Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Прему́дрость похва́литъ ду́шу свою́ и посредѣ́ люді́й сво­и́хъ восхва́лит­ся.
 • Въ це́ркви вы́шняго от­ве́рзетъ уста́ своя́ и пря́мо си́лѣ его́ восхва́лит­ся:
 • а́зъ изъ у́стъ вы́шняго изыдо́хъ и я́ко мгла́ покры́хъ зе́млю,
 • а́зъ на высо́кихъ всели́хся, и престо́лъ мо́й во столпѣ́ о́блачнѣ,
 • кру́гъ небе́сный обыдо́хъ еди́на и во глубинѣ́ бе́здны походи́хъ,
 • во́лну морску́ю и всю́ зе́млю, и вся́ лю́ди и язы́къ стяжа́хъ,
 • со всѣ́ми си́ми поко́я взыска́хъ, и во наслѣ́дiи чiе́мъ водворю́ся?
 • Тогда́ заповѣ́да ми́ созда́тель всѣ́хъ, и созда́вый мя́ препоко́и ски́нiю мою́ и рече́:
 • во Иа́ковѣ всели́ся и во Изра́или наслѣ́д­ст­вуй.
 • Пре́жде вѣ́ка изъ нача́ла созда́ мя́, и да́же до вѣ́ка не оскудѣ́ю.
 • Во ски́нiи святѣ́й предъ ни́мъ послужи́хъ и та́ко въ Сiо́нѣ утверди́хся:
 • во гра́дѣ воз­лю́блен­нѣмъ та́кожде мя́ препоко́и, и во Иерусали́мѣ вла́сть моя́:
 • и укорени́хся въ лю́дехъ просла́влен­ныхъ, въ ча́сти Госпо́дни наслѣ́дiя его́.
 • Я́ко ке́дръ воз­несо́хся въ Лива́нѣ и я́ко кипари́съ на гора́хъ аермо́нскихъ,
 • я́ко фи́никсъ воз­вы́сихся на бре́зѣхъ и я́ко са́дъ ши́пковый во иерихо́нѣ,
 • я́ко ма́слина благолѣ́пна на по́ли, и воз­несо́хся я́ко я́воръ:
 • я́коже кори́ца и я́ко Аспала́ѳъ арома́товъ да́хъ воню́, и я́ко сми́рна избра́н­на изда́хъ благо­уха́нiе,
 • я́ко халва́ни и о́никсъ и ста́кти, и я́ко Лива́ново куре́нiе во ски́нiи.
 • А́зъ я́ко тереви́нѳъ распростро́хъ вѣ́твiя моя́, и вѣ́тви моя́ вѣ́тви сла́вы и благода́ти:
 • а́зъ я́ко виногра́дъ прорасти́хъ благода́ть, и цвѣ́ти мо­и́ пло́дъ сла́вы и бога́т­ст­ва.
 • Приступи́те ко мнѣ́, жела́ющiи мене́, и от­ плодо́въ мо­и́хъ насы́титеся:
 • па́мять бо моя́ сладка́ па́че ме́да, и наслѣ́дiе мое́ па́че со́та ме́двена.
 • Яду́щiи мя́ еще́ вза́лчутъ, и пiю́щiи мя́ еще́ вжа́ждут­ся:
 • слу́шаяй мене́ не посрами́т­ся и дѣ́ла­ю­щiи у мене́ не согрѣша́тъ.
 • Сiя́ вся́ кни́га завѣ́та Бо́га вы́шняго,
 • зако́нъ, его́же заповѣ́да Моисе́й, наслѣ́дiе со́нмомъ Иа́ковлимъ:
 • насыща́я я́ко Фисо́нъ прему́дростiю и я́ко Ти́гръ во дни́ новопло́дiй,
 • исполня́яй я́ко Евфра́тъ ра́зума и я́коже Иорда́нъ во дне́хъ жа́твы,
 • явля́яй я́ко свѣ́тъ наказа́нiе и я́коже гио́нъ во дни́ объима́нiя вина́.
 • Не сконча́ пе́рвый уразумѣ́ти ея́, та́кожде и послѣ́днiй не изслѣ́ди ея́:
 • и́бо па́че мо́ря умно́жися размышле́нiе ея́, и совѣ́тъ ея́ па́че бе́здны ве́лiя.
 • И а́зъ я́ко раскопа́нiе изъ рѣки́ и я́коже водоте́чiе изыдо́хъ въ ра́й.
 • Рѣ́хъ: напою́ мо́й вертогра́дъ и упою́ себѣ́ лу́гъ:
 • и се́, раскопа́нiе ми́ бы́сть рѣко́ю, и рѣка́ моя́ бы́сть мо́ремъ.
 • Поне́же наказа́нiе я́ко у́тро просвѣщу́ и проявлю́ е́ да́же до дале́че:
 • еще́ уче́нiе я́коже проро́че­с­т­во излiю́ и оста́влю е́ въ ро́ды вѣ́чны.
 • Ви́дите, я́ко не себѣ́ еди́ному труди́хся, но всѣ́мъ и́щущымъ ея́.
 • Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена.
 • В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством Его будет прославлять себя:
 • «я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю;
 • я поставила скинию на высоте, и престол мой – в столпе облачном;
 • я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны;
 • в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение:
 • между всеми ими я искала успокоения, и в чьем наследии водвориться мне.
 • Тогда Создатель всех повелел мне, и Произведший меня указал мне покойное жилище и сказал:
 • поселись в Иакове и прими наследие в Израиле.
 • Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь во веки.
 • Я служила пред Ним во святой скинии и так утвердилась в Сионе.
 • Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме – власть моя.
 • И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа.
 • Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских;
 • я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне;
 • я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась.
 • Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание,
 • как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скинии.
 • Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати.
 • Я – как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства.
 • Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими;
 • ибо воспоминание обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота.
 • Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать.
 • Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся со мною не погрешат.
 • Все это – книга завета Бога Всевышнего,
 • закон, который заповедал Моисей как наследие сонмам Иаковлевым.
 • Он насыщает мудростью, как Фисон и как Тигр во дни новин;
 • он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан во дни жатвы;
 • он разливает учение, как свет и как Гион во время собирания винограда.
 • Первый человек не достиг полного познания ее; не исследует ее также и последний;
 • ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глубже великой бездны.
 • И я, как канал из реки и как водопровод, вышла в рай.
 • Я сказала: полью мой сад и напою мои гряды.
 • И вот, канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем.
 • И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его;
 • и буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные».
 • Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех, ищущих премудрости.
 • Die Weisheit preist sich selbst; inmitten Israels, ihres eigenen Volkes, besingt sie ihren Ruhm.
 • In der Gemeinde Gottes, des Höchsten, und vor seinen mächtigen Engeln singt sie ihr Lied:
 • »Aus dem Mund des Höchsten ging ich hervor
  und wie ein Nebel bedeckte ich die Erde.
 • Im hohen Himmel war meine Wohnung,
  auf einer Wolkensäule stand mein Thron.
 • Allein umschritt ich den Kreis des Himmels
  und ging umher in den Tiefen des Abgrunds.
 • Ich herrschte über das wogende Meer,
  über alle Länder und alle Völker
 • und suchte überall nach einem Ruheort.
  Wo war das Land, in dem ich bleiben konnte?
 • Da gab der Schöpfer der ganzen Welt mir Weisung,
  er, der auch mich geschaffen hat, befahl:
  ́In Israel nimm deinen festen Wohnsitz,
  die Nachkommen Jakobs sollen dir gehören!́
 • Am Anfang schuf er mich, vor aller Zeit,
  und bis in Ewigkeit werde ich nicht vergehen.
 • Ich diente ihm in seinem heiligen Zelt,
  dann wurde der Zionsberg mein fester Platz.
 • In Jerusalem, der geliebten Stadt,
  ließ er mich ein Zuhause finden,
  dort übe ich jetzt meine Herrschaft aus.
 • Ich schlug Wurzeln bei dem viel gerühmten Volk,
  das der Herr sich zum Eigentum erwählt hat.
 • Wie die Libanonzeder wuchs ich empor,
  wie eine Zypresse hoch auf dem Hermon;
 • ich wuchs wie die Palmen in En-Gedi,
  wie Oleanderbüsche in Jericho,
  wie ein prächtiger Ölbaum im ebenen Land,
  wie eine Platane wuchs ich empor.
 • Der lieblichste Duft ging von mir aus,
  wie Duft von Zimt, Gewürzrohr und Myrrhe,
  wie der von Galbanum, Onyx und Stakte,
  von den Weihrauchwolken im Heiligen Zelt.
 • Ich breitete mich aus wie eine Eiche
  mit stattlichen, wunderschönen Zweigen.
 • Wie ein Weinstock trieb ich herrliche Ranken,
  aus meinen Blüten wurde reiche, beste Frucht.
 • []
 • Kommt alle her, die ihr mich haben wollt!
  Kommt, esst euch satt an meinen Früchten!
 • Schon allein an mich zu denken
  ist köstlicher als jede Leckerei,
  und mich für immer zu besitzen
  erfreut mehr als der süßeste Honig.
 • Esst mich, dann habt ihr Hunger nach mehr;
  trinkt mich, dann habt ihr Durst auf mehr!
 • Gehorcht mir, dann werdet ihr nicht enttäuscht!
  Tut, was ich sage, und ihr bleibt frei von Schuld!«
 • Alles, was hier von der Weisheit gesagt ist, gilt zugleich vom Buch des Bundes, den Gott, der Höchste, mit uns geschlossen hat. Es gilt von dem Gesetz, das Mose uns verkündet hat und das die Nachkommen Jakobs in ihren Synagogengemeinden als ewigen Besitz hüten.
 • []
 • Dieses Gesetz ist voll von Weisheit, randvoll wie der Pischonfluss, wie der Tigris zur Zeit der ersten Früchte.
 • Es ist voll von Erkenntnis, überfließend wie der Eufrat, wie der Jordan zur Zeit der Ernte.
 • Es strömt über von Unterweisung wie der Nil, wie der Gihon zur Zeit der Weinlese.
 • Der erste Mensch, der diese Weisheit erforschen wollte, ist nie damit fertig geworden, und auch der letzte wird sie nicht ausschöpfen.
 • Denn ihre Gedanken reichen weiter als das Meer und ihre Einsicht ist tiefer als der tiefste Abgrund.
 • Ich selbst, Jesus Sirach, wollte wie ein Kanal das Wasser der Weisheit in meinen Garten leiten.
 • Ich sagte: »Ich will meinen Garten bewässern und meine Beete tränken!« Aber der Kanal schwoll an zum Strom und der Strom wurde zum Meer.
 • Nun will ich weitergeben, was ich in Erfahrung gebracht habe; es soll hinausstrahlen und weithin leuchten wie die Morgensonne.
 • Wie ein Prophet will ich Belehrung von mir geben und sie den kommenden Generationen hinterlassen.
 • Ihr werdet sehen: Nicht nur für mich selbst habe ich mir so viel Mühe gegeben, sondern für alle, die nach der Weisheit fragen.