Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Возлю́блен­ный Бо́гомъ и человѣ́ки Моисе́й, его́же па́мять во благослове́нiихъ.
 • Уподо́билъ е́сть его́ сла́вѣ святы́хъ и воз­вели́чи его́ во стра́сѣ враго́въ.
 • Во словесѣ́хъ его́ зна́менiя уста́ви и просла́ви его́ предъ лице́мъ царе́й: заповѣ́да ему́ къ лю́демъ сво­и́мъ и показа́ ему́ сла́ву свою́:
 • въ вѣ́рѣ и кро́тости его́ освяти́ его́, избра́ его́ от­ вся́кiя пло́ти.
 • Слы́шанъ сотвори́лъ е́сть ему́ гла́съ сво́й и введе́ его́ во мглу́,
 • и даде́ ему́ предъ лице́мъ за́повѣди, зако́нъ жи́зни и вѣ́дѣнiя, е́же научи́ти Иа́кова завѣ́ту и судьба́мъ его́ Изра́иля.
 • Ааро́на воз­вы́си свя́та, подо́бна ему́ бра́та его́ от­ колѣ́на Леві́ина,
 • поста́ви ему́ завѣ́тъ вѣ́ченъ и даде́ ему́ иере́й­ст­во люді́й, ублажи́ его́ благо­украше́нiемъ и препоя́са его́ оде́ждою сла́вы,
 • облече́ его́ въ соверше́нiе хвале́нiя и утверди́ его́ сосу́дами крѣ́пости,
 • осте́гнми и поди́ромъ и епоми́дою,
 • и окружи́ его́ шипки́ златы́ми и звонцы́ мно́гими о́крестъ, глаша́ти гла́съ во ступа́нiихъ его́, слы́шанъ твори́ти гла́съ въ це́ркви въ па́мять сыно́мъ люді́й сво­и́хъ:
 • оде́ждою свято́ю, со зла́томъ и иаки́нѳомъ и порфи́рою, дѣ́ломъ пестродѣ́лца, сло́вомъ суда́, явле́ньми и́стины,
 • истка́н­ною багря́ностiю, дѣ́ломъ худо́жничимъ, ка́менiи многоцѣ́н­ными, извая́ньми печа́ти, въ связа́нiи зла́та, дѣ́ломъ камен­нодѣ́лателя, на па́мять въ писа́нiи изва́ян­нѣмъ по числу́ колѣ́нъ Изра́илевыхъ:
 • вѣне́цъ зла́тъ верху́ кида́ра, изображе́нiе печа́ти святы́ни, похвала́ че́сти, дѣ́ло крѣ́пости, вожделѣ́нiя оче́съ краси́ма прекра́сна.
 • Пре́жде его́ не бы́ша такова́я до вѣ́ка.
 • Не облече́ся иноплеме́н­никъ, то́чiю сы́нове его́ и вну́чата его́ при́сно.
 • Же́ртвы и́хъ при­­носи́мы бя́ху по вся́ дни́ непреста́н­но два́жды.
 • Испо́лни Моисе́й ру́цѣ и пома́за его́ еле́емъ святы́мъ.
 • Бы́сть ему́ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, и сѣ́мени его́ во дне́хъ не́ба, служи́ти ему́ вку́пѣ и свяще́н­ствовати, и благословля́ти лю́ди его́ и́менемъ его́.
 • Избра́ его́ от­ всѣ́хъ живы́хъ при­­нести́ же́ртву Го́сподеви, ѳимiа́мъ и благо­уха́нiе на па́мять, на очище́нiе лю́демъ сво­и́мъ.
 • Даде́ ему́ за́повѣди своя́, вла́сть въ завѣ́тѣхъ суде́бъ, научи́ти Иа́кова свидѣ́ниемъ и въ зако́нѣ его́ просвѣти́ти Изра́иля.
 • Воста́ша на́нь чужді́и, и воз­ревнова́ша ему́ въ пусты́ни му́жiе, и́же при­­ даѳа́нѣ и Авиро́нѣ, и со́нмъ Коре́овъ въ я́рости и гнѣ́вѣ.
 • Ви́дѣ Госпо́дь и не благоволи́, и сконча́шася я́ростiю гнѣ́ва:
 • сотвори́ въ ни́хъ зна́менiя, погуби́ти я́ огне́мъ пла́мене.
 • И при­­ложи́ Ааро́нови сла́ву и даде́ ему́ наслѣ́дiе: нача́тки пе́рвыхъ жи́тъ раздѣли́ ему́.
 • Хлѣ́бъ въ пе́рвыхъ угото́ва на сы́тость: и́бо же́ртвы Госпо́дни я́сти бу́дутъ, я́же даде́ ему́ и сѣ́мени его́.
 • Оба́че въ земли́ люді́й не наслѣ́д­ст­витъ, и въ лю́дехъ не бу́детъ ему́ ча́сти: са́мъ бо ча́сть его́ и наслѣ́дiе.
 • И Финее́съ сы́нъ Елеаза́ровъ тре́тiй во сла́вѣ, егда́ ревнова́­ше стра́ху Госпо́дню, и ста́ въ превраще́нiи люді́й бла́гостiю усе́рдiя души́ сво­ея́, и умоли́ о Изра́или.
 • Сего́ ра́ди поста́вленъ ему́ бы́сть завѣ́тъ ми́ренъ, предста́телемъ бы́ти святы́хъ и лю́демъ его́, да бу́детъ ему́ и сѣ́мени его́ свяще́н­ства вели́че­с­т­во во вѣ́къ.
 • И завѣ́тъ дави́ду, сы́ну Иессе́ову от­ колѣ́на Иу́дова, наслѣ́д­ст­во царя́ сы́на от­ сы́на еди́наго: достоя́нiе свяще́н­ства Ааро́ну и сѣ́мени его́.
 • Да да́стъ на́мъ прему́дрость въ сердца́хъ на́шихъ суди́ти лю́демъ его́ въ пра́вду, да не потребя́т­ся блага́я и́хъ и сла́ва и́хъ въ ро́ды и́хъ.
 • возлюбленного Богом и людьми Моисея, которого память благословенна.
 • Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам;
 • Он его словом прекращал чудесные знамения, прославил его пред лицем царей, давал чрез него повеления к народу его и показал ему от славы Своей.
 • За верность и кротость его Он освятил его, избрал Себе из всех людей,
 • сподобил его слышать голос Его, ввел его во мглу
 • и дал ему лицем к лицу заповеди, закон жизни и ве́дения, чтобы он научил Иакова завету и Израиля – постановлениям Его.
 • Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина, –
 • постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе; Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы;
 • Он облек его высшим украшением и облачил его в богатые одежды:
 • в исподнюю одежду, в подир и ефод;
 • и окружил его золотыми яблоками и весьма многими позвонками, чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа Его;
 • облек его одеждою святою из золота и гиацинтовой шерсти и крученого виссона художественной работы, словом суда, уримом и туммимом,
 • червленым тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными как на печати, в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен по числу колен Израилевых;
 • на кидаре его – золотой венец, знамение святыни, слава достоинства: величественное украшение, дело искусства, вожделенное для глаз.
 • Прежде него не было сего от века:
 • не принадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена.
 • Жертвы их приносятся каждый день, всегда по два раза.
 • Моисей наполнил руки его и помазал его святым елеем:
 • ему постановлено в вечный завет и семени его на дни неба, чтобы они служили Ему и вместе священнодействовали и благословляли народ Его именем Его;
 • Он избрал его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву, курение и благоухание в память умилостивления о народе своем;
 • Он дал ему Свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровениям и наставлять Израиля в законе Его.
 • Восстали против него чужие, и позавидовали ему в пустыне люди, приставшие к Дафану и Авирону, и скопище Корея в ярости и гневе;
 • Господь увидел, и Ему неугодно было это, – и они погибли от ярости гнева.
 • Он сотворил над ними чудо, истребив их пламенем огня Своего.
 • И умножил славу Аарона и дал ему наследие – отделил им начатки плодов:
 • прежде всего уготовил им хлеб в насыщение, ибо они едят и жертвы Господни, которые Он дал ему и семени его;
 • но он не должен иметь наследия в земле народа и нет ему участка между народом, ибо Он Сам удел и наследие его.
 • Также и Финеес, сын Елеазара, третий по славе, потому что он ревновал о страхе Господнем и, при отпадении народа, устоял в добром расположении души своей и умилостивил Господа к Израилю;
 • посему постановлен с ним завет мира, чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства навеки.
 • Как по завету с Давидом, сыном Иессея из колена Иудина, царское наследие переходило от сына к сыну, так наследие священства принадлежало Аарону и семени его.
 • Да даст нам Бог мудрость в нашем сердце – судить народ Его справедливо, дабы не погибли блага их и слава их пребыла в роды их.
 • Jumala tegude ülistus ajaloos
  Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele: Moosese, kelle mälestus on õnnistuseks.
 • Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks.
 • Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas temale pisut oma auhiilgusest.
 • Tema ustavuse ja alandlikkuse pärast ta pühitses teda, valis tema kõigi inimeste hulgast,
 • laskis tal kuulda oma häält ja viis ta tumedasse pilve. Ja palgest palgesse andis ta temale käsud, elu ja tunnetuse seaduse, et ta õpetaks Jaakobile lepingut ja Iisraelile tema õiguskorda.
 • Aaroni, tema venna Leevi suguharust, ülendas Issand pühaks, temaga sarnaseks.
 • Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti. Ta rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
 • Ta riietas teda suurima toredusega ja määras temale kindlad esemed: püksid, ülekuue ja õlarüü.
 • Ta ümbritses teda granaatõuntega, paljude kuldkellukestega ümberringi, mis helisesid, kui ta astus, et templis kuulduks kõla meeldetuletuseks tema rahva poegadele.
 • Ja veel: püha kuuega, kullast, sinisest ja purpurpunasest lõngast, kirjatud töö; selle juurde: kohtu-rinnakilp uurimi ja tummimiga, helepunasest korrutatud lõngast, kunstipärane töö,
 • pitsatitaoliselt uurendatud kalliskividega kuldraamistuses, kivikirjaja töö, meeldetuletuseks uurendatud kirjaga vastavalt Iisraeli suguharude arvule;
 • ja kuldlaubaehe peakatte küljes, püha pitsati jäljendiga, uhke aumärk, suurepärane töö, silmailu, veetlev kaunistus.
 • Enne Aaronit ei ole seesugust olnud, eales ei ole seda kandnud võõras, vaid ainult tema oma pojad ja tema järeltulijad üha edasi.
 • Tema ohvrid põletati täiesti kaks korda päevas, alaliselt.
 • Mooses täitis tema käed ja võidis teda püha õliga. Sellest tuli igavene leping temaga ja tema sooga taeva päeviks: teenida Issandat, olla preestriks ja õnnistada tema rahvast tema nimel.
 • Ta valis Aaroni kõigi elavate hulgast Issandale ohvrit tooma: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.
 • Ta andis temale oma käsud, meelevalla seaduste üle, et õpetada Jaakobile oma tunnistusi ja valgustada Iisraeli oma Seaduses.
 • Võõrad astusid üles tema vastu ja kadestasid teda kõrbes, mehed Daatani ja Abirami ümber, ning Korahi jõuk vihas ja raevus.
 • Issand nägi seda ja see ei meeldinud temale: nad hukati vihahoos. Ta tegi nendega imeteo: hävitas nad tuleleegis.
 • Aga Aaronile lisas ta au ja andis temale pärisosa: jaotas temale esmaannid uudseviljast, valmistas külluses leiba kõigepealt.
 • Jah, nad sõid ka Issanda ohvreid, neid, mida ta oli andnud temale ja tema soole.
 • Aga rahva maast ei saanud ta pärisosa ega olnud temal omandit rahva keskel, sest: „Mina ise olen sinu omand ja pärisosa!”
 • Ja Piinehas, Eleasari poeg, au poolest kolmas, oli innukas Issanda kartuses ja rahva taganedes jäi kindlaks õiges hinge otsustavuses ning tõi Iisraelile lepituse.
 • Seetõttu kinnitati temaga rahuleping: ta pidi olema pühamu ja oma rahva eestseisja, nõnda et temale ja tema soole pidi igavesti jääma preestriameti auväärsus.
 • Nõnda nagu oli leping Taavetil, Iisai pojal Juuda suguharust, et kuningriik on päritav ainult pojalt pojale, nõnda oli päritavus ka Aaronil ja tema sool.
 • Andku Issand tarkust teie südamesse, et mõistaksite kohut tema rahvale õiguses, et nende õnn ei kaoks ja nende au jääks põlvest põlve!