Скрыть
27:2
27:3
27:4
27:7
27:8
27:10
27:12
27:13
27:15
27:17
27:18
27:20
27:23
27:25
27:26
27:27
27:30
27:31
27:32
27:33
За ску́дость мно́зи согрѣши́ша, и ища́й обогатѣ́ти от­врати́тъ о́ко.
Посредѣ́ со́браныхъ ка́менiй вонзе́т­ся ко́лъ, и посредѣ́ продая́нiя и ку́пли соверши́т­ся грѣ́хъ.
А́ще не держи́т­ся стра́ха Госпо́дня со тща́нiемъ, вско́рѣ преврати́т­ся до́мъ его́.
Трясе́нiемъ решета́ оста́нетъ сме́тiе: та́кожде отре́би человѣ́честiи въ помышле́нiи его́.
Сосу́ды скуде́льничи искуша́етъ пе́щь, и искуше́нiе человѣ́ческо въ помышле́нiи его́.
Воздѣ́ланiе дре́ва явля́етъ пло́дъ его́: та́ко сло́во помышле́нiя въ се́рдцы человѣ́честѣмъ.
Пре́жде бесѣ́ды не похвали́ му́жа: сiя́ бо искуше́нiе [е́сть] человѣ́ковъ.
А́ще го́ниши пра́вду, пости́гнеши ю́ и облече́шися въ ню́ я́ко въ поди́ръ сла́вы.
Пти́цы съ подо́бными себѣ́ обита́ютъ, и и́стина къ творя́щымъ ю́ обрати́т­ся.
Ле́въ лови́тъ ло́въ, та́кожде и грѣси́ дѣ́ла­ю­щихъ непра́вду.
По́вѣсть благо­чести́ваго всегда́ прему́дрость: безу́мный же я́ко луна́ измѣня́ет­ся.
Посредѣ́ безу́мныхъ блюди́ вре́мя, посредѣ́ же размышля́ющихъ учаща́й.
По́вѣсть бу́ихъ ме́рзость, и смѣ́хъ и́хъ во услажде́нiи грѣха́.
Бесѣ́да многоклену́щагося подъи́метъ власы́, и сва́ръ его́ затче́нiе уше́съ.
Проли́тiе кро́ве сва́ръ го́рдыхъ, и укори́зна и́хъ слу́хъ тя́жкiй.
Открыва́яй та́йная погубля́етъ вѣ́рность и не обря́щетъ дру́га проти́ву души́ сво­ея́.
Возлюби́ дру́га и увѣ́рися съ ни́мъ:
а́ще же от­кры́еши та́йны его́, не и́маши гна́ти по не́мъ.
Я́коже бо погуби́тъ человѣ́къ врага́ сво­его́, та́ко погуби́ши дру́жбу и́скрен­няго:
и я́коже пти́цу изъ руки́ тво­ея́ испу́стиши, та́ко испусти́лъ еси́ и́скрен­няго и не улови́ши его́:
не гони́ся за ни́мъ, я́ко дале́че от­ступи́ и избѣже́ я́ко се́рна от­ сѣ́ти.
Я́ко стру́пъ е́сть обяза́ти, и клеветы́ е́сть измѣ́на:
от­кры́вый же та́йная погуби́ вѣ́рность.
Помиза́яй о́комъ куе́тъ зло́, и никто́же его́ от­ста́витъ от­ того́:
предъ очи́ма тво­и́ма услади́тъ уста́ своя́ и словесе́мъ тво­и́мъ подиви́т­ся,
послѣди́ же разврати́тъ уста́ своя́ и въ словесѣ́хъ тво­и́хъ да́стъ собла́знъ.
Мно́гая воз­ненави́дѣхъ и не обрѣто́хъ подо́бна ему́, и Госпо́дь воз­ненави́дитъ его́.
Верга́яй ка́мень на высоту́ на главу́ свою́ верга́етъ, и я́зва льсти́ва раздере́тъ стру́пы.
Ископова́яй ро́въ впаде́т­ся въ о́нь, и распростира́яй сѣ́ть увя́знетъ въ не́й.
Творя́й зло́ ввали́т­ся въ не́ и не позна́етъ, от­ку́ду прiи́детъ ему́.
Поруга́нiе и поноше́нiе го́рдыхъ, и от­мще́нiе я́ко ле́въ улови́тъ и́хъ.
Сѣ́тiю уло́вят­ся веселя́щiися о паде́нiи благовѣ́рныхъ, и болѣ́знь изнури́тъ я́ пре́жде сме́рти и́хъ.
Гнѣ́въ и я́рость, и сiя́ су́ть ме́рзость, и му́жъ грѣ́шникъ одержа́нъ и́ми бу́детъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible