исполнение закона.
 • И не есть мудрость знание худого. И нет разума, где совет грешников.
 • Есть лукавство, и это мерзость; и есть неразумный, скудный мудростью.
 • Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием – и преступающий закон.
 • Есть хитрость изысканная, но она беззаконна, и есть превращающий суд, чтобы произнести приговор.
 • Есть лукавый, который ходит согнувшись, в унынии, но внутри он полон коварства.
 • Он поник лицом и притворяется глухим, но он предварит тебя там, где и не думаешь.
 • И если недостаток силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сделает тебе зло, когда найдет случай.
 • По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный.
 • Одежда и осклабление зубов и походка человека показывают свойство его.
 • Бывает обличение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит – и он благоразумен.
 • Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно; и обличаемый наедине предостережется от вреда.
 • Как хорошо обличенному показать раскаяние!
 • Ибо он избежит вольного греха.
 • Что – пожелание евнуха растлить девицу, то – производящий суд с натяжкою.
 • Иной молчит – и оказывается мудрым; а иной бывает ненавистным за многую болтливость.
 • Иной молчит, потому что не имеет, что отвечать; а иной молчит, потому что знает время.
 • Мудрый человек будет молчать до времени; а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени.
 • Многоречивый опротивеет, и кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден.
 • Бывает успех человеку ко злу, а находка – в потерю.
 • Есть даяние, которое не будет тебе на пользу, и есть даяние, за которое бывает сугубое воздаяние.
 • Бывает унижение для славы, а иной от унижения поднимает голову.
 • Иной малым покупает многое и заплатит за то в семь раз больше.
 • Мудрый в слове делается любезным, любезности же глупых останутся напрасными.
 • Даяние безумного не будет тебе на пользу; ибо у него вместо одного много глаз для принятия.
 • Немного даст он, а попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатай. Ныне он взаем дает, а завтра потребует назад: ненавистен такой человек Господу и людям.
 • Глупый говорит: «нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния. Съедающие хлеб мой льстивы языком».
 • Как часто и сколь многие будут насмехаться над ним!
 • Преткновение от земли лучше, нежели от языка. Итак, скоро придет падение злых.
 • Неприятный человек – безвременная басня; она всегда будет на устах невежд.
 • Притча из уст глупого отвратительна, ибо он не скажет ее в свое время.
 • Иной удерживается от греха скудостью, и в этом воздержании он не будет сокрушаться.
 • Иной губит душу свою по робости, и губит ее из лицеприятия к безумному.
 • Иной из-за стыда дает обещания другу, и без причины наживает в нем себе врага.
 • Злой порок в человеке – ложь; в устах невежд она – всегда.
 • Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь; но оба они наследуют погибель.
 • Поведение лживого человека – бесчестно, и позор его всегда с ним.
 • Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится вельможам.
 • Возделывающий землю увеличит свой стог, и угождающий вельможам получит помилование в случае неправды.
 • Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличения.
 • Скрытая мудрость и утаенное сокровище – какая польза от обоих?
 • Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость.