Скрыть
26:2
26:4
26:5
26:6
26:8
26:9
26:10
26:11
26:13
26:14
26:15
26:17
26:18
26:19
26:20
26:21
26:22
26:23
26:24
26:25
26:26
26:27
Жены́ до́брыя блаже́нъ е́сть му́жъ, и число́ дні́й его́ сугу́бо.
Жена́ до́бляя весели́тъ му́жа сво­его́ и лѣ́та его́ испо́лнитъ ми́ромъ.
Жена́ добра́ ча́сть блага́, въ ча́сти боя́щихся Го́спода дана́ бу́детъ.
Бога́таго же и убо́гаго се́рдце бла́го, во вся́ко вре́мя лице́ ти́хо.
От тре́хъ убоя́ся се́рдце мое́, и от­ лица́ четве́ртаго устраши́хся:
преда́нiя гра́да и собра́нiя наро́да, и оболга́нiя надъ сме́рть, вся́ тя́жестна.
Болѣ́знь се́рдца и сѣ́тованiе жена́ ревни́ва о женѣ́,
и я́зва язы́ка всѣ́мъ при­­обща́ющаяся.
Воло́вое и́го дви́жимо жена́ лука́вна, держа́йся ея́ я́ко е́мляйся скорпі́и.
Гнѣ́въ вели́къ жена́ пiя́нчива, и студа́ сво­его́ не покры́етъ.
Блу́дъ же́нскiй въ воз­выше́нiи оче́съ и бровьми́ ея́ позна́нъ бу́детъ.
Надъ дще́рiю безсту́дною утверди́ стра́жу, да не попуще́нiе обрѣ́тши употреби́тъ себе́.
Вслѣ́дъ безсту́дна о́ка сохрани́ся и не диви́ся, а́ще въ тя́ согрѣши́тъ:
я́ко жа́жденъ пу́тникъ от­ве́рзетъ уста́ и от­ вся́кiя воды́ бли́жнiя испiе́тъ,
пря́мо вся́каго кола́ ся́детъ и пря́мо стрѣлы́ от­ве́рзетъ ту́лъ.
Благода́ть же́нска воз­весели́тъ му́жа ея́, и ко́сти его́ утучни́тъ худо́же­с­т­во ея́.
Дая́нiе Госпо́дне жена́ молчали́ва, и нѣ́сть иску́па нака́зан­ныя души́.
Благода́ть на благода́ти жена́ стыдли́ва,
и нѣ́сть мѣ́рило вся́кое досто́йное воз­де́ржныя души́.
Со́лнце восходя́щее на высо́кихъ Госпо́днихъ,
и добро́та жены́ до́брыя въ красотѣ́ до́му ея́:
свѣти́лникъ сiя́я на свѣ́щницѣ свя́тѣ, и добро́та лица́ на во́зрастѣ постоя́н­нѣмъ.
Столпи́ зла́ти на подсто́лпiихъ сре́бряныхъ, и но́зѣ кра́сни на плесна́хъ до́брѣ стоя́щихъ.
О дво­и́хъ печа́льно бы́сть се́рдце мое́, и о тре́тiемъ я́рость ми́ на́йде:
му́жъ боре́цъ лиша́яся за скудоту́, и му́жiе разу́миви а́ще от­ринове́ни бу́дутъ:
воз­враща́яся от­ пра́вды на грѣ́хъ, Госпо́дь угото́витъ его́ на ме́чь.
Едва́ и́змет­ся купе́цъ от­ погрѣше́нiя, и не оправди́т­ся корче́мникъ от­ грѣха́.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible