Скрыть
3:1
3:2
3:4
3:5
3:6
3:7
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:20
3:22
3:24
3:25
3:27
3:31
22:1
22:2
22:4
22:5
22:7
22:8
22:12
22:13
22:14
22:17
22:19
22:21
22:22
22:23
22:25
22:26
22:27
22:28
22:29
22:30
Церковнославянский (рус)
Мене́ отца́ послу́шайте, ча́да, и си́це твори́те, да спасе́теся:
Госпо́дь бо просла́ви отца́ на ча́дѣхъ и су́дъ ма́тере утверди́ на сынѣ́хъ.
Чты́й отца́ очи́ститъ грѣхи́,
и я́ко сокро́вищ­ст­вуяй прославля́яй ма́терь свою́.
Чты́й отца́ воз­весели́т­ся о ча́дѣхъ и въ де́нь мольбы́ сво­ея́ услы́шанъ бу́детъ.
Прославля́яй отца́ долгоде́н­ствовати бу́детъ, и послу́шаяй Го́спода упоко́итъ ма́терь свою́.
Боя́йся Го́спода почти́тъ отца́ и я́ко влады́камъ послу́житъ роди́в­шымъ его́.
Дѣ́ломъ и сло́вомъ чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь, да на́йдетъ ти́ благослове́нiе от­ ни́хъ.
Благослове́нiе бо о́тчее утвержда́етъ до́мы ча́дъ, кля́тва же ма́терня искореня́етъ до основа́нiя.
Не сла́вися въ безче́стiи отца́ тво­его́, нѣ́сть бо ти́ сла́ва о́тчее безче́стiе:
сла́ва бо человѣ́ку от­ че́сти отца́ его́, и поноше́нiе ча́домъ ма́ти въ безсла́вiи.
Ча́до, заступи́ въ ста́рости отца́ тво­его́ и не оскорби́ его́ въ животѣ́ его́:
а́ще и ра́зумомъ оскудѣва́етъ, проще́нiе имѣ́й и не обезче́сти его́ все́ю крѣ́постiю тво­е́ю.
Ми́лость бо о́тча не забве́на бу́детъ, и проти́ву грѣхо́въ при­­сози́ждет­ся тебѣ́:
въ де́нь ско́рби тво­ея́ воспомя́нетъ тя́: я́коже ле́дъ от­ зно́я, та́ко раста́ютъ грѣси́ тво­и́.
Ко́ль ху́ленъ оставля́яй отца́, и про́клятъ Го́сподемъ раздража́яй ма́терь свою́.
Ча́до, въ кро́тости дѣла́ твоя́ препровожда́й, и человѣ́комъ прiя́тнымъ воз­лю́бленъ бу́деши.
Ели́ко вели́къ еси́, толи́ко смиря́йся, и предъ Го́сподемъ обря́щеши благода́ть.
Мно́зи су́ть высо́цы и сла́вни: но кро́ткимъ от­крыва́ют­ся та́йны,
я́ко ве́лiя си́ла Госпо́дня, и смире́н­ными сла́вит­ся.
Вы́шшихъ себе́ не ищи́ и крѣ́пльшихъ себе́ не испыту́й.
Я́же ти́ повелѣ́н­на, сiя́ разумѣва́й: нѣ́сть бо ти́ потре́ба та́йныхъ.
Во избы́тцѣхъ дѣ́лъ тво­и́хъ не любо­пы́т­ст­вуй: вя́щшая бо ра́зума человѣ́ческаго пока́зана ти́ су́ть:
мно́ги бо прельсти́ мнѣ́нiе и́хъ, и мнѣ́нiе лука́вно погуби́ мы́сль и́хъ.
И любя́й бѣ́д­ст­во впаде́тъ въ не́:
се́рдце же́стоко озло́бит­ся на послѣ́докъ:
се́рдце же́стоко отяготи́т­ся болѣ́зньми, и грѣ́шникъ при­­ложи́тъ грѣхи́ на грѣхи́.
Въ наведе́нiи велича́ваго нѣ́сть изцѣле́нiя: са́дъ бо лука́в­ст­вiя вкорени́ся въ не́мъ.
Се́рдце разуми́ваго уразумѣ́етъ при́тчу, и у́хо слы́шателя вожделѣ́нiе прему́драго.
О́гнь горя́щь угаси́тъ вода́, и ми́лостыня очи́ститъ грѣхи́.
Воздая́й благода́ти по́мнимь быва́етъ по си́хъ и во вре́мя паде́нiя сво­его́ обря́щетъ утвержде́нiе.
Ка́мени нечи́стому уподо́бися лѣни́вый, и вся́къ позви́ждетъ о безче́стiи его́:
ка́лу воло́вiю при­­ложи́ся лѣни́вый, вся́къ взе́мляй его́ отрясе́тъ ру́ку.
Сту́дъ отцу́ ненака́занъ сы́нъ, дщи́ же на умале́нiе бу́детъ.
Дще́рь му́драя наслѣ́дитъ му́жа сво­его́, а несрамля́ющаяся печа́ль отцу́.
Отца́ и му́жа посрамля́етъ проде́рзая, и от­ обою́ безче́стiе прiи́метъ.
Я́ко мусикі́а во пла́чи безвре́мен­ная по́вѣсть: ра́ны же и наказа́нiе во вся́ко вре́мя прему́дрости.
Я́ко слѣпля́яй чре́пiе, та́ко уча́й бу́яго и воз­бужда́яй спя́щаго от­ глубо́каго сна́:
повѣ́даетъ дре́млющему повѣ́даяй бу́ему, и на концы́ рече́тъ: что́ есть?
Надъ ме́ртвымъ пла́чися, изчезе́ бо свѣ́тъ: и надъ бу́имъ пла́чися, изчезе́ бо ра́зумъ.
Сладча́е пла́чися надъ ме́ртвымъ, я́ко почи́лъ е́сть: бу́яго же лу́чше сме́рть, не́же живо́тъ зо́лъ.
Сѣ́тованiе о мертвецѣ́ се́дмь дні́й, о бу́емъ же и нечести́вѣмъ вся́ дни́ живота́ его́.
Со безу́мнымъ не мно́жи слове́съ и ко неразу́миву не ходи́:
храни́ся от­ него́, да не прiи́меши труда́ и не оскверни́шися во отрясе́нiи его́:
уклони́ся от­ него́, и обря́щеши поко́й, и не уны́еши безу́мiемъ его́.
Па́че о́лова что́ тяжча́е быва́етъ? и что́ ему́ и́мя, то́кмо бу́й?
Песо́къ и со́ль и руду́ желѣ́за легча́е понести́, не́же человѣ́ка неразу́мива.
Сключе́нiе древя́но свя́зано на созида́нiе хра́мины во трясе́нiи не расто́ргнет­ся: та́кожде и се́рдце утвержде́но на размышле́нiи совѣ́та во вре́мя стра́ха не устраши́т­ся.
Се́рдце осно́вано на размышле́нiи ра́зума, я́ко украше́нiе песо́чное на те́санѣй стѣнѣ́.
Я́ко остро́зи на высотѣ́ лежа́щiи проти́ву вѣ́тру не стерпя́тъ:
та́ко се́рдце страшли́во во размышле́нiи бу́яго проти́ву вся́кому стра́ху не стерпи́тъ.
Убода́яй о́ко источи́тъ сле́зы, и убода́яй въ се́рдце изъявля́етъ чу́в­ст­во.
Верга́яй ка́мень на пти́цы от­жене́тъ я́: и и́же поно́ситъ дру́га, разори́тъ дру́жбу.
На дру́га а́ще извлече́ши ме́чь, не от­чаява́йся, е́сть бо воз­вра́тъ [любве́]:
на дру́га а́ще от­ве́рзеши уста́, не убо́йся, е́сть бо при­­мире́нiе:
кромѣ́ поноше́нiя и горды́ни, и от­крове́нiя та́йны и я́звы ле́стныя, си́хъ бо ра́ди от­бѣжи́тъ вся́къ дру́гъ.
Вѣ́ру стяжи́ въ нищетѣ́ со и́скрен­нимъ, да во благи́хъ его́ вку́пѣ воз­весели́шися:
во вре́мя ско́рби пребыва́й съ ни́мъ, да въ наслѣ́дiи его́ сонаслѣ́диши.
Пре́жде огня́ пе́щная па́ра и ды́мъ: та́ко пре́жде крове́й укори́зна.
Дру́га заступа́ти не усрамлю́ся и от­ лица́ его́ не скры́юся:
а́ще ми́ при­­ключа́т­ся и зла́я его́ ра́ди, вся́къ слы́шай сохрани́т­ся от­ него́.
Кто́ да́стъ ми́ во уста́ моя́ храни́лище и на устнѣ́ мо­и́ печа́ть разу́мну, да не паду́ся от­ ни́хъ, и язы́къ мо́й да не погуби́тъ мя́?
Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись,
ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями.
Почитающий отца очистится от грехов,
и уважающий мать свою – как приобретающий сокровища.
Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан.
Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою.
Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его.
Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них,
ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания.
Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца.
Слава человека – от чести отца его, и позор детям – мать в бесславии.
Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его.
Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей,
ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится.
В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои.
Оставляющий отца – то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою.
Сын мой! веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным человеком.
Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа.
Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным,
ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется.
Чрез меру трудного для тебя не ищи, и, что свыше сил твоих, того не испытывай.
Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто.
При многих занятиях твоих, о лишнем не заботься: тебе открыто очень много из человеческого знания;
ибо многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их.
Кто любит опасность, тот впадет в нее;
упорное сердце напоследок потерпит зло:
упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам.
Испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем.
Сердце разумного обдумает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого.
Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи.
Кто воздает за благодеяния, тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору.
Грязному камню подобен ленивый: всякий освищет бесславие его.
Воловьему помету подобен ленивый: всякий, поднявший его, отряхнет руку.
Стыд отцу рождение невоспитанного сына, дочь же невоспитанная рождается на унижение.
Разумная дочь приобретет себе мужа, а бесстыдная – печаль родившему.
Наглая позорит отца и мужа, и у обоих будет в презрении.
Не вовремя рассказ – то же, что музыка во время печали; наказание же и учение мудрости прилично всякому времени.
Поучающий глупого – то же, что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна.
Рассказывающий что-либо глупому – то же, что рассказывающий дремлющему, который по окончании спрашивает: «что?»
Плачь над умершим, ибо свет исчез для него; плачь и над глупым, ибо разум исчез для него.
Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого – хуже смерти.
Плачь об умершем – семь дней, а о глупом и нечестивом – все дни жизни его.
С безрассудным много не говори, и к неразумному не ходи;
берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним;
уклонись от него и найдешь покой и не будешь огорчен безумием его.
Что тяжелее свинца? и какое имя ему, как не глупый?
Легче понести песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного.
Как деревянная связь в доме, крепко устроенная, не дает ему распадаться при сотрясении, так сердце, утвержденное на обдуманном совете, не поколеблется во время страха.
Сердце, утвержденное на разумном размышлении, – как лепное украшение на вытесанной стене.
Подпорка, поставленная на высоте, не устоит против ветра:
так боязливое сердце, при глупом размышлении, не устоит против страха.
Наносящий удар глазу вызывает слезы, а наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное.
Бросающий камень в птиц отгонит их; а поносящий друга расторгнет дружбу.
Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы.
Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение.
Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга.
Приобретай доверенность ближнего в нищете его, чтобы радоваться вместе с ним при богатстве его;
оставайся с ним во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии.
Прежде пламени бывает в печи пар и дым: так прежде кровопролития – ссоры.
Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его;
а если приключится мне чрез него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его.
Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть чрез них и чтобы язык мой не погубил меня!
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов