Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Го́споди о́тче и Влады́ко живота́ мо­его́, не оста́ви мене́ въ совѣ́тѣ и́хъ и не да́ждь ми́ впа́сти въ ня́.
 • Кто́ воз­ложи́тъ на помышле́нiе мое́ ра́ны и на се́рдце мое́ наказа́нiе прему́дрости, да о неразу́мiихъ мо­и́хъ не пощадя́тъ, и да не пре́йдутъ грѣси́ и́хъ?
 • Я́ко да не умно́жат­ся невѣ́дѣнiя моя́ и грѣси́ мо­и́ премно́зи да не бу́дутъ, и паду́ся предъ супоста́ты, и пора́дуетмися вра́гъ мо́й.
 • Го́споди о́тче и Бо́же живота́ мо­его́, не да́ждь воз­ноше́нiя очи́ма мо­и́ма и вожделѣ́нiе от­врати́ от­ мене́.
 • Чре́ва по́хоть и блудодѣя́нiя да не объи́мутъ мя́, и безсту́днѣй души́ не преда́ждь мене́.
 • Послу́шайте, ча́да, наказа́нiя у́стъ: храня́й бо не я́тъ бу́детъ устна́ма сво­и́ма.
 • Устна́ма сво­и́ма я́тъ бу́детъ грѣ́шникъ, и клеветни́къ и го́рдый попо́лзнет­ся въ ни́хъ.
 • Заклина́нiю не обуча́й у́стъ сво­и́хъ
 • и кля́тися и́менемъ святы́мъ не навыка́й.
 • Я́коже бо ра́бъ истязу́емь ча́сто от­ ра́нъ не ума́лит­ся, та́кожде и клены́йся и́менемъ святы́мъ всегда́ от­ грѣха́ не очи́стит­ся.
 • Му́жъ клены́йся мно́го испо́лнит­ся беззако́нiя, и не от­сту́питъ от­ до́му его́ я́зва:
 • а́ще согрѣши́тъ, грѣ́хъ его́ на не́мъ, и а́ще пре́зритъ, сугу́бо согрѣши́тъ:
 • и а́ще вотще́ кля́ся, не оправди́т­ся, испо́лнит­ся бо до́мъ его́ нападе́нiя.
 • Е́сть бесѣ́да облече́на сме́ртiю: да не обря́щет­ся во наслѣ́дiи Иа́ковли:
 • от­ благо­чести́выхъ бо вся́ сiя́ от­сту́пятъ, и во грѣхи́ не впаду́т­ся.
 • Въ ненаказа́нiи неключи́мѣмъ не обуча́й у́стъ сво­и́хъ: е́сть бо въ не́мъ сло́во грѣха́.
 • Помяни́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, посредѣ́ бо вельмо́жъ сѣди́ши:
 • да не ка́ко забве́нъ бу́деши предъ ни́ми, и обы́чаемъ сво­и́мъ обуя́еши и похо́щеши, дабы́ ты́ не роди́л­ся, и де́нь рожде́нiя тво­его́ проклене́ши.
 • Человѣ́къ обуча́яся словесе́мъ поноше́нiя во всѣ́хъ дне́хъ сво­и́хъ не научи́т­ся.
 • Два́ ви́да умножа́ютъ грѣхи́ и тре́тiй наво́дитъ гнѣ́въ:
 • душа́ тепла́, я́ко о́гнь горя́щь, не уга́снетъ, до́ндеже поглощена́ бу́детъ:
 • человѣ́къ блудни́къ въ тѣ́лѣ пло́ти сво­ея́ не преста́нетъ, до́ндеже воз­жже́тъ о́гнь.
 • Человѣ́ку блу́дну вся́къ хлѣ́бъ сла́докъ, не преста́нетъ, до́ндеже у́мретъ.
 • Человѣ́къ преступа́яй ло́же свое́, глаго́ля въ души́ сво­е́й: кто́ мя́ ви́дитъ?
 • тма́ о́крестъ мене́, и стѣ́ны закрыва́ютъ мя́, и никто́же мя́ ви́дитъ, кого́ убою́ся? грѣхо́въ мо­и́хъ не воспомя́нетъ вы́шнiй.
 • И о́чи человѣ́честiи стра́хъ его́:
 • и не разумѣ́, я́ко о́чи Госпо́дни тма́ми те́мъ кра́тъ свѣтлѣ́йшiи со́лнца су́ть,
 • прозира́ющiи вся́ пути́ человѣ́ческiя и разсматря́ющiи въ та́йныхъ мѣ́стѣхъ:
 • пре́жде не́же создана́ бы́ша, вся́ увѣ́дѣна ему́, та́кожде и по сконча́нiи.
 • Се́й на путе́хъ гра́да от­мще́нъ бу́детъ, и идѣ́же не надѣ́яшеся, я́тъ бу́детъ.
 • Та́кожде и жена́ оста́вльшая му́жа сво­его́ и прiе́млющая наслѣ́дника от­ ино́го:
 • пе́рвое бо от­ зако́на вы́шняго от­ступи́, и второ́е му́жу сво­ему́ согрѣши́, и тре́тiе блудо́мъ прелюбо­дѣ́й­ст­вова, от­ чужда́го му́жа ча́да сотвори́:
 • сiя́ предъ собо́ръ изведе́на бу́детъ, и на ча́дѣхъ ея́ посѣще́нiе бу́детъ:
 • не укореня́т­ся ча́да ея́ въ ко́рень, и вѣ́тви ея́ не сотворя́тъ плода́:
 • и оста́витъ на кля́тву па́мять свою́, и поноше́нiе ея́ не потреби́т­ся.
 • И уразумѣ́ютъ оста́вльшiися, я́ко ничто́же лу́чше стра́ха Госпо́дня, и ничто́же сладча́е, то́кмо внима́ти за́повѣдемъ Госпо́днимъ.
 • Сла́ва ве́лiя е́же послѣ́довати Бо́гу, долгота́ же дні́й е́же прiя́ту тебѣ́ бы́ти от­ него́.
 • Господи, Отче и Владыко жизни моей! Не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть чрез них.
 • Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставника в мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их;
 • чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои; чтобы не упасть мне пред противниками, и чтобы не порадовался надо мною враг мой?
 • Господи, Отче и Боже жизни моей! Не дай мне возношения очей и вожделение отврати от меня.
 • Пожелания чрева и сладострастие да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе.
 • Выслушайте, дети, наставление для уст: соблюдающий его не будет уловлен своими устами.
 • Уловлен будет ими грешник, и злоречивый и надменный преткнутся чрез них.
 • Не приучай уст твоих к клятве
 • и не обращай в привычку употреблять в клятве имя Святаго.
 • Ибо, как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем Святаго не очистится от греха.
 • Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич.
 • Если он согрешит, грех его на нем; и если он вознерадел, то сугубо согрешит;
 • и если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями.
 • Есть речь, облеченная смертью: да не найдется она в наследии Иакова!
 • Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются во грехах.
 • Не приучай твоих уст к грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова.
 • Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож,
 • чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости, и не пожелать, что лучше бы ты не родился, и не проклясть дня рождения твоего.
 • Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится.
 • Два качества умножают грехи, а третье навлекает гнев:
 • душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится;
 • человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь.
 • Блуднику сладок всякий хлеб: он не перестанет, доколе не умрет.
 • Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей: «кто видит меня?
 • Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня: чего мне бояться? Всевышний не воспомянет грехов моих».
 • Страх его – только глаза человеческие,
 • и не знает он того, что очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца
 • и взирают на все пути человеческие, и проникают в места сокровенные.
 • Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении.
 • Такой человек будет наказан на улицах города и будет застигнут там, где не думал.
 • Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого:
 • ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа и, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа.
 • Она будет выведена пред собрание, и о детях ее будет исследование.
 • Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода.
 • Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится.
 • Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним.
 • Великая слава – следовать Господу, а быть тебе принятым от Него – долгоденствие.
 • Signore, padre e padrone della mia vita,

  non abbandonarmi al loro volere,

  non lasciarmi cadere a causa loro.
 • Chi fustigherà i miei pensieri

  e chi insegnerà la sapienza al mio cuore,

  perché non siano risparmiati i miei errori

  e i loro peccati non restino impuniti,
 • perché non si moltiplichino i miei errori

  e non aumentino di numero i miei peccati,

  e io non cada davanti ai miei avversari

  e il nemico non gioisca su di me?

  Per loro è lontana la speranza della tua misericordia.
 • Signore, padre e Dio della mia vita,

  non darmi l'arroganza degli occhi
 • e allontana da me ogni smodato desiderio.
 • Sensualità e libidine non s'impadroniscano di me,

  a desideri vergognosi non mi abbandonare.
 • Ascoltate, figli, come disciplinare la bocca,

  chi ne tiene conto non sarà colto in flagrante.
 • Il peccatore è vittima delle proprie labbra,

  il maldicente e il superbo vi trovano inciampo.
 • Non abituare la bocca al giuramento,

  non abituarti a proferire il nome del Santo.
 • Infatti, come un servo interrogato accuratamente

  non mancherà di prendere lividure,

  così chi giura e pronuncia il Nome di continuo

  di certo non sarà esente da peccato.
 • Un uomo dai molti giuramenti accumula iniquità;

  il flagello non si allontana dalla sua casa.

  Se sbaglia, il suo peccato è su di lui;

  se non ne tiene conto, pecca due volte.

  Se giura il falso, non sarà giustificato,

  e la sua casa si riempirà di sventure.
 • C'è un modo di parlare paragonabile alla morte:

  che non si trovi nella discendenza di Giacobbe!

  Da tutto questo infatti staranno lontano i pii,

  così non si rotoleranno nei peccati.
 • Non abituare la tua bocca a grossolane volgarità,

  in esse infatti c'è motivo di peccato.
 • Ricorda tuo padre e tua madre

  quando siedi tra i grandi,

  perché non lo dimentichi davanti a loro

  e per abitudine non dica sciocchezze,

  e non giunga a desiderare di non essere nato

  e maledica il giorno della tua nascita.
 • Un uomo abituato a discorsi ingiuriosi

  non si correggerà in tutta la sua vita.
 • Due tipi di persone moltiplicano i peccati,

  e un terzo provoca l'ira:

  una passione ardente come fuoco acceso

  non si spegnerà finché non sia consumata;

  un uomo impudico nel suo corpo

  non desisterà finché il fuoco non lo divori;
 • per l'uomo impudico ogni pane è appetitoso,

  non si stancherà finché non muoia.
 • L'uomo infedele al proprio letto

  dice fra sé: "Chi mi vede?

  C'è buio intorno a me e le mura mi nascondono;

  nessuno mi vede, perché temere?

  Dei miei peccati non si ricorderà l'Altissimo".
 • Egli teme solo gli occhi degli uomini,

  non sa che gli occhi del Signore

  sono mille volte più luminosi del sole;

  essi vedono tutte le vie degli uomini

  e penetrano fin nei luoghi più segreti.
 • Tutte le cose, prima che fossero create, gli erano note,

  allo stesso modo anche dopo la creazione.
 • Quest'uomo sarà condannato nelle piazze della città,

  sarà sorpreso dove meno se l'aspetta.
 • Così anche la donna che tradisce suo marito

  e gli porta un erede avuto da un altro.
 • Prima di tutto ha disobbedito alla legge dell'Altissimo,

  in secondo luogo ha commesso un torto verso il marito,

  in terzo luogo si è macchiata di adulterio

  e ha portato in casa figli di un estraneo.
 • Costei sarà trascinata davanti all'assemblea

  e si procederà a un'inchiesta sui suoi figli.
 • I suoi figli non metteranno radici,

  i suoi rami non porteranno frutto.
 • Lascerà il suo ricordo come una maledizione,

  la sua infamia non sarà cancellata.
 • I superstiti sapranno

  che nulla è meglio del timore del Signore,

  nulla è più dolce dell'osservare i suoi comandamenti.
 • Grande gloria è seguire Dio,

  essere a lui graditi è lunga vita.