Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Почита́й врача́ проти́ву потре́бъ че́стiю его́, и́бо Госпо́дь созда́ его́:
 • от­ вы́шняго бо е́сть изцѣле́нiе, и от­ царя́ прiи́метъ да́ръ.
 • Худо́же­с­т­во врача́ воз­несе́тъ главу́ его́, и предъ вельмо́жами удиви́мь бу́детъ.
 • Госпо́дь созда́ от­ земли́ врачева́нiя, и му́жъ му́дрый не воз­гнуша́ет­ся и́ми.
 • Не от­ дре́ва ли ослади́ся вода́, да позна́на бу́детъ си́ла его́?
 • И то́й да́лъ е́сть худо́же­с­т­во человѣ́комъ, да сла́вит­ся въ чудесѣ́хъ сво­и́хъ:
 • тѣ́ми уврачева́ и отъ­я́тъ болѣ́зни и́хъ.
 • Мирова́рецъ си́ми состро́итъ смѣше́нiе, и не сконча́ют­ся дѣла́ его́, и ми́ръ от­ него́ е́сть на лицы́ земли́.
 • Ча́до, въ болѣ́зни тво­е́й не презира́й, но моли́ся Го́сподеви, и то́й тя́ изцѣли́тъ:
 • от­ступи́ от­ прегрѣше́нiя и напра́ви ру́цѣ, и от­ вся́каго грѣха́ очи́сти се́рдце [твое́]:
 • да́ждь благо­уха́нiе и па́мять семида́ла и ума́сти при­­ноше́нiе, а́кибы не пе́рвѣе при­­нося́й:
 • и да́ждь мѣ́сто врачу́, Госпо́дь бо его́ созда́: и да не удали́т­ся от­ тебе́, потре́бенъ бо ти́ е́сть.
 • Е́сть вре́мя, егда́ въ руку́ его́ благо­уха́нiе:
 • и́бо и ті́и Го́сподеви мо́лят­ся, да упра́витъ и́мъ поко́й и изцѣле́нiе ра́ди оздравле́нiя.
 • Согрѣша́яй предъ сотво́ршимъ его́ впаде́тъ въ ру́цѣ врачу́.
 • Ча́до, надъ мертвеце́мъ источи́ сле́зы и я́коже злѣ́ стра́ждущь начни́ пла́чь: и я́коже досто́итъ ему́, соску́тай тѣ́ло его́ и не пре́зри погребе́нiя его́.
 • Го́рекъ сотвори́ пла́чь и рыда́нiе тепло́, и сотвори́ сѣ́тованiе, я́коже ему́ досто́итъ, де́нь еди́нъ и два́ хуле́нiя ра́ди, и утѣ́шися печа́ли ра́ди:
 • от­ печа́ли бо сме́рть быва́етъ, и печа́ль серде́чная сля́четъ крѣ́пость.
 • Въ нанесе́нiи пребыва́етъ и печа́ль, и житiе́ ни́щаго въ се́рдцы.
 • Не да́ждь въ печа́ль се́рдца тво­его́, оста́ви ю́ помяну́въ послѣ́дняя.
 • Не забу́ди, нѣ́сть бо воз­враще́нiя: и ему́ по́льзы не сотвори́ши, и себе́ озло́биши.
 • Помяни́ су́дъ его́, я́ко си́це и тво́й: мнѣ́ вчера́, а тебѣ́ дне́сь.
 • Въ поко́и мертвеца́ упоко́й па́мять его́, и утѣ́шися о не́мъ во исхо́дѣ ду́ха его́.
 • Прему́дрость кни́жника во благовре́менiи пра́здне­ст­ва, и умаля́яйся дѣя́нiемъ сво­и́мъ упрему́дрит­ся.
 • Чи́мъ умудри́т­ся держа́й ора́ло и хваля́йся остно́мъ, гоня́й волы́ и обраща́яйся въ дѣ́лѣхъ и́хъ, и по́вѣсть его́ въ сынѣ́хъ ю́нчихъ?
 • Се́рдце свое́ да́стъ воз­ры́ти бразды́, и бдѣ́нiе его́ на насыще́нiихъ ю́ницъ.
 • Та́ко вся́къ древодѣ́ля и архите́ктонъ, и́же но́щи я́ко дни́ провожда́етъ, дѣ́лая извая́нiя печа́тей, и при­­лѣжа́нiе его́ измѣни́ти разли́чiе:
 • се́рдце свое́ да́стъ уподо́бити живописа́нiе, и бдѣ́нiе его́ е́же соверши́ти дѣ́ло.
 • Та́кожде и кова́чь сѣдя́ бли́зъ на́ковални и согля́даяй дѣ́ло желѣ́за: куре́нiе огня́ удручи́тъ тѣ́ло его́, и теплото́ю пе́щи утруди́т­ся:
 • гла́съ мла́та обнови́тъ у́хо его́, и пря́мо подо́бiю сосу́да о́чи его́:
 • се́рдце свое́ вда́стъ на сконча́нiе дѣ́лъ, и бдѣ́нiе его́ украси́ти до конца́.
 • Та́кожде и скуде́льникъ сѣдя́ на дѣ́лѣ сво­е́мъ и вертя́ нога́ма сво­и́ма ко́ло,
 • и́же въ печа́ли лежи́тъ вы́ну на дѣ́лѣ сво­е́мъ, изчисля́емо все́ дѣ́ланiе его́:
 • мы́шцею сво­е́ю вообрази́тъ бре́нiе и предъ нога́ма преклони́тъ крѣ́пость его́:
 • се́рдце свое́ вда́стъ сконча́ти сосу́дъ, и бдѣ́нiе его́ очи́стити пе́щь.
 • Вси́ сі́и на ру́ки своя́ надѣ́ют­ся, и кі́йждо въ дѣ́лѣ сво­е́мъ умудря́ет­ся.
 • Безъ тѣ́хъ не насели́т­ся гра́дъ, и не вселя́т­ся, ни похо́дятъ и въ собо́рище не во́змут­ся:
 • на престо́лѣ же суді́й не ся́дутъ и завѣ́та суду́ не размы́слятъ, ниже́ и́мутъ извѣща́ти наказа́нiя и суда́, и въ при́тчахъ не обря́щут­ся:
 • но то́кмо зда́ниемъ жите́йскимъ при­­лѣжа́тъ, и моле́нiе и́хъ въ дѣ́ланiи худо́же­ст­ва.
 • Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его,
 • и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар.
 • Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете.
 • Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими.
 • Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила Его?
 • Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его:
 • ими он врачует человека и уничтожает болезнь его.
 • Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли.
 • Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя.
 • Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце.
 • Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий;
 • и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен.
 • В иное время и в их руках бывает успех;
 • ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни.
 • Но кто согрешает пред Сотворившим его, да впадет в руки врача!
 • Сын мой! над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастию, начни плач; прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его;
 • горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем, по достоинству его, день или два, для избежания осуждения, и тогда утешься от печали;
 • ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу.
 • С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца.
 • Не предавай сердца твоего печали; отдаляй ее от себя, вспоминая о конце.
 • Не забывай о сем, ибо нет возвращения; и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь.
 • «Вспоминай о приговоре надо мною, потому что он также и над тобою; мне вчера, а тебе сегодня».
 • С упокоением умершего успокой и память о нем, и утешься о нем по исходе души его.
 • Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость.
 • Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и которого разговор только о молодых волах?
 • Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его – о корме для телиц.
 • Так и всякий плотник и зодчий, который проводит ночь, как день: кто занимается резьбою, того прилежание в том, чтобы оразнообразить форму;
 • сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его – о том, чтоб окончить дело в совершенстве.
 • Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа: дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он;
 • звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда;
 • сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его – о том, чтобы отделать его в совершенстве.
 • Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо,
 • который постоянно в заботе о деле своем и у которого исчислена вся работа его:
 • рукою своею он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость;
 • он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его – о том, чтоб очистить печь.
 • Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле;
 • без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем;
 • и однако ж они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения и не занимаются притчами;
 • но поддерживают быт житейский, и молитва их – об успехе художества их.
 • τίμα ἰατρὸν προ­̀ς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος
 • παρα­̀ γὰρ ὑψίστου ἐστὶν ἴασις καὶ παρα­̀ βασιλέως λήμψ­σε­ται δόμα
 • ἐπι­στήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔναν­τι μεγιστάνων θαυμασθή­σε­ται
 • κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προ­σοχθιεῖ αὐτοῖς
 • οὐκ ἀπο­̀ ξύλου ἐγλυκάνθη ὕδωρ εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ
 • καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπι­στήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ
 • ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσεν καὶ ἦρεν τὸν πόνον αὐτοῦ
 • μυρεψὸς ἐν τούτοις ποιήσει μεῖγμα
  8καὶ οὐ μὴ συν­τελεσθῇ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰρήνη παρ᾿ αὐτοῦ ἐστιν ἐπι­̀ προ­σώπου τῆς γῆς
 • τέκνον ἐν ἀρρωστήματί σου μὴ παρα­́βλεπε ἀλλ᾿ εὖξαι κυρίῳ καὶ αὐτὸς ἰά­σε­ταί σε
 • ἀπό­στησον πλη­μμέλειαν καὶ εὔθυνον χεῖρας καὶ ἀπο­̀ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίαν
 • δὸς εὐωδίαν καὶ μνημόσυν­ον σεμιδάλεως καὶ λίπανον προ­σφορὰν ὡς μὴ ὑπάρχων
 • καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος καὶ μὴ ἀπο­στήτω σου καὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία
 • ἔστιν καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐοδία
 • καὶ γὰρ αὐτοὶ κυρίου δεηθήσον­ται ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεως
 • ὁ ἁμαρτάνων ἔναν­τι τοῦ ποιήσαν­τος αὐτὸν ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦ
 • τέκνον ἐπι­̀ νεκρῷ κατα­́γαγε δάκρυα καὶ ὡς δεινὰ πάσχων ἔναρξαι θρήνου κατα­̀ δὲ τὴν κρίσιν αὐτοῦ περίστειλον τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν ταφὴν αὐτοῦ
 • πίκρανον κλαυθμὸν καὶ θέρμανον κοπετὸν καὶ ποίησον τὸ πένθος κατα­̀ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ ἡμέραν μίαν καὶ δύο χάριν δια­βολῆς καὶ παρα­κλήθητι λύπης ἕνεκα
 • ἀπο­̀ λύπης γὰρ ἐκβαίνει θάνα­τος καὶ λύπη καρδίας κάμψει ἰσχύν
 • ἐν ἐπαγωγῇ παρα­μένει καὶ λύπη καὶ βίος πτωχοῦ κατα­̀ καρδίας
 • μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν καρδίαν σου ἀπό­στησον αὐτὴν μνησθεὶς τὰ ἔσχατα
 • μὴ ἐπι­λάθῃ οὐ γάρ ἐστιν ἐπάνοδος καὶ τοῦτον οὐκ ὠφελήσεις καὶ σεαυτὸν κακώσεις
 • μνήσθητι τὸ κρίμα μου ὅτι οὕτως καὶ τὸ σόν ἐμοὶ ἐχθὲς καὶ σοὶ σήμερον
 • ἐν ἀναπαύσει νεκροῦ κατα­́παυσον τὸ μνημόσυν­ον αὐτοῦ καὶ παρα­κλήθητι ἐν αὐτῷ ἐν ἐξόδῳ πνεύ­μα­τος αὐτοῦ
 • σοφία γραμματέως ἐν εὐκαιρίᾳ σχολῆς καὶ ὁ ἐλασ­σού­με­νος πράξει αὐτοῦ σοφισθή­σε­ται
 • τί σοφισθή­σε­ται ὁ κρατῶν ἀρότρου καὶ καυχώ­με­νος ἐν δόρατι κέν­τρου βόας ἐλαύνων καὶ ἀναστρεφό­με­νος ἐν ἔργοις αὐτῶν καὶ ἡ διήγησις αὐτοῦ ἐν υἱοῖς ταύρων
 • καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐκδοῦναι αὔλακας καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰς χορτάσματα δαμάλεων
 • οὕτως πᾶς τέκτων καὶ ἀρχιτέκτων ὅστις νύκτωρ ὡς ἡμέρας δια­́γει οἱ γλύφον­τες γλύμματα σφραγίδων καὶ ἡ ἐπι­μονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποικιλίαν
 • καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ τελέσαι ἔργον
 • 28οὕτως χαλκεὺς καθή­με­νος ἐγγὺς ἄκμονος καὶ κατα­μανθάνων ἔργα σιδήρου ἀτμὶς πυρὸς τήξει σάρκας αὐτοῦ καὶ ἐν θέρμῃ καμίνου δια­μαχή­σε­ται
 • φωνῇ σφύρης κλινεῖ τὸ οὖς αὐτοῦ καὶ κατέναν­τι ὁμοιώμα­τος σκεύ­ους οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
 • καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς συν­τέλειαν ἔργων καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ κοσμῆσαι ἐπι­̀ συν­τελείας
 • 29οὕτως κεραμεὺς καθή­με­νος ἐν ἔργῳ αὐτοῦ καὶ συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχόν
 • ὃς ἐν μερίμνῃ κεῖται δια­̀ παν­τὸς ἐπι­̀ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐναρίθμιος πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτοῦ
 • 30ἐν βραχίονι αὐτοῦ τυπώσει πηλὸν καὶ προ­̀ ποδῶν κάμψει ἰσχὺν αὐτοῦ
 • καρδίαν ἐπι­δώσει συν­τελέσαι τὸ χρῖσμα καὶ ἡ ἀγρυπνία αὐτοῦ καθαρίσαι κάμινον
 • 31πάν­τες οὗτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν ἐνεπίστευσαν καὶ ἕκασ­τος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ σοφίζεται
 • 32ἄνευ αὐτῶν οὐκ οἰκισθή­σε­ται πόλις καὶ οὐ παροικήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσιν
 • 33ἀλλ᾿ εἰς βουλὴν λαοῦ οὐ ζητηθήσον­ται καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ οὐχ ὑπεραλοῦν­ται ἐπι­̀ δίφρον δικαστοῦ οὐ καθιοῦν­ται καὶ δια­θήκην κρίμα­τος οὐ δια­νοηθήσον­ται 34οὐδὲ μὴ ἐκφάνωσιν παιδείαν καὶ κρίμα καὶ ἐν παρα­βολαῖς οὐχ εὑρεθήσον­ται
 • ἀλλὰ κτίσμα αἰῶνος στηρίσουσιν καὶ ἡ δέησις αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ τέχνης