Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Почита́й врача́ проти́ву потре́бъ че́стiю его́, и́бо Госпо́дь созда́ его́:
 • от­ вы́шняго бо е́сть изцѣле́нiе, и от­ царя́ прiи́метъ да́ръ.
 • Худо́же­с­т­во врача́ воз­несе́тъ главу́ его́, и предъ вельмо́жами удиви́мь бу́детъ.
 • Госпо́дь созда́ от­ земли́ врачева́нiя, и му́жъ му́дрый не воз­гнуша́ет­ся и́ми.
 • Не от­ дре́ва ли ослади́ся вода́, да позна́на бу́детъ си́ла его́?
 • И то́й да́лъ е́сть худо́же­с­т­во человѣ́комъ, да сла́вит­ся въ чудесѣ́хъ сво­и́хъ:
 • тѣ́ми уврачева́ и отъ­я́тъ болѣ́зни и́хъ.
 • Мирова́рецъ си́ми состро́итъ смѣше́нiе, и не сконча́ют­ся дѣла́ его́, и ми́ръ от­ него́ е́сть на лицы́ земли́.
 • Ча́до, въ болѣ́зни тво­е́й не презира́й, но моли́ся Го́сподеви, и то́й тя́ изцѣли́тъ:
 • от­ступи́ от­ прегрѣше́нiя и напра́ви ру́цѣ, и от­ вся́каго грѣха́ очи́сти се́рдце [твое́]:
 • да́ждь благо­уха́нiе и па́мять семида́ла и ума́сти при­­ноше́нiе, а́кибы не пе́рвѣе при­­нося́й:
 • и да́ждь мѣ́сто врачу́, Госпо́дь бо его́ созда́: и да не удали́т­ся от­ тебе́, потре́бенъ бо ти́ е́сть.
 • Е́сть вре́мя, егда́ въ руку́ его́ благо­уха́нiе:
 • и́бо и ті́и Го́сподеви мо́лят­ся, да упра́витъ и́мъ поко́й и изцѣле́нiе ра́ди оздравле́нiя.
 • Согрѣша́яй предъ сотво́ршимъ его́ впаде́тъ въ ру́цѣ врачу́.
 • Ча́до, надъ мертвеце́мъ источи́ сле́зы и я́коже злѣ́ стра́ждущь начни́ пла́чь: и я́коже досто́итъ ему́, соску́тай тѣ́ло его́ и не пре́зри погребе́нiя его́.
 • Го́рекъ сотвори́ пла́чь и рыда́нiе тепло́, и сотвори́ сѣ́тованiе, я́коже ему́ досто́итъ, де́нь еди́нъ и два́ хуле́нiя ра́ди, и утѣ́шися печа́ли ра́ди:
 • от­ печа́ли бо сме́рть быва́етъ, и печа́ль серде́чная сля́четъ крѣ́пость.
 • Въ нанесе́нiи пребыва́етъ и печа́ль, и житiе́ ни́щаго въ се́рдцы.
 • Не да́ждь въ печа́ль се́рдца тво­его́, оста́ви ю́ помяну́въ послѣ́дняя.
 • Не забу́ди, нѣ́сть бо воз­враще́нiя: и ему́ по́льзы не сотвори́ши, и себе́ озло́биши.
 • Помяни́ су́дъ его́, я́ко си́це и тво́й: мнѣ́ вчера́, а тебѣ́ дне́сь.
 • Въ поко́и мертвеца́ упоко́й па́мять его́, и утѣ́шися о не́мъ во исхо́дѣ ду́ха его́.
 • Прему́дрость кни́жника во благовре́менiи пра́здне­ст­ва, и умаля́яйся дѣя́нiемъ сво­и́мъ упрему́дрит­ся.
 • Чи́мъ умудри́т­ся держа́й ора́ло и хваля́йся остно́мъ, гоня́й волы́ и обраща́яйся въ дѣ́лѣхъ и́хъ, и по́вѣсть его́ въ сынѣ́хъ ю́нчихъ?
 • Се́рдце свое́ да́стъ воз­ры́ти бразды́, и бдѣ́нiе его́ на насыще́нiихъ ю́ницъ.
 • Та́ко вся́къ древодѣ́ля и архите́ктонъ, и́же но́щи я́ко дни́ провожда́етъ, дѣ́лая извая́нiя печа́тей, и при­­лѣжа́нiе его́ измѣни́ти разли́чiе:
 • се́рдце свое́ да́стъ уподо́бити живописа́нiе, и бдѣ́нiе его́ е́же соверши́ти дѣ́ло.
 • Та́кожде и кова́чь сѣдя́ бли́зъ на́ковални и согля́даяй дѣ́ло желѣ́за: куре́нiе огня́ удручи́тъ тѣ́ло его́, и теплото́ю пе́щи утруди́т­ся:
 • гла́съ мла́та обнови́тъ у́хо его́, и пря́мо подо́бiю сосу́да о́чи его́:
 • се́рдце свое́ вда́стъ на сконча́нiе дѣ́лъ, и бдѣ́нiе его́ украси́ти до конца́.
 • Та́кожде и скуде́льникъ сѣдя́ на дѣ́лѣ сво­е́мъ и вертя́ нога́ма сво­и́ма ко́ло,
 • и́же въ печа́ли лежи́тъ вы́ну на дѣ́лѣ сво­е́мъ, изчисля́емо все́ дѣ́ланiе его́:
 • мы́шцею сво­е́ю вообрази́тъ бре́нiе и предъ нога́ма преклони́тъ крѣ́пость его́:
 • се́рдце свое́ вда́стъ сконча́ти сосу́дъ, и бдѣ́нiе его́ очи́стити пе́щь.
 • Вси́ сі́и на ру́ки своя́ надѣ́ют­ся, и кі́йждо въ дѣ́лѣ сво­е́мъ умудря́ет­ся.
 • Безъ тѣ́хъ не насели́т­ся гра́дъ, и не вселя́т­ся, ни похо́дятъ и въ собо́рище не во́змут­ся:
 • на престо́лѣ же суді́й не ся́дутъ и завѣ́та суду́ не размы́слятъ, ниже́ и́мутъ извѣща́ти наказа́нiя и суда́, и въ при́тчахъ не обря́щут­ся:
 • но то́кмо зда́ниемъ жите́йскимъ при­­лѣжа́тъ, и моле́нiе и́хъ въ дѣ́ланiи худо́же­ст­ва.
 • Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его,
 • и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар.
 • Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете.
 • Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими.
 • Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила Его?
 • Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его:
 • ими он врачует человека и уничтожает болезнь его.
 • Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли.
 • Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя.
 • Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце.
 • Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий;
 • и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен.
 • В иное время и в их руках бывает успех;
 • ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни.
 • Но кто согрешает пред Сотворившим его, да впадет в руки врача!
 • Сын мой! над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастию, начни плач; прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его;
 • горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем, по достоинству его, день или два, для избежания осуждения, и тогда утешься от печали;
 • ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу.
 • С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца.
 • Не предавай сердца твоего печали; отдаляй ее от себя, вспоминая о конце.
 • Не забывай о сем, ибо нет возвращения; и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь.
 • «Вспоминай о приговоре надо мною, потому что он также и над тобою; мне вчера, а тебе сегодня».
 • С упокоением умершего успокой и память о нем, и утешься о нем по исходе души его.
 • Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость.
 • Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и которого разговор только о молодых волах?
 • Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его – о корме для телиц.
 • Так и всякий плотник и зодчий, который проводит ночь, как день: кто занимается резьбою, того прилежание в том, чтобы оразнообразить форму;
 • сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его – о том, чтоб окончить дело в совершенстве.
 • Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа: дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он;
 • звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда;
 • сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его – о том, чтобы отделать его в совершенстве.
 • Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо,
 • который постоянно в заботе о деле своем и у которого исчислена вся работа его:
 • рукою своею он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость;
 • он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его – о том, чтоб очистить печь.
 • Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле;
 • без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем;
 • и однако ж они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения и не занимаются притчами;
 • но поддерживают быт житейский, и молитва их – об успехе художества их.
 • Почита́й врача̀ проти́вꙋ потре́бъ че́стїю є҆гѡ̀, и҆́бо гдⷭ҇ь созда̀ є҆го̀:
 • ѿ вы́шнѧгѡ бо є҆́сть и҆сцѣле́нїе, и҆ ѿ царѧ̀ прїи́метъ да́ръ.
 • Хꙋдо́жество врача̀ вознесе́тъ главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ пред̾ вельмо́жами ᲂу҆диви́мь бꙋ́детъ.
 • Гдⷭ҇ь созда̀ ѿ землѝ врачєва́нїѧ, и҆ мꙋ́жъ мꙋ́дрый не возгнꙋша́етсѧ и҆́ми.
 • Не ѿ дре́ва ли ѡ҆слади́сѧ вода̀, да позна́на бꙋ́детъ си́ла є҆гѡ̀;
 • И҆ то́й да́лъ є҆́сть хꙋдо́жество человѣ́кѡмъ, да сла́витсѧ въ чꙋдесѣ́хъ свои́хъ:
 • тѣ́ми ᲂу҆врачева̀ и҆ ѿѧ́тъ бѡлѣ́зни и҆́хъ.
 • Мѷрова́рецъ си́ми состро́итъ смѣше́нїе, и҆ не сконча́ютсѧ дѣла̀ є҆гѡ̀, и҆ ми́ръ ѿ негѡ̀ є҆́сть на лицы̀ землѝ.
 • Ча́до, въ болѣ́зни твое́й не презира́й, но моли́сѧ гдⷭ҇еви, и҆ то́й тѧ̀ и҆сцѣли́тъ:
 • ѿстꙋпѝ ѿ прегрѣше́нїѧ и҆ напра́ви рꙋ́цѣ, и҆ ѿ всѧ́кагѡ грѣха̀ ѡ҆чи́сти се́рдце (твоѐ):
 • да́ждь благоꙋха́нїе и҆ па́мѧть семїда́ла и҆ ᲂу҆ма́сти приноше́нїе, а҆́кибы не пе́рвѣе приносѧ́й:
 • и҆ да́ждь мѣ́сто врачꙋ̀, гдⷭ҇ь бо є҆го̀ созда̀: и҆ да не ᲂу҆дали́тсѧ ѿ тебє̀, потре́бенъ бо тѝ є҆́сть.
 • Є҆́сть вре́мѧ, є҆гда̀ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ благоꙋха́нїе:
 • и҆́бо и҆ ті́и гдⷭ҇еви мо́лѧтсѧ, да ᲂу҆пра́витъ и҆̀мъ поко́й и҆ и҆сцѣле́нїе ра́ди ѡ҆здравле́нїѧ.
 • Согрѣша́ѧй пред̾ сотво́ршимъ є҆го̀ впаде́тъ въ рꙋ́цѣ врачꙋ̀.
 • Ча́до, над̾ мертвеце́мъ и҆сточѝ сле́зы и҆ ꙗ҆́коже ѕлѣ̀ стра́ждꙋщь начнѝ пла́чь: и҆ ꙗ҆́коже досто́итъ є҆мꙋ̀, соскꙋ́тай тѣ́ло є҆гѡ̀ и҆ не пре́зри погребе́нїѧ є҆гѡ̀.
 • Го́рекъ сотворѝ пла́чь и҆ рыда́нїе тепло̀, и҆ сотворѝ сѣ́тованїе, ꙗ҆́коже є҆мꙋ̀ досто́итъ, де́нь є҆ди́нъ и҆ два̀ хꙋле́нїѧ ра́ди, и҆ ᲂу҆тѣ́шисѧ печа́ли ра́ди:
 • ѿ печа́ли бо сме́рть быва́етъ, и҆ печа́ль серде́чнаѧ слѧ́четъ крѣ́пость.
 • Въ нанесе́нїи пребыва́етъ и҆ печа́ль, и҆ житїѐ ни́щагѡ въ се́рдцы.
 • Не да́ждь въ печа́ль се́рдца твоегѡ̀, ѡ҆ста́ви ю҆̀ помѧнꙋ́въ послѣ̑днѧѧ.
 • Не забꙋ́ди, нѣ́сть бо возвраще́нїѧ: и҆ є҆мꙋ̀ по́льзы не сотвори́ши, и҆ себѐ ѡ҆ѕло́биши.
 • Помѧнѝ сꙋ́дъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ си́це и҆ тво́й: мнѣ̀ вчера̀, а҆ тебѣ̀ дне́сь.
 • Въ поко́и мертвеца̀ ᲂу҆поко́й па́мѧть є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆тѣ́шисѧ ѡ҆ не́мъ во и҆схо́дѣ дꙋ́ха є҆гѡ̀.
 • Премꙋ́дрость кни́жника во благовре́менїи пра́зднества, и҆ ᲂу҆малѧ́ѧйсѧ дѣѧ́нїемъ свои́мъ ᲂу҆премꙋ́дритсѧ.
 • Чи́мъ ᲂу҆мꙋдри́тсѧ держа́й ѡ҆ра́ло и҆ хвалѧ́йсѧ ѻ҆стно́мъ, гонѧ́й волы̀ и҆ ѡ҆браща́ѧйсѧ въ дѣ́лѣхъ и҆́хъ, и҆ по́вѣсть є҆гѡ̀ въ сынѣ́хъ ю҆́нчихъ;
 • Се́рдце своѐ да́стъ возры́ти бразды̑, и҆ бдѣ́нїе є҆гѡ̀ на насыще́нїихъ ю҆́ницъ.
 • Та́кѡ всѧ́къ древодѣ́лѧ и҆ а҆рхїте́ктѡнъ, и҆́же нѡ́щи ꙗ҆́кѡ дни̑ провожда́етъ, дѣ́лаѧ и҆зваѧ̑нїѧ печа́тей, и҆ прилѣжа́нїе є҆гѡ̀ и҆змѣни́ти разли́чїе:
 • се́рдце своѐ да́стъ ᲂу҆подо́бити живописа́нїе, и҆ бдѣ́нїе є҆гѡ̀ є҆́же соверши́ти дѣ́ло.
 • Та́кожде и҆ кова́чь сѣдѧ̀ бли́з̾ на́ковальни и҆ соглѧ́даѧй дѣ́ло желѣ́за: кꙋре́нїе ѻ҆гнѧ̀ ᲂу҆дрꙋчи́тъ тѣ́ло є҆гѡ̀, и҆ теплото́ю пе́щи ᲂу҆трꙋди́тсѧ:
 • гла́съ мла́та ѡ҆бнови́тъ ᲂу҆́хо є҆гѡ̀, и҆ прѧ́мѡ подо́бїю сосꙋ́да ѻ҆́чи є҆гѡ̀:
 • се́рдце своѐ вда́стъ на сконча́нїе дѣ́лъ, и҆ бдѣ́нїе є҆гѡ̀ ᲂу҆краси́ти до конца̀.
 • Та́кожде и҆ скꙋде́льникъ сѣдѧ̀ на дѣ́лѣ свое́мъ и҆ вертѧ̀ нога́ма свои́ма ко́ло,
 • и҆́же въ печа́ли лежи́тъ вы́нꙋ на дѣ́лѣ свое́мъ, и҆счислѧ́емо всѐ дѣ́ланїе є҆гѡ̀:
 • мы́шцею свое́ю воѡбрази́тъ бре́нїе и҆ пред̾ нога́ма преклони́тъ крѣ́пость є҆гѡ̀:
 • се́рдце своѐ вда́стъ сконча́ти сосꙋ́дъ, и҆ бдѣ́нїе є҆гѡ̀ ѡ҆чи́стити пе́щь.
 • Всѝ сі́и на рꙋ́ки своѧ̑ надѣ́ютсѧ, и҆ кі́йждо въ дѣ́лѣ свое́мъ ᲂу҆мꙋдрѧ́етсѧ.
 • Без̾ тѣ́хъ не насели́тсѧ гра́дъ, и҆ не вселѧ́тсѧ, ни похо́дѧтъ и҆ въ собо́рище не во́змꙋтсѧ:
 • на престо́лѣ же сꙋді́й не сѧ́дꙋтъ и҆ завѣ́та сꙋдꙋ̀ не размы́слѧтъ, нижѐ и҆́мꙋтъ и҆звѣща́ти наказа́нїѧ и҆ сꙋда̀, и҆ въ при́тчахъ не ѡ҆брѧ́щꙋтсѧ:
 • но то́кмѡ зда́нїємъ житє́йскимъ прилѣжа́тъ, и҆ моле́нїе и҆́хъ въ дѣ́ланїи хꙋдо́жества.