Скрыть
4:4
4:6
4:8
4:12
4:13
4:15
4:17
4:18
4:20
4:21
4:22
4:24
4:26
4:27
4:28
4:31
4:33
4:34
28:3
28:5
28:8
28:9
28:10
28:13
28:15
28:17
28:18
28:19
28:21
28:22
28:23
28:24
28:25
28:26
28:27
28:28
28:30
Ча́до, живота́ ни́щаго не лиши́ и не от­враща́й оче́съ от­ прося́щаго,
души́ а́лчущiя не оскорби́ и не разгнѣ́вай му́жа въ нищетѣ́ его́,
се́рдца раздраже́наго не превоз­мути́ и не продолжа́й дая́нiя тре́бу­ю­щему,
раба́ скорбя́ща не от­рѣ́й и не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ ни́щаго,
от­ тре́бу­ю­щаго не от­врати́ оче́съ и не да́ждь мѣ́ста человѣ́ку кля́ти тя́:
клену́щаго бо тя́ въ го́рести души́ сво­ея́ мольбу́ услы́шитъ сотвори́вый его́.
Прiя́тна собо́рищу твори́ себе́ и кня́зю смиря́й главу́ твою́,
при­­клони́ у́хо твое́ къ ни́щему и от­вѣща́й ему́ ми́рная въ кро́тости,
изми́ оби́димаго изъ руки́ оби́дящаго и не малоду́ше­ст­вуй, егда́ су́диши,
бу́ди си́рымъ я́ко оте́цъ и вмѣ́сто му́жа ма́тери и́хъ:
и бу́деши я́ко сы́нъ вы́шняго, и воз­лю́битъ тя́ па́че не́же ма́ти твоя́.
Прему́дрость сы́ны своя́ воз­несе́ и заступа́етъ и́щущихъ ея́:
любя́й ю́ лю́битъ жи́знь, и у́треню­ю­щiи къ не́й испо́лнят­ся весе́лiя:
держа́йся ея́ наслѣ́дитъ сла́ву, и идѣ́же вхо́дитъ, благослови́тъ его́ Госпо́дь:
служа́щiи е́й послу́жатъ свято́му, и лю́бящихъ ю́ лю́битъ Госпо́дь:
слу́шаяй ея́ суди́ти и́мать язы́ки, и внима́яй е́й всели́т­ся надѣ́явся.
А́ще увѣ́руеши, наслѣ́диши ю́, и во одержа́нiи бу́дутъ ро́ды его́:
я́ко стро́потно хо́дитъ съ ни́мъ въ пе́рвыхъ, боя́знь же и стра́хъ наведе́тъ на́нь
и пому́читъ его́ въ наказа́нiи сво­е́мъ, до́ндеже вѣ́ру и́метъ души́ его́ и иску́ситъ его́ во оправда́нiихъ сво­и́хъ,
и па́ки воз­врати́т­ся пря́мо къ нему́ и воз­весели́тъ его́
и от­кры́етъ ему́ та́йны своя́:
а́ще заблу́дитъ, оста́витъ его́ и преда́стъ его́ въ ру́цѣ паде́нiя его́.
Блюди́ вре́мя и храни́ся от­ лука́ваго,
и о души́ тво­е́й не постыди́ся:
е́сть бо сты́дъ наводя́й грѣ́хъ, и е́сть сты́дъ сла́ва и благода́ть.
Не прiими́ лица́ на ду́шу твою́ и не срамля́йся о паде́нiи тво­е́мъ.
Не воз­брани́ словесе́ во вре́мя спасе́нiя:
въ словеси́ бо позна́на бу́детъ прему́дрость, и наказа́нiе въ глаго́лѣхъ язы́ка.
Не прерѣка́й проти́ву и́стины и о ненаказа́нiи тво­е́мъ срамля́йся:
не стыди́ся исповѣ́дати грѣхи́ твоя́ и не воспяща́й быстрины́ рѣчны́я.
И не подстели́ся му́жу бу́ю и не обини́ся лица́ си́льнаго.
Да́же до сме́рти подвиза́йся о и́стинѣ, и Госпо́дь Бо́гъ побо́ретъ по тебѣ́.
Не бу́ди ско́ръ язы́комъ тво­и́мъ, лѣни́въ же и сла́бъ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ.
Не бу́ди я́ко ле́въ въ дому́ тво­е́мъ и жестоконеи́стовъ въ рабѣ́хъ тво­и́хъ.
Не бу́ди рука́ твоя́ просте́рта на взя́тiе, а на от­дая́нiе согбе́на.
Отмща́яй от­ Го́спода обря́щетъ от­мще́нiе, и грѣхи́ своя́ соблюда́яй соблюде́тъ.
Оста́ви оби́ду и́скрен­нему тво­ему́, и тогда́ помо́льшутися, грѣси́ тво­и́ разрѣша́т­ся.
Человѣ́къ на человѣ́ка сохраня́етъ гнѣ́въ, а от­ Го́спода и́щетъ изцѣле́нiя:
надъ человѣ́комъ подо́бнымъ себѣ́ не и́мать ми́лости, а о грѣсѣ́хъ сво­и́хъ мо́лит­ся:
са́мъ сы́й пло́ть, храни́тъ гнѣ́въ: кто́ очи́ститъ грѣхи́ его́?
Помяни́ послѣ́дняя и преста́ни враждова́ти, [помяни́] истлѣ́нiе и сме́рть и пребыва́й въ за́повѣдехъ.
Помяни́ за́повѣди и не гнѣ́вайся на бли́жняго,
и завѣ́тъ вы́шняго и презира́й невѣ́же­с­т­во.
Удаля́йся от­ сва́ра и ума́лиши грѣхи́:
человѣ́къ бо я́ръ разжиза́етъ сва́ръ, и му́жъ грѣ́шникъ воз­мяте́тъ дру́ги и посредѣ́ ми́рныхъ вложи́тъ клевету́.
Яково́ веще­с­т­во́ огня́, та́ко воз­гори́т­ся: якова́ крѣ́пость сва́ра, та́кожде и о́гнь разгори́т­ся:
якова́ крѣ́пость человѣ́ча, та́кожде я́рость его́ бу́детъ, и я́коже бога́т­ст­во его́, воз­вы́ситъ гнѣ́въ сво́й.
Рве́нiе ско́рое воз­жига́етъ о́гнь, и сва́ръ на́глый пролива́етъ кро́вь.
А́ще поду́еши на и́скру, воз­гори́т­ся: и а́ще плю́неши на ню́, уга́снетъ: обоя́ же изо у́стъ тво­и́хъ исхо́дятъ.
Шепотника́ и двоязы́чника подоба́етъ кля́сти: мно́гихъ бо ми́рныхъ погуби́ша.
Язы́къ трегу́бый мно́ги потрясе́ и разлучи́ я́ от­ язы́ка во язы́къ,
и гра́ды тве́рды разори́ и до́мы вельмо́жей преврати́:
язы́къ трегу́бый жены́ до́блiя изгна́ и лиши́ я́ от­ трудо́въ и́хъ:
вне́мляй ему́ не и́мать обрѣсти́ поко́я, ниже́ всели́т­ся со безмо́лвiемъ.
Я́зва бична́я стру́пы твори́тъ, я́зва же язы́чная сокруша́етъ ко́сти.
Мно́зи падо́ша о́стрiемъ меча́, но не я́коже па́дшiи язы́комъ:
блаже́нъ, и́же укры́ет­ся от­ него́, и́же не про́йде въ я́рости его́, и́же не повлече́ и́га его́ и у́зами его́ не свя́занъ бы́сть:
и́го бо его́ и́го желѣ́зно, и у́зы его́ у́зы мѣ́дяны:
сме́рть люта́ сме́рть его́, и па́че его́ лу́чше е́сть а́дъ.
Не облада́етъ благовѣ́рными, и въ пла́мени его́ не сгоря́тъ.
Оставля́ющiи Го́спода впаду́т­ся въ о́нь, и въ ни́хъ воз­гори́т­ся и не уга́снетъ: по́сланъ бу́детъ на ня́ я́ко ле́въ, и я́ко па́рдъ погуби́тъ я́.
Ви́ждь, огради́ стяжа́нiе твое́ те́рнiемъ,
сребро́ твое́ и зла́то твое́ свяжи́,
и словесе́мъ тво­и́мъ сотвори́ вѣ́съ и мѣ́ру, и уста́мъ тво­и́мъ сотвори́ две́рь и заво́ру.
Внима́й, да не ка́ко поползне́шися и́мъ, ниже́ паде́ши пря́мо ловя́щему.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки