Скрыть
39:1
39:2
39:4
39:5
39:9
39:10
39:11
39:14
39:15
39:16
39:18
39:19
39:20
39:22
39:24
39:27
39:33
39:34
39:35
39:39
39:41
39:42
То́чiю вдая́й ду́шу свою́ и размышля́яй въ зако́нѣ вы́шняго прему́дрости всѣ́хъ дре́внихъ взы́щетъ и во проро́че­ст­вiихъ по­уча́тися бу́детъ:
по́вѣсти муже́й имени́тыхъ соблюде́тъ и во изви́тiя при́тчей совни́детъ,
сокрове́н­ная при́тчей изы́щетъ и въ гада́нiи при́тчей поживе́тъ,
посредѣ́ вельмо́жъ послу́житъ и предъ старѣ́йшину яви́т­ся,
въ земли́ чужди́хъ язы́къ про́йдетъ, добро́ бо и зло́ въ человѣ́цѣхъ искуси́.
Се́рдце свое́ вда́стъ у́треневати ко Го́споду сотво́ршему его́ и предъ вы́шнимъ помо́лит­ся, и от­ве́рзетъ уста́ своя́ на моли́тву и о грѣсѣ́хъ сво­и́хъ помо́лит­ся.
А́ще Госпо́дь ве́лiй восхо́щетъ, ду́хомъ ра́зума испо́лнит­ся:
то́й одожди́тъ глаго́лы прему́дрости сво­ея́ и въ моли́твѣ исповѣ́ст­ся Го́сподеви,
то́й упра́витъ совѣ́тъ его́ и худо́же­с­т­во и въ сокрове́н­ныхъ его́ размышля́ти бу́детъ,
то́й извѣсти́тъ наказа́нiе уче́нiя его́ и въ зако́нѣ завѣ́та Госпо́дня похва́лит­ся.
Восхва́лятъ ра́зумъ его́ мно́зи, и до вѣ́ка не поги́бнетъ:
не отъи́детъ па́мять его́, и и́мя его́ поживе́тъ въ ро́ды родо́въ:
прему́дрость его́ повѣ́дятъ язы́цы, и хвалу́ его́ исповѣ́сть це́рковь.
А́ще пребу́детъ, при­­усво́итъ себѣ́, и а́ще почі́етъ, и́мя оста́витъ па́че ты́сящъ.
Еще́ размы́сливъ повѣ́мъ, и я́коже луны́ полнота́ напо́лнихся.
Послу́шайте мене́, преподо́бнiи сы́нове, и прозя́бните я́ко ши́пки про­израста́ющыя при­­ пото́цѣ се́лнѣмъ,
и я́коже Лива́нъ дади́те благово́нiе,
и процвѣти́те цвѣ́тъ я́ко кри́нъ, преподади́те воню́ и воспо́йте пѣ́снь.
Благослови́те Го́спода во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ его́, дади́те и́мени его́ вели́чiе и исповѣ́дайтеся во хвале́нiи его́,
въ пѣ́снехъ усте́нъ и въ гу́слехъ, и си́це рцы́те во исповѣ́данiи:
дѣла́ Госпо́дня вся́ я́ко добра́ зѣло́, и вся́ко повелѣ́нiе во вре́мя свое́ бу́детъ.
И нѣ́сть рещи́: что́ сiе́? на что́ сiе́? вся́ бо сiя́ во вре́мя свое́ взы́скана бу́дутъ.
Сло́вомъ его́ ста́ вода́ я́ко сто́гъ, и глаго́ломъ у́стъ его́ прiя́телища водна́я.
Повелѣ́нiемъ его́ вся́кое благоволе́нiе, и нѣ́сть, и́же ума́литъ спасе́нiе его́.
Дѣла́ вся́кiя пло́ти предъ ни́мъ, и нѣ́сть укры́тися от­ оче́съ его́:
от­ вѣ́ка на вѣ́къ при­­зрѣ́, и ничто́же е́сть ди́вно предъ ни́мъ.
Нѣ́сть рещи́: что́ сiе́? на что́ сiе́? вся́ бо на потре́бу и́хъ создана́ бы́ша.
Благослове́нiе его́ я́ко рѣка́ покры́ и я́ко пото́къ су́шу напо­и́:
си́це гнѣ́въ его́ язы́цы наслѣ́дятъ, я́ко преврати́ во́ду въ сла́ность.
Путiе́ его́ преподо́бнымъ пра́ви, та́ко беззако́н­никомъ претыка́нiя.
Блага́я благи́мъ создана́ бы́ша изъ нача́ла, та́кожде грѣ́шнымъ зла́я.
Нача́ло вся́кiя потре́бы въ житiе́ человѣ́ку, вода́ и о́гнь, и желѣ́зо и со́ль, и семида́лъ пшени́цы и млеко́ и ме́дъ, кро́вь гро́здова и ма́сло и ри́за:
вся́ сiя́ благо­чести́вымъ во блага́я, си́це и грѣ́шникомъ превратя́т­ся во зла́я.
Су́ть ду́си, и́же со́здани бы́ша на ме́сть и я́ростiю сво­е́ю утверди́ша ра́ны и́мъ:
во вре́мя сконча́нiя излiю́тъ крѣ́пость и я́рость сотво́ршаго и́хъ соверша́тъ.
О́гнь и гра́дъ, и гла́дъ и сме́рть, вся́ сiя́ создана́ бы́ша на ме́сть:
зу́бы звѣре́й и скорпі́и, и ехи́дны и ме́чь от­мща́яй въ поги́бель нечести́выхъ,
въ за́повѣдехъ его́ воз­веселя́т­ся, и на земли́ на потре́бу угото́вят­ся, и во бремена́хъ сво­и́хъ не и́мутъ прейти́ сло́ва.
Сего́ ра́ди испе́рва утверди́хся и размы́слихъ и въ писа́нiи оста́вихъ:
вся́ дѣла́ Госпо́дня бла́га, и всю́ потре́бу во вре́мя свое́ пода́стъ:
и нѣ́сть рещи́: сiе́ сего́ злѣ́е: вся́ бо во вре́мя на угожде́нiе бу́дутъ.
И ны́нѣ всѣ́мъ се́рдцемъ и усты́ воспо́йте и благослови́те и́мя Госпо́дне.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible