Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Боя́щагося Го́спода не сря́щетъ зло́: а́ще и въ напа́сть впаде́тъ, па́ки и́зметъ его́.
 • Му́жъ прему́дръ не воз­ненави́дитъ зако́на, сумня́йжеся въ не́мъ я́коже въ бу́ри кора́бль.
 • Человѣ́къ разуми́въ вѣ́ру и́метъ зако́ну, и зако́нъ ему́ вѣ́ренъ,
 • я́ко вопроше́нiе пра́ведныхъ. Пригото́ви сло́во, и та́ко услы́шанъ бу́деши: сочета́й наказа́нiе и тогда́ от­вѣща́й.
 • Ко́ло колесни́чное утро́ба бу́яго, и я́коже о́сь вертя́щаяся помышле́нiе его́.
 • Ко́нь на яжде́нiи я́ко дру́гъ лицемѣ́ренъ, подъ вся́кимъ яздя́щимъ рже́тъ.
 • Почто́ де́нь дне́ преспѣва́етъ, и вся́къ свѣ́тъ дне́ лѣ́та от­ со́лнца?
 • Ра́зумомъ Госпо́днимъ разлучи́стася, и измѣни́ вре́мя и пра́здники:
 • от­ ни́хъ воз­несе́ и освяти́, и от­ ни́хъ положи́ въ число́ дні́й.
 • И человѣ́цы вси́ от­ пе́рсти, и от­ земли́ со́зданъ бы́сть Ада́мъ.
 • Мно́же­с­т­вомъ вѣ́дѣнiя Госпо́дь раздѣли́ я́ и измѣни́ пути́ и́хъ.
 • От ни́хъ благослови́ и воз­несе́, и от­ ни́хъ освяти́ и къ себѣ́ при­­бли́жи, от­ ни́хъ прокля́ и смири́ и соврати́ и́хъ от­ стоя́нiя и́хъ.
 • Я́ко бре́нiе скуде́льника въ руцѣ́ его́, вси́ путiе́ его́ по изволе́нiю его́: та́ко человѣ́цы въ руцѣ́ сотво́ршаго и́хъ, и́мже воз­да́стъ по суду́ сво­ему́.
 • [Я́ко] проти́ву зло́му благо́е и проти́ву сме́рти живо́тъ, та́ко проти́ву благо­чести́ваго грѣ́шникъ. И си́це воз­зри́ во вся́ дѣла́ вы́шняго: дво́е дво́е, еди́но проти́ву еди́ному.
 • А́зъ же послѣ́днiй бдѣ́хъ и наслѣ́дихъ я́коже от­ нача́тка, я́коже собира́яй вслѣ́дъ объима́телей виногра́дныхъ.
 • Во благослове́нiе Госпо́дне достиго́хъ и я́ко объима́тель напо́лнихъ точи́ло.
 • Разсмотри́те, я́ко не себѣ́ еди́ному труди́хся, но всѣ́мъ и́щущымъ наказа́нiя.
 • Послу́шайте мене́, вельмо́жи люді́й, и вла́стелiе собо́ра, внуши́те.
 • Сы́ну и женѣ́, бра́ту и дру́гу не да́ждь вла́сти на себѣ́ въ животѣ́ сво­е́мъ,
 • и не да́ждь ино́му имѣ́нiя сво­его́, да не раска́ешися тре́буяй и́хъ:
 • до́ндеже жи́въ еси́ и дыха́нiе въ тебѣ́, не измѣни́ себе́ вся́цѣй пло́ти:
 • лу́чше бо е́сть, да тебѣ́ мо́лят­ся ча́да твоя́, не́жели тебѣ́ зрѣ́ти въ ру́цѣ ча́дъ тво­и́хъ.
 • Во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ бу́ди преспѣва́я и не да́ждь поро́ка на сла́ву твою́.
 • Въ де́нь сконча́нiя дні́й живота́ тво­его́ и во вре́мя сме́рти тво­ея́ раздѣли́ наслѣ́дiе твое́.
 • Пи́ща и же́злiе и бре́мя ослу́: хлѣ́бъ и наказа́нiе и дѣ́ло рабу́.
 • Накажи́ раба́, и обря́щеши поко́й: осла́би ру́ку ему́, и иска́ти на́чнетъ свобо́ды.
 • И́го и реме́нь вы́ю прекланя́ютъ, и рабу́ лука́ву у́зы и ра́ны.
 • Вложи́ его́ въ дѣ́ло, да не пра́зденъ бу́детъ, мно́зѣй бо зло́бѣ научи́ла пра́здность:
 • устро́й его́ въ дѣ́лѣхъ, я́коже подоба́етъ ему́, и а́ще не послу́шаетъ, всади́ его́ во око́вы.
 • И не бу́ди изли́шенъ надъ вся́кою пло́тiю, и безъ суда́ не сотвори́ ничесо́же.
 • А́ще ти́ е́сть ра́бъ, да бу́детъ я́коже ты́, поне́же кро́вiю стяжа́лъ еси́ его́:
 • а́ще ти́ е́сть ра́бъ, имѣ́й его́ я́коже бра́та, поне́же я́ко души́ тво­ея́ востре́буеши его́:
 • а́ще озло́биши его́ непра́ведно, и воста́въ от­бѣжи́тъ, кі́имъ путе́мъ по­и́щеши его́? [не вѣ́си.]
 • Боящемуся Господа не приключится зла, но и в искушении Он избавит его.
 • Мудрый муж не возненавидит закона, а притворно держащийся его – как корабль в бурю.
 • Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ урима.
 • Приготовь слово – и будешь выслушан; собери наставления – и отвечай.
 • Колесо в колеснице – сердце глупого, и как вертящаяся ось – мысль его.
 • Насмешливый друг то же, что ярый конь, который под всяким седоком ржет.
 • Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца?
 • Они разделены премудростью Господа; Он отличил времена и празднества:
 • некоторые из них Он возвысил и освятил, а прочие положил в числе обыкновенных дней.
 • И все люди из праха, и Адам был создан из земли;
 • но по всеведению Своему Господь положил различие между ними и назначил им разные пути:
 • одних из них благословил и возвысил, других освятил и приблизил к Себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их.
 • Как глина у горшечника в руке его и все судьбы ее в его произволе, так люди – в руке Сотворившего их, и Он воздает им по суду Своему.
 • Как напротив зла – добро и напротив смерти – жизнь, так напротив благочестивого – грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого.
 • И я последний бодрственно потрудился, как подбиравший позади собирателей винограда,
 • и по благословению Господа успел и наполнил точило, как собиратель винограда.
 • Поймите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих наставления.
 • Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания:
 • ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей;
 • и не отдавай другому имения твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем.
 • Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем;
 • ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих.
 • Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою.
 • При скончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство.
 • Корм, палка и бремя – для осла; хлеб, наказание и дело – для раба.
 • Занимай раба работою – и будешь иметь покой; ослабь руки ему – и он будет искать свободы.
 • Ярмо и ремень согнут выю вола, а для лукавого раба – узы и раны;
 • употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила многому худому;
 • приставь его к делу, как ему следует, и если он не будет повиноваться, наложи на него тяжкие оковы.
 • Но ни на кого не налагай лишнего и ничего не делай без рассуждения.
 • Если есть у тебя раб, то да будет он как ты, ибо ты приобрел его кровью;
 • если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом, ибо ты будешь нуждаться в нем, как в душе твоей;
 • если ты будешь обижать его, и он встанет и убежит от тебя, то на какой дороге ты будешь искать его?
 • Боѧ́щагосѧ гдⷭ҇а не срѧ́щетъ ѕло̀: а҆́ще и҆ въ напа́сть впаде́тъ, па́ки и҆́зметъ є҆го̀.
 • Мꙋ́жъ премꙋ́дръ не возненави́дитъ зако́на, сꙋмнѧ́йжесѧ въ не́мъ ꙗ҆́коже въ бꙋ́ри кора́бль.
 • Человѣ́къ разꙋми́въ вѣ́рꙋ и҆́метъ зако́нꙋ, и҆ зако́нъ є҆мꙋ̀ вѣ́ренъ,
 • ꙗ҆́кѡ вопроше́нїе пра́ведныхъ. Пригото́ви сло́во, и҆ та́кѡ ᲂу҆слы́шанъ бꙋ́деши: сочета́й наказа́нїе и҆ тогда̀ ѿвѣща́й.
 • Ко́ло колесни́чное ᲂу҆тро́ба бꙋ́ѧгѡ, и҆ ꙗ҆́коже ѻ҆́сь вертѧ́щаѧсѧ помышле́нїе є҆гѡ̀.
 • Ко́нь на ꙗ҆жде́нїи ꙗ҆́кѡ дрꙋ́гъ лицемѣ́ренъ, под̾ всѧ́кимъ ꙗ҆здѧ́щимъ рже́тъ.
 • Почто̀ де́нь днѐ преспѣва́етъ, и҆ всѧ́къ свѣ́тъ днѐ лѣ́та ѿ со́лнца;
 • Ра́зꙋмомъ гдⷭ҇нимъ разлꙋчи́стасѧ, и҆ и҆змѣнѝ вре́мѧ и҆ пра́здники:
 • ѿ ни́хъ вознесѐ и҆ ѡ҆ст҃ѝ, и҆ ѿ ни́хъ положѝ въ число̀ дні́й.
 • И҆ человѣ́цы всѝ ѿ пе́рсти, и҆ ѿ землѝ со́зданъ бы́сть а҆да́мъ.
 • Мно́жествомъ вѣ́дѣнїѧ гдⷭ҇ь раздѣлѝ ѧ҆̀ и҆ и҆змѣнѝ пꙋти̑ и҆́хъ.
 • Ѿ ни́хъ блгⷭ҇вѝ и҆ вознесѐ, и҆ ѿ ни́хъ ѡ҆ст҃ѝ и҆ къ себѣ̀ прибли́жи, ѿ ни́хъ проклѧ̀ и҆ смирѝ и҆ совратѝ и҆̀хъ ѿ стоѧ́нїѧ и҆́хъ.
 • Ꙗ҆́кѡ бре́нїе скꙋде́льника въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀, всѝ пꙋтїѐ є҆гѡ̀ по и҆зволе́нїю є҆гѡ̀: та́кѡ человѣ́цы въ рꙋцѣ̀ сотво́ршагѡ и҆̀хъ, и҆́мже возда́стъ по сꙋдꙋ̀ своемꙋ̀.
 • (Ꙗ҆́кѡ) проти́вꙋ ѕло́мꙋ благо́е и҆ проти́вꙋ сме́рти живо́тъ, та́кѡ проти́вꙋ благочести́вагѡ грѣ́шникъ. И҆ си́це воззрѝ во всѧ̑ дѣла̀ вы́шнѧгѡ: дво́е дво́е, є҆ди́но проти́вꙋ є҆ди́номꙋ.
 • А҆́зъ же послѣ́днїй бдѣ́хъ и҆ наслѣ́дихъ ꙗ҆́коже ѿ нача́тка, ꙗ҆́коже собира́ѧй в̾слѣ́дъ ѡ҆б̾има́телей вїногра́дныхъ.
 • Во блгⷭ҇ве́нїе гдⷭ҇не достиго́хъ и҆ ꙗ҆́кѡ ѡ҆б̾има́тель напо́лнихъ точи́ло.
 • Разсмотри́те, ꙗ҆́кѡ не себѣ̀ є҆ди́номꙋ трꙋди́хсѧ, но всѣ̑мъ и҆́щꙋщымъ наказа́нїѧ.
 • Послꙋ́шайте менѐ, вельмѡ́жи люді́й, и҆ вла́стелїе собо́ра, внꙋши́те.
 • Сы́нꙋ и҆ женѣ̀, бра́тꙋ и҆ дрꙋ́гꙋ не да́ждь вла́сти на себѣ̀ въ животѣ̀ свое́мъ,
 • и҆ не да́ждь и҆но́мꙋ и҆мѣ́нїѧ своегѡ̀, да не раска́ешисѧ тре́бꙋѧй и҆̀хъ:
 • до́ндеже жи́въ є҆сѝ и҆ дыха́нїе въ тебѣ̀, не и҆змѣнѝ себѐ всѧ́цѣй пло́ти:
 • лꙋ́чше бо є҆́сть, да тебѣ̀ мо́лѧтсѧ ча̑да твоѧ̑, не́жели тебѣ̀ зрѣ́ти въ рꙋ́цѣ ча̑дъ твои́хъ.
 • Во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ бꙋ́ди преспѣва́ѧ и҆ не да́ждь поро́ка на сла́вꙋ твою̀.
 • Въ де́нь сконча́нїѧ дні́й живота̀ твоегѡ̀ и҆ во вре́мѧ сме́рти твоеѧ̀ раздѣлѝ наслѣ́дїе твоѐ.
 • Пи́ща и҆ же́злїе и҆ бре́мѧ ѻ҆слꙋ̀: хлѣ́бъ и҆ наказа́нїе и҆ дѣ́ло рабꙋ̀.
 • Накажѝ раба̀, и҆ ѡ҆брѧ́щеши поко́й: ѡ҆сла́би рꙋ́кꙋ є҆мꙋ̀, и҆ и҆ска́ти на́чнетъ свобо́ды.
 • И҆́го и҆ реме́нь вы́ю прекланѧ́ютъ, и҆ рабꙋ̀ лꙋка́вꙋ ᲂу҆́зы и҆ ра̑ны.
 • Вложѝ є҆го̀ въ дѣ́ло, да не пра́зденъ бꙋ́детъ, мно́зѣй бо ѕло́бѣ наꙋчи́ла пра́здность:
 • ᲂу҆стро́й є҆го̀ въ дѣ́лѣхъ, ꙗ҆́коже подоба́етъ є҆мꙋ̀, и҆ а҆́ще не послꙋ́шаетъ, всадѝ є҆го̀ во ѡ҆кѡ́вы.
 • И҆ не бꙋ́ди и҆зли́шенъ над̾ всѧ́кою пло́тїю, и҆ без̾ сꙋда̀ не сотворѝ ничесѡ́же.
 • А҆́ще тѝ є҆́сть ра́бъ, да бꙋ́детъ ꙗ҆́коже ты̀, поне́же кро́вїю стѧжа́лъ є҆сѝ є҆го̀:
 • а҆́ще тѝ є҆́сть ра́бъ, и҆мѣ́й є҆го̀ ꙗ҆́коже бра́та, поне́же ꙗ҆́кѡ дꙋшѝ твоеѧ̀ востре́бꙋеши є҆гѡ̀:
 • а҆́ще ѡ҆ѕло́биши є҆го̀ непра́веднѡ, и҆ воста́въ ѿбѣжи́тъ, кі́имъ пꙋте́мъ пои́щеши є҆гѡ̀; (не вѣ́си.)