Скрыть
3:1
3:2
3:4
3:5
3:6
3:7
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:20
3:22
3:24
3:25
3:27
3:31
7:1
7:2
7:6
7:7
7:8
7:12
7:13
7:16
7:21
7:23
7:27
7:28
7:30
7:32
8:5
8:10
8:12
8:13
8:14
8:17
8:19
8:20
8:21
8:22
9:7
9:10
9:11
9:15
9:16
9:17
9:18
9:19
9:20
9:21
9:22
Церковнославянский (рус)
Мене́ отца́ послу́шайте, ча́да, и си́це твори́те, да спасе́теся:
Госпо́дь бо просла́ви отца́ на ча́дѣхъ и су́дъ ма́тере утверди́ на сынѣ́хъ.
Чты́й отца́ очи́ститъ грѣхи́,
и я́ко сокро́вищ­ст­вуяй прославля́яй ма́терь свою́.
Чты́й отца́ воз­весели́т­ся о ча́дѣхъ и въ де́нь мольбы́ сво­ея́ услы́шанъ бу́детъ.
Прославля́яй отца́ долгоде́н­ствовати бу́детъ, и послу́шаяй Го́спода упоко́итъ ма́терь свою́.
Боя́йся Го́спода почти́тъ отца́ и я́ко влады́камъ послу́житъ роди́в­шымъ его́.
Дѣ́ломъ и сло́вомъ чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь, да на́йдетъ ти́ благослове́нiе от­ ни́хъ.
Благослове́нiе бо о́тчее утвержда́етъ до́мы ча́дъ, кля́тва же ма́терня искореня́етъ до основа́нiя.
Не сла́вися въ безче́стiи отца́ тво­его́, нѣ́сть бо ти́ сла́ва о́тчее безче́стiе:
сла́ва бо человѣ́ку от­ че́сти отца́ его́, и поноше́нiе ча́домъ ма́ти въ безсла́вiи.
Ча́до, заступи́ въ ста́рости отца́ тво­его́ и не оскорби́ его́ въ животѣ́ его́:
а́ще и ра́зумомъ оскудѣва́етъ, проще́нiе имѣ́й и не обезче́сти его́ все́ю крѣ́постiю тво­е́ю.
Ми́лость бо о́тча не забве́на бу́детъ, и проти́ву грѣхо́въ при­­сози́ждет­ся тебѣ́:
въ де́нь ско́рби тво­ея́ воспомя́нетъ тя́: я́коже ле́дъ от­ зно́я, та́ко раста́ютъ грѣси́ тво­и́.
Ко́ль ху́ленъ оставля́яй отца́, и про́клятъ Го́сподемъ раздража́яй ма́терь свою́.
Ча́до, въ кро́тости дѣла́ твоя́ препровожда́й, и человѣ́комъ прiя́тнымъ воз­лю́бленъ бу́деши.
Ели́ко вели́къ еси́, толи́ко смиря́йся, и предъ Го́сподемъ обря́щеши благода́ть.
Мно́зи су́ть высо́цы и сла́вни: но кро́ткимъ от­крыва́ют­ся та́йны,
я́ко ве́лiя си́ла Госпо́дня, и смире́н­ными сла́вит­ся.
Вы́шшихъ себе́ не ищи́ и крѣ́пльшихъ себе́ не испыту́й.
Я́же ти́ повелѣ́н­на, сiя́ разумѣва́й: нѣ́сть бо ти́ потре́ба та́йныхъ.
Во избы́тцѣхъ дѣ́лъ тво­и́хъ не любо­пы́т­ст­вуй: вя́щшая бо ра́зума человѣ́ческаго пока́зана ти́ су́ть:
мно́ги бо прельсти́ мнѣ́нiе и́хъ, и мнѣ́нiе лука́вно погуби́ мы́сль и́хъ.
И любя́й бѣ́д­ст­во впаде́тъ въ не́:
се́рдце же́стоко озло́бит­ся на послѣ́докъ:
се́рдце же́стоко отяготи́т­ся болѣ́зньми, и грѣ́шникъ при­­ложи́тъ грѣхи́ на грѣхи́.
Въ наведе́нiи велича́ваго нѣ́сть изцѣле́нiя: са́дъ бо лука́в­ст­вiя вкорени́ся въ не́мъ.
Се́рдце разуми́ваго уразумѣ́етъ при́тчу, и у́хо слы́шателя вожделѣ́нiе прему́драго.
О́гнь горя́щь угаси́тъ вода́, и ми́лостыня очи́ститъ грѣхи́.
Воздая́й благода́ти по́мнимь быва́етъ по си́хъ и во вре́мя паде́нiя сво­его́ обря́щетъ утвержде́нiе.
Не твори́ зла́, и не пости́гнетъ тя́ зло́:
от­ступи́ от­ непра́вды, и уклони́т­ся от­ тебе́.
Сы́не, не сѣ́й на бразда́хъ непра́вды и не и́маши пожа́ти и́хъ седмери́цею.
Не проси́ у Го́спода влады́че­ст­ва, ниже́ от­ царя́ сѣда́лища сла́вы.
Не оправда́й себе́ предъ Бо́гомъ и предъ царе́мъ не мудри́ся.
Не ищи́, да бу́деши судiя́, егда́ не воз­мо́жеши отъ­я́ти непра́вды: да не когда́ убо­и́шися лица́ си́льнаго и положи́ши собла́знъ въ пра́вости тво­е́й.
Не согрѣша́й во мно́же­ст­вѣ гра́да и не низлага́й себе́ въ наро́дѣ.
Не свяжи́ два́жды грѣха́, и во еди́нѣмъ бо не непови́ненъ бу́деши.
Не рцы́: на мно́же­с­т­во даро́въ мо­и́хъ воз­зри́тъ, и при­­нося́щу ми́ Бо́гу вы́шнему, прiи́метъ.
Не малоду́ше­ст­вуй въ моли́твѣ тво­е́й и ми́лостыню твори́ти не пре́зри.
Не руга́йся человѣ́ку су́щу въ го́рести души́ его́: е́сть бо смиря́яй и воз­нося́й.
Не ори́ лжи́ на бра́та тво­его́, ниже́ дру́гу то́жде твори́.
Не восхощи́ лга́ти вся́кiя лжи́: учаще́нiе бо ея́ не на бла́го.
Не бу́ди велерѣ́чивъ во мно́же­ст­вѣ ста́рецъ и не повтори́ сло́ва въ моли́твѣ тво­е́й.
Не воз­ненави́ди тру́днаго дѣ́ла и земледѣ́лiя от­ вы́шняго со́здана.
Не при­­вмѣня́й себе́ ко мно́же­ст­ву грѣ́шниковъ.
18Помяни́, я́ко гнѣ́въ не заме́длитъ,
17Смири́ ду́шу твою́ зѣло́.
поне́же ме́сть нечести́ваго о́гнь и че́рвь.
Не измѣни́ дру́га ни на что́, ни бра́та при́сна на зла́тѣ Софи́рстѣмъ.
Не от­ступа́й от­ жены́ прему́дры и бла́ги, и́бо благода́ть ея́ па́че зла́та.
Не озло́би раба́ дѣ́ла­ю­ща во и́стинѣ, ниже́ нае́мника вдаю́ща ду́шу свою́.
Раба́ разуми́ва да лю́битъ душа́ твоя́, и не лиши́ его́ свобо́ды.
Е́сть ли ти́ ско́тъ, при­­зира́й его́, и а́ще ти́ бу́детъ потре́бенъ, да пребу́детъ ти́.
Су́ть ли ти́ ча́да, накажи́ я́ и преклони́ от­ ю́ности вы́ю и́хъ.
Су́ть ли ти́ дще́ри, внима́й тѣ́лу и́хъ и не явля́й весе́лаго къ ни́мъ лица́ тво­его́.
Вы́дай дще́рь, и бу́деши соверши́вый дѣ́ло вели́ко: и му́жеви разуми́ву да́ждь ю́.
Е́сть ли ти́ жена́ по души́, не изжени́ ея́.
Всѣ́мъ се́рдцемъ тво­и́мъ прославля́й отца́ тво­его́ и ма́тернихъ болѣ́зней не забу́ди:
помяни́, я́ко тѣ́ма рожде́нъ еси́, и что́ и́ма воз­да́си, я́коже о́на тебѣ́?
Все́ю душе́ю тво­е́ю благоговѣ́й Го́сподеви и иере́и его́ чти́.
Все́ю си́лою [тво­е́ю] воз­люби́ сотво́ршаго тя́ и служи́телей его́ не оста́ви.
Бо́йся Го́спода и просла́ви иере́а, и да́ждь ча́сть ему́, я́коже заповѣ́дано ти́:
нача́тки, и о согрѣше́нiи, и дая́нiе мы́шцей, и же́ртву святы́ни, и нача́токъ святы́хъ.
И ни́щему простри́ ру́ку твою́, да соверши́т­ся благослове́нiе твое́.
Благода́ть дая́нiя предъ вся́кимъ живы́мъ [да бу́детъ], и надъ мертвеце́мъ не воз­брани́ благода́ти.
Не устраня́йся от­ пла́чущихъ и съ сѣ́ту­ю­щими сѣ́туй.
Не лѣни́ся посѣща́ти боля́ща: си́ми бо воз­лю́бленъ бу́деши.
Во всѣ́хъ словесѣ́хъ тво­и́хъ помина́й послѣ́дняя твоя́, и во вѣ́ки не согрѣши́ши.
Не свари́ся съ человѣ́комъ си́льнымъ, и да не когда́ впаде́ши въ ру́цѣ его́.
Не тяжи́ся съ человѣ́комъ бога́тымъ, да не когда́ отяготи́тъ ти́ мѣ́ру:
мно́гихъ бо погуби́ зла́то, и сердца́ ца́рская преклони́.
Не свари́ся съ человѣ́комъ язы́чнымъ и не наклада́й на о́гнь его́ дро́въ.
Не игра́й съ ненака́зан­нымъ, да не прiи́мутъ безче́стiя прароди́телiе тво­и́.
Не поноси́ человѣ́ку обраща́ющуся от­ грѣха́: помяни́, я́ко вси́ есмы́ во епитимiа́хъ.
Не безче́сти человѣ́ка въ ста́рости его́: и́бо и ты́ са́мъ состарѣ́ешися.
Не ра́дуйся о мертвецѣ́ бы́в­шемъ вражде́бнѣйшемъ тебѣ́: помяни́, я́ко вси́ умира́емъ.
Не пре́зри по́вѣсти прему́дрыхъ и въ при́тчахъ и́хъ живи́:
я́ко от­ ни́хъ навы́кнеши наказа́нiю и служи́ти вельмо́жамъ удо́бно.
Не от­ступа́й от­ по́вѣсти ста́рцевъ: и́бо ті́и навыко́ша от­ оте́цъ сво­и́хъ:
я́ко от­ ни́хъ навы́кнеши ра́зуму и во вре́мя потре́бно да́ти от­вѣ́тъ.
Не воз­гнѣща́й у́глiя грѣ́шнику, да не сгори́ши огне́мъ пла́мене его́.
Не воста́ни на лице́ досади́телево, да не при­­сѣди́тъ я́ко навѣ́тникъ усто́мъ тво­и́мъ.
Взаи́мъ не да́й человѣ́ку крѣ́пльшу тебе́, и а́ще да́си, бу́ди я́коже погуби́вый.
Не поруча́йся вы́ше си́лы тво­ея́: и а́ще поручи́шися, я́ко воз­дая́й пецы́ся.
Не свари́ся со судiе́ю: по разсужде́нiю бо его́ бу́дутъ суди́ти ему́.
Съ де́рзымъ не ходи́ на пу́ть, я́ко да не отяготи́т­ся на тя́: то́й бо сотвори́тъ по во́ли сво­е́й, и съ бу́й­ст­вомъ его́ поги́бнеши.
Съ я́ростивымъ не свари́ся и не иди́ съ ни́мъ сквоз­ѣ́ пусты́ню: предъ очи́ма бо его́ кро́вь я́ко ничто́же е́сть, и идѣ́же нѣ́сть по́мощи, та́мо низложи́тъ тя́.
Съ бу́имъ совѣ́та не твори́: не воз­мо́жетъ бо сло́ва удержа́ти.
Предъ чужи́мъ не твори́ та́йнаго: не вѣ́си бо, что́ роди́тъ ти́.
Вся́кому человѣ́ку не явля́й се́рдца тво­его́, да не воз­да́стъ ти́ благода́ти ло́жныя.
Не ревну́й женѣ́ нѣ́дра тво­его́, ниже́ научи́ на тебе́ самаго́ уче́нiю лука́ву.
Не да́ждь женѣ́ души́ тво­ея́, е́же превзы́ти е́й надъ крѣ́пость твою́.
Не срѣта́й жены́ блудни́цы, да не ка́ко впаде́ши въ сѣ́ти ея́.
Къ спѣва́ющей не при­­мѣша́йся, да не ка́ко увя́знеши въ начина́нiихъ ея́.
Дѣ́вы не назира́й, да не когда́ соблазни́шися въ красотѣ́ ея́.
Не да́ждь блудни́цамъ души́ тво­ея́, да не погуби́ши наслѣ́дiя тво­его́.
Не обзира́й сто́гнъ гра́да и въ пусты́хъ его́ не заблужда́й.
Отврати́ о́ко твое́ от­ жены́ кра́сныя и не назира́й чужды́я добро́ты:
добро́тою же́нскою мно́зи прельсти́шася, и от­ сея́ по́хоть я́ко о́гнь разгара́ет­ся.
Съ мужа́тицею от­ню́дъ не сѣди́ и не ме́дли съ не́ю въ винѣ́:
да не когда́ при­­клони́т­ся душа́ твоя́ на ню́, и ду́хомъ тво­и́мъ поползне́шися въ па́губу.
Не оставля́й дру́га ста́раго, но́вый бо нѣ́сть то́ченъ ему́:
вино́ но́вое дру́гъ но́въ: а́ще обетша́етъ, съ весе́лiемъ испiе́ши его́.
Не ревну́й сла́вѣ грѣ́шника: не вѣ́си бо, ко́е бу́детъ превраще́нiе его́.
Не со­изво́ли изволе́ниемъ нечести́выхъ: помяни́, я́ко да́же до а́да не оправдя́т­ся.
Дале́че от­ступи́ от­ человѣ́ка, и́же и́мать вла́сть убива́ти, и не убо­и́шися стра́ха сме́ртна:
и а́ще при­­сту́пиши, не согрѣша́й, да не отъ­и́метъ живота́ тво­его́:
познава́й, я́ко посредѣ́ сѣ́тей мину́еши и по забра́ломъ гра́да хо́диши.
По крѣ́пости тво­е́й разсмотря́й и́скрен­няго и со прему́дрыми совѣ́туй.
Съ разуми́выми бу́ди размышле́нiе твое́, и вся́ по́вѣсть твоя́ въ зако́нѣ вы́шняго.
Му́жiе пра́веднiи да вечеря́ютъ съ тобо́ю, и во стра́сѣ Госпо́дни бу́ди хвала́ твоя́.
От руки́ худо́жниковъ дѣ́ло похвале́но быва́етъ, и во́ждь люді́й прему́дръ въ словеси́ сво­е́мъ.
Стра́­шенъ во гра́дѣ сво­е́мъ му́жъ язы́ченъ, и де́рзый въ словеси́ сво­е́мъ воз­ненави́дѣнъ бу́детъ.
Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись,
ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями.
Почитающий отца очистится от грехов,
и уважающий мать свою – как приобретающий сокровища.
Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан.
Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою.
Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его.
Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них,
ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания.
Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца.
Слава человека – от чести отца его, и позор детям – мать в бесславии.
Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его.
Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей,
ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится.
В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои.
Оставляющий отца – то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою.
Сын мой! веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным человеком.
Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа.
Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным,
ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется.
Чрез меру трудного для тебя не ищи, и, что свыше сил твоих, того не испытывай.
Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто.
При многих занятиях твоих, о лишнем не заботься: тебе открыто очень много из человеческого знания;
ибо многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их.
Кто любит опасность, тот впадет в нее;
упорное сердце напоследок потерпит зло:
упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам.
Испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем.
Сердце разумного обдумает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого.
Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи.
Кто воздает за благодеяния, тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору.
Не делай зла, и тебя не постигнет зло;
удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя.
Сын мой! не сей на бороздах неправды, и не будешь в семь раз более пожинать с них.
Не проси у Господа власти, и у царя – почетного места.
Не оправдывай себя пред Господом, и не мудрствуй пред царем.
Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою.
Не греши против городского общества, и не роняй себя пред народом.
Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным.
Не говори: «Он призрит на множество даров моих, и, когда я принесу их Богу Вышнему, Он примет».
Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню.
Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его; ибо есть Смиряющий и Возвышающий.
Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга.
Не желай говорить какую бы то ни было ложь; ибо повторение ее не послужит ко благу.
Пред собранием старших не многословь, и не повторяй слова в прошении твоем.
Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего.
Не прилагайся ко множеству грешников.
18Помни, что гнев не замедлит,
17Глубоко смири душу твою.
что наказание нечестивому – огонь и червь.
Не меняй друга на сокровище, и брата однокровного – на золото Офирское.
Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота.
Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, преданного тебе душею.
Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе.
Есть у тебя скот? наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя.
Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею их.
Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего.
Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному.
Есть у тебя жена по душе? не отгоняй ее.
Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей.
Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они тебе?
Всею душею твоею благоговей пред Господом и уважай священников Его.
Всею силою люби Творца твоего, и не оставляй служителей Его.
Бойся Господа, и почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе:
начатки, и за грех, и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых.
И к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно.
Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости.
Не устраняйся от плачущих, и с сетующими сетуй.
Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен.
Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь.
Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки.
Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою;
ибо золото многих погубило, и склоняло сердца царей.
Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его.
Не шути с невеждою, чтобы не подверглись бесчестию твои предки.
Не укоряй человека, обращающегося от греха: помни, что все мы находимся под эпитимиями.
Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем.
Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем.
Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их;
ибо от них научишься ве́дению и – как служить сильным.
Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих,
и ты научишься от них рассудительности и – какой в случае надобности дать ответ.
Не разжигай углей грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его,
и не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих.
Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя; а если дашь, то считай себя потерявшим.
Не поручайся сверх силы твоей; а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить.
Не судись с судьею, потому что его будут судить по его почету.
С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость; ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства.
Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним чрез пустыню; потому что кровь – как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя.
Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле.
При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает.
Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя.
Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого.
Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей.
Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее.
Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством ее.
Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее.
Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего.
Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его.
Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту:
многие совратились с пути чрез красоту женскую; от нее, как огонь, загорается любовь.
Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с нею на пиру за вином,
чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель.
Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним;
друг новый – то же, что вино новое: когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его.
Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его.
Не одобряй того, что одобряют нечестивые: помни, что они до самого ада не исправятся.
Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти;
а если сближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни:
знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь.
По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми.
Рассуждение твое да будет с разумными, и всякая беседа твоя – в законе Вышнего.
Да вечеряют с тобою мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе Господнем.
Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается мудрым по словам его.
Боятся в городе дерзкого на язык, и ненавидят опрометчивого в словах.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов