Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Боя́щагося Го́спода не сря́щетъ зло́: а́ще и въ напа́сть впаде́тъ, па́ки и́зметъ его́.
 • Му́жъ прему́дръ не воз­ненави́дитъ зако́на, сумня́йжеся въ не́мъ я́коже въ бу́ри кора́бль.
 • Человѣ́къ разуми́въ вѣ́ру и́метъ зако́ну, и зако́нъ ему́ вѣ́ренъ,
 • я́ко вопроше́нiе пра́ведныхъ. Пригото́ви сло́во, и та́ко услы́шанъ бу́деши: сочета́й наказа́нiе и тогда́ от­вѣща́й.
 • Ко́ло колесни́чное утро́ба бу́яго, и я́коже о́сь вертя́щаяся помышле́нiе его́.
 • Ко́нь на яжде́нiи я́ко дру́гъ лицемѣ́ренъ, подъ вся́кимъ яздя́щимъ рже́тъ.
 • Почто́ де́нь дне́ преспѣва́етъ, и вся́къ свѣ́тъ дне́ лѣ́та от­ со́лнца?
 • Ра́зумомъ Госпо́днимъ разлучи́стася, и измѣни́ вре́мя и пра́здники:
 • от­ ни́хъ воз­несе́ и освяти́, и от­ ни́хъ положи́ въ число́ дні́й.
 • И человѣ́цы вси́ от­ пе́рсти, и от­ земли́ со́зданъ бы́сть Ада́мъ.
 • Мно́же­с­т­вомъ вѣ́дѣнiя Госпо́дь раздѣли́ я́ и измѣни́ пути́ и́хъ.
 • От ни́хъ благослови́ и воз­несе́, и от­ ни́хъ освяти́ и къ себѣ́ при­­бли́жи, от­ ни́хъ прокля́ и смири́ и соврати́ и́хъ от­ стоя́нiя и́хъ.
 • Я́ко бре́нiе скуде́льника въ руцѣ́ его́, вси́ путiе́ его́ по изволе́нiю его́: та́ко человѣ́цы въ руцѣ́ сотво́ршаго и́хъ, и́мже воз­да́стъ по суду́ сво­ему́.
 • [Я́ко] проти́ву зло́му благо́е и проти́ву сме́рти живо́тъ, та́ко проти́ву благо­чести́ваго грѣ́шникъ. И си́це воз­зри́ во вся́ дѣла́ вы́шняго: дво́е дво́е, еди́но проти́ву еди́ному.
 • А́зъ же послѣ́днiй бдѣ́хъ и наслѣ́дихъ я́коже от­ нача́тка, я́коже собира́яй вслѣ́дъ объима́телей виногра́дныхъ.
 • Во благослове́нiе Госпо́дне достиго́хъ и я́ко объима́тель напо́лнихъ точи́ло.
 • Разсмотри́те, я́ко не себѣ́ еди́ному труди́хся, но всѣ́мъ и́щущымъ наказа́нiя.
 • Послу́шайте мене́, вельмо́жи люді́й, и вла́стелiе собо́ра, внуши́те.
 • Сы́ну и женѣ́, бра́ту и дру́гу не да́ждь вла́сти на себѣ́ въ животѣ́ сво­е́мъ,
 • и не да́ждь ино́му имѣ́нiя сво­его́, да не раска́ешися тре́буяй и́хъ:
 • до́ндеже жи́въ еси́ и дыха́нiе въ тебѣ́, не измѣни́ себе́ вся́цѣй пло́ти:
 • лу́чше бо е́сть, да тебѣ́ мо́лят­ся ча́да твоя́, не́жели тебѣ́ зрѣ́ти въ ру́цѣ ча́дъ тво­и́хъ.
 • Во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ бу́ди преспѣва́я и не да́ждь поро́ка на сла́ву твою́.
 • Въ де́нь сконча́нiя дні́й живота́ тво­его́ и во вре́мя сме́рти тво­ея́ раздѣли́ наслѣ́дiе твое́.
 • Пи́ща и же́злiе и бре́мя ослу́: хлѣ́бъ и наказа́нiе и дѣ́ло рабу́.
 • Накажи́ раба́, и обря́щеши поко́й: осла́би ру́ку ему́, и иска́ти на́чнетъ свобо́ды.
 • И́го и реме́нь вы́ю прекланя́ютъ, и рабу́ лука́ву у́зы и ра́ны.
 • Вложи́ его́ въ дѣ́ло, да не пра́зденъ бу́детъ, мно́зѣй бо зло́бѣ научи́ла пра́здность:
 • устро́й его́ въ дѣ́лѣхъ, я́коже подоба́етъ ему́, и а́ще не послу́шаетъ, всади́ его́ во око́вы.
 • И не бу́ди изли́шенъ надъ вся́кою пло́тiю, и безъ суда́ не сотвори́ ничесо́же.
 • А́ще ти́ е́сть ра́бъ, да бу́детъ я́коже ты́, поне́же кро́вiю стяжа́лъ еси́ его́:
 • а́ще ти́ е́сть ра́бъ, имѣ́й его́ я́коже бра́та, поне́же я́ко души́ тво­ея́ востре́буеши его́:
 • а́ще озло́биши его́ непра́ведно, и воста́въ от­бѣжи́тъ, кі́имъ путе́мъ по­и́щеши его́? [не вѣ́си.]
 • Боящемуся Господа не приключится зла, но и в искушении Он избавит его.
 • Мудрый муж не возненавидит закона, а притворно держащийся его – как корабль в бурю.
 • Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ урима.
 • Приготовь слово – и будешь выслушан; собери наставления – и отвечай.
 • Колесо в колеснице – сердце глупого, и как вертящаяся ось – мысль его.
 • Насмешливый друг то же, что ярый конь, который под всяким седоком ржет.
 • Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца?
 • Они разделены премудростью Господа; Он отличил времена и празднества:
 • некоторые из них Он возвысил и освятил, а прочие положил в числе обыкновенных дней.
 • И все люди из праха, и Адам был создан из земли;
 • но по всеведению Своему Господь положил различие между ними и назначил им разные пути:
 • одних из них благословил и возвысил, других освятил и приблизил к Себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их.
 • Как глина у горшечника в руке его и все судьбы ее в его произволе, так люди – в руке Сотворившего их, и Он воздает им по суду Своему.
 • Как напротив зла – добро и напротив смерти – жизнь, так напротив благочестивого – грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого.
 • И я последний бодрственно потрудился, как подбиравший позади собирателей винограда,
 • и по благословению Господа успел и наполнил точило, как собиратель винограда.
 • Поймите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих наставления.
 • Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания:
 • ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей;
 • и не отдавай другому имения твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем.
 • Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем;
 • ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих.
 • Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою.
 • При скончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство.
 • Корм, палка и бремя – для осла; хлеб, наказание и дело – для раба.
 • Занимай раба работою – и будешь иметь покой; ослабь руки ему – и он будет искать свободы.
 • Ярмо и ремень согнут выю вола, а для лукавого раба – узы и раны;
 • употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила многому худому;
 • приставь его к делу, как ему следует, и если он не будет повиноваться, наложи на него тяжкие оковы.
 • Но ни на кого не налагай лишнего и ничего не делай без рассуждения.
 • Если есть у тебя раб, то да будет он как ты, ибо ты приобрел его кровью;
 • если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом, ибо ты будешь нуждаться в нем, как в душе твоей;
 • если ты будешь обижать его, и он встанет и убежит от тебя, то на какой дороге ты будешь искать его?
 • τῷ φοβουμένῳ κύριον οὐκ ἀπαν­τήσει κακόν ἀλλ᾿ ἐν πειρασμῷ καὶ πάλιν ἐξελεῖται
 • ἀνὴρ σοφὸς οὐ μισήσει νόμον ὁ δὲ ὑποκρινό­με­νος ἐν αὐτῷ ὡς ἐν κατα­ιγίδι πλοῖον
 • ἄνθρωπος συν­ετὸς ἐμπιστεύ­σει νόμῳ καὶ ὁ νόμος αὐτῷ πιστὸς ὡς ἐρώτημα δήλων
 • ἑτοίμασον λόγον καὶ οὕτως ἀκουσθήσῃ σύνδησον παιδείαν καὶ ἀπο­κρίθητι
 • τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ καὶ ὡς ἄξων στρεφό­με­νος ὁ δια­λογισμὸς αὐτοῦ
 • ἵππος εἰς ὀχείαν ὡς φίλος μωκός ὑποκάτω παν­τὸς ἐπι­καθη­μέ­νου χρεμετίζει
 • δια­̀ τί ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει καὶ πᾶν φῶς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ ἀφ᾿ ἡλίου
 • ἐν γνώσει κυρίου διεχωρίσθησαν καὶ ἠλλοίωσεν καιροὺς καὶ ἑορτάς
 • ἀπ᾿ αὐτῶν ἀνύψωσεν καὶ ἡγίασεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν
 • καὶ ἄνθρωποι πάν­τες ἀπο­̀ ἐδάφους καὶ ἐκ γῆς ἐκτίσθη Αδαμ
 • ἐν πλή­θει ἐπι­στήμης κύριος διεχώρισεν αὐτοὺς καὶ ἠλλοίωσεν τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
 • ἐξ αὐτῶν εὐλόγησεν καὶ ἀνύψωσεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἡγίασεν καὶ προ­̀ς αὐτὸν ἤγγισεν ἀπ᾿ αὐτῶν κατηράσατο καὶ ἐταπείνωσεν καὶ ἀνέστρεψεν αὐτοὺς ἀπο­̀ στάσεως αὐτῶν
 • ὡς πηλὸς κεραμέως ἐν χειρὶ αὐτοῦ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατα­̀ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαν­τος αὐτοὺς ἀπο­δοῦναι αὐτοῖς κατα­̀ τὴν κρίσιν αὐτοῦ
 • ἀπέναν­τι τοῦ κακοῦ τὸ ἀγαθόν καὶ ἀπέναν­τι τοῦ θανάτου ἡ ζωή οὕτως ἀπέναν­τι εὐσεβοῦς ἁμαρτωλός 15καὶ οὕτως ἔμβλεψον εἰς πάν­τα τὰ ἔργα τοῦ ὑψίστου δύο δύο ἓν κατέναν­τι τοῦ ἑνός
 • 16κἀγὼ ἔσχα­τος ἠγρύπνησα ὡς καλαμώ­με­νος ὀπίσω τρυγητῶν
 • 17ἐν εὐλογίᾳ κυρίου ἔφθασα καὶ ὡς τρυγῶν ἐπλή­ρωσα ληνόν
 • 18κατα­νοήσατε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς ζητοῦσιν παιδείαν
 • 19ἀκούσατέ μου μεγιστᾶνες λαοῦ καὶ οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησίας ἐνωτίσασθε
 • 20υἱῷ καὶ γυναικί ἀδελφῷ καὶ φίλῳ μὴ δῷς ἐξουσίαν ἐπι­̀ σὲ ἐν ζωῇ σου
 • καὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ τὰ χρήματά σου ἵνα μὴ μεταμεληθεὶς δέῃ περὶ αὐτῶν
 • ἕως ἔτι ζῇς καὶ πνοὴ ἐν σοί μὴ ἀλλάξῃς σεαυτὸν ἐν πάσῃ σαρκί
 • κρεῖσ­σον γάρ ἐστιν τὰ τέκνα δεηθῆναί σου ἢ σὲ ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου
 • ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ὑπεράγων μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου
 • ἐν ἡμέρᾳ συν­τελείας ἡμερῶν ζωῆς σου καὶ ἐν καιρῷ τελευτῆς δια­́δος κληρο­νο­μίαν
 • χορτάσματα καὶ ῥάβδος καὶ φορτία ὄνῳ ἄρτος καὶ παιδεία καὶ ἔργον οἰκέτῃ
 • ἔργασαι ἐν παιδί καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν ἄνες χεῖρας αὐτῷ καὶ ζητήσει ἐλευθερίαν
 • ζυγὸς καὶ ἱμὰς τράχηλον κάμψουσιν καὶ οἰκέτῃ κακούργῳ στρέβλαι καὶ βάσανοι
 • ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν ἵνα μὴ ἀργῇ πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία
 • εἰς ἔργα κατα­́στησον καθὼς πρέπει αὐτῷ κἂν μὴ πειθαρχῇ βάρυνον τὰς πέδας αὐτοῦ
 • καὶ μὴ περισ­σεύ­σῃς ἐπι­̀ πάσῃ σαρκὶ καὶ ἄνευ κρίσεως μὴ ποιήσῃς μηδέν
 • εἰ ἔστιν σοι οἰκέτης ἔστω ὡς σύ ὅτι ἐν αἵματι ἐκτήσω αὐτόν
 • εἰ ἔστιν σοι οἰκέτης ἄγε αὐτὸν ὡς ἀδελφόν ὅτι ὡς ἡ ψυχή σου ἐπι­δεήσεις αὐτῷ
 • ἐὰν κακώσῃς αὐτὸν καὶ ἀπάρας ἀπο­δρᾷ ἐν ποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις αὐτόν