Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Прему́дрость похва́литъ ду́шу свою́ и посредѣ́ люді́й сво­и́хъ восхва́лит­ся.
 • Въ це́ркви вы́шняго от­ве́рзетъ уста́ своя́ и пря́мо си́лѣ его́ восхва́лит­ся:
 • а́зъ изъ у́стъ вы́шняго изыдо́хъ и я́ко мгла́ покры́хъ зе́млю,
 • а́зъ на высо́кихъ всели́хся, и престо́лъ мо́й во столпѣ́ о́блачнѣ,
 • кру́гъ небе́сный обыдо́хъ еди́на и во глубинѣ́ бе́здны походи́хъ,
 • во́лну морску́ю и всю́ зе́млю, и вся́ лю́ди и язы́къ стяжа́хъ,
 • со всѣ́ми си́ми поко́я взыска́хъ, и во наслѣ́дiи чiе́мъ водворю́ся?
 • Тогда́ заповѣ́да ми́ созда́тель всѣ́хъ, и созда́вый мя́ препоко́и ски́нiю мою́ и рече́:
 • во Иа́ковѣ всели́ся и во Изра́или наслѣ́д­ст­вуй.
 • Пре́жде вѣ́ка изъ нача́ла созда́ мя́, и да́же до вѣ́ка не оскудѣ́ю.
 • Во ски́нiи святѣ́й предъ ни́мъ послужи́хъ и та́ко въ Сiо́нѣ утверди́хся:
 • во гра́дѣ воз­лю́блен­нѣмъ та́кожде мя́ препоко́и, и во Иерусали́мѣ вла́сть моя́:
 • и укорени́хся въ лю́дехъ просла́влен­ныхъ, въ ча́сти Госпо́дни наслѣ́дiя его́.
 • Я́ко ке́дръ воз­несо́хся въ Лива́нѣ и я́ко кипари́съ на гора́хъ аермо́нскихъ,
 • я́ко фи́никсъ воз­вы́сихся на бре́зѣхъ и я́ко са́дъ ши́пковый во иерихо́нѣ,
 • я́ко ма́слина благолѣ́пна на по́ли, и воз­несо́хся я́ко я́воръ:
 • я́коже кори́ца и я́ко Аспала́ѳъ арома́товъ да́хъ воню́, и я́ко сми́рна избра́н­на изда́хъ благо­уха́нiе,
 • я́ко халва́ни и о́никсъ и ста́кти, и я́ко Лива́ново куре́нiе во ски́нiи.
 • А́зъ я́ко тереви́нѳъ распростро́хъ вѣ́твiя моя́, и вѣ́тви моя́ вѣ́тви сла́вы и благода́ти:
 • а́зъ я́ко виногра́дъ прорасти́хъ благода́ть, и цвѣ́ти мо­и́ пло́дъ сла́вы и бога́т­ст­ва.
 • Приступи́те ко мнѣ́, жела́ющiи мене́, и от­ плодо́въ мо­и́хъ насы́титеся:
 • па́мять бо моя́ сладка́ па́че ме́да, и наслѣ́дiе мое́ па́че со́та ме́двена.
 • Яду́щiи мя́ еще́ вза́лчутъ, и пiю́щiи мя́ еще́ вжа́ждут­ся:
 • слу́шаяй мене́ не посрами́т­ся и дѣ́ла­ю­щiи у мене́ не согрѣша́тъ.
 • Сiя́ вся́ кни́га завѣ́та Бо́га вы́шняго,
 • зако́нъ, его́же заповѣ́да Моисе́й, наслѣ́дiе со́нмомъ Иа́ковлимъ:
 • насыща́я я́ко Фисо́нъ прему́дростiю и я́ко Ти́гръ во дни́ новопло́дiй,
 • исполня́яй я́ко Евфра́тъ ра́зума и я́коже Иорда́нъ во дне́хъ жа́твы,
 • явля́яй я́ко свѣ́тъ наказа́нiе и я́коже гио́нъ во дни́ объима́нiя вина́.
 • Не сконча́ пе́рвый уразумѣ́ти ея́, та́кожде и послѣ́днiй не изслѣ́ди ея́:
 • и́бо па́че мо́ря умно́жися размышле́нiе ея́, и совѣ́тъ ея́ па́че бе́здны ве́лiя.
 • И а́зъ я́ко раскопа́нiе изъ рѣки́ и я́коже водоте́чiе изыдо́хъ въ ра́й.
 • Рѣ́хъ: напою́ мо́й вертогра́дъ и упою́ себѣ́ лу́гъ:
 • и се́, раскопа́нiе ми́ бы́сть рѣко́ю, и рѣка́ моя́ бы́сть мо́ремъ.
 • Поне́же наказа́нiе я́ко у́тро просвѣщу́ и проявлю́ е́ да́же до дале́че:
 • еще́ уче́нiе я́коже проро́че­с­т­во излiю́ и оста́влю е́ въ ро́ды вѣ́чны.
 • Ви́дите, я́ко не себѣ́ еди́ному труди́хся, но всѣ́мъ и́щущымъ ея́.
 • Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена.
 • В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством Его будет прославлять себя:
 • «я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю;
 • я поставила скинию на высоте, и престол мой – в столпе облачном;
 • я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны;
 • в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение:
 • между всеми ими я искала успокоения, и в чьем наследии водвориться мне.
 • Тогда Создатель всех повелел мне, и Произведший меня указал мне покойное жилище и сказал:
 • поселись в Иакове и прими наследие в Израиле.
 • Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь во веки.
 • Я служила пред Ним во святой скинии и так утвердилась в Сионе.
 • Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме – власть моя.
 • И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа.
 • Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских;
 • я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне;
 • я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась.
 • Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание,
 • как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скинии.
 • Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати.
 • Я – как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства.
 • Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими;
 • ибо воспоминание обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота.
 • Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать.
 • Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся со мною не погрешат.
 • Все это – книга завета Бога Всевышнего,
 • закон, который заповедал Моисей как наследие сонмам Иаковлевым.
 • Он насыщает мудростью, как Фисон и как Тигр во дни новин;
 • он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан во дни жатвы;
 • он разливает учение, как свет и как Гион во время собирания винограда.
 • Первый человек не достиг полного познания ее; не исследует ее также и последний;
 • ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глубже великой бездны.
 • И я, как канал из реки и как водопровод, вышла в рай.
 • Я сказала: полью мой сад и напою мои гряды.
 • И вот, канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем.
 • И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его;
 • и буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные».
 • Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех, ищущих премудрости.
 • La sapienza fa il proprio elogio,

  in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria.
 • Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca,

  dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria:
 • "Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo

  e come nube ho ricoperto la terra.
 • Io ho posto la mia dimora lassù,

  il mio trono era su una colonna di nubi.
 • Ho percorso da sola il giro del cielo,

  ho passeggiato nelle profondità degli abissi.
 • Sulle onde del mare e su tutta la terra,

  su ogni popolo e nazione ho preso dominio.
 • Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo,

  qualcuno nel cui territorio potessi risiedere.
 • Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine,

  colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda

  e mi disse: "Fissa la tenda in Giacobbe

  e prendi eredità in Israele".
 • Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato,

  per tutta l'eternità non verrò meno.
 • Nella tenda santa davanti a lui ho officiato

  e così mi sono stabilita in Sion.
 • Nella città che egli ama mi ha fatto abitare

  e in Gerusalemme è il mio potere.
 • Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso,

  nella porzione del Signore è la mia eredità.
 • Sono cresciuta come un cedro sul Libano,

  come un cipresso sui monti dell'Ermon.
 • Sono cresciuta come una palma in Engàddi

  e come le piante di rose in Gerico,

  come un ulivo maestoso nella pianura

  e come un platano mi sono elevata.
 • Come cinnamòmo e balsamo di aromi,

  come mirra scelta ho sparso profumo,

  come gàlbano, ònice e storace,

  come nuvola d'incenso nella tenda.
 • Come un terebinto io ho esteso i miei rami

  e i miei rami sono piacevoli e belli.
 • Io come vite ho prodotto splendidi germogli

  e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza.
 • Io sono la madre del bell'amore e del timore,

  della conoscenza e della santa speranza;

  eterna, sono donata a tutti i miei figli,

  a coloro che sono scelti da lui.
 • Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,

  e saziatevi dei miei frutti,
 • perché il ricordo di me è più dolce del miele,

  il possedermi vale più del favo di miele.
 • Quanti si nutrono di me avranno ancora fame

  e quanti bevono di me avranno ancora sete.
 • Chi mi obbedisce non si vergognerà,

  chi compie le mie opere non peccherà".
 • Tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio altissimo,

  la legge che Mosè ci ha prescritto,

  eredità per le assemblee di Giacobbe.
 • Non cessate di rafforzarvi nel Signore,

  aderite a lui perché vi dia vigore.

  Il Signore onnipotente è l'unico Dio

  e non c'è altro salvatore al di fuori di lui.
 • Essa trabocca di sapienza come il Pison

  e come il Tigri nella stagione delle primizie,
 • effonde intelligenza come l'Eufrate

  e come il Giordano nei giorni della mietitura,
 • come luce irradia la dottrina,

  come il Ghicon nei giorni della vendemmia.
 • Il primo uomo non ne ha esaurito la conoscenza

  e così l'ultimo non l'ha mai pienamente indagata.
 • Il suo pensiero infatti è più vasto del mare

  e il suo consiglio è più profondo del grande abisso.
 • Io, come un canale che esce da un fiume

  e come un acquedotto che entra in un giardino,
 • ho detto: "Innaffierò il mio giardino

  e irrigherò la mia aiuola".

  Ma ecco, il mio canale è diventato un fiume

  e il mio fiume è diventato un mare.
 • Farò ancora splendere la dottrina come l'aurora,

  la farò brillare molto lontano.
 • Riverserò ancora l'insegnamento come profezia,

  lo lascerò alle generazioni future.
 • Vedete che non ho faticato solo per me,

  ma per tutti quelli che la cercano.