Скрыть
29:3
29:5
29:6
29:7
29:8
29:9
29:10
29:11
29:16
29:17
29:18
29:19
29:21
29:22
29:23
29:25
29:26
29:28
29:29
29:30
29:31
Творя́й ми́лость взаи́мъ да́стъ и́скрен­нему, и укрѣпля́яй ру́ку свою́ соблюда́етъ за́повѣди.
Да́ждь взаи́мъ и́скрен­нему во вре́мя тре́бованiя его́ и па́ки воз­да́ждь и́скрен­нему во вре́мя:
утверди́ сло́во и увѣ́рися съ ни́мъ, и во вся́ко вре́мя обря́щеши потре́бу твою́.
Мно́зи я́ко обрѣ́тенiе воз­мнѣ́ша заимова́нiе и зада́ша тру́дъ помо́щникомъ и́хъ:
до́ндеже во́зметъ, облобыза́етъ ру́цѣ его́ и на имѣ́нiе и́скрен­няго смири́тъ гла́съ:
и во вре́мя воз­дая́нiя провлече́тъ вре́мя, и воз­да́стъ словеса́ уны́нiя, и вре́мя обвини́тъ.
А́ще же воз­мо́жетъ воз­да́ти, едва́ полови́ну при­­несе́тъ и вмѣни́тъ е́ я́ко обрѣ́тенiе:
а́ще же ни́, лиши́ его́ имѣ́нiй сво­и́хъ и стяжа́ его́ врага́ ту́не:
кля́твы и укори́зны воз­да́стъ ему́ и вмѣ́сто сла́вы воз­да́стъ ему́ безче́стiе.
Мно́зи у́бо за лука́в­ст­во от­верго́шася, и лиши́тися ту́не убоя́шася.
Оба́че смире́н­ному долготерпи́ и ми́лостынею не продолжи́ его́:
за́повѣди ра́ди заступи́ ни́щаго, и по нищетѣ́ его́ не от­врати́ его́ тща́.
Погуби́ сребро́ бра́та ра́ди и дру́га, и да не оржа́вѣетъ подъ ка́менемъ во па́губу.
Положи́ сокро́вище свое́ по за́повѣдемъ вы́шняго, и упо́льзуетъ тя́ па́че не́жели зла́то.
Затвори́ ми́лостыню во клѣ́техъ тво­и́хъ, и та́ и́зметъ тя́ от­ вся́каго озлобле́нiя:
па́че щита́ тве́рда и па́че копiя́ тя́жка, проти́ву врагу́ побо́ретъ по тебѣ́.
Му́жъ бла́гъ спору́чникъ бу́детъ и́скрен­нему, и погуби́вый сты́дъ оста́витъ его́.
Благода́ти спору́чника не забу́ди: даде́ бо ду́шу свою́ за тя́.
До́брое поруче́нiе от­враща́етъ грѣ́шникъ, неблагода́рный же мы́слiю оста́витъ изба́вльшаго и́.
Поруче́нiе мно́гихъ погуби́ благо­управля́ющихъ и поколеба́ и́хъ я́ко волна́ морска́я:
му́жы си́льны пресели́, и заблуди́ша во язы́цѣхъ чужди́хъ.
Грѣ́шникъ въ поруче́нiе впа́даетъ, и гоня́й дѣла́ чужда́я впаде́тъ въ суды́.
Заступи́ и́скрен­няго по си́лѣ тво­е́й, и внима́й себѣ́, да не впаде́ши.
Нача́ло житiя́ человѣ́ча вода́ и хлѣ́бъ, и ри́за и до́мъ покрыва́яй сту́дъ.
Лу́чше житiе́ ни́щаго подъ кро́вомъ берве́н­нымъ, не́жели бра́шна добра́ въ чужди́хъ.
О ма́лѣ и о вели́цѣ дово́ленъ бу́ди.
Живо́тъ зо́лъ изъ до́му въ до́мъ, и а́може пресели́шися, не от­ве́рзеши у́стъ сво­и́хъ:
угости́ши и напо­и́ши неблагода́рныхъ, и къ си́мъ зло́ услы́шиши:
при­­ступи́, при­­ше́лче, украси́ трапе́зу, и а́ще что́ въ руцѣ́ тво­е́й, ухлѣ́би мя́:
изы́ди, при­­ше́лче, от­ лица́ сла́вы, прiи́де бо мнѣ́ въ го́сти бра́тъ, и потре́ба до́му.
Тяжка́ сiя́ человѣ́ку иму́щу ра́зумъ, запреще́нiе хра́мины и поноше́нiе заимода́вца.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible