Скрыть
36:1
36:2
36:5
36:6
36:7
36:8
36:9
36:10
36:11
36:13
36:14
36:15
36:16
36:17
36:19
36:20
36:21
36:22
36:23
36:25
36:26
36:27
36:28
36:29
Поми́луй ны́, Влады́ко, Бо́же всѣ́хъ, и воз­зри́,
и наложи́ стра́хъ тво́й на вся́ язы́ки:
воз­дви́гни ру́ку твою́ на язы́ки чу́жды, и да у́зрятъ си́лу твою́.
Я́коже предъ ни́ми освяти́л­ся еси́ въ на́съ, та́кожде предъ на́ми воз­вели́чися на ни́хъ:
и да позна́ютъ тя́, я́коже и мы́ позна́хомъ тя́, я́ко нѣ́сть Бо́га ра́звѣ тебе́, Го́споди.
Обнови́ зна́менiя и измѣни́ чудеса́,
просла́ви ру́ку и мы́шцу десну́ю [твою́], воз­дви́гни я́рость и излі́й гнѣ́въ,
изми́ сопоста́та и сотри́ врага́,
поспѣши́ вре́мя и помяни́ кля́тву, и да повѣ́дятъ вели́чiя твоя́.
Гнѣ́вомъ огня́ пояде́нъ да бу́детъ спаса́яйся, и озлобля́ющiи люді́й тво­и́хъ да обря́щутъ па́губу.
Сокруши́ главы́ князе́й вра́жiихъ, глаго́лющихъ: нѣ́сть ра́звѣ на́съ.
Собери́ вся́ колѣ́на Иа́ковля и наслѣ́д­ст­вуй и́хъ я́коже от­ нача́ла.
Поми́луй лю́ди, Го́споди, нарѣче́н­ныя и́менемъ тво­и́мъ, и Изра́иля, его́же пе́рвенцемъ наре́клъ еси́.
Уще́дри гра́дъ святы́ни тво­ея́, Иерусали́мъ, мѣ́сто поко́ища тво­его́.
Испо́лни Сiо́на взя́ти словеса́ твоя́, и от­ сла́вы тво­ея́ лю́ди твоя́.
Да́ждь свидѣ́тел­ст­во су́щымъ от­ нача́ла тва́ремъ тво­и́мъ и воз­дви́гни проро́че­ст­вiя су́щая о и́мени тво­е́мъ:
да́ждь мзду́ терпя́щымъ тебе́, и проро́цы тво­и́ да увѣ́рят­ся.
Услы́ши, Го́споди, мольбы́ моли́твен­никъ тво­и́хъ, по благослове́нiю Ааро́ню о лю́дехъ тво­и́хъ,
и уразумѣ́ютъ вси́ су́щiи на земли́, я́ко ты́ Госпо́дь еси́, Бо́гъ вѣко́въ.
Вся́ко бра́шно я́стъ чре́во: е́сть же бра́шно бра́шна добрѣ́е.
Горта́нь вкуша́етъ бра́шна от­ ло́ва, та́ко се́рдце разуми́во словеса́ ло́жна.
Се́рдце стропти́во да́стъ печа́ль, и человѣ́къ много­иску́сный воз­да́стъ ему́.
Вся́каго му́жеска по́лу прiи́метъ жена́: е́сть же дще́рь дще́ре лу́чше.
Добро́та же́нска весели́тъ лице́ и надъ все́ жела́нiе человѣ́ческо предуспѣва́етъ:
а́ще е́сть на язы́цѣ ея́ ми́лость и кро́тость, нѣ́сть му́жъ ея́ то́ченъ сыно́мъ человѣ́ческимъ.
Стяжа́вый жену́ начина́етъ имѣ́ти стяжа́нiе, помо́щника по себѣ́ и столпа́ поко́ю.
Идѣ́же нѣ́сть огра́ды, расхище́но бу́детъ имѣ́нiе, и идѣ́же нѣ́сть жены́, воз­до́хнетъ скита́яся:
кто́ бо повѣ́ритъ вооруже́ну разбо́йнику преходя́щу от­ гра́да во гра́дъ?
Та́кожде и человѣ́ку не иму́щу гнѣзда́ и обита́ющу, идѣ́же обвечеря́етъ.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible