Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Госпо́дь созда́ от­ земли́ человѣ́ка, и па́ки воз­врати́ его́ въ ню́.
 • Дни́ числа́ и вре́мя даде́ и́мъ, и даде́ и́мъ вла́сть надъ су́щими на не́й.
 • Я́коже они́ са́ми, облече́ и́хъ крѣ́постiю, и по о́бразу сво­ему́ сотвори́ я́:
 • и положи́ стра́хъ его́ на вся́цѣй пло́ти, е́же вла́стел­ст­вовати звѣрьми́ [и скоты́] и пти́цами.
 • Помышле́нiе и язы́къ и о́чи, у́ши и се́рдце даде́ и́мъ размышля́ти:
 • худо́же­с­т­вомъ ра́зума испо́лни я́ и до́брая и зла́я показа́ и́мъ.
 • Положи́лъ е́сть о́ко свое́ на сердца́хъ и́хъ, показа́ти и́мъ вели́че­с­т­во дѣ́лъ сво­и́хъ,
 • да и́мя святы́ни его́ восхва́лятъ и да повѣ́даютъ вели́че­ст­ва дѣ́лъ его́.
 • Приложи́лъ и́мъ худо́же­с­т­во и зако́нъ живота́ даде́ въ наслѣ́дiе и́мъ.
 • Завѣ́тъ вѣ́чный поста́ви съ ни́ми и судьбы́ своя́ показа́ и́мъ.
 • Вели́че­с­т­во сла́вы ви́дѣша очеса́ и́хъ, и сла́ву гла́са и́хъ слы́ша у́хо и́хъ.
 • И рече́ и́мъ: внемли́те от­ вся́кiя непра́вды. и заповѣ́да и́мъ кому́ждо о и́скрен­немъ.
 • Путiе́ и́хъ предъ ни́мъ вы́ну, не укры́ют­ся от­ о́чiю его́.
 • Кому́ждо язы́ку устро́илъ вожда́,
 • и ча́сть Госпо́дня Изра́иль е́сть.
 • Вся́ дѣла́ и́хъ я́ко со́лнце предъ ни́мъ, и о́чи его́ вы́ну на путе́хъ и́хъ:
 • не укры́шася непра́вды и́хъ от­ него́, и вси́ грѣси́ и́хъ предъ Го́сподемъ.
 • Ми́лостыня му́жа я́ко печа́ть съ ни́мъ, и благода́ть человѣ́чу я́ко зѣ́ницу соблюде́тъ.
 • По си́хъ воста́нетъ и воз­да́стъ и́мъ, и воз­дая́нiе и́хъ на главу́ и́хъ воз­да́стъ:
 • оба́че ка́ющымся да́лъ е́сть воз­враще́нiе и утѣ́ши изнемога́ющихъ терпѣ́нiемъ.
 • Обрати́ся у́бо ко Го́споду и оста́ви грѣхи́:
 • помоли́ся предъ лице́мъ и ума́ли претыка́нiя:
 • восходи́ къ вы́шнему и от­врати́ся от­ непра́вды, и зѣло́ воз­ненави́ди ме́рзость.
 • Вы́шняго кто́ восхва́литъ во а́дѣ, вмѣ́сто живы́хъ и даю́щихъ исповѣ́данiе?
 • От мертвеца́ я́ко ничто́ су́щаго погиба́етъ исповѣ́данiе:
 • живы́й же и здра́вый восхва́литъ Го́спода.
 • Ко́ль вели́ка ми́лость Госпо́дня и очище́нiе обраща́ющымся къ нему́?
 • Не мо́гутъ бо вся́ бы́ти въ человѣ́цѣхъ:
 • я́ко не безсме́ртенъ сы́нъ человѣ́ческiй.
 • Что́ свѣтлѣ́е со́лнца? и то́ изчеза́етъ: и зло́ помы́слитъ пло́ть и кро́вь.
 • Си́лу высоты́ небе́сныя то́й са́мъ назира́етъ, человѣ́цы же вси́ земля́ и пе́пелъ.
 • Го́споди о́тче и Влады́ко живота́ мо­его́, не оста́ви мене́ въ совѣ́тѣ и́хъ и не да́ждь ми́ впа́сти въ ня́.
 • Кто́ воз­ложи́тъ на помышле́нiе мое́ ра́ны и на се́рдце мое́ наказа́нiе прему́дрости, да о неразу́мiихъ мо­и́хъ не пощадя́тъ, и да не пре́йдутъ грѣси́ и́хъ?
 • Я́ко да не умно́жат­ся невѣ́дѣнiя моя́ и грѣси́ мо­и́ премно́зи да не бу́дутъ, и паду́ся предъ супоста́ты, и пора́дуетмися вра́гъ мо́й.
 • Го́споди о́тче и Бо́же живота́ мо­его́, не да́ждь воз­ноше́нiя очи́ма мо­и́ма и вожделѣ́нiе от­врати́ от­ мене́.
 • Чре́ва по́хоть и блудодѣя́нiя да не объи́мутъ мя́, и безсту́днѣй души́ не преда́ждь мене́.
 • Послу́шайте, ча́да, наказа́нiя у́стъ: храня́й бо не я́тъ бу́детъ устна́ма сво­и́ма.
 • Устна́ма сво­и́ма я́тъ бу́детъ грѣ́шникъ, и клеветни́къ и го́рдый попо́лзнет­ся въ ни́хъ.
 • Заклина́нiю не обуча́й у́стъ сво­и́хъ
 • и кля́тися и́менемъ святы́мъ не навыка́й.
 • Я́коже бо ра́бъ истязу́емь ча́сто от­ ра́нъ не ума́лит­ся, та́кожде и клены́йся и́менемъ святы́мъ всегда́ от­ грѣха́ не очи́стит­ся.
 • Му́жъ клены́йся мно́го испо́лнит­ся беззако́нiя, и не от­сту́питъ от­ до́му его́ я́зва:
 • а́ще согрѣши́тъ, грѣ́хъ его́ на не́мъ, и а́ще пре́зритъ, сугу́бо согрѣши́тъ:
 • и а́ще вотще́ кля́ся, не оправди́т­ся, испо́лнит­ся бо до́мъ его́ нападе́нiя.
 • Е́сть бесѣ́да облече́на сме́ртiю: да не обря́щет­ся во наслѣ́дiи Иа́ковли:
 • от­ благо­чести́выхъ бо вся́ сiя́ от­сту́пятъ, и во грѣхи́ не впаду́т­ся.
 • Въ ненаказа́нiи неключи́мѣмъ не обуча́й у́стъ сво­и́хъ: е́сть бо въ не́мъ сло́во грѣха́.
 • Помяни́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, посредѣ́ бо вельмо́жъ сѣди́ши:
 • да не ка́ко забве́нъ бу́деши предъ ни́ми, и обы́чаемъ сво­и́мъ обуя́еши и похо́щеши, дабы́ ты́ не роди́л­ся, и де́нь рожде́нiя тво­его́ проклене́ши.
 • Человѣ́къ обуча́яся словесе́мъ поноше́нiя во всѣ́хъ дне́хъ сво­и́хъ не научи́т­ся.
 • Два́ ви́да умножа́ютъ грѣхи́ и тре́тiй наво́дитъ гнѣ́въ:
 • душа́ тепла́, я́ко о́гнь горя́щь, не уга́снетъ, до́ндеже поглощена́ бу́детъ:
 • человѣ́къ блудни́къ въ тѣ́лѣ пло́ти сво­ея́ не преста́нетъ, до́ндеже воз­жже́тъ о́гнь.
 • Человѣ́ку блу́дну вся́къ хлѣ́бъ сла́докъ, не преста́нетъ, до́ндеже у́мретъ.
 • Человѣ́къ преступа́яй ло́же свое́, глаго́ля въ души́ сво­е́й: кто́ мя́ ви́дитъ?
 • тма́ о́крестъ мене́, и стѣ́ны закрыва́ютъ мя́, и никто́же мя́ ви́дитъ, кого́ убою́ся? грѣхо́въ мо­и́хъ не воспомя́нетъ вы́шнiй.
 • И о́чи человѣ́честiи стра́хъ его́:
 • и не разумѣ́, я́ко о́чи Госпо́дни тма́ми те́мъ кра́тъ свѣтлѣ́йшiи со́лнца су́ть,
 • прозира́ющiи вся́ пути́ человѣ́ческiя и разсматря́ющiи въ та́йныхъ мѣ́стѣхъ:
 • пре́жде не́же создана́ бы́ша, вся́ увѣ́дѣна ему́, та́кожде и по сконча́нiи.
 • Се́й на путе́хъ гра́да от­мще́нъ бу́детъ, и идѣ́же не надѣ́яшеся, я́тъ бу́детъ.
 • Та́кожде и жена́ оста́вльшая му́жа сво­его́ и прiе́млющая наслѣ́дника от­ ино́го:
 • пе́рвое бо от­ зако́на вы́шняго от­ступи́, и второ́е му́жу сво­ему́ согрѣши́, и тре́тiе блудо́мъ прелюбо­дѣ́й­ст­вова, от­ чужда́го му́жа ча́да сотвори́:
 • сiя́ предъ собо́ръ изведе́на бу́детъ, и на ча́дѣхъ ея́ посѣще́нiе бу́детъ:
 • не укореня́т­ся ча́да ея́ въ ко́рень, и вѣ́тви ея́ не сотворя́тъ плода́:
 • и оста́витъ на кля́тву па́мять свою́, и поноше́нiе ея́ не потреби́т­ся.
 • И уразумѣ́ютъ оста́вльшiися, я́ко ничто́же лу́чше стра́ха Госпо́дня, и ничто́же сладча́е, то́кмо внима́ти за́повѣдемъ Госпо́днимъ.
 • Сла́ва ве́лiя е́же послѣ́довати Бо́гу, долгота́ же дні́й е́же прiя́ту тебѣ́ бы́ти от­ него́.
 • Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее.
 • Определенное число дней и время дал Он им, и дал им власть над всем, что на ней.
 • По природе их, облек их силою и сотворил их по образу Своему,
 • и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами.
 • Он дал им смысл, язык и глаза, и уши и сердце для рассуждения,
 • исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло.
 • Он положил око Свое на сердца их, чтобы показать им величие дел Своих,
 • да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии дел Его.
 • Он приложил им знание и дал им в наследство закон жизни;
 • вечный завет поставил с ними и показал им суды Свои.
 • Величие славы видели глаза их, и славу голоса Его слышало ухо их.
 • И сказал Он им: «остерегайтесь всякой неправды»; и заповедал каждому из них обязанность к ближнему.
 • Пути их всегда пред Ним, не скроются от очей Его.
 • Каждому народу поставил Он вождя,
 • а Израиль есть удел Господа.
 • Все дела их – как солнце пред Ним, и очи Его всегда на путях их.
 • Не утаились от Него неправды их, и все грехи их – пред Господом.
 • Милостыня человека – как печать у Него, и благодеяние человека сохранит Он, как зеницу ока.
 • Потом Он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит.
 • Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении.
 • Обратись к Господу и оставь грехи;
 • молись пред Ним и уменьши твои преткновения.
 • Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость.
 • Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих Его?
 • От мертвого, как от несуществующего, нет прославления:
 • живый и здоровый восхвалит Господа.
 • Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему!
 • Не может быть всего в человеке,
 • потому что не бессмертен сын человеческий.
 • Что светлее солнца? но и оно затмевается. И о злом будет помышлять плоть и кровь.
 • За силами высоких небес Он Сам наблюдает, а люди все – земля и пепел.
 • Господи, Отче и Владыко жизни моей! Не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть чрез них.
 • Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставника в мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их;
 • чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои; чтобы не упасть мне пред противниками, и чтобы не порадовался надо мною враг мой?
 • Господи, Отче и Боже жизни моей! Не дай мне возношения очей и вожделение отврати от меня.
 • Пожелания чрева и сладострастие да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе.
 • Выслушайте, дети, наставление для уст: соблюдающий его не будет уловлен своими устами.
 • Уловлен будет ими грешник, и злоречивый и надменный преткнутся чрез них.
 • Не приучай уст твоих к клятве
 • и не обращай в привычку употреблять в клятве имя Святаго.
 • Ибо, как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем Святаго не очистится от греха.
 • Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич.
 • Если он согрешит, грех его на нем; и если он вознерадел, то сугубо согрешит;
 • и если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями.
 • Есть речь, облеченная смертью: да не найдется она в наследии Иакова!
 • Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются во грехах.
 • Не приучай твоих уст к грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова.
 • Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож,
 • чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости, и не пожелать, что лучше бы ты не родился, и не проклясть дня рождения твоего.
 • Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится.
 • Два качества умножают грехи, а третье навлекает гнев:
 • душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится;
 • человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь.
 • Блуднику сладок всякий хлеб: он не перестанет, доколе не умрет.
 • Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей: «кто видит меня?
 • Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня: чего мне бояться? Всевышний не воспомянет грехов моих».
 • Страх его – только глаза человеческие,
 • и не знает он того, что очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца
 • и взирают на все пути человеческие, и проникают в места сокровенные.
 • Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении.
 • Такой человек будет наказан на улицах города и будет застигнут там, где не думал.
 • Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого:
 • ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа и, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа.
 • Она будет выведена пред собрание, и о детях ее будет исследование.
 • Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода.
 • Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится.
 • Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним.
 • Великая слава – следовать Господу, а быть тебе принятым от Него – долгоденствие.